لیست محصولات

×

آیا سوالی دارید؟ با ما تماس بگیرید.تلفن: (021)44260285(4 خط) - تلگرام: +989391127651

محصولات موجود

آخرین به روزرسانی: 1399-11-01 23:01
# محصول شماره کاتالوگ اندازه قیمت (ریال) تولیدکننده
1

پلیت 4خانه نچسب استریل

عدد 350,000 Jetbiofil مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
2

Serafol

3,500,000 Serafol مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
3

Copper Nitrate

250gr 2,950,000 Acros مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
4

استراپر

250,000 None مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
5

Rox I

40 ul 1,500,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
6

پرل شیشه ایی-250gr

250g 950,000 ایرانی مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
7

رک نوک زرد همراه نوک

450,000 چینی مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
8

فیلتر سرسرنگی 0.45 استریل تک عددی

عدد 280,000 Filter Bio مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
9

رک نوک کریستالی خالی

عدد 450,000 چینی مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
10

شیشه رنگ آمیزی لام

350,000 None مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
11

Rox II

- 100µl 1,100,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
12

Buffer Trixton X 100

1000 1ml 950,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
13

Buffer BSA

1000 1ml 950,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
14

Buffer H

1000 None 950,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
15

BSB-Küvettentest Methode: photometrisch0.5 - 3000 mg/l Spect

100687.0001 50 T 15,000,000 Merck مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
16

Bgl I 1000 units

1020A 1000U 6,950,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
17

Dra I AhaIII 4000u TakaRa

1037A 4000u 13,950,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
18

پارافین جامد مرک 1kg

107300 1kg 4,950,000 Merck مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
19

Dynabeads™ Human T-Expander CD3/CD28

11141D None 750,000,000 Thermo مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
20

Eco T22 I Ava III Nsil 2000u TaKara

1125A 2000 u 14,500,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
21

Asu II-2500 u TaKaRa

1225A 2500 u 12,000,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
22

Sodium Carbonate

131648 1kg 4,500,000 Panreac مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
23

Vindoline

13940871-9MG None 8,500,000 Molekula مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
24

Syringic acid-1g

14539311-1g None 1,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
25

Syringic acid

14539311-25g 25g 14,500,000 Molekula مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
26

Syringic acid

14539311-50g 50g 22,000,000 Molekula مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
27

Syringic acid-5g

14539311-5g None 3,950,000 Molekula مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
28

Salicylic acid-100g

17820272-100g None 9,500,000 Molekula مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
29

Salicylic acid-250g

17820272-250g None 22,500,000 Molekula مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
30

Sodium Alginate-100g

180947-100g None 9,500,000 Sigma مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
31

Sillicon Cloride-500ml

201165000 500ml 9,950,000 Acros مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
32

پلیت 12 خانه کشت سلول استریل

30012 None 350,000 SPL مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
33

Vanillic acid (4-Hydroxy-3-methoxybenzoic acid)

32761487-25g None 5,950,000 Molekula مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
34

Vanillic acid (4-Hydroxy-3-methoxybenzoic acid)

32761487-500mg None 950,000 Molekula مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
35

Vanillic acid (4-Hydroxy-3-methoxybenzoic acid)

32761487-50g 50g 9,500,000 Molekula مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
36

Vanillic acid (4-Hydroxy-3-methoxybenzoic acid)

32761487-5g None 1,950,000 Molekula مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
37

500bp DNA ladder 250 ul

3411A 50 µg 19,500,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
38

Poly(vinyl alcohol)-25gr

363065-25G 25g 9,500,000 Sigma مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
39

4-Imidazolecarboxylic acid

425842-1g 1gr 22,000,000 Sigma مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
40

DAB-Am-4, Polypropylenimine tetramine dendrimer, generation

460699-5ml 5ml 39,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
41

Curcumin-5g

49256996-5g None 6,950,000 Molekula مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
42

RPMI 1640 Powder 1 lit Invitrogen

51800-019 1lit 3,500,000 Invitrogen مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
43

Resveratrol

51852282-100MG None 5,500,000 Molekula مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
44

Tannic acid

52612564-100G 100g 5,950,000 Molekula مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
45

Tannic acid

52612564-10g None 1,950,000 Molekula مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
46

Tannic acid

52612564-1g None 650,000 Molekula مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
47

Tannic acid

52612564-250G 250g 9,500,000 Molekula مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
48

