لیست محصولات

×

آیا سوالی دارید؟ با ما تماس بگیرید.تلفن: (021)44260285(4 خط) - تلگرام: +989391127651

محصولات موجود

آخرین به روزرسانی: 1399-08-08 01:01
# محصول شماره کاتالوگ اندازه قیمت (ریال) تولیدکننده
1

فیلتر سرسرنگی 0.22 استریل تک عددی

عدد 240,000 Filter Bio مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
2

فیلتر سرسرنگی 0.45 استریل تک عددی

عدد 240,000 MS مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
3

رک نوک کریستالی خالی

عدد 450,000 چینی مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
4

پرل شیشه ایی-250gr

250g 950,000 ایرانی مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
5

شیشه رنگ آمیزی لام

350,000 None مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
6

رک نوک زرد همراه نوک

450,000 چینی مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
7

Copper Nitrate

250gr 2,950,000 Acros مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
8

استراپر

250,000 None مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
9

پتری دیش 3.5 کشت سلول استریل

عدد 450,000 Jetbiofil مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
10

پلیت 4خانه نچسب استریل

عدد 350,000 Jetbiofil مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
11

Rox I

40 ul 1,500,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
12

Serafol

3,500,000 Serafol مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
13

Rox II

- 100µl 1,100,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
14

Buffer Trixton X 100

1000 1ml 950,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
15

Buffer H

1000 None 950,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
16

Buffer BSA

1000 1ml 950,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
17

Apa I 10000 units

1005A 10000u 13,950,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
18

XTT Sodium salt

10060 None 65,000,000 Biotium مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
19

BSB-Küvettentest Methode: photometrisch0.5 - 3000 mg/l Spect

100687.0001 50 T 15,000,000 Merck مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
20

Bgl I 1000 units

1020A 1000U 6,950,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
21

Dra I AhaIII 4000u TakaRa

1037A 4000u 13,950,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
22

Mbo I 1000 units

1069A 1000u 12,950,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
23

پارافین جامد مرک 1kg

107300 1kg 4,950,000 Merck مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
24

Dynabeads™ Human T-Expander CD3/CD28

11141D None 750,000,000 Thermo مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
25

Eco T22 I Ava III Nsil 2000u TaKara

1125A 2000 u 14,500,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
26

Asu II-2500 u TaKaRa

1225A 2500 u 12,000,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
27

Sodium Carbonate

131648 1kg 4,500,000 Panreac مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
28

Vindoline

13940871-9MG None 8,500,000 Molekula مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
29

Syringic acid-1g

14539311-1g None 1,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
30

Syringic acid

14539311-25g 25g 14,500,000 Molekula مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
31

Syringic acid

14539311-50g 50g 22,000,000 Molekula مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
32

Syringic acid-5g

14539311-5g None 3,950,000 Molekula مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
33

Salicylic acid-100g

17820272-100g None 9,500,000 Molekula مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
34

Salicylic acid-250g

17820272-250g None 22,500,000 Molekula مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
35

Sodium Alginate-100g

180947-100g None 9,500,000 Sigma مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
36

Sillicon Cloride-500ml

201165000 500ml 9,950,000 Acros مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
37

Dodecyl-beta-D-maltoside (DDM)

21771928-1G 1g 9,500,000 Molekula مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
38

پلیت 12 خانه کشت سلول استریل

30012 None 350,000 SPL مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
39

Vanillic acid (4-Hydroxy-3-methoxybenzoic acid)

32761487-25g None 5,950,000 Molekula مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
40

Vanillic acid (4-Hydroxy-3-methoxybenzoic acid)

32761487-500mg None 950,000 Molekula مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
41

Vanillic acid (4-Hydroxy-3-methoxybenzoic acid)

32761487-50g 50g 9,500,000 Molekula مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
42

Vanillic acid (4-Hydroxy-3-methoxybenzoic acid)

32761487-5g None 1,950,000 Molekula مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
43

500bp DNA ladder 250 ul

3411A 50 µg 19,500,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
44

Poly(vinyl alcohol)-25gr

363065-25G 25g 9,500,000 Sigma مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
45

4-Imidazolecarboxylic acid

425842-1g 1gr 22,000,000 Sigma مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
46

DAB-Am-4, Polypropylenimine tetramine dendrimer, generation

460699-5ml 5ml 39,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
47

Curcumin-5g

49256996-5g None 6,950,000 Molekula مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
48

RPMI 1640 Powder 1 lit Invitrogen

51800-019 1lit 3,500,000 Invitrogen مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
49

Resveratrol

51852282-100MG None 5,500,000 Molekula مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
50

Tannic acid

52612564-100G 100g 5,950,000 Molekula مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
51

Tannic acid

52612564-10g None 1,950,000 Molekula مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
52

Tannic acid

52612564-1g None 650,000 Molekula مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
53

Tannic acid

52612564-250G 250g 9,500,000 Molekula مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
54

Tannic acid

52612564-50G 50g 3,950,000 Molekula مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
55

Tannic acid

52612564-5g None 1,100,000 Molekula مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
56

Resazurin sodium salt

56554686-1G 1g 4,950,000 Molekula مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
57

Fluorescamine

57916662-100MG 100mg 11,000,000 Molekula مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
58

Tet System Approved FBS

631107-50ML None 22,500,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
59

Universal GenomeWalker 2.0

636405 None 220,000,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
60

SeqAmp DNA Polymerase

638504 None 25,000,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
61

3.4-Dihydroxycinnamic acid (Caffeic acid)

77345158-1G None 1,950,000 Molekula مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
62

1,3-Dibromopropane

803279-100ml 100ml 14,500,000 Sigma مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
63

Topotecan hydrochloride

85474031-25MG 25mg 35,000,000 Molekula مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
64

Quercetin

86015335-100mg None 3,950,000 Molekula مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
65

Quercetin

86015335-500mg 500mg 8,500,000 Molekula مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
66

Catharanthine

89985253-9MG None 8,500,000 Molekula مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
67

Suprec 01 50 rect

9040 100T 16,500,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
68

پی پت 5 استریل-SPL

91005 None 45,000 SPL مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
69

10X Takara Taq Buffer (Mg2+ free)

9151AM-1ML None 1,950,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
70

2X GC Buffer I

9154-1.5ml None 1,500,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
71

2X GC Buffer II

9155 1.25ml 1,950,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
72

Loading buffer -6X 1vial

9156-1Vial vials 1,200,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
73

Loading buffer -10X 1vial

9157-1Vial vials 1,200,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
74

Esay Dilution-1ML

9160-1ML None 2,500,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
75

Plant DNA Isolation Reagent 100react TaKaRa

9194 100T 16,500,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
76

Nucleo Cassette

941-0002 Pack 39,500,000 NucleoCassette مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
77

TAE buffer 25x solution

A0023-100ML None 1,100,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
78

TBS buffer . 10x Solution

A0027-250ML None 1,100,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
79

TBS buffer . 10x Solution

A0027-4L None 11,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
80

Alcian blue 8GX

A0298-5gr 5gr 8,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
81

urie  sarcoma Arsenic(III)  oxide

A1010-25G 25gr 9,950,000 Sigma مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
82

di-Ammonium hydrogen phosphate pure-500G

A2301-500g 500gr 4,950,000 Applichem مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
83

Dimethyl sulfoxide for cell biology- Applichem

A3672-100ml None 19,500,000 Applichem مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
84

Dimethyl sulfoxide for cell biology- Applichem

A3672-10ml None 4,950,000 Applichem مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
85

Dimethyl sulfoxide for cell biology- Applichem

A3672-50ml None 11,500,000 Applichem مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
86

Hematoxylin monohydrate(C.1.75290)for microscopy-Applichem

A3865-25g None 14,500,000 Applichem مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
87

Hematoxylin monohydrate(C.1.75290)for microscopy-Applichem

A3865-5g None 3,950,000 Applichem مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
88

