لیست محصولات

×

آیا سوالی دارید؟ با ما تماس بگیرید.تلفن: (021)44260285(4 خط) - تلگرام: +989391127651

محصولات موجود

آخرین به روزرسانی: 1399-03-11 02:00
# محصول شماره کاتالوگ اندازه قیمت (ریال) تولیدکننده
1

استراپر6

250,000 None مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
2

Rox I6

40 ul 1,200,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
3

پلیت 4خانه نچسب استریل6

عدد 300,000 Jetbiofil مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
4

پتری دیش 3.5 کشت سلول استریل6

عدد 350,000 Jetbiofil مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
5

Serafol6

2,500,000 Serafol مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
6

رک نوک زرد همراه نوک6

450,000 چینی مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
7

شیشه رنگ آمیزی لام6

350,000 None مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
8

Copper Nitrate6

250gr 2,500,000 Acros مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
9

فیلتر سرسرنگی 0.22 استریل تک عددی6

عدد 180,000 MS مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
10

فیلتر سرسرنگی 0.45 استریل تک عددی6

عدد 180,000 MS مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
11

رک نوک کریستالی خالی6

عدد 450,000 چینی مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
12

پرل شیشه ایی-250gr6

250g 950,000 ایرانی مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
13

Rox II6

- 100µl 1,500,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
14

Buffer BSA6

1000 1ml 600,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
15

Buffer H6

1000 None 600,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
16

Buffer Trixton X 1006

1000 1ml 600,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
17

Apa I 10000 units6

1005A 10000u 9,950,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
18

BSB-Küvettentest Methode: photometrisch0.5 - 3000 mg/l Spect6

100687.0001 50 T 15,000,000 Merck مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
19

Bgl I 1000 units 6

1020A 1000U 4,500,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
20

Dra I AhaIII 4000u TakaRa 6

1037A 4000u 9,950,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
21

Mbo I 1000 units 6

1069A 1000u 7,500,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
22

پارافین جامد مرک 1kg6

107300 1kg 4,500,000 Merck مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
23

Eco T22 I Ava III Nsil 2000u TaKara 6

1125A 2000 u 14,500,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
24

Asu II-2500 u TaKaRa6

1225A 2500 u 12,000,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
25

Sodium Carbonate6

131648 1kg 2,950,000 Panreac مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
26

Vindoline6

13940871-9MG None 5,950,000 Molekula مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
27

Syringic acid6

14539311-25g 25g 9,500,000 Molekula مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
28

Syringic acid6

14539311-50g 50g 15,500,000 Molekula مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
29

Salicylic acid-100g6

17820272-100g None 1,200,000 Molekula مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
30

Salicylic acid-250g6

17820272-250g None 2,750,000 Molekula مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
31

Sillicon Cloride-500ml6

201165000 500ml 8,950,000 Acros مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
32

Ribonuclease H (RNase H) 1000units TaKaRa 6

2150A 1000U 8,950,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
33

Dodecyl-beta-D-maltoside (DDM)6

21771928-1G 1g 6,950,000 Molekula مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
34

BcaBEST DNA Polymerase 300U6

2770Q 300u 2,950,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
35

پلیت 12 خانه کشت سلول استریل6

30012 None 195,000 SPL مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
36

پلیت 48خانه استریل Rnase & Dnase free-SPL6

30048 None 195,000 SPL مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
37

pUC 19 DNA 6

3219 None 12,500,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
38

Vanillic acid (4-Hydroxy-3-methoxybenzoic acid)6

32761487-50g 50g 7,950,000 Molekula مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
39

100bp Ladder 100 react 6

3407A 100 Rxns 16,950,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
40

500bp DNA ladder 250 ul6

3411A 50 µg 16,950,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
41

Poly(vinyl alcohol)-25gr6

363065-25G 25g 9,500,000 Sigma مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
42

4-Imidazolecarboxylic acid6

425842-1g 1gr 22,000,000 Sigma مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
43

DAB-Am-4, Polypropylenimine tetramine dendrimer, generation 6

460699-5ml 5ml 39,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
44

Curcumin-5g6

49256996-5g None 4,500,000 Molekula مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
45

لوله فالکون 50 استریل RNase & DNase Freeبسته 25عددی6

50050 None 975,000 SPL مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
46

Resveratrol6

51852282-100MG None 4,500,000 Molekula مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
47

Tannic acid6

52612564-100G 100g 3,950,000 Molekula مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
48

Tannic acid6

52612564-250G 250g 6,950,000 Molekula مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
49

Tannic acid6

52612564-50G 50g 2,500,000 Molekula مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
50

Resazurin sodium salt6

56554686-1G 1g 3,950,000 Molekula مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
51

Fluorescamine6

57916662-100MG 100mg 8,950,000 Molekula مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
52

Tet System Approved FBS 6

631107-50ML None 19,800,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
53

Universal GenomeWalker 2.0 6

636405 None 180,000,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
54

SeqAmp DNA Polymerase 6

638504 None 22,000,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
55

3.4-Dihydroxycinnamic acid (Caffeic acid)6

77345158-1G None 1,950,000 Molekula مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
56

1,3-Dibromopropane6

803279-100ml 100ml 12,500,000 Sigma مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
57

Topotecan hydrochloride6

85474031-25MG 25mg 25,000,000 Molekula مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
58

Quercetin6

86015335-100mg None 3,950,000 Molekula مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
59

Quercetin6

86015335-500mg 500mg 8,500,000 Molekula مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
60

Catharanthine6

89985253-9MG None 5,950,000 Molekula مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
61

Suprec 01 50 rect 6

9040 100T 16,500,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
62

پی پت 5 استریل-SPL6

91005 None 37,000 SPL مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
63

پی پت 10 استریل-SPL6

91010 None 58,000 SPL مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
64

10X Takara Taq Buffer (Mg2+ free) 6

9151AM-1ML None 1,950,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
65

2X GC Buffer I6

9154-1.5ml None 1,500,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
66

2X GC Buffer II6

9155 1.25ml 1,950,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
67

Loading buffer -6X 1vial6

9156-1Vial vials 950,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
68

Loading buffer -10X 1vial6

9157-1Vial vials 950,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
69

Esay Dilution 1 pak6

9160 1ml 25,000,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
70

Plant DNA Isolation Reagent 100react TaKaRa6

9194 100T 16,500,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
71

Nucleo Cassette6

941-0002 Pack 29,500,000 NucleoCassette مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
72

TAE buffer 25x solution6

A0023-1L 1L 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
73

TBS buffer . 10x Solution6

A0027-4L None 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
74

urie  sarcoma Arsenic(III)  oxide6

A1010-25G 25gr 9,950,000 Sigma مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
75

di-Ammonium hydrogen phosphate pure-500G6

A2301-500g 500gr 1,950,000 Applichem مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
76

Amoxicillin,trihydrate6

A762203-5G 5gr 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
77

Acetylcholine chloride6

AB0002-5G 5G 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
78

Alizarin yellow GG6

AB0011-25gr 25gr 1,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
79

Alizarin yellow R6

AB0012-25gr 25gr 1,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
80

Agarose B,Low EEO .SIZE.50G6

AB0014-50G 50 gr 8,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
81

Alkali blue 6B6

AB0016-25gr 25gr 3,600,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
82

Ammonium bicarbonate6

AB0032-100G None 950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
83

4-Aminoantipyrine6

AB0033-100G 100G 5,300,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
84

Ammonium bromide6

AB0057-250G 250gr 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
85

Ammonium carbonate6

AB0058-.500G 500gr 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
86

Ammonium citrate, dibasic6

AB0059-500G 500gr 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
87

Ammonium citrate, tribasic6

AB0060-250G 250gr 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
88

Ampicillin, trihydrate6

AB0064-5G None 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
89

Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate6

AB0065-500G 500gr 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
90

Ammonium molybdate tetrahydrate6

AB0067-50G 50gr 1,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
91

D-Arabinose6

AB0071D-25G 25G 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
92

L-Arabinose.SIZE.25G6

AB0071L-25G 25gr 8,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
93

Ammonium phosphate, tribasic trihydrate6

AB0073-500G 500G 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
94

Anthraquinone6

AB0087-25G 25G 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
95

Anthrone6

AB0088-1G None 950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
96

Anthrone6

AB0088-25G 25gr 6,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
97

Anthrone6

AB0088-5g 1,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
98

L-Aspartic acid6

AB0091-250G 250G 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
99

L-Arginine free base6

AB0205-100G 100g 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
100

L-Arginine, monohydrochloride.SIZE.100G6

AB0206-100g 100g 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
101

L-Arginine, monohydrochloride 6

AB0206.SIZE.500G 500g 13,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
102