Acridine orange hemi salt

A742007-10G 10G 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
89

Amoxicillin,trihydrate-1g

A762203-1g None 1,100,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
90

Amoxicillin,trihydrate

A762203-5G 5gr 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
91

Acetylcholine chloride

AB0002-5G 5G 3,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
92

Alizarin yellow GG

AB0011-25gr 25gr 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
93

Alizarin yellow R

AB0012-25gr 25gr 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
94

Agarose, Low melting ge.SIZE.10Gl

AB0015-10Gl 10gr 12,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
95

Alkali blue 6B

AB0016-25gr 25gr 5,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
96

L-Asparagine monohydrate

AB0017-100G 100g 9,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
97

Adenosine 5-triphosphate(ATP) disodium salt 5gr

AB0020-5G 5g 7,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
98

L-Ascorbic acid ( Vitamin C)

AB0021-100G 100G 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
99

Ampicillin,sodium salt USP 25gr

AB0028-25gr 25gr 17,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
100

Ammonium bicarbonate

AB0032-100G None 1,100,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
101

Ammonium bromide

AB0057-250G 250gr 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
102

Ammonium carbonate

AB0058-.500G 500gr 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
103

Ammonium citrate, dibasic

AB0059-500G 500gr 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
104

Ammonium citrate, tribasic

AB0060-250G 250gr 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
105

Ampicillin, trihydrate

AB0064-5G None 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
106

Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate

AB0065-500G 500gr 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
107

Ammonium molybdate tetrahydrate

AB0067-50G 50gr 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
108

D-Arabinose

AB0071D-25G 25G 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
109

L-Arabinose.SIZE.25G

AB0071L-25G 25gr 8,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
110

Ammonium phosphate, tribasic trihydrate

AB0073-500G 500G 3,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
111

Anthraquinone

AB0087-25G 25G 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
112

Anthrone

AB0088-1G None 1,200,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
113

Anthrone

AB0088-25G 25gr 7,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
114

Anthrone

AB0088-5g 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
115

L-Aspartic acid

AB0091-250G 250G 12,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
116

L-Arginine free base

AB0205-100G 100g 9,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
117

L-Arginine free base

AB0205-25G 25g 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
118

L-Arginine, monohydrochloride

AB0206.SIZE.500G 500g 32,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
119

Acetamide

AB0687-100g None 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
120

N-Acetyl-D-glucosamine

AB2245-25G 25gr 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
121

Acriflavine hydrochloride

AB4433-25G 25G 7,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
122

N-Acetyl-L-Cysteine

AB6697-5g None 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
123

Aniline

AC1710-100ML 100ML 7,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
124

ADA buffer

AD0003-25g None 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
125

Acriflavine, neutral

AD0009-25G 25G 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
126

L-Alanine .SIZE.10G

AD0022-10G 10g 1,100,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
127

Albumin, heat shock isolation pH 7.0.SIZE.100G

AD0023-100g None 65,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
128

Albumin, heat shock isolation pH 7.0.SIZE.25G

AD0023-25gr 25gr 19,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
129

Amido black 10B

AD0027-5G 5gr 2,100,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
130

Amphotericin B 1gr

AD0030P-1gr 1g 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
131

Amphotericin B

AD0030P-5G 5g 29,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
132

Alizarin red S

AD0144-10g None 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
133

Alizarin red S

AD0144-25gr 25gr 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
134

Alizarin red S

AD0144-5g None 1,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
135

Ammonium acetate

ADB0032-500G 500gr 3,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
136

Ammonium phosphate, dibasic.SIZE.500G

ADB0040-500gr 500gr 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
137

Ammonium phosphate, monobasic

ADB0042-500G 500gr 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
138

BSA Standard Solution

AJ642.SIZE.1ML None 6,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
139

ADA buffer disodium salt

Ab0005-25g None 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
140

Ampicillin,sodium salt USP 5gr

Ab0028-5g None 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
141

Ammonium oxalate hydrate

Ab0070-500g None 8,950,000 Molekula مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
142

ACES

Ad0004-25g None 5,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
143

Polyoxyethylene Lauryl Ether-35.SIZE.250G(Brij 35)

B0217-250G 250G 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
144

Bismuth (III) citrate

B0466-100G 100G 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
145

T4 DNA LIGASE, 5U/UL.SIZE.200U

B1125-200U None 16,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
146

Imidazole-4 carboxaldehyde 97%

B25050 5gr 22,000,000 AlfaAesar مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
147

Bis-acrylamide.SIZE.1G

BB0025-1g None 650,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
148

Bis-acrylamide.SIZE.250G

BB0025-250G 250gr 35,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
149

Bis-acrylamide.SIZE.5G

BB0025-5g None 1,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
150

Boric acid.SIZE.500G

BB0044-500G 500gr 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
151

BCIP toluidine salt

BB0072-100MG 100MG 6,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
152

D-Biotin 1gr

BB0078-1gr 1gr 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
153

D-Biotin .SIZE.5G

BB0078-5gr 5G 16,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
154

Bis-Tris .SIZE.100G

BB0079-100gr 100gr 12,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
155

Bis-Tris .SIZE.25G

BB0079-25gr 25gr 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
156

Bacitracin zinc

BB0113-.5G 5g 3,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
157

BEEF Extract

BB0114-100g 100G 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
158

Barium acetate

BB0116-250G 250G 3,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
159

Benzamide.SIZE.100G

BB0122-100gr 100gr 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
160

Benzimidazole

BB0125-25G 25gr 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
161

Berberine chloride

BB0129.SIZE.5G None 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
162

Bes, free acid

BB0130-25G 25G 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
163

Bes, monosodium salt

BB0131-25G 25G 5,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
164

Betaine hydrochloride 250g

BB0133-250gr 250gr 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
165

Brilliant green

BB0242-25G 25gr 1,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
166

Bicine

BB0266-100G 100G 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
167

Bromocresol purple, sodium salt

BB0627-5G 5gr 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
168

6-Benzylamino purine

BB0743-5g None 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
169

Basic fuchsin, certified

BB1111-5G 5gr 1,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
170

Benzoic acid

BB1147-250G 250gr 3,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
171

Bromophenol blue.SIZE.25G

BB2230-25gr 25g 7,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
172

Bromophenol blue.SIZE.5G

BB2230-5g None 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
173

Benzaldehyde

BC2140-500G 500G 9,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
174

Bromothymol blue, sodium salt

BD0048-5G 5G 2,250,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
175

Bromocresol green free acid

BD0159-5G 5G 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
176

1-Butanesulfonic acid sodium salt

BD1237-5G 5G 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
177

96 Well 2ml Deep Plate, Natural, Edge Filled,

BR581-96N None 750,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
178

96 Well 2ml Deep Plate, Natural, Edge Filled, 10 P

BR581-96N None 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
179

96 Well 2ml Deep Plate, Natural, Edge Filled, Sterile, 10 P

BR581-96NS 96NS 9,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
180

EZ-10 Spin Column Total RNA Mini-preps Kit.SIZE.50 Pre

BS1361-50 preps 50preps 11,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
181

DNA Blunting & Ligation Kit

BS243-10 Preps None 12,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
182

EZ-10 Spin Column DNA Gel Extraction Kit SIZE.100 preps

BS354-100preps 100 preps 21,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
183

EZ-10 Spin Column PCR Products Purification Kit.SIZE.50 prep

BS363-50preps 50preps 11,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
184

EZ-10 Cleanup Minipreps Kit

BS367-50 PREPS 50 PREPS 11,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
185

EZ-RNA Reagents 25ml

BS409A-25ml 25ML 9,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
186

EZ-RNA Reagents SIZE.100ml

BS410A-100ml 100ml 32,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
187

EZ-10Spin Column Bacterial DNA Mini Preps Kit 50pr

BS423-50 preps 50 preps 14,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
188