Acetamide6

AB0687-100g None 1,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
103

N-Acetyl-D-glucosamine6

AB2245-25G 25gr 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
104

Acriflavine hydrochloride6

AB4433-25G 25G 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
105

N-Acetyl-L-Cysteine6

AB6697-5g None 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
106

Aniline6

AC1710-100ML 100ML 5,400,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
107

ADA buffer6

AD0003-25g None 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
108

Acriflavine, neutral6

AD0009-25G 25G 3,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
109

Adenine6

AD0013-25G 25gr 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
110

L-Alanine .SIZE.100G6

AD0022-100gr 100gr 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
111

L-Alanine .SIZE.10G6

AD0022-10G 10g 1,100,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
112

L-Alanine .SIZE.50G6

AD0022-50G 50g 3,200,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
113

0.5mg/mL, BSA, 2mL.SIZE.2ml.6

AD0069-2ml 2ml 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
114

Ammonium acetate6

ADB0032-500G 500gr 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
115

Ammonium phosphate, dibasic.SIZE.500G6

ADB0040-500gr 500gr 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
116

Ammonium phosphate, monobasic6

ADB0042-500G 500gr 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
117

ADA buffer disodium salt6

Ab0005-25g None 3,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
118

Ammonium oxalate hydrate6

Ab0070-500g None 5,500,000 Molekula مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
119

ACES6

Ad0004-25g None 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
120

PFU DNA Polymerase,5U/UL 100U6

B0093(D0090P)-100U 100u 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
121

Polyoxyethylene Lauryl Ether-35.SIZE.250G(Brij 35)6

B0217-250G 250G 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
122

Bismuth (III) citrate6

B0466-100G 100G 1,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
123

Imidazole-4 carboxaldehyde 97%6

B25050 5gr 22,000,000 AlfaAesar مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
124

Bis-acrylamide.SIZE.250G6

BB0025-250G 250gr 17,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
125

BCIP toluidine salt6

BB0072-100MG 100MG 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
126

Bis-Tris .SIZE.100G6

BB0079-100gr 100gr 12,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
127

Bis-Tris .SIZE.25G6

BB0079-25gr 25gr 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
128

X-Gal 100mg6

BB0083-100mg 100mg 3,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
129

Bacitracin zinc6

BB0113-.5G 5g 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
130

BEEF Extract6

BB0114-100g 100G 3,200,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
131

Barium acetate6

BB0116-250G 250G 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
132

Benzamide.SIZE.100G6

BB0122-100gr 100gr 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
133

Benzimidazole6

BB0125-25G 25gr 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
134

Berberine chloride6

BB0129.SIZE.5G None 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
135

Bes, free acid6

BB0130-25G 25G 2,700,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
136

Bes, monosodium salt6

BB0131-25G 25G 3,850,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
137

Betaine hydrochloride 250g6

BB0133-250gr 250gr 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
138

Brilliant green6

BB0242-25G 25gr 1,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
139

Bicine6

BB0266-100G 100G 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
140

Bromocresol purple, sodium salt6

BB0627-5G 5gr 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
141

Basic fuchsin, certified6

BB1111-5G 5gr 1,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
142

Benzoic acid6

BB1147-250G 250gr 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
143

Bromophenol blue.SIZE.25G6

BB2230-25gr 25g 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
144

Benzaldehyde6

BC2140-500G 500G 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
145

Bromothymol blue, sodium salt6

BD0048-5G 5G 1,800,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
146

Bromocresol green free acid6

BD0159-5G 5G 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
147

1-Butanesulfonic acid sodium salt6

BD1237-5G 5G 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
148

96 Well 2ml Deep Plate, Natural, Edge Filled, 6

BR581-96N None 450,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
149

96 Well 2ml Deep Plate, Natural, Edge Filled, 10 P6

BR581-96N None 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
150

96 Well 2ml Deep Plate, Natural, Edge Filled, Sterile, 10 P6

BR581-96NS 96NS 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
151

EZ-10 Spin Column Total RNA Mini-preps Kit.SIZE.50 Pre6

BS1361-50 preps 50preps 9,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
152

DNA Blunting & Ligation Kit6

BS243-10 Preps None 7,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
153

EZ-10 Spin Column DNA Gel Extraction Kit SIZE.100 preps6

BS354-100preps 100 preps 15,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
154

Fast DNA Ligation Kit(5U/UL,T4) 10RXN6

BS511-10RXN None 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
155

EZ-10 Spin Column Total RNA Mini-PrepsSuper Kit.SIZE20 Preps6

BS583-20 preps 20preps 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
156

Penicillin/Streptomycin/Amphotericin B,sterile 10ml6

BS733-10ml 10ml 1,100,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
157

EZ-10 Spin Column Plant RNA Mini-Preps Kit 6

BS82314-50 PREPS 50preps 19,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
158

EZ-10 Spin Column Yeast DNA Mini-Preps Kit6

BS8257-50 PREPS 50 PREPS 9,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
159

All-In-One DNA/RNA/Protein Miniprep Kit.SIZE.50 Preps6

BS88003-50prep 50preps 22,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
160

EZ-10 DNAaway RNA Mini-Preps Kit6

BS88133-50 PREPS None 18,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
161

All-In-One DNA/RNA Miniprep Kit.SIZE.50 Preps6

BS88203-50prep 50preps 24,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
162

EZ-10 Total RNA Miniprep KitSIZE.50 Preps6

BS88583-50 preps 50preps 19,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
163

EZ-10 Spin Column RNA Cleanup &Concentration Kit.SIZE.50 Pre6

BS91315-50prep 50Prep 11,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
164

Membrane,Nuclear & Cytoplasmic Protein Extraction Kit 50prep6

BSP002-50prep 50preps 19,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
165

One Step Plant Active Protein Extraction Kit6

BSP004-20PREPS None 12,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
166

TCA Protein Precipitation Kit6

BSP011-50 Preps None 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
167

Universal Protein Sediment Reagent6

BSP012-100 Preps None 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
168

Bacterial Protein Lysis Buffer, 1x Stength Solution6

BSP023-25ML None 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
169

0.1-10UL MICRO TIPS, SHORT,96/RACK, STERILE6

BT215-RS رک 96 عددی 580,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
170

100-1000UL NATURAL TIP,NATURAL, STERILE, 100/RACK6

BT222-RS رک 100عددی 750,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
171

200UL NATURAL TIP, WITHGRADUATION, STERILE, 96/RACK6

BT224-RNS رک 96 عددی 600,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
172

رک سر سمپلر زرد (200 میکرو لیتر) مدرج استریل Rnase/DNase Free بدون رنگ6

BT224-RS Rack 600,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
173

0.5-10UL MICRO TIPS, 96/RACK,STERILE6

BT225-RS رک 96 عددی 580,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
174

0.5-10ul Micro Tips, LONG,1000/Pack,Sterile6

BT225-S 1000pcs 1,800,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
175

0.65ML TUBE, NATURAL,STERILE,100TUBES6

BT613-NS-100pcs None 350,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
176

2ML TUBE, NATURAL,STERILE,100TUBES6

BT619-NS-100pcs None 450,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
177

10-250kDa Wide Range Blue/Red/Green Three Color Prestained6

BZ0011G-100ul None 3,200,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
178

10-250kDa Wide Range Blue/Red/Green Three Color Prestained6

BZ0011G-200ul None 5,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
179

10-250kDa Wide Range Blue/Red/Green Three Color Prestained6

BZ0011G.500ul None 11,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
180

Citric acid, monohydrate.SIZE.500G6

C2123-500gr 500gr 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
181

Caps 100 gr Sigma 6

C2632 100gr 9,800,000 Sigma مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
182

Sodium citrate, trisodium salt, dihydrate.SIZE.100G6

CB0035-100g None 950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
183

Sodium citrate, trisodium salt, dihydrate.SIZE.500G6

CB0035-500gr 500gr 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
184

Coomassie brilliant blue R-250   6

CB0037 25gr 8,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
185

Coomassie brilliant blue R-250   6

CB0037 5gr 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
186

Coomassie brilliant blue R-250.SIZE.1G6

CB0037-1G None 1,100,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
187

Coomassie brilliant blue G-2506

CB0038-100G 100G 19,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
188

Coomassie brilliant blue G-250.SIZE.25G6

CB0038-25gr 25G 6,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
189

Calcium carbonate, anhydrous6

CB0052-500G 500gr 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
190

Citric acid.SIZE.1KG6

CB0055-1KG 1Kg 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
191

L-Cystine6

CB0088-100G 100G 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
192

EHDAB, Ethylhexadecyldimethylammonium bromide 6

CB0105.SIZE.100G 100gr 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
193

CHES6

CB0115-50G 50gr 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
194

Chloramphenicol6

CB0118-10G 10G 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
195

Chloramphenicol6

CB0118-1G None 750,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
196

L-Cysteine6

CB0132-100G 100gr 6,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
197

L-Cysteine hydrochloride, monohydrate6

CB0133-100G 100gr 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
198

L-Cysteine hydrochloride. monohydrate6

CB0133-500 None 22,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
199

Calcium acetate monohydrate6

CB0249-250G 250gr 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
200

Calcium hydroxide 6

CB0256.SIZE.500G 500gr 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
201

Calcium nitrate. tetrahydrate6

CB0258-500g None 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
202

Calcium phosphate, dibasic, dihydrate6

CB0262-500G 500gr 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
203

Calcium sulfate, dihydrate6

CB0265-100g None 1,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
204

Calcium sulfate, dihydrate6

CB0265-500G 500gr 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
205

Calcium sulfate, dihydrate6

CB0265-50g None 1,200,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
206

L-Carnitine (Vitamin BT )6

CB0272-25G 25gr 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
207

D-(+) Cellobiose6

CB0278-5G 5gr 9,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
208

4-Chloro-1-naphthol6

CB0293-10G 10gr 6,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
209

Chlortetracycline, hydrochloride6

CB0297-25G 25gr 6,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
210

Cholic acid6

CB0298-50g None 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
211

Choline chloride6

CB0299-100G 100G 3,200,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
212

Colchicine6

CB0322-100MG 100mg 7,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
213

Congo red.SIZE.50G6

CB0324-50gr 50gr 3,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
214

Creatine hydrate6

CB0326-100G 100G 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
215

Creatinine6

CB0328-25G 25G 3,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
216

Creatinine6

CB0328-5G 5gr 2,100,000 Sigma مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
217

Crystal violet.SIZE.25G6

CB0331-25gr 25gr 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
218

CTAC, Cetyltrimethylammonium chloride 6

CB0332-25g 25g 1,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
219

CTAC, Cetyltrimethylammonium chloride 6

CB0332.SIZE.100G 100gr 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
220

a-Cyclodextrin hydrate6

CB0348-5G 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
221

Cyclosporin A6

CB0352-250MG 250mg 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
222

CELLOTION-10% Exp 30.09.14 lot 1109276

CB051 100ml 6,500,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
223

Chitosan .SIZE.100G6

CB0660-100gr 100gr 5,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
224

Chitosan .SIZE.50G6

CB0660-50g None 3,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
225

4-Chlorophenoxyacetic acid6

CB0720-100G 100G 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
226

4-Chlorophenoxyacetic acid sodium salt6

CB0721-100G 100G 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
227

Copper (II) acetate hydrate6

CB3050-100G 100G 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
228

CASAMINO ACID6

CB3060-100G 100gr 3,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
229

CASAMINO ACID6

CB3060-25g None 1,100,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
230

Copper (II) chloride hydrate6

CB3090-250G 250G 3,600,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
231

Cresol red , sodium salt.SIZE.5G6

CD0037C-5gr 5gr 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
232

CHAPS6

CD0110-1G 1gr 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
233

CHAPSO6

CD0113-1G 1gr 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
234

Copper (II) sulfate pentahydrate6

CDB0063-100G 100g 1,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
235

Copper (II) sulfate pentahydrate6

CDB0063-500G 500G 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
236

Carbenicillin disodium6

CDJ469-1g 1g 9,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
237

10/200mm Communis Chromatography ColUMns6

CH001.SIZE.1 5,400,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
238

10/300mm Communis Chromatography Columns6

CH002-SIZE.1 10/30mm 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
239

10/400mm Communis Chromatography Columns6

CH003 10/400mm 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
240

10/500mm Communis Chromatography Columns6

CH004 10/500mm 7,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
241

16/200mm Communis Chromatography Columns6

CH007-SIZE.1 16/200mm 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
242

16/300mm Communis Chromatography Columns6

CH008-SIZE.1 16/300mm 7,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
243

CARRAGEENAN6

CN1138-100g None 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
244

CARRAGEENAN6

CN1138-250g None 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
245

CARRAGEENAN6

CN1138-500G 500G 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
246

Calcium chloride, anhydrous6

CT1330-250g None 2,200,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
247

Calcium chloride, anhydrous6

CT1330-500G 500G 3,600,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
248

Agarose A 6

D0012-50G 50g 5,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
249

TSG DNA POLYMERASE, 5U/UL.SIZE. 2006

D0081-200U 200u 3,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
250

Dimethyl sulfoxide (DMSO) .SIZE.500ML6

D0231-500ml 500ml 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
251

Glyoxal, 40% solution6

D0238-1KG 1KG 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
252

Dialysis Tubing 23 mm 6

D0405 Meter 1,800,000 Sigma مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
253

Dialysis Tubing12KD Sigma 32mm6

D0530 Meter 1,800,000 Sigma مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
254

Dialysis tubing Sigma 10mm 6

D9277 Meter 1,800,000 Sigma مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
255

2'-Deoxythymidine6

DB0049-1G 1gr 1,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
256

DTT .SIZE.1G6

DB0058-1g None 3,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
257

DTNB, 5,5'-Dithiobis-(2-nitrobenzoic acid) 6

DB0113.SIZE.5G 5gr 12,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
258

DEAE DExtraran6

DB0147-10G 10G 4,200,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
259

DEPC6

DB0154-1ml None 1,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
260

DEPC .SIZE.5ML6

DB0154-5ml 5ml 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
261

2,4-Dichlorophenoxy acetic acid6

DB0166-100G 100G 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
262

RNase & DNA Away6

DB0339-200ML 200ml 4,200,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
263

N-N-Dimethylglycine hydrochloride6

DB0412-25G 25gr 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
264

DTAB,dodecyltrimethyl ammonium bromide6

DB0431-50G 50g 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
265

Doxycycline, hydrochloride6

DB0889-1g None 1,100,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
266

Doxycycline, hydrochloride6

DB0889-5g None 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
267

DiethylAmine6

DC3320-500ML 500ML 7,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
268

dNTP mixture (10mM) 0.5ML6

DD0056-0.5ml 0.5ml 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
269

DIPSO free acid6

DD0166D-25G 25G 3,300,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
270

2,7-Dichlorofluorescein6

DD1220-5G 5G 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
271

Dimethylglyoxime sodium salt6

DD1221-100G 100g 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
272

Denaturing solution6

DE540-1L 1L 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
273

Decyl-beta-D- glucopyranoside6

DJ574-100MG 100MG 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
274

Silica gel with moisture indicator6

DSG110-1KG None 3,750,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
275

Silica Gel Dryer6

DSG111-1PK None 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
276

Eco-Stain Plus . ready to use6

DT81418-1 ML 1ML 16,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
277

EDTA, Free acid.SIZE.500G6

EB0107-500gr 500gr 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
278

EDTA,Iron(III) ,sodium salt 100gr6

EB0437 100gr 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
279

Eosin Y,sodium salt.SIZE.25G6

EB0441 25G 1,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
280

Erythritol6

EB0444-100G 100G 4,300,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
281

esculin, hydrate6

EB0452-5G 5G 5,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
282

EDTA zinc (II), disodium salt6

EB6666-100G 100G 3,300,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
283

EGTA 25g 6

ED0077 25g 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
284

Bromocresol green, sodium salt6

ED0087-5G 5gr 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
285

Eosin Y,free acid.SIZE.25G6

EE0190 25gr 1,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
286

Eosin Y . free acid6

EE0190-100g None 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
287

Freunds Adjuvant ,Incomplete6

F5506 10ml 9,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
288

Freunds Adjuvant ,complete6

F5881 10ml 9,500,000 Sigma مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
289

AGAR A6

FB0010-100G 100gr 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
290

Agar A6

FB0010-500G 500G 9,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
291

Fluorescein, disodium salt6

FB0203-100G 100G 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
292

Formamide deionized6

FB0211-100ML 100ml 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
293

D(-)-Fructose6

FB0213-500G 500gr 3,200,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
294

Iron(II) sulfate . heptahydrate6

FB0461-100g None 1,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
295

Iron(II) sulfate . heptahydrate6

FB0461-50g None 900,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
296

Fluorescein, free acid6

FB0463-100G 100G 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
297

Folic acid (Vitamin M)6

FB0466-25G 25gr 9,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
298

Folic acid (Vitamin M)6

FB0466-5g None 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
299

5-FU, 5-Fluorouracil 6

FD0080.SIZE.5G 5gr 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
300

Fluorene6

FD1223-50G 50gr 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
301

0.1-10UL FILTER TIP NATURAL,1000/PACK6

FT215 1000pcs 5,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
302

Rapid Fungal DNA Isolation Kit.SIZE.50 Preps6

FT71415-50 preps 50preps 9,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
303