EZ-10Spin Column Total RNA Mini-Preps Super Kit 100prep

BS584-100prep 100preps 45,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
189

Penicillin/Streptomycin/Amphotericin B,sterile 10ml

BS733-10ml 10ml 1,100,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
190

EZ-10 Spin Column Plant RNA Mini-Preps Kit

BS82314-50 PREPS 50preps 19,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
191

EZ-10 Spin Column Yeast DNA Mini-Preps Kit

BS8257-50 PREPS 50 PREPS 9,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
192

All-In-One DNA/RNA/Protein Miniprep Kit.SIZE.50 Preps

BS88003-50prep 50preps 22,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
193

EZ-10 DNAaway RNA Mini-Preps Kit

BS88133-50 PREPS None 18,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
194

All-In-One DNA/RNA Miniprep Kit.SIZE.50 Preps

BS88203-50prep 50preps 24,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
195

ONE-4-ALL Genomic DNA Miniprep Kit.SIZE.50 Preps

BS88503-50 preps 50preps 29,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
196

EZ-10 Total RNA Miniprep KitSIZE.50 Preps

BS88583-50 preps 50preps 15,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
197

EZ-10 Spin Column RNA Cleanup &Concentration Kit.SIZE.50 Pre

BS91315-50prep 50Prep 13,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
198

10-200kDa Wide Range Protein Molecular Weight Marker:14band

BSM0661-250ul 250ul 11,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
199

Membrane,Nuclear & Cytoplasmic Protein Extraction Kit 50prep

BSP002-50prep 50preps 19,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
200

Total Protein Extraction Kit .SIZE.50Preps

BSP003-50prep 50preps 23,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
201

TCA Protein Precipitation Kit

BSP011-50 Preps None 9,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
202

Universal Protein Sediment Reagent

BSP012-100 Preps None 9,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
203

Bacterial Protein Lysis Buffer, 1x Stength Solution

BSP023-25ML None 7,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
204

0.1-10UL MICRO TIPS, SHORT,96/RACK, STERILE

BT215-RS رک 96 عددی 850,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
205

100-1000UL NATURAL TIP,NATURAL, STERILE, 100/RACK

BT222-RS رک 100عددی 1,100,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
206

0.5-10UL MICRO TIPS, 96/RACK,STERILE

BT225-RS رک 96 عددی 850,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
207

0.5-10ul Micro Tips, LONG,1000/Pack,Sterile

BT225-S 1000pcs 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
208

0.5-10ul Micro Tips, LONG,100/Pack,Sterile

BT225-S-100 None 300,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
209

0.65ML TUBE, NATURAL,STERILE,1000TUBES

BT613-NS 1000pcs 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
210

0.65ML TUBE, NATURAL,STERILE,100TUBES

BT613-NS-100pcs None 550,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
211

2ML TUBE, NATURAL,STERILE,100TUBES

BT619-NS-100pcs None 550,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
212

10-250kDa Wide Range Blue/Red/Green Three Color Prestained

BZ0011G-100ul None 5,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
213

Sodium citrate, trisodium salt, dihydrate.SIZE.100G

CB0035-100g None 1,100,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
214

Sodium citrate, trisodium salt, dihydrate.SIZE.2.5KG

CB0035-2.5kg None 14,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
215

Sodium citrate, trisodium salt, dihydrate.SIZE.250G

CB0035-250g None 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
216

Sodium citrate, trisodium salt, dihydrate.SIZE.500G

CB0035-500gr 500gr 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
217

Coomassie brilliant blue R-250.SIZE.1G

CB0037-1G None 1,100,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
218

Coomassie brilliant blue R-250.SIZE.25G

CB0037-25gr 25gr 8,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
219

Coomassie brilliant blue R-250.SIZE.5G

CB0037-5gr 5gr 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
220

Coomassie brilliant blue G-250

CB0038-100G 100G 25,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
221

Coomassie brilliant blue G-250.SIZE.1G

CB0038-1g None 1,100,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
222

Coomassie brilliant blue G-250.SIZE.25G

CB0038-25gr 25G 8,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
223

Calcium carbonate, anhydrous

CB0052-500G 500gr 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
224

Citric acid.SIZE.1KG

CB0055-1KG 1Kg 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
225

Citric acid.SIZE.2.5KG

CB0055-2.5kg None 12,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
226

EHDAB, Ethylhexadecyldimethylammonium bromide

CB0105.SIZE.100G 100gr 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
227

CHES

CB0115-50G 50gr 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
228

Chloramphenicol

CB0118-10G 10G 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
229

Chloramphenicol

CB0118-1G None 1,100,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
230

Chloramphenicol 50gr

CB0118-50gr 50gr 11,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
231

Chloramphenicol

CB0118-5G None 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
232

L-Cysteine

CB0132-100G 100gr 8,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
233

L-Cysteine hydrochloride, monohydrate

CB0133-100G 100gr 8,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
234

Calcium acetate monohydrate

CB0249-250G 250gr 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
235

Calcium hydroxide

CB0256.SIZE.500G 500gr 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
236

Calcium phosphate, dibasic, dihydrate

CB0262-500G 500gr 7,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
237

Calcium sulfate, dihydrate

CB0265-100g None 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
238

Calcium sulfate, dihydrate

CB0265-500G 500gr 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
239

Calcium sulfate, dihydrate

CB0265-50g None 1,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
240

L-Carnitine (Vitamin BT )

CB0272-25G 25gr 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
241

D-(+) Cellobiose

CB0278-5G 5gr 9,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
242

4-Chloro-1-naphthol

CB0293-10G 10gr 6,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
243

Chlortetracycline, hydrochloride

CB0297-25G 25gr 6,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
244

Cholic acid-25g

CB0298-25g None 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
245

Cholic acid

CB0298-50g None 9,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
246

Cholic acid-5g

CB0298-5g None 1,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
247

Choline chloride

CB0299-100G 100G 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
248

Ciprofloxacin hydrochloride آنتی بیوتیک

CB0310-25G 25g 8,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
249

Colchicine

CB0322-100MG 100mg 7,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
250

Congo red.SIZE.50G

CB0324-50gr 50gr 5,400,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
251

Creatine hydrate

CB0326-100G 100G 3,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
252

Creatinine

CB0328-25G 25G 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
253

Creatinine

CB0328-5G 5gr 2,100,000 Sigma مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
254

Crystal violet.SIZE.25G

CB0331-25gr 25gr 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
255

CTAC, Cetyltrimethylammonium chloride

CB0332-25g 25g 1,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
256

CTAC, Cetyltrimethylammonium chloride

CB0332.SIZE.100G 100gr 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
257

Curcumin .SIZE.1G

CB0346-1g None 2,100,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
258

Curcumin .SIZE.5G

CB0346-5gr 5gr 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
259

Cyclosporin A

CB0352-250MG 250mg 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
260

CELLOTION-10% Exp 30.09.14 lot 110927

CB051 100ml 6,500,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
261

Chitosan .SIZE.100G

CB0660-100gr 100gr 9,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
262

Chitosan .SIZE.50G

CB0660-50g None 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
263

Chitosan .SIZE.5G

CB0660-5g None 1,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
264

4-Chlorophenoxyacetic acid

CB0720-100G 100G 3,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
265

4-Chlorophenoxyacetic acid sodium salt

CB0721-100G 100G 3,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
266

Copper (II) acetate hydrate

CB3050-100G 100G 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
267

CASAMINO ACID

CB3060-100G 100gr 3,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
268

CASAMINO ACID

CB3060-25g None 1,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
269

Copper (II) chloride hydrate

CB3090-250G 250G 5,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
270

Cresol red , sodium salt.SIZE.5G

CD0037C-5gr 5gr 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
271

CHAPS

CD0110-1G 1gr 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
272

CHAPSO

CD0113-1G 1gr 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
273

Cytosine

CD0138-10G 10gr 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
274

Copper (II) sulfate pentahydrate

CDB0063-100G 100g 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
275

Carbenicillin disodium

CDJ469-1g 1g 16,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
276

10/200mm Communis Chromatography ColUMns

CH001.SIZE.1 7,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
277

10/300mm Communis Chromatography Columns

CH002-SIZE.1 10/30mm 7,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
278

10/400mm Communis Chromatography Columns

CH003 10/400mm 9,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
279

10/500mm Communis Chromatography Columns

CH004 10/500mm 9,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
280

16/200mm Communis Chromatography Columns

CH007-SIZE.1 16/200mm 11,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
281

16/300mm Communis Chromatography Columns

CH008-SIZE.1 16/300mm 12,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
282

CARRAGEENAN

CN1138-100g None 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
283

CARRAGEENAN

CN1138-250g None 6,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
284

CARRAGEENAN

CN1138-500G 500G 9,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
285

Calcium chloride, anhydrous

CT1330-50g None 950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
286

Coomassie brilliant blue G-250.SIZE.5g

Cb0038-5g None 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
287

TSG DNA POLYMERASE, 5U/UL.SIZE. 200

D0081-200U 200u 3,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
288

Glyoxal, 40% solution

D0238-1KG 1KG 7,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
289

Dialysis Tubing 23 mm

D0405 Meter 3,000,000 Sigma مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
290

Dialysis tubing Sigma 10mm

D9277 Meter 3,000,000 Sigma مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
291

Dialysis Tubing 43mm sigma

D9527 Meter 3,000,000 Sigma مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
292

2'-Deoxythymidine

DB0049-1G 1gr 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
293

DTT .SIZE.1G

DB0058-1g None 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
294

DTT .SIZE.5G

DB0058-5gr 5gr 16,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
295

DAB,tetrahydrochloride 1gr

DB0140-1g None 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
296

DAB,tetrahydrochloride 500mg

DB0140-500mg None 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
297

DEAE DExtraran

DB0147-10G 10G 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
298

DEPC

DB0154-1ml None 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
299

DEPC .SIZE.5ML

DB0154-5ml 5ml 8,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
300

Dextran sulfate.SIZE.10G

DB0160-10gr 10g 8,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
301

2,4-Dichlorophenoxy acetic acid

DB0166-100G 100G 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
302

RNase & DNA Away

DB0339-200ML 200ml 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
303

N-N-Dimethylglycine hydrochloride

DB0412-25G 25gr 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
304

DTAB,dodecyltrimethyl ammonium bromide

DB0431-50G 50g 6,750,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
305

Sodium chloride.SIZE.2.5KG

DB0483-2.5KG None 8,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
306

Sodium chloride.SIZE.500G

DB0483-500gr 500G 1,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
307

Sodium chloride.SIZE.5KG

DB0483-5KG None 17,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
308

Doxycycline, hydrochloride

DB0889-1g None 1,100,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
309

Doxycycline, hydrochloride

DB0889-5g None 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
310

DiethylAmine

DC3320-500ML 500ML 9,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
311

dNTP mixture (10mM) 0.5ML

DD0056-0.5ml 0.5ml 8,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
312

Deoxycholic acid, sodium salt

DD0150-50G 50G 9,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
313

DIPSO free acid

DD0166D-25G 25G 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
314

Water-DEPC treated .SIZE.100ML

DD1005-100ml None 1,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
315

2,7-Dichlorofluorescein

DD1220-5G 5G 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
316

Dimethylglyoxime sodium salt

DD1221-100G 100g 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
317

Denaturing solution

DE540-1L 1L 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
318

Decyl-beta-D- glucopyranoside

DJ574-100MG 100MG 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
319

Silica gel with moisture indicator

DSG110-1KG None 5,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
320

Silica Gel Dryer

DSG111-1PK None 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
321

Eco-Stain Plus . ready to use

DT81418-0.5ML None 8,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
322

DNASE I, RNASE FREE.SIZE.1000U

EADN01-1000U None 5,950,000 Aminsan مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
323

EDTA, Free acid.SIZE.500G

EB0107-500gr 500gr 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
324

EDTA, disodium salt, dihydrateSIZE.100G

EB0185-100G 100g 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
325

EDTA, disodium salt, dihydrateSIZE.500G

EB0185-500gr 500gr 8,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
326

EDAC, hydrochloride.SIZE.1G

EB0433-1g None 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
327

EDAC, hydrochloride.SIZE.25G

EB0433-25g 25g 35,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
328

EDAC, hydrochloride.SIZE.5G

EB0433-5G 5g 7,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
329

EDTA,Iron(III) ,sodium salt 100gr

EB0437 100gr 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
330

Eosin Y,sodium salt.SIZE.25G

EB0441 25G 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
331

Erythritol

EB0444-100G 100G 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
332

esculin, hydrate

EB0452-25g None 29,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
333

esculin, hydrate

EB0452-5G 5G 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
334

EDTA zinc (II), disodium salt

EB6666-100G 100G 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
335

EGTA 25g

ED0077 25g 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
336

Bromocresol green, sodium salt

ED0087-5G 5gr 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
337

Eosin Y,free acid.SIZE.25G

EE0190 25gr 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
338

Eosin Y . free acid

EE0190-100g None 13,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
339

Ficoll 400.SIZE.25G

F760014-25g None 15,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
340

Ficoll 400.SIZE.5G

F760014-5g None 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
341

AGAR A

FB0010-100G 100gr 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
342

Agar A

FB0010-500G 500G 12,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
343

Fluorescein, disodium salt

FB0203-100G 100G 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
344

Formamide deionized

FB0211-100ML 100ml 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
345

Iron(II) sulfate . heptahydrate

FB0461-100g None 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
346

Fluorescein, free acid

FB0463-100G 100G 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
347

Folic acid (Vitamin M)

FB0466-25G 25gr 13,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
348

Folic acid (Vitamin M)

FB0466-5g None 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
349

فیلتر سرسرنگی 0.22استریل بسته 50عددی-Filter-Bio

FBS25CA022S None 9,000,000 Filter Bio مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
350

Fluorene

FD1223-50G 50gr 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
351

Rapid Fungal DNA Isolation Kit.SIZE.50 Preps

FT71415-50 preps 50preps 9,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
352

Glucose oxidase

G0243-50KU 50KU 19,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
353

TRYPTONE POWDER .SIZE.100G

G211(TG217)-100 G 100gr 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
354

PEPTONE E GELATIN PEPTONE

G212-100G 100gr 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
355

PEPTONE A FROM MEAT.SIZE.100G

G213-100G 100gr 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
356

PEPTIBE D PROTEASE PEPTONE

G241-100G 100gr 3,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
357

Peptone D Protease Peptone

G241-500G 500G 12,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
358

Agar D, Purified Agar

G243-100G 100G 7,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
359

Peptone F Lactalbumin Hydrolysate

G256-100G None 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
360

PolyPeptone

G258-100G 100G 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
361

Peptone C Peptonized Milk

G292-100G 100G 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
362

Glass beads, acid-washed

G8772-10gr 10gr 5,950,000 Sigma مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
363

D(+)Galactose

GB0215-100G 100gr 8,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
364

Gentamycin sulfate 1gr

GB0217-1G 1gr 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
365

Gentamycin sulfate.SIZE.5G

GB0217-5G 5gr 5,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
366

D-Glucose, monohydrate.SIZE.500G

GB0218-500G 500gr 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
367

L-Glutamic acid

GB0221-100g None 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
368

L-Glutamic acid

GB0221-500G 500gr 11,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
369

L-Glutamine

GB0224-500G None 35,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
370

Glutathione oxidized 1g

GB0228-1G 1g 9,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
371

Glutathione oxidized 500mg

GB0228-500mg None 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
372

Glutathione reduced

GB0229(GB0029)-5G 5gr 9,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
373