Glucose oxidase6

G0243-50KU 50KU 14,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
304

PEPTONE E GELATIN PEPTONE6

G212-100G 100gr 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
305

PEPTONE A FROM MEAT.SIZE.100G6

G213-100G 100gr 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
306

PEPTIBE D PROTEASE PEPTONE6

G241-100G 100gr 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
307

Peptone D Protease Peptone6

G241-500G 500G 8,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
308

Agar D, Purified Agar6

G243-100G 100G 5,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
309

Peptone F Lactalbumin Hydrolysate6

G256-100G None 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
310

PolyPeptone6

G258-100G 100G 3,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
311

Peptone C Peptonized Milk6

G292-100G 100G 1,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
312

Glass beads, acid-washed6

G8772-10gr 10gr 4,800,000 Sigma مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
313

D(+)Galactose6

GB0215-100G 100gr 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
314

Gentamycin sulfate 1gr6

GB0217-1G 1gr 1,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
315

Gentamycin sulfate.SIZE.5G6

GB0217-5G 5gr 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
316

D-Glucose, monohydrate6

GB0218 500gr 2,200,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
317

L-Glutamic acid6

GB0221-100g None 3,200,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
318

L-Glutamic acid6

GB0221-500G 500gr 7,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
319

L-Glutamine6

GB0224-500G None 17,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
320

Glutathione oxidized6

GB0228 1g 6,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
321

Guanidine hydrochloride, biotech6

GB0242 500G 25,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
322

Guanidine hydrochloride, biotech6

GB0242 100gr 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
323

Guanidine thiocyanate, biotech6

GB0244 250G 26,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
324

Guanidine thiocyanate, biotech6

GB0244-100g None 11,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
325

Guanosine-5'-triphosphate [GTP], 100 mM solution6

GB0332-0.25ml 0.25ml 4,350,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
326

Gallic acid6

GB0476-250G 250g 5,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
327

Giemsa stain.SIZE.10G6

GB0477 10gr 3,200,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
328

D-G-6-P . disodium . dihydrate6

GB0481-1g None 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
329

Guanosine6

GD0250-25G 25gr 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
330

G 418 sulfate.SIZE.100mg6

GDJ958 100mg 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
331

DNA Marker H2 50,100,150,200,250,300,400,500,600,700,800 9006

GM345.SIZE.50 load None 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
332

HEPES, free acid .SIZE.50G6

HB0264 50gr 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
333

HEPES, free acid .SIZE.250G6

HB0264 250gr 15,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
334

HEPES, free acid .SIZE.10G6

HB0264-10G None 1,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
335

HEPES free acid6

HB0264-1KG 1Kg 54,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
336

HEPES, sodium salt6

HB0265-250G None 11,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
337

HEPES, sodium salt6

HB0265-50G 50g 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
338

L-Histidine, hydrochloride.SIZE.100G6

HB0330 None 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
339

Histamine dihydrochloride6

HB0501-5G 5gr 3,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
340

Histamine diphosphate6

HB0502-5G 5gr 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
341

HOBT 1-Hydroxybenzotriazole monohydrate6

HB0511.SIZE.50G None 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
342

N-Hydroxysuccinimide-5G6

HB0526-5G None 1,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
343

8-Hydroxyquinoline (8-Quinolinol)6

HD0274-25g None 3,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
344

L-Histidine, monohydrochloride,6

HE806-25G 25gr 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
345

L-Histidine, monohydrochloride,6

HE806-5G None 1,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
346

Filter Membranes-aquo System 6

HP131.SIZE.1 Pack 6,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
347

Filter Membranes-aquo System 6

HP132.SIZE.1 Pack 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
348

ilter Membranes-aquo System 6

HP133.SIZE.1 Pack 7,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
349

TAQ DNA POLYMERASE-200U 6

HTD0078 200u 1,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
350

TAQ DNA POLYMERASE-500U 6

HTD0078 None 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
351

TAQ DNA POLYMERASE (HIGH PURITY),50U/UL.SIZE.1KU6

HTD0078 1000U 6,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
352

...6

I905135 95,000,000 TRC مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
353

Ice Pack6

IB003 Pack 200,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
354

IPTG 1g6

IB0168-1g 1gr 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
355

INT dye .SIZE.250MG6

IB0280 250mg 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
356

Indigo carmine.SIZE.10G6

IB0532 10gr 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
357

D-myo-Inositol6

IB0536-100G 100gr 5,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
358

Iodine 6

IB0538.SIZE.100G 100gr 9,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
359

3-Indole acetic acid (IAA) .SIZE.25G6

IB0723 25gr 5,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
360

3-Indole-acetic acid sodium salt6

IB0724-25G 25gr 22,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
361

L-Isoleucine6

IB0914-250G 250g 12,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
362

L-Isoleucine6

IB0914-50G 50G 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
363

Kanamycin sulfate6

KB0286-100G 100G 29,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
364

Kanamycin sulfate 1g6

KB0286-1G None 950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
365

Kanamycin sulfate.SIZE.25G6

KB0286-25G 25gr 8,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
366

Kanamycin sulfate 5g6

KB0286-5G 5g 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
367

Kinetin6

KB0745-100G 100G 32,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
368

a-Ketoglutaric acid6

KD0290-100G 100gr 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
369

Lincomycin hydrochloride6

LB0604-25G 25G 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
370

D-Lactose, monohydrate.SIZE.500G6

LC4280 500gr 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
371

Lysozyme 1gr6

LDB0308-1G 1gr 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
372

Lysozyme6

LDB0308-25G 25G 36,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
373

Lysozyme .SIZE.5G6

LDB0308-5G 9,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
374

0.5bp-10kb Ladder ready to use.SIZE.100 loading6

M101R-1-100 loading None 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
375

Lambda DNA / Hind III Marker ready to use.SIZE.100 loading6

M104R-1 100 loading 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
376

100 +50bp DNA Marker, Ready-to-use:106

M109-A-100 loading 100 Loading 7,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
377

Magnesium acetate, tetrahydrate6

MB0326-500G 500gr 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
378

Manganese chloride, tetrahydrate6

MB0331-1KG 1KG 4,800,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
379

Manganese sulfate, monohydrate6

MB0334-500G 500G 3,600,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
380

D-Mannitol.SIZE.100G6

MB0335 100gr 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
381

Methylene blue, chloride, trihydrate.SIZE.50G6

MB0342 None 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
382

L-Methionine6

MB0346-25G 25gr 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
383

Molybdic acid, sodium salt6

MB0358-50G 50gr 4,200,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
384

D-Mannose6

MB0554-100G 100G 12,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
385

Manganese acetate, tetrahydrate6

MB0600-250G 250G 2,300,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
386

Menthol6

MB0608-.50G 50gr 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
387

Methylamine hydrochloride6

MB0613-100G 100G 3,200,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
388

Methyl blue, sodium salt6

MB0614-50G 50g 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
389

Methyl red.SIZE.25G6

MB0627 25gr 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
390

Methyl red sodium salt6

MB0628-25G 25G 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
391

Mycophenolic acid6

MB0640-1G 1gr 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
392

MU-Gal .SIZE.250MG6

MB1136 250mg 6,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
393

MgCl2 1.5ml6

MB1193-1.5ml 1.5ml 950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
394

MUG6

MB2251-250MG 250mg 4,200,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
395