Glutathione reduced

GB0229-1gr 1gr 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
374

Glycine.SIZE.2.5KG

GB0235 2.5K 32,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
375

Glycine.SIZE.500G

GB0235-500G 500 gr 8,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
376

Guanidine hydrochloride, biotech.SIZE.100G

GB0242-100G 100gr 7,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
377

Glycogen 1gr

GB0301 1gr 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
378

Guanosine-5'-triphosphate [GTP], 100 mM solution

GB0332-0.25ml 0.25ml 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
379

Gallic acid

GB0476-100G None 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
380

Gallic acid

GB0476-250G 250g 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
381

Giemsa stain.SIZE.10G

GB0477 10gr 3,200,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
382

D-G-6-P . disodium . dihydrate

GB0481-1g None 7,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
383

Guanosine

GD0250-25G 25gr 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
384

G 418 sulfate.SIZE.1G

GDJ958 1gr 39,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
385

G 418 sulfate.SIZE.100mg

GDJ958 100mg 5,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
386

Guanidine thiocyanate, ultra pure.SIZE.1KG

GDR0244 1KG 75,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
387

Low MW DNA Marker A ready to use(25-500bp) 20loading

GM303-20 loading 20 loading 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
388

HEPES, free acid .SIZE.10G

HB0264-10G None 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
389

HEPES, sodium salt

HB0265-250G None 22,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
390

HEPES, sodium salt

HB0265-50G 50g 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
391

Histamine dihydrochloride

HB0501-5G 5gr 3,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
392

Histamine diphosphate

HB0502-5G 5gr 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
393

HOBT 1-Hydroxybenzotriazole monohydrate

HB0511.SIZE.50G None 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
394

N-Hydroxysuccinimide

HB0526-25G 25G 14,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
395

N-Hydroxysuccinimide-5G

HB0526-5G None 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
396

8-Hydroxyquinoline (8-Quinolinol)

HD0274-25g None 5,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
397

L-Histidine, monohydrochloride,

HE806-5G None 1,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
398

Filter Membranes-aquo System

HP131.SIZE.1 Pack 7,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
399

Filter Membranes-aquo System

HP132.SIZE.1 Pack 7,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
400

ilter Membranes-aquo System

HP133.SIZE.1 Pack 8,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
401

TAQ DNA POLYMERASE-200U

HTD0078 200u 1,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
402

TAQ DNA POLYMERASE-500U

HTD0078 None 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
403

TAQ DNA POLYMERASE (HIGH PURITY),50U/UL.SIZE.1KU

HTD0078 1000U 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
404

...

I905135 95,000,000 TRC مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
405

38 PLACE COLD RACK BOX

IB002A رک 38 عددی 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
406

ICE BAG.SIZE.1

IB003 Pack 200,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
407

IPTG 1g

IB0168-1g 1gr 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
408

IPTG 5g

IB0168-5G 5gr 22,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
409

INT dye .SIZE.250MG

IB0280 250mg 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
410

Indigo carmine.SIZE.10G

IB0532 10gr 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
411

D-myo-Inositol

IB0536-100G 100gr 7,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
412

Iodine

IB0538.SIZE.100G 100gr 9,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
413

3-Indole acetic acid (IAA) .SIZE.25G

IB0723 25gr 5,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
414

3-Indole-acetic acid sodium salt

IB0724-25G 25gr 22,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
415

L-Isoleucine

IB0914-250G 250g 28,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
416

L-Isoleucine

IB0914-50G 50G 7,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
417

ICE PACK

ICE None 15,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
418

Kanamycin sulfate

KB0286-100G 100G 39,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
419

Kanamycin sulfate.SIZE.25G

KB0286-25G 25gr 9,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
420

Kanamycin sulfate 5g

KB0286-5G 5g 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
421

Kinetin

KB0745-100G 100G 32,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
422

Lincomycin hydrochloride

LB0604-25G 25G 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
423

L-Leucine

LB0922-100G 100gr 12,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
424

D-Lactose, monohydrate.SIZE.500G

LC4280 500gr 7,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
425

Lysozyme 1gr

LDB0308-1G 1gr 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
426

Lysozyme

LDB0308-25G 25G 39,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
427

Lysozyme .SIZE.5G

LDB0308-5G 9,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
428

Minimum Essential Medium Eagle

M0518-1L None 3,500,000 Sigma مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
429

Lambda DNA / Hind III Marker ready to use.SIZE.100 loading

M104R-1 100 loading 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
430

100 +50bp DNA Marker, Ready-to-use:10

M109-A-90 Loading None 7,200,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
431

Magnesium acetate, tetrahydrate

MB0326-500G 500gr 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
432

Manganese chloride, tetrahydrate

MB0331-1KG 1KG 7,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
433

Manganese sulfate, monohydrate

MB0334-500G 500G 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
434

D-Mannitol.SIZE.100G

MB0335 100gr 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
435

MES, free acid, monohydrate

MB0341-100G 100g 17,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
436

MES, free acid, monohydrate

MB0341-25G 25gr 8,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
437

MES, free acid, monohydrate

MB0341-5G 5G 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
438

Methylene blue, chloride, trihydrate.SIZE.50G

MB0342 None 3,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
439

L-Methionine

MB0346-5G 5g 1,100,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
440

Molybdic acid, sodium salt

MB0358-50G 50gr 4,200,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
441

MOPS, free acid

MB0360-100G 100gr 11,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
442

MOPS, free acid

MB0360-500G 500G 43,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
443

D-Mannose

MB0554-100G 100G 17,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
444

Manganese acetate, tetrahydrate

MB0600-250G 250G 3,200,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
445

Melatonin

MB0605-25G 25G 21,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
446

Melatonin-5g

MB0605-5g None 6,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
447

Menthol

MB0608-.50G 50gr 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
448

MES, sodium salt

MB0611-50G 50gr 12,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
449

Methylamine hydrochloride

MB0613-100G 100G 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
450

Methyl blue, sodium salt

MB0614-50G 50g 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
451

Methyl red.SIZE.25G

MB0627 25gr 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
452

Methyl red sodium salt

MB0628-25G 25G 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
453

Mycophenolic acid

MB0640-1G 1gr 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
454

Malachite green oxalate

MD0330-50G 50G 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
455

Mucic acid

MD1225-50G 50gr 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
456

MOPS, sodium salt

MDB360S-5g None 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
457

Maltose, monohydrate

MIB1184-100G 100g 7,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
458

Magnesium sulfate, heptahydrate, biotech.SIZE.500G

MRB0329 500gr 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
459

NADP

N0760-250MG 250MG 9,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
460

L-Norleucine

N2857-5G 5G 7,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
461

L-Norvaline

N4058-5G 5G 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
462

Neomycin sulfate

NB0366-25G 25gr 9,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
463

Neomycin sulfate

NB0366-5g None 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
464

Ninhydrin

NB0378-1g None 1,100,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
465

Ninhydrin

NB0378-5g None 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
466

Nystatin-1g

NB0390-1g None 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
467

Nystatin

NB0390-5G 5gr 6,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
468

NAD-Trihydrate.SIZE.1G

NB0641-1G 1gr 5,400,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
469

NADH disodium salt, trihydrate, Reduced

NB0642-1gr 1gr 9,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
470

Neutral red

NB0652-25G 25gr 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
471

Neutral red

NB0652-5g None 1,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
472

Non-Fat Powdered Milk

NB0669-250G 250g 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
473

-Naphthoxyacetic acid

NB0731-100G 100gr 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
474

Nalidixic acid .SIZE.1G

ND0363-1g None 1,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
475

Nalidixic acid .SIZE.25G

ND0363-25G 25g 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
476

Nalidixic acid .SIZE.5G

ND0363-5g None 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
477

ONPG

ND0382-1G 1gr 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
478

1-Nitro-2-naphthol-3,6

ND1226-25G 25G 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
479

Nitrotetrazolium blue chloride (NBT).SIZE.1G

NDB0379-1G 1gr 15,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
480

Nitrotetrazolium blue chloride (NBT).SIZE.250MG

NDB0379-250MG 250mg 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
481

Nitrocellulose Membrane

NT020S1-5(20X20CM) 45,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
482

Orange II

O14Z25-25G 25gr 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
483

Protein Standard 2mg/ml, Ovalbumin

O715080-2ML 2ml 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
484

Ofloxacin

OB0673-25G 25G 5,400,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
485

Orange G, sodium salt

OB0674-25G 25gr 3,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
486

Oxacillin, sodium salt

OB0677-25G 25G 19,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
487

L-Ornithine, monohydrochloride

OB7771-25G 25gr 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
488

Oxalic acid. dihydrate

OD0400-250g None 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
489

Polymyxin B sulfate

P0319-1mu None 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
490

Polymyxin B sulfate

P0319-250ku None 1,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
491

Polymyxin B sulfate

P0319-5mu None 19,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
492

Pyronin B

P0724-5G 5gr 6,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
493

Propidium iodide

P1112-100mg None 48,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
494

Propidium iodide

P1112-25mg None 14,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
495

Propidium iodide

P1112-50mg None 25,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
496

pH Standard solution pH11.0

P2311-100ML 100ml 3,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
497

Polygalacturonic acid 85% 25gr Sigma

P3889-25g None 19,500,000 Sigma مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
498

Polygalacturonic acid 85% 5gr Sigma

P3889-5g None 5,950,000 Sigma مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
499

Trypsin (Bovine), Modified, Sequencing Grade

P5320-4*25ug 4*25ug 19,500,000 Abnova مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
500

Penicillin G, sodium salt.SIZE.5G

PB0135-5g None 2,200,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
501

Pepsin 1: 3000

PB0411-25g None 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
502

Phenol red

PB0420-25G 25gr 14,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
503

Phenol red

PB0420-5G 5g 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
504

PEG4000.SIZE.100G

PB0431-100g None 2,200,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
505

PEG 8000 .SIZE.100G

PB0433-100g None 2,200,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
506

PEG 8000 .SIZE.500G

PB0433-500G 500gr 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
507

Ponceau S

PB0437-25G 25gr 5,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
508

Potassium carbonate, anhydrate

PB0439-500G 500G 5,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
509

Potassium iodide.SIZE.50G

PB0443-50gr 50gr 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
510

Potassium Phosphat,Monobasic -100G

PB0445-100G 100G 1,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
511

Potassium Phosphat,Monobasic

PB0445-500 G 500gr 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
512

Potassium Phosphat,Monobasic -50G

PB0445-50g None 1,300,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
513

Potassium sorbate

PB0446-100G 100gr 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
514

Potassium phosphate, dibasic, anhydrous

PB0447-500G 500gr 7,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
515

Phytagel-25g

PB0714-25g None 15,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
516

Phytagel

PB0714-50G 50G 26,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
517

Phytagel-5g

PB0714-5g None 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
518

PIPES, free acid

PB0719-100G 100g 14,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
519

PIPES, free acid-25g

PB0719-25g None 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
520

Potassium sulfate, anhydrous

PB0782-500G 500G 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
521

POPSO, disodium salt

PB4959-25G 25G 7,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
522

POPSO, free acid

PB4979-25G 25G 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
523

Potassium sulfite

PB6688-500G 500gr 6,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
524

Pyrogallol ( 1,2,3-Trihydroxybenzene).SIZE.100G

PC6880 100gr 13,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
525

Pyrogallol ( 1,2,3-Trihydroxybenzene).SIZE.25G

PC6880-25g None 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
526

10x Taq Buffer (MgCl2)1.5ml

PCRB16-1.5ml 950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
527

10x Taq Buffer (NH4)2SO4.SIZE.1.5ml

PCRB55-1.5ML 950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
528

10xTaq Buffer.SIZE.1.5ml

PCRB60-1.5ml 1.5ml 950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
529

Phenol red, sodium salt

PD0424-25G 25gr 7,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
530

PBS (Phosphate buffered saline), 100 ml tablets.SIZE.50T

PD0435 1 tablet 150,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
531

Potassium ferricyanide

PD0442-100G 100gr 5,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
532

Propylene glycol ( 1,2-Propanediol)

PD0450-500ML 500ml 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
533

Phosphotungstic acid hydrate-25gr

PD1241 25gr 5,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
534

PIPES, sodium salt

PDB0434-100G 100G 12,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
535

Puromycin, dihydrochloride .SIZE.25MG

PJ593-25mg 17,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
536

Red Blood Cell (RBC) Lysis Buffer, 2x Strength Solution

PL012-100ML None 6,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
537

Proflavine hydrochloride

PN1227-25G 25G 8,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
538

Blotting Paper, 10x15cm, 100 SHEETS

PP3322 None 15,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
539

Gel Blot Paper . 20x20 cm

PP3324-1PK None 21,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
540

Potassium acetate.SIZE.500G

PRB0438 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
541

Potassium bromide

PT0762-500G 500G 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
542

Potassium oxalate, monohydrate

PT0774-500G 500G 8,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
543

Potassium bicarbonate

PT1195-500G 500G 6,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
544

Quinine hemisulfate salt monohydrate

QB0802-25G 25G 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
545

Quinine sulfate, dihydrate

QB0803-25G 25G 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
546

Green-2-Go 2X qPCR-S Mastermix

QPCR004-S-1.25ML None 8,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
547

Hs_ALPL_1_SG QuantiTect Primer Assay (200) Qiagen

QT00012957 Pack 25,000,000 Qiagen مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
548

Hs_SPARC_1_SG QuantiTect Primer Assay (200) Qiagen

QT00018620 Pack 25,000,000 Qiagen مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
549

Hs-RB1-1-SG QuantiTect primer assay (200)Qiagen

QT00066899 Pack 25,000,000 Qiagen مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
550

Hs_BGLAP_1_SG QuantiTect Primer Assay (200) Qiagen

QT00232771 Pack 25,000,000 Qiagen مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
551

Hs_SPP1_1_SG QuantiTect Primer Assay (200) Qiagen

QT01008798 Pack 25,000,000 Qiagen مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
552

Taq DNA polymerase 50 unit

R001Q None 3,950,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
553

5-WELL CENTRIFUGE TUBE BOX

R005-G Pack 400,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
554

5-Well Centrifuge Tube Box (10cc)

R006-G Pack 400,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
555

5-Well Centrifuge Tube Box

R007-G Pack 400,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
556

TaKaRa Taq Hot Start 50 units

R007Q None 4,950,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
557

Mgcl2 50mM-1.25ml

R01050-0125 None 450,000 Aminsan مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
558

Rosaniline chloride

R2770-25G 25gr 3,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
559

80COVER ONLY-WELL ONE SIDE NATURAL

R567-C Pack 450,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
560

96COVER ONLY-WELL REVERSIBLE, NATURAL

R577-C.SIZE.1 Pack 450,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
561

Rhodamine B

RB0464-100G 100gr 6,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
562

RNase A 25mg

RB0473 25mg 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
563

RNase A

RB0473-100mg None 17,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
564

RNase A Solution (10mg/m.SIZE.1MLl)

RB0474 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
565

Rubidium chloride

RB0668-25G 25gr 22,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
566

Ribostamycin sulfate salt

RB0807-5G 5gr 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
567

Rifampicin

RB0808-25G 25g 13,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
568

Rose Bengal, sodium sal

RB0809-10G 10G 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
569

Rose Bengal, sodium sal

RB0809-25gr 25gr 7,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
570

Rose Bengal, sodium sal

RB0809-50G 50gr 14,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
571

Rose Bengal, sodium sal

RB0809-5G None 2,100,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
572

Recombinant Vascular Endothelial Growth Factor165

RC216-16.SIZE.2UG None 19,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
573