Malachite green oxalate6

MD0330-50G 50G 1,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
396

Mucic acid6

MD1225-50G 50gr 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
397

MOPS, sodium salt6

MDB360S-5g None 1,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
398

MALT EXTRACT6

MJ873(G257)-100G 100gr 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
399

Magnesium sulfate, heptahydrate, biotech.SIZE.500G6

MRB0329 500gr 3,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
400

مگنت 26

Mag02 65,000 None مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
401

NADP6

N0760-250MG 250MG 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
402

L-Norleucine6

N2857-5G 5G 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
403

L-Norvaline6

N4058-5G 5G 1,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
404

Neomycin sulfate6

NB0366-25G 25gr 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
405

Neomycin sulfate6

NB0366-5g None 1,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
406

Ninhydrin6

NB0378-1g None 950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
407

Ninhydrin6

NB0378-5g None 1,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
408

Nystatin-1g6

NB0390-1g None 1,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
409

Nystatin6

NB0390-5G 5gr 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
410

NAD-Trihydrate.SIZE.1G6

NB0641-1G 1gr 5,400,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
411

NADH disodium salt, trihydrate, Reduced6

NB0642-1gr 1gr 6,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
412

Neutral red6

NB0652-25G 25gr 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
413

Neutral red6

NB0652-5g None 1,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
414

Non-Fat Powdered Milk6

NB0669-100G 100g 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
415

Non-Fat Powdered Milk6

NB0669-250G 250g 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
416

-Naphthoxyacetic acid6

NB0731-100G 100gr 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
417

Nalidixic acid .SIZE.1G6

ND0363-1g None 950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
418

Nalidixic acid .SIZE.25G6

ND0363-25G 25g 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
419

Nalidixic acid .SIZE.5G6

ND0363-5g None 1,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
420

1-Nitro-2-naphthol-3,66

ND1226-25G 25G 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
421

Nitrotetrazolium blue chloride (NBT).SIZE.1G6

NDB0379-1G 1gr 15,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
422

Nitrotetrazolium blue chloride (NBT).SIZE.250MG6

NDB0379-250MG 250mg 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
423

Orange II6

O14Z25-25G 25gr 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
424

Protein Standard 2mg/ml, Ovalbumin6

O715080-2ML 2ml 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
425

Ofloxacin6

OB0673-25G 25G 3,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
426

Orange G, sodium salt6

OB0674-25G 25gr 3,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
427

Oxacillin, sodium salt6

OB0677-25G 25G 12,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
428

L-Ornithine, monohydrochloride6

OB7771-25G 25gr 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
429

Oil Red O.SIZE.50G6

OD0395-50G 50g 3,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
430

Oxalic acid. dihydrate6

OD0400-250g None 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
431

Pyronin B6

P0724-5G 5gr 6,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
432

pH Standard solution pH11.06

P2311-100ML 100ml 3,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
433

Polygalacturonic acid 85% 25gr Sigma6

P3889-25g None 17,500,000 Sigma مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
434

Polygalacturonic acid 85% 5gr Sigma6

P3889-5g None 4,500,000 Sigma مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
435

Trypsin (Bovine), Modified, Sequencing Grade6

P5320-4*25ug 4*25ug 16,500,000 Abnova مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
436

Penicillin G, sodium salt.SIZE.25G6

PB0135 25gr 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
437

Penicillin G, sodium salt6

PB0135-100G 100gr 9,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
438

Penicillin G, sodium salt.SIZE.5G6

PB0135-5g None 1,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
439

Pepsin 1: 30006

PB0411-25g None 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
440

Phenol red6

PB0420-5G 5g 1,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
441

PEG4000.SIZE.100G6

PB0431-100g None 1,100,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
442

Ponceau S6

PB0437-25G 25gr 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
443

Potassium acetate6

PB0438-500G 500gr 6,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
444

Potassium carbonate, anhydrate6

PB0439-500G 500G 3,600,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
445

Potassium iodide.SIZE.50G6

PB0443-50gr 50gr 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
446

Potassium Phosphat,Monobasic -100G6

PB0445-100G 100G 1,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
447

Potassium Phosphat,Monobasic 6

PB0445-500 G 500gr 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
448

Potassium Phosphat,Monobasic -50G6

PB0445-50g None 1,300,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
449

Potassium sorbate6

PB0446-100G 100gr 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
450

Pancreatin-8.06

PB0681-100G 100g 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
451

D-Pantothenic acid hemicalcium salt6

PB0683-100G 100gr 6,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
452

Pluronic F-1276

PB0750-25g None 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
453

Potassium sulfate, anhydrous6

PB0782-500G 500G 4,300,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
454

Protein A6

PB0789-10 mg 10mg 7,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
455

POPSO, disodium salt6

PB4959-25G 25G 5,400,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
456

POPSO, free acid6

PB4979-25G 25G 3,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
457

Potassium sulfite6

PB6688-500G 500gr 6,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
458

Pyrogallol ( 1,2,3-Trihydroxybenzene).SIZE.100G6

PC6880 100gr 13,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
459

10x Taq Buffer (MgCl2)1.5ml6

PCRB16-1.5ml 950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
460

10x Taq Buffer (NH4)2SO4.SIZE.1.5ml6

PCRB55-1.5ML 950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
461

10xTaq Buffer.SIZE.1.5ml6

PCRB60-1.5ml 1.5ml 950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
462

Phenol red, sodium salt6

PD0424-25G 25gr 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
463

PBS (Phosphate buffered saline), 100 ml tablets.SIZE.50T6

PD0435 1 tablet 100,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
464

Potassium ferricyanide6

PD0442-100G 100gr 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
465

Propylene glycol ( 1,2-Propanediol)6

PD0450-500ML 500ml 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
466

Phosphotungstic acid hydrate-25gr6

PD1241 25gr 5,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
467

PIPES, sodium salt6

PDB0434-100G 100G 7,800,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
468

Puromycin, dihydrochloride .SIZE.25MG6

PJ593 14,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
469

Phosphatase Inhibitor Cocktail II6

PL019-1ml None 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
470

Proflavine hydrochloride6

PN1227-25G 25G 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
471

Blotting Paper, 10x15cm, 100 SHEETS6

PP3322 None 9,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
472

Gel Blot Paper . 20x20 cm6

PP3324-1PK None 12,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
473

Potassium acetate.SIZE.500G6

PRB0438 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
474

Potassium bromide6

PT0762-500G 500G 4,650,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
475

Potassium oxalate, monohydrate6

PT0774-500G 500G 5,850,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
476

Potassium bicarbonate6

PT1195-500G 500G 2,300,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
477

Quinine hemisulfate salt monohydrate6

QB0802-25G 25G 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
478

Quinine sulfate, dihydrate6

QB0803-25G 25G 3,300,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
479

Green-2-Go 2X qPCR-S Mastermix6

QPCR004-S-1.25ML None 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
480

Hs_ALPL_1_SG QuantiTect Primer Assay (200) Qiagen6

QT00012957 Pack 25,000,000 Qiagen مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
481

Hs_SPARC_1_SG QuantiTect Primer Assay (200) Qiagen6

QT00018620 Pack 25,000,000 Qiagen مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
482

Hs-RB1-1-SG QuantiTect primer assay (200)Qiagen6

QT00066899 Pack 25,000,000 Qiagen مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
483

Hs_BGLAP_1_SG QuantiTect Primer Assay (200) Qiagen6

QT00232771 Pack 25,000,000 Qiagen مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
484

Hs_SPP1_1_SG QuantiTect Primer Assay (200) Qiagen6

QT01008798 Pack 25,000,000 Qiagen مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
485

Taq DNA polymerase 50 unit6

R001Q None 3,950,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
486

5-WELL CENTRIFUGE TUBE BOX6

R005-G Pack 400,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
487

5-Well Centrifuge Tube Box (10cc)6

R006-G Pack 400,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
488

5-Well Centrifuge Tube Box6

R007-G Pack 400,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
489

TaKaRa Taq Hot Start 50 units 6

R007Q None 4,950,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
490

Rosaniline chloride6

R2770-25G 25gr 3,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
491

80COVER ONLY-WELL ONE SIDE NATURAL6

R567-C Pack 450,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
492

96COVER ONLY-WELL REVERSIBLE, NATURAL6

R577-C.SIZE.1 Pack 450,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
493

Rhodamine B6

RB0464-100G 100gr 6,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
494

Rubidium chloride6

RB0668-25G 25gr 22,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
495

Ribostamycin sulfate salt6

RB0807-5G 5gr 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
496

Rifampicin6

RB0808-25G 25g 8,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
497

Rose Bengal, sodium sal6

RB0809-10G 10G 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
498

Rose Bengal, sodium sal6

RB0809-25gr 25gr 7,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
499

Rose Bengal, sodium sal6

RB0809-50G 50gr 14,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
500

Rose Bengal, sodium sal6

RB0809-5G None 2,100,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
501

2 x RIPA Buffer II ( pH 8.0) 2x concentrate6

RB4476.SIZE.500ML 500ml 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
502

Recombinant Vascular Endothelial Growth Factor1656

RC216-16.SIZE.2UG None 9,750,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
503

Riboflavin 10g6

RD0470-10g None 1,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
504

D-Ribose6

RD0475-25G 25gr 3,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
505

Sodium sulfate, anhydrate6

RD0489-2.5KG 2.5KG 8,550,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
506

Sodium sulfate, anhydrate6

RD0489-500G 500G 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
507

Raffinose, pentahydrate6

RJ392-25G 25gr 7,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
508

TaKaRa EX Taq Hot Start 250 units6

RR006A None 22,000,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
509

cDNA Kit TaKaRa-100rxns6

RR037A-100rxns None 30,000,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
510

SpeedSTAR Taq 50 units 6

RR070Q 50 Units 3,950,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
511

EmeraldAmp GT PCR Master Mix TaKaRa 160t6

RR310A 4ml 18,000,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
512

EmeraldAmp GT PCR Master Mix TaKaRa 40t6

RR310Q 1ml 4,950,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
513

SapphireAmp Fast PCR Master Mix 40 Reaction Takara6

RR350Q 1 ml 5,950,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
514

Premix Ex Taq Probe qPCR 200rxns6

RR390A None 44,000,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
515

Premix Ex Taq TM Probe qPCR 40rxns6

RR390Q 1ml 9,500,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
516

SYBR Premix Ex Taq2 (Tli Plus) 200T6

RR820A 200 Rxns 45,000,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
517

SYBR Premix Ex Taq2 (Tli Plus) 40T6

RR820Q 1ml 9,500,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
518

رک میکروتیوب0.2درب لولایی رک153خانه- Globall Roll6

Rack0.2 None 300,000 Global Roll مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
519

رک میکروتیوب1.5درب لولایی رک72خانه- Globall Roll6

Rack1.5 None 300,000 Global Roll مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
520

STANDARD GLASS CELL WITH LID,45 X 12.5 X 7.5 MM, INSIDE WIDT6

S003-G Pack 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
521

STANDARD GLASS CELL WITH LID,45 X 12.5 X 12.5 MM, INSIDE WID6

S004-G Pack 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
522

Sodium thioglycolate6

S0265-25G 25G 1,800,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
523

Sodium thioglycolate6

S0265-50g None 3,300,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
524

Sodium phosphate, dibasic ,anhydrous6

S0404 500gr 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
525

Sudan black B6

S0593-5G 5gr 2,200,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
526

STANDARD GLASS FLUOROMETER CELL WITH LID6

S204-G Pack 7,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
527

Spermidine trihydrochloride6

S714272-1G 5,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
528

Sodium sulfate, anhydrate6

SB0298-500G 500G 1,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
529

Sodium chloride.SIZE.1KG6

SB0476 1kg 1,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
530

Sodium chloride.SIZE.100g6

SB0476-100g None 550,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
531

Sodium chloride.SIZE.250G6

SB0476-250g None 900,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
532

Sodium bicarbonate 6

SB0482-500gr 500g 1,800,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
533

Streptomycin sulfate .SIZE.50G6

SB0494 50gr 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
534

Streptomycin sulfate .SIZE.10G6

SB0494-10g None 1,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
535

Sucrose .SIZE.500G6

SB0498 500gr 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
536

Sucrose6

SB0498-2.5KG None 9,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
537

5-Sulfosalicylic acid, dihydrate6

SB0610-50G 50gr 2,200,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
538

5-Sulfosalicylic acid, dihydrate6

SB0610.SIZE.250G 250gr 8,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
539

Sodium oxalate-250g6

SB0829-250g None 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
540

Sodium oxalate6

SB0829-500G 500G 9,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
541

Sodium benzoate6

SB0833-500G 500gr 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
542

Sodium bromide6

SB0837-250G 250gr 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
543

Sodium butyrate6

SB0838-5G 5gr 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
544

Sodium cholate, hydrate6

SB0841-25G 25gr 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
545

Cromolyn sodium salt6

SB0843-5G 5G 3,300,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
546

Sodium diphenylamine-4-sulfonate6

SB0847-10g None 9,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
547

Sodium diphenylamine-4-sulfonate6

SB0847-25g None 19,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
548

Sodium diphenylamine-4-sulfonate6

SB0847-5g None 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
549

Sodium metabisulfite6

SB0862-500G 500gr 3,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
550

Sodium periodate6

SB0875.SIZE.25G 25gr 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
551

Sodium phosphate, monobasic, dihydrate.SIZE.500G6

SB0879 500gr 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
552

Sodium pyruvate 10gr Bio Basic6

SB0884 10gr 2,200,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
553

Sodium pyruvate.SIZE.100G6

SB0884-100G 100gr 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
554

Sodium succinate, dibasic, hexahydrate6

SB0889-500G 500G 6,300,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
555

Sodium thiocyanate.SIZE.250G6

SB0897 250gr 4,200,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
556

Sorbic acid6

SB0899-500G 500G 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
557

Starch soluble6

SB0904-500G 500gr 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
558

Sudan IV (sudan Red 46

SB0914-25G 25G 1,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
559

Sulfur sublimed6

SB0917-250G 250gr 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
560

L-Serine6

SB1479-5G 5g 1,100,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
561

Sodium acetate, anhydrate6

SB1611-500G 500gr 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
562

Saponin6

SB4521-25G 25gr 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
563

Sodium Bismuthate6

SB7820-25G 25gr 8,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
564

Sodium bisulfate, monohydrate6

SB7834-500G 500G 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
565

Succinic anhydride6

SB7835-250g None 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
566

Sodium phosphate . T . D6

SC8240-500g None 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
567

Sodium thiosulfate, pentahydrate6

SD0256-100g None 1,100,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
568

Sodium borate, decahydrate6

SD0480-100g None 1,100,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
569

Succinic acid6

SD0496-100g None 2,100,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
570

Succinic acid6

SD0496-500G 500gr 6,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
571

96 well DNA plate with membrane (960uleach well)Subtotal6

SD5007 plate 2,100,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
572

EZ-10 RNA Column & collectiontube(clear tube, clear ring, cl6

SD5008-100 None 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
573

LB AGAR BROTH6

SD7003(S519)-250G 250gr 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
574

LB AGAR BROTH6

SD7003(S519)-50g None 2,100,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
575

LB-Top Agar6

SD7004-250g None 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
576

LB Lennox Agar6

SD7006-250g None 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
577

SOB BROTH.SIZE.250G6

SD7007 None 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
578

SOB AGAR6

SD7008-250G 250gr 5,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
579

NZCYM Broth6

SD7010-100G 100G 2,600,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
580

NZCYM Agar6

SD7011-100G 100G 2,600,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
581

NZYM Broth6

SD7012-100G 100G 2,300,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
582

NZYM Agar6

SD7013-100G 100G 2,600,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
583

NZM Broth6

SD7014-100G 100G 2,300,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
584

NZM Agar6

SD7015-100G 100G 2,600,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
585

YT Broth6

SD7016-250g None 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
586

YT Agar6

SD7017-250g None 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
587

2x YT Agar6

SD7020-250g None 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
588

2x YT Top Agar6

SD7021-250g None 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
589

YPD Broth6

SD7022-250g None 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
590

YPD Agar6

SD7023-250g None 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
591

M9 Medium6

SD7024-250G 250G 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
592

YM Medium6

SD7031-250G 250G 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
593

YM Agar6

SD7034-250G 250G 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
594

EDTA 0.5M Sterile Solution 450ml6

SD8135 450ml 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
595

Sodium carbonate, anhydrous.SIZE.100G6

SDB0615-100g None 950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
596

Sudan Red 7 B6

SJ227-10G 10gr 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
597

Sulfobetaine 86

SJ547-1G 1gr 4,200,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
598

Sulfobetaine 106

SJ548-1G 1gr 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
599

Sulfobetaine 126

SJ550-1G 1gr 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
600

EZ-10 Spin Column Blood Genomic DNA MiniPreps Kit6

SK8253-50preps 50preps 7,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
601

EZ-10 Spin Column Plant Genomic DNA Mini-Preps Kit6

SK8262-100 PREPS 100 PREPS 13,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
602

SanPrep Column microRNA Mini-Preps Kit6

SK8811-50PRES 50PRES 11,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
603

High purity PCR Master Mix6

SP001-40-1ml 1 mL 900,000 Aminsan مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
604

STANDARD UV QUARTZ CELL WITH TELFLON STOPPER6

SQ014 Pack 15,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
605

SEMI-MICRO UV QUARTZ CELL WITH FROSTED WALLS AND WITH6

SQ294 عدد 11,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
606

GDF9 human 20ug Sigma6

SRP4872 None 55,000,000 Sigma مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
607

Thiazoyl blue tetrazolium bromide (MTT)6

T0793-1gr 1gr 8,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
608

Thiazoyl blue tetrazolium bromide (MTT)6

T0793-500mg 500mg 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
609

Retro Nectin Dish 1 plate 6

T110A None 4,950,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
610

Tris-(hydroxymethyl) propane6

T1491-100g None 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
611

TNBT6

T6756-250MG 250MG 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
612

Western BLOT Immuno Booster Sa Sample6

T7111Q 20ml 1,950,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
613

Western BLOT Rapid Samp Sample6

T7121Q 2test 3,950,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
614

Trimethoprim6

T714206-1G None 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
615

Trimethoprim6

T714206-5G 5g 6,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
616

PBS- 1 tablets 6

T900-1tablets 1Tablets 95,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
617