Recombinant Glial Cell-derived Neurotrophic Factor

RC218-25.SIZE.2UG None 19,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
574

D-Ribose

RD0475-25G 25gr 3,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
575

Sodium sulfate, anhydrate

RD0489-2.5KG 2.5KG 12,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
576

Sodium sulfate, anhydrate

RD0489-500G 500G 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
577

Raffinose, pentahydrate

RJ392-25G 25gr 7,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
578

TaKaRa EX Taq Hot Start 50 units

RR006Q None 6,950,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
579

Premix Ex Taq Probe qPCR 200rxns

RR390A None 59,500,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
580

Premix Ex Taq TM Probe qPCR 40rxns

RR390Q 1ml 12,500,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
581

SYBR Premix Ex Taq2 (Tli Plus) 40T

RR820Q 1ml 12,000,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
582

DNA,RNA-EZ E1 (RNA-Be-Locked)

RT4171-25ML 25ML 7,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
583

رک میکروتیوب0.2درب لولایی رک153خانه- Globall Roll

Rack0.2 None 400,000 Global Roll مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
584

STANDARD GLASS CELL WITH LID,45 X 12.5 X 7.5 MM, INSIDE WIDT

S003-G Pack 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
585

STANDARD GLASS CELL WITH LID,45 X 12.5 X 12.5 MM, INSIDE WID

S004-G Pack 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
586

Sodium thioglycolate

S0265-25G 25G 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
587

Sodium thioglycolate

S0265-50g None 7,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
588

Sodium phosphate, dibasic, anhydrous.SIZE.500G

S0404-500g 500gr 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
589

Sudan black B

S0593-5G 5gr 2,200,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
590

STANDARD GLASS FLUOROMETER CELL WITH LID

S204-G Pack 7,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
591

YNB, WO Aminon acid & Ammonium Sulfate

S505-100G 100G 25,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
592

YNB, WO AMINO ACIDS.SIZE.100G

S507-100G 100gr 25,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
593

Spermidine trihydrochloride

S714272-1G 7,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
594

Sodium sulfate, anhydrate

SB0298-500G 500G 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
595

Sodium chloride.SIZE.1KG

SB0476 1kg 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
596

Sodium chloride.SIZE.100g

SB0476-100g None 850,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
597

Sodium bicarbonate

SB0482-500gr 500g 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
598

D-Sorbitol .SIZE.500G

SB0491 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
599

Streptomycin sulfate .SIZE.50G

SB0494 50gr 9,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
600

Streptomycin sulfate .SIZE.10G

SB0494-10g None 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
601

Streptomycin sulfate .SIZE.250G

SB0494-250g None 45,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
602

Sucrose .SIZE.500G

SB0498-500g 500gr 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
603

5-Sulfosalicylic acid, dihydrate

SB0610-50G 50gr 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
604

5-Sulfosalicylic acid, dihydrate

SB0610.SIZE.250G 250gr 9,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
605

Safranin O-5g

SB0815-5g None 1,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
606

Salicylic acid-250g

SB0817-250g None 22,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
607

Sodium oxalate-250g

SB0829-250g None 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
608

Sodium oxalate

SB0829-500G 500G 13,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
609

Sodium benzoate

SB0833-500G 500gr 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
610

Sodium bromide

SB0837-250G 250gr 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
611

Sodium butyrate

SB0838-5G 5gr 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
612

Sodium cholate, hydrate

SB0841-25G 25gr 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
613

Cromolyn sodium salt

SB0843-5G 5G 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
614

Sodium diphenylamine-4-sulfonate

SB0847-10g None 9,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
615

Sodium diphenylamine-4-sulfonate

SB0847-25g None 19,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
616

Sodium diphenylamine-4-sulfonate

SB0847-5g None 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
617

Sodium metabisulfite

SB0862-500G 500gr 3,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
618

Sodium periodate

SB0875.SIZE.25G 25gr 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
619

Sodium phosphate monobasic monohydrate

SB0880-500g None 9,800,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
620

Sodium pyruvate 10gr Bio Basic

SB0884 10gr 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
621

Sodium pyruvate.SIZE.100G

SB0884-100G 100gr 7,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
622

Sodium salicylate

SB0885-250G 250G 7,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
623

Sodium succinate, dibasic, hexahydrate

SB0889-500G 500G 9,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
624

Sodium thiocyanate.SIZE.250G

SB0897 250gr 4,200,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
625

Sorbic acid

SB0899-500G 500G 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
626

Starch soluble

SB0904-500G 500gr 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
627

Sudan IV (sudan Red 4

SB0914-25G 25G 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
628

Sulfur sublimed

SB0917-250G 250gr 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
629

Saponin

SB4521-25G 25gr 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
630

Sodium Bismuthate

SB7820-25G 25gr 8,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
631

Succinic anhydride

SB7835-250g None 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
632

Sodium phosphate, tribasic, dodecahydrate

SC8240-500g None 4,200,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
633

Sodium thiosulfate, pentahydrate

SD0256-100g None 1,100,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
634

Sodium borate, decahydrate

SD0480-100g None 1,100,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
635

Succinic acid

SD0496-100g None 2,100,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
636

Succinic acid

SD0496-500G 500gr 6,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
637

EZ-10 Column & collection tube (bluetube, clear ring, clear

SD5005-100 None 8,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
638

96 well DNA plate with membrane (960uleach well)Subtotal

SD5007 plate 2,100,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
639

EZ-10 RNA Column & collectiontube(clear tube, clear ring, cl

SD5008-100 None 9,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
640

LB AGAR BROTH

SD7003(S519)-250G 250gr 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
641

LB AGAR BROTH

SD7003(S519)-50g None 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
642

LB-Top Agar

SD7004-250g None 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
643

LB Lennox Agar

SD7006-250g None 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
644

SOB BROTH.SIZE.250G

SD7007 None 6,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
645

SOB AGAR

SD7008-250G 250gr 5,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
646

NZCYM Broth

SD7010-100G 100G 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
647

NZCYM Agar

SD7011-100G 100G 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
648

NZYM Broth

SD7012-100G 100G 3,200,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
649

NZYM Agar

SD7013-100G 100G 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
650

NZM Broth

SD7014-100G 100G 3,200,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
651

NZM Agar

SD7015-100G 100G 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
652

YT Broth

SD7016-250g None 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
653

YT Agar

SD7017-250g None 7,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
654

2x YT Agar

SD7020-250g None 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
655

2x YT Top Agar

SD7021-250g None 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
656

YPD Agar

SD7023-250g None 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
657

M9 Medium

SD7024-250G 250G 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
658

YM Medium

SD7031-250G 250G 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
659

YM Agar

SD7034-250G 250G 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
660

EDTA 0.5M Sterile Solution 450ml

SD8135 450ml 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
661

Sodium carbonate, anhydrous.SIZE.100G

SDB0615-100g None 1,100,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
662

Streptavidin.SIZE.1MG

SE497 1mg 18,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
663

Sudan Red 7 B

SJ227-10G 10gr 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
664

Sulfobetaine 8

SJ547-1G 1gr 4,200,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
665

Sulfobetaine 10

SJ548-1G 1gr 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
666

Sulfobetaine 12

SJ550-1G 1gr 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
667

BCA Protein Assay Kit 500Assays

SK3021 500assays 21,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
668

Bradford Protein Assay Kit 1000Assays

SK3031 1000 test 9,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
669

EZ-10 Spin Column Blood Genomic DNA MiniPreps Kit

SK8253-50preps 50preps 14,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
670

EZ-10 Spin Column Blood Genomic DNA MiniPreps Kit

SK8254-100 PRE 100 PRE 24,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
671