Tris Glycine SDS Pwder6

T901 Pack 750,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
618

Tris Glycin powder 50 pak6

T902 Pack 450,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
619

L broth powder6

T904 Pack 750,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
620

TES, sodium salt6

TB0124-25G 25G 3,600,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
621

Tris6

TB0194-50g None 1,100,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
622

Tris 6

TB0194.SIZE.500G 500gr 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
623

Triton X-100 .SIZE.500ML6

TB0198 500ml 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
624

Triton X-100 .SIZE.100ML6

TB0198-100ML None 950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
625

TMB dihydrochloride.SIZE.1G6

TB0514 1gr 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
626

Polyoxyethylene-20 (TWEEN 20)6

TB0560-500ML 500ml 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
627

2,3,5-Triiodobenzoic acid6

TB0735-5G 5gr 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
628

L-Threonine6

TB0919-100G 100gr 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
629

TAPS, sodium salt6

TB0920-50G 50G 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
630

L-Tartaric acid6

TB0925-500G 500G 7,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
631

TES, free acid6

TB0927-50G 50G 5,400,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
632

Thymine6

TB0943-100g None 7,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
633

Thymol blue, free acid6

TB0944-25G 25G 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
634

Thymolphthalein6

TB0945-25G 25G 4,800,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
635

Thymol6

TB0946-25G 25gr 3,300,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
636

Tiron6

TB0951-25G 25G 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
637

Toluidine Blue O6

TB0962-5G 5G 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
638

L-Tryptophan6

TB1911-1g None 850,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
639

L-Tryptophan6

TB1911-800mg None 750,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
640

L-Tyrosine6

TB1932-5G None 950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
641

TAPS, free acid6

TB3566-50G 50G 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
642

1.5ML CONICAL TUBE WITH SCREWCAP, AMBER,500/BAG6

TC157-A 500/BAG 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
643

Tris acetate6

TD0101-25gr 25gr 1,600,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
644

Triton X-114.SIZE.500ML6

TDB0554 500ml 3,200,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
645

Thymol blue, sodium salt6

TN1195-25G 25G 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
646

Triton X-4056

TS4449-100ML 100ML 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
647

PLATE ROLLER6

TSM113 Pack 1,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
648

Uracil6

UD0564-100G 100gr 3,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
649

Uridine6

UD0570-25G 25gr 8,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
650

Uridine6

UD0570-5g None 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
651

L-Valine6

VB0172-250G 250G 13,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
652

L-Valine6

VB0172-500G 500G 21,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
653

Vancomycin hydrochloride6

VB0983-1G 1g 7,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
654

Victoria blue B6

VB0985-25G 25gr 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
655

water nuclease free PCR grade-1.25ML6

WA001-0125 1.25 mL 180,000 Aminsan مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
656