EZ-10 Spin Column Plant Genomic DNA Mini-Preps Kit

SK8262-100 PREPS 100 PREPS 17,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
672

SanPrep Column microRNA Mini-Preps Kit

SK8811-50PRES 50PRES 15,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
673

High purity PCR Master Mix

SP001-40-1ml 1 mL 1,200,000 Aminsan مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
674

STANDARD UV QUARTZ CELL WITH TELFLON STOPPER

SQ014 Pack 15,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
675

SEMI-MICRO UV QUARTZ CELL WITH FROSTED WALLS AND WITH

SQ294 عدد 17,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
676

GDF9 human 20ug Sigma

SRP4872 None 75,000,000 Sigma مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
677

EZ-10 Spin Column Soil DNA Mini-Preps

ST82316-50 Preps 50 preps 14,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
678

Thiazoyl blue tetrazolium bromide (MTT.SIZE.100MG)

T0793-100mg None 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
679

Thiazoyl blue tetrazolium bromide (MTT.SIZE.1G)

T0793-1g 1gr 15,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
680

Thiazoyl blue tetrazolium bromide (MTT.SIZE.500MG)

T0793-500mg 500mg 9,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
681

Retro Nectin Dish 1 plate

T110A None 5,950,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
682

- Tris(2-pyridyl)-s-triazine 1gr Sigma

T1253-1G None 29,500,000 Sigma مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
683

Tris-(hydroxymethyl) propane

T1491-100g None 7,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
684

TNBT

T6756-250MG 250MG 8,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
685

Western BLOT Immuno Booster Sa Sample

T7111Q 20ml 2,950,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
686

Trimethoprim

T714206-1G None 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
687

Trimethoprim

T714206-5G 5g 6,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
688

PBS- 1 tablets

T900-1tablets 1Tablets 200,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
689

Tris Glycine SDS Pwder

T901 Pack 750,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
690

Tris Glycin powder 50 pak

T902 Pack 550,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
691

L broth powder

T904 Pack 750,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
692

Tris hydrochloride .SIZE.250G

TB0103-250g 250gr 9,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
693

TES, sodium salt

TB0124-25G 25G 5,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
694

Tris.SIZE.2.5KG

TB0194-2.5 KG 2.5kg 42,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
695

Tris

TB0194-500G 500gr 8,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
696

Tris

TB0194-50g None 1,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
697

Triton X-100 .SIZE.500ML

TB0198 500ml 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
698

Triton X-100 .SIZE.100ML

TB0198-100ML None 1,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
699

Tetracycline hydrochloride 25gr

TB0504 25gr 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
700

Tetracycline hydrochloride-100gr

TB0504-100g None 18,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
701

Tetracycline hydrochloride-5gr

TB0504-5g None 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
702

TMB dihydrochloride.SIZE.1G

TB0514 1gr 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
703

Trypsin 1:250

TB0627-1g None 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
704

Trypsin 1:250

TB0627-25g None 21,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
705

Trypsin 1:250

TB0627-5g None 6,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
706

2,3,5-Triiodobenzoic acid

TB0735-5G 5gr 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
707

L-Threonine

TB0919-100G 100gr 14,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
708

TAPS, sodium salt

TB0920-50G 50G 8,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
709

L-Tartaric acid

TB0925-100g None 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
710

L-Tartaric acid

TB0925-500G 500G 12,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
711

L-Tartaric acid

TB0925-50g None 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
712

TES, free acid

TB0927-50G 50G 7,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
713

Thymine

TB0943-100g None 11,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
714

Thymol blue, free acid

TB0944-25G 25G 8,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
715

Thymolphthalein

TB0945-25G 25G 7,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
716

Thymol

TB0946-25G 25gr 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
717

Tiron

TB0951-25G 25G 7,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
718

TMB free base 1gr

TB0954-1G 1gr 7,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
719

TMB free base .SIZE.5G

TB0954-5G 5gr 33,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
720

1.5ML CONICAL TUBE WITH SCREWCAP, AMBER,500/BAG

TC157-A 500/BAG 9,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
721

Tris acetate

TD0101-25gr 25gr 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
722

Tricine buffer, free acid

TDB0546-100G 100G 11,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
723

Tricine buffer, free acid-25g

TDB0546-25g None 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
724

Thymol blue, sodium salt

TN1195-25G 25G 8,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
725

Triton X-405

TS4449-100ML 100ML 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
726

PLATE ROLLER

TSM113 Pack 1,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
727

Trypan blue

TT1140-10G 10g 8,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
728

Urea

UB0148-500G 500gr 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
729

Uracil

UD0564-100G 100gr 5,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
730

Uridine

UD0570-25G 25gr 9,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
731

Uridine

UD0570-5g None 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
732

L-Valine

VB0172-500G 500G 35,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
733

L-Valine

VB0172-50g None 5,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
734

Vancomycin hydrochloride

VB0983-1G 1g 12,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
735

Victoria blue B

VB0985-25G 25gr 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
736

COVID-19 Viral RNA Extraction Kit (EZ-10 Spin Column), 50 Preps

VT9200-50RXN None 55,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
737

Sodium alginate-500g

W201502-500g None 44,000,000 Sigma مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
738

water nuclease free PCR grade-1.25ML

WA001-0125 1.25 mL 250,000 Aminsan مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
739

water nuclease free PCR grade-1ML

WA001-1ML None 250,000 Aminsan مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
740

Wright's stain (Eosin methyl blue)

WB0989-25G 25gr 7,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
741

Xylene cyanol FF

XB0005-5G 5G 8,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
742

Xylenol orange

XB0996-10G 10G 9,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
743

Xylitol

XB0997-100G 100gr 3,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
744

NADPH 100mg

Y4433000-100mg 100MG 17,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
745

NADPH 25mg

Y4433000-25mg None 5,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
746

NADPH 50mg

Y4433000-50mg None 9,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
747

Zeocin

Z706211-100MG 100 mg 25,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
748

Zymosan A

ZB4250-100MG 100 mg 8,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
749

Citric acid, monohydrate.SIZE.250G

c2123-250g None 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید

محصولات ناموجود

# محصول شماره کاتالوگ اندازه قیمت (ریال) تولیدکننده
1 پلیت 48 خانه استریل plate ناموجود None
2 Iso Propanol 2.5lit ناموجود Applichem
3 Nitric Acid 2.5lit ناموجود Scharlau
4 آب اکسیژنه 2.5lit ناموجود Merck
5 بشر 600 سی سی None ناموجود None
6 TSH 96 Test Elisa Aminsan None ناموجود None
7 DMSO 2.5 lit Applichem None ناموجود Applichem
8 Buffer Taq*10 None ناموجود TaKaRa
9 سرسمپلر آبی Dnase Rnase Free None ناموجود None
10 سنتز پرایمر Page 100nmol None ناموجود BioBasic
11 لوله فالکون 15 بسته 25عددی استریل Biofil 25 pcs ناموجود Jetbiofil
12 Chloroform 1lit ناموجود Merck
13 tris ایرانی None ناموجود ایرانی
14 Ammonium Sulfate 100G ناموجود Acros
15 Buffer Z None ناموجود TaKaRa
16 فلاسک کشت سلول 12.5cm سادهbiofil کانادا 10 pcs ناموجود Jetbiofil
17 گلایسین 50gr ایرانی ناموجود ایرانی
18 استریپ 0.2 (8تایی) None ناموجود چینی
19 بشر1000 سی سی None ناموجود None
20 پلیت 6 خانه کشت سلول استریل plate ناموجود None
21 Buffer MgSo4 None ناموجود TaKaRa
22 فلاسک T75 بسته 5عددی فیلتر دار Biofil کانادا 5 pcs ناموجود Jetbiofil
23 Sodium Chloride 5KG ناموجود Acros
24 ترازو دوکفه ای 200گرم