Wright's stain (Eosin methyl blue)6

WB0989-25G 25gr 5,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
657

Xylenol orange6

XB0996-10G 10G 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
658

Xylitol6

XB0997-100G 100gr 3,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
659

WASHING PLASTIC BOTTLE,NATURAL6

XP001 Pack 550,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
660

NADPH6

Y4433000 100MG 11,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
661

Zymosan A6

ZB4250-100MG 100 mg 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید

محصولات ناموجود

# محصول شماره کاتالوگ اندازه قیمت (ریال) تولیدکننده
1 بشر 600 سی سی None ناموجود None
2 فلاسک کشت سلول 12.5cm سادهbiofil کانادا 10 pcs ناموجود Jetbiofil
3 فلاسک T75 بسته 5عددی فیلتر دار Biofil کانادا 5 pcs ناموجود Jetbiofil
4 Buffer MgSo4 None ناموجود TaKaRa
5 Buffer Z None ناموجود TaKaRa
6 پی پت پاستور شیشه ای بلند 250عددی None ناموجود None
7 پنبه غیر استریل بسته ناموجود ایرانی
8 ترازو دوکفه ای 200گرم None ناموجود None
9 Sodium Chloride 5KG ناموجود Acros
10 Iso Propanol 2.5lit ناموجود Applichem
11 Prime STAR (high fidelity PCR) 50 u None ناموجود TaKaRa
12 Acrylamide 100g ناموجود Acros
13 پلیت 48 خانه استریل plate ناموجود None
14 گلایسین 50gr ایرانی ناموجود ایرانی
15 Buffer Taq*10 None ناموجود TaKaRa
16 سنتز پرایمر Page 100nmol None ناموجود BioBasic
17 صفحه مخصوص لام ناموجود None
18 Nitric Acid 2.5lit ناموجود Scharlau
19 استریپ 0.2 (8تایی) None ناموجود چینی
20 آب اکسیژنه 2.5lit ناموجود Merck
21 رک کرایوتیوب 1.8 Pack ناموجود چینی
22 پلیت ته صاف 96 خانه استریل ST plate ناموجود None
23 سمپلر متغییر 500 الی 5000 Unit ناموجود None
24 پلیت 6 خانه کشت سلول استریل plate ناموجود None
25 کلرید سدیم-امینسان ناموجود ایرانی
26 بشر1000 سی سی None ناموجود None
27 Sodium Hydroxide 1KG ناموجود Merck
28 بنزن-امینسان None ناموجود ایرانی
29 TSH 96 Test Elisa Aminsan None ناموجود None
30 DMSO 2.5 lit Applichem None ناموجود Applichem
31 Bis Acrylamid 25g ناموجود Acros
32 سرسمپلر آبی Dnase Rnase Free None ناموجود None
33 لوله فالکون 15 بسته 25عددی استریل Biofil 25 pcs ناموجود Jetbiofil
34 فلاسک T25 بسته 10 عددی فیلتر دار Biofil کانادا 10 pcs ناموجود Jetbiofil
35 Chloroform 1lit ناموجود Merck
36 tris ایرانی None ناموجود ایرانی
37 Ammonium Sulfate 100G ناموجود Acros
38 perl ناموجود None
39 Rapid Blood RNA Isolation Kit BT4182 10preps ناموجود BioBasic
40 Sodium chloride DB0483 2.5kg ناموجود BioBasic
41 Imidazole IB0277 500g ناموجود BioBasic
42 Imidazole IB0277 100g ناموجود BioBasic
43 Light green SF, Yellowish LD0007 25g ناموجود BioBasic
44 Maltose, monohydrate MIB1184 100g ناموجود BioBasic
45 Magnesium chloride, hexahydrate MRB0328 250gr ناموجود BioBasic
46 One-Tube Plant Genomic DNA Extraction Kit PT71816 100preps ناموجود BioBasic
47 Agarose-100gr-Acros - None ناموجود Acros
48 دی سدیم هیدروژن فسفات 1Kg Acros - None ناموجود Acros
49 Loading buffer-ایرانی - None ناموجود ایرانی
50 لوپ - pack ناموجود BioBasic
51 DNase I Solution (1 mg/mL) 0-7900 1ml ناموجود StemCell
52 Greline (Rat. Mouse) 031-31 None ناموجود DUMMY
53 1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphate monosodium salt 03585-1G None ناموجود DUMMY
54 Nitrate standard solution 1.19811.0500 None ناموجود DUMMY
55 Phosphate standard solution 1.19898.0500 None ناموجود DUMMY
56 Nitrite standard solution 1.19899.0500 None ناموجود DUMMY
57 4th WHO International Standard for HBV DNA for NAT 10/266 None ناموجود NIBSC
58 Recombinant Human VEGF 121. 50UG 100-20A None ناموجود Peprotech
59 Buffer Triton X100 1000 1ml ناموجود TaKaRa
60 Buffer K 1000 1ml ناموجود TaKaRa
61 Buffer L 1000 1ml ناموجود TaKaRa
62 Buffer PCR 1000 1ml ناموجود TaKaRa
63 Buffer H 1000 Vial ناموجود TaKaRa
64 Buffer M 1000 1ml ناموجود TaKaRa
65 استون Merck 2.5lit 100014 None ناموجود DUMMY
66 Acetonitrile 100030 2/5L ناموجود Merck
67 Rolipram 10MG 10011132-10mg None ناموجود Cayman
68 Acc I 1001A 100U ناموجود TaKaRa
69 Zirconium chloride 10026-11-6 25 GR ناموجود Acros
70 Acc II 1002A 100 unit ناموجود None
71 Hcl Merck 2.5 lit 100317 None ناموجود Merck
72 Phosphoric acid-2.5Lit-Merck 100573 None ناموجود DUMMY
73 Phosphoric acid-Merck-2.5Lit 100573-2.5Lit None ناموجود DUMMY
74 XTT Sodium salt 10060 None ناموجود DUMMY
75 اسید سولفوریک Merck 2.5lit 100731 None ناموجود DUMMY
76 Sulfuric acid-2.5Lit-Merck 100731-2.5L None ناموجود DUMMY
77 Ethanol 100971 2.5lit ناموجود Merck
78 Ethanol 2.5lit Merck 100983 ناموجود Merck
79 BamH I 1010A 10000 U ناموجود TaKaRa
80 Ammonium persulfate [APS] 101200 1KG ناموجود Merck
81 Ban II 1012A 2000u ناموجود TaKaRa
82 Bcn I (Cau II ‘NCi1) 1019A 1,000 U ناموجود TaKaRa
83 Bgl II 1021A 2000 ناموجود TaKaRa
84 Bln I (Avr II) 1022A 400 Units ناموجود TaKaRa
85 Calcium chloride, dihydrate- 5kg-merck 102382-5KG None ناموجود Merck
86 Bsp1286 I (Sdu I) 1024A 500 Units ناموجود TaKaRa
87 Cobalt(II) chloride hexahydrate-100g- merck 102539-100g None ناموجود DUMMY
88 FBS 10270-106 500ml ناموجود Gibco
89 Dimethyl Yellow 103055-10g None ناموجود Sigma
90 Restriction Enzyme Cpo l 1035A ناموجود TaKaRa
91 EcoT14I (StyI) 1038A 3,000 Units ناموجود TaKaRa
92 Formalin-2.5Lit-Merck 104002 None ناموجود Merck
93 Glycerol 1lit Merck 104091 None ناموجود DUMMY
94 EcoR I 1040A 10000 U ناموجود TaKaRa
95 EcoR V 1042A 3000u ناموجود TaKaRa
96 Restriction Enzyme EcoO109 l 1043A ناموجود TaKaRa
97 Fba I (Bcl I) 1045A 500units ناموجود TaKaRa
98 Fok I 1046A 1,000 Units ناموجود TaKaRa
99 L-Arabinose 25gr 10498 Acros ناموجود BioBasic
100 Hae III 1051A 4000Units ناموجود TaKaRa
101 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol 105228-5G None ناموجود Sigma
102 Hae II 1052A 1000unit ناموجود TaKaRa
103 Hap II (Hpa II, Msp I) 1053A 2,000 Units ناموجود TaKaRa
104 آمونیاک 105426 2.5lit ناموجود Merck
105 Hha I 1056A 2,000 Units ناموجود TaKaRa
106 MR-VP broth-Merck 105712-500g None ناموجود Merck
107 HincII (HindII) 1059A 1,000 Units ناموجود TaKaRa
108 Methanol Merck 2.5 lit 106007 None ناموجود Merck
109 Methanol 106008 2.5lit ناموجود Merck
110 Methanol 106018 2.5lit ناموجود Merck
111 دی کلرو متان 106050 2.5lit ناموجود Merck
112 Hind III 1060A 10000 U ناموجود TaKaRa
113 Sodium Hydroxide -1Kg Merck 106462 None ناموجود DUMMY
114 Sodium Hydroxide -1Kg Merck 106482 None ناموجود DUMMY
115 HpaI 1064A 500 Units ناموجود TaKaRa
116 Kpn I 1068A 5000u ناموجود TaKaRa
117 Mfl I (Xho II) 1070A 500 Units ناموجود TaKaRa
118 PstI 1073A 10,000 Units ناموجود TaKaRa
119 Sac I 1078A 2000 U ناموجود TaKaRa
120 Sac II 1000u 1079A 1000u ناموجود TaKaRa
121 Sal I 1080A 3,000 Units ناموجود TaKaRa
122 Sau3AI (MboI) 1082A 200 Units ناموجود TaKaRa
123 Histopaque(ficoll) 10831 100ml ناموجود Sigma
124 گلوکز-1kg-Merck 108342-1kg None ناموجود DUMMY
125 Urea Merck 1kg 108487 None ناموجود DUMMY
126 Sma I 1085A 2000u ناموجود TaKaRa
127 گزیلول-2.5L-Merck 108661-2.5Lit None ناموجود Merck
128 گزیلول 108681 2.5lit ناموجود Merck
129 Spe I 1086A 300 units ناموجود TaKaRa
130 Hydroxyurea 10872383-1G 1g ناموجود Molekula
131 هماتوکسیلین-2.5L-Merck 109253-2.5Lit None ناموجود Merck
132 Xba I 1093A 3,000 Units ناموجود TaKaRa
133 Xho I 1094A 5000U ناموجود TaKaRa
134 Xsp I (Bfa I, Mae I) 1095A 500 Units ناموجود TaKaRa
135 2پروپانول Merck 2.5 lit 109634 None ناموجود Sigma
136 MEM Non-Essential Amino Acids Solution (100X) 11140050 None ناموجود DUMMY
137 Afa I (Rsa I ) 1000 units 1116A 1000U ناموجود TaKaRa
138 (+)-JQ1 11187-5MG None ناموجود DUMMY
139 Eae I (Cfr I) 1123A 200 Units ناموجود TaKaRa
140 EcoO65I (BstEII, BstPI) 1135A 1,000 Units ناموجود TaKaRa
141 Sodium Pyrivate MEM 11360039 None ناموجود Invitrogen
142 Mbo II 1145A 400Units ناموجود TaKaRa
143 Biotin-SP-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG 115-065-006 None ناموجود DUMMY
144 Msp I (Hpa II) 1150A 3,000 Units ناموجود TaKaRa
145 Water HPLC grade 115333 2.5lit ناموجود Merck
146 Skim milk powder 115363 500g ناموجود Merck
147 Nae I 1155A 500Unit ناموجود TaKaRa
148 Nco l 1160A 500Unit ناموجود TaKaRa
149 Nde I 1161A 400u ناموجود TaKaRa
150 LIFE TECHNOLOGIES LIPOFECTAMINE REAGENT 0.3ML 11668-030 None ناموجود None
151 DNA Molecular Weight Marker VII. DIG-labeled 11669940910 None ناموجود Roche
152 Not I 1166A 500 U ناموجود TaKaRa
153 2.4 dinitrophenyl hydrazin* 11706 None ناموجود Sigma
154 Taq I 1189A 2000u ناموجود TaKaRa
155 VpaK11B I (Ava II) 1196A 300 Units ناموجود TaKaRa
156 Gluglutaraldehyde-100ml- Acros 119981000 None ناموجود DUMMY
157 ایمیدازول 100gr Acros 12202 None ناموجود Acros
158 Dpn I (Mal I) 1235A 1,000 Units ناموجود TaKaRa
159 Hinf I 1238A 6000U ناموجود TaKaRa
160 Nhe I 1241A 700U ناموجود TaKaRa
161 Pvu II 1243A 4,000 Units ناموجود TaKaRa
162 SphI 1246A 600u ناموجود TaKaRa
163 Iron(III) chloride 6H2O-250g -Acros 125032500-250g None ناموجود DUMMY
164 pOptiVEC™-TOPO® TA Cloning® Kit 12744-017 kit ناموجود Invitrogen
165 MS-275 13284-5mg None ناموجود DUMMY
166 Vindoline 13940871-10MG 10mg ناموجود Molekula
167 Vindoline 13940871-1MG None ناموجود Molekula
168 Hepatitis C virus (HCV) For nucleic acid amplification techniques (5th International standard 2015) 14/150 None ناموجود NIBSC
169 Non WHO Reference Material 4th HCV RNA Genotype Panel for Nucleic Acid Amplification Techniques 14/290 None ناموجود NIBSC
170 Syringic acid 14539311-10g 10g ناموجود Molekula
171 Syringic acid-1g 14539311-1g None ناموجود DUMMY
172 Syringic acid 14539311-1g 1g ناموجود Molekula
173 Syringic acid-5g 14539311-5g None ناموجود DUMMY
174 Pen/Strep 20 ml Invitrogen 15140148 None ناموجود Invitrogen
175 Calsemid Invitrogen 10ml 15210-057 None ناموجود Invitrogen
176 Antibiotic-Antimycotic (100X) 15240062 None ناموجود DUMMY
177 15547 100 mg 15547 None ناموجود Cayman
178 ReadyStrip™ IPG Strips* 1632007 None ناموجود Biorad
179 ReadyStrip™ IPG Strips 1632008 None ناموجود None
180 100x BioLyte® 3/10 Ampholyte 1632094 1pack ناموجود Biorad
181 L-Isoleucine-500g- Acros 166175000 None ناموجود Acros
182 L-Isoleucine-250g- Acros 1661752500 None ناموجود Acros
183 Guanidine hydrochloride, biotech* 17577-25g None ناموجود Acros
184 Acetone-2.5Lit- Acros 176800025 None ناموجود DUMMY
185 Salicylic acid 17820272-1KG 1kg