Tannic acid

52612564-50G 50g 3,950,000 Molekula مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
49

Tet System Approved FBS

631107-50ML None 22,500,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
50

Universal GenomeWalker 2.0

636405 None 220,000,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
51

SeqAmp DNA Polymerase

638504 None 39,000,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
52

3.4-Dihydroxycinnamic acid (Caffeic acid)

77345158-1G None 1,950,000 Molekula مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
53

1,3-Dibromopropane

803279-100ml 100ml 14,500,000 Sigma مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
54

Topotecan hydrochloride

85474031-25MG 25mg 35,000,000 Molekula مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
55

Quercetin

86015335-100mg None 3,950,000 Molekula مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
56

Quercetin

86015335-500mg 500mg 8,500,000 Molekula مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
57

Suprec 01 50 rect

9040 100T 16,500,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
58

10X Takara Taq Buffer (Mg2+ free)

9151AM-1ML None 1,950,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
59

2X GC Buffer I

9154-1.5ml None 1,500,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
60

2X GC Buffer II

9155 1.25ml 1,950,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
61

Loading buffer -6X 1vial

9156-1Vial vials 1,200,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
62

Loading buffer -10X 1vial

9157-1Vial vials 1,200,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
63

Esay Dilution-1ML

9160-1ML None 2,500,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
64

Plant DNA Isolation Reagent 100react TaKaRa

9194 100T 16,500,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
65

Nucleo Cassette

941-0002 Pack 39,500,000 NucleoCassette مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
66

TAE buffer 25x solution

A0023-100ML None 1,100,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
67

TBS buffer . 10x Solution

A0027-250ML None 1,100,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
68

TBS buffer . 10x Solution

A0027-4L None 11,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
69

Alcian blue 8GX

A0298-5gr 5gr 8,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
70

urie  sarcoma Arsenic(III)  oxide

A1010-25G 25gr 9,950,000 Sigma مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
71

di-Ammonium hydrogen phosphate pure-500G

A2301-500g 500gr 4,950,000 Applichem مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
72

Dimethyl sulfoxide for cell biology- Applichem

A3672-10ml None 7,950,000 Applichem مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
73

Dimethyl sulfoxide for cell biology- Applichem

A3672-50ml None 14,950,000 Applichem مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
74

Hematoxylin monohydrate(C.1.75290)for microscopy-Applichem

A3865-25g 25G 14,500,000 Applichem مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
75

Hematoxylin monohydrate(C.1.75290)for microscopy-Applichem

A3865-5g None 3,950,000 Applichem مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
76

Acridine orange hemi salt

A742007-10G 10G 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
77

Amoxicillin,trihydrate-1g

A762203-1g None 1,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
78

Amoxicillin,trihydrate

A762203-5G 5gr 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
79

Acetylcholine chloride

AB0002-5G 5G 3,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
80

Alizarin yellow GG

AB0011-25gr 25gr 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
81

Alizarin yellow R

AB0012-25gr 25gr 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
82

Agarose, Low melting ge.SIZE.10Gl

AB0015-10Gl 10gr 12,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
83

Alkali blue 6B

AB0016-25gr 25gr 5,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
84

L-Asparagine monohydrate

AB0017-100G 100g 9,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
85

L-Ascorbic acid ( Vitamin C)

AB0021-100G 100G 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
86

Ampicillin,sodium salt USP 25gr

AB0028-25gr 25gr 18,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
87

Ammonium bicarbonate

AB0032-100G None 1,100,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
88

Ammonium bromide

AB0057-250G 250gr 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
89

Ammonium carbonate

AB0058-.500G 500gr 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
90

Ammonium citrate, dibasic

AB0059-500G 500gr 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
91

Ammonium citrate, tribasic

AB0060-250G 250gr 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
92

Ampicillin, trihydrate

AB0064-5G None 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
93

Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate

AB0065-500G 500gr 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
94

Ammonium molybdate tetrahydrate

AB0067-50G 50gr 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
95

D-Arabinose

AB0071D-25G 25G 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
96

L-Arabinose.SIZE.25G

AB0071L-25G 25gr 9,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
97

Ammonium persulfate [APS]

AB0072-100g None 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
98

Ammonium persulfate [APS]

AB0072-250g None 5,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
99

Ammonium persulfate [APS]

AB0072-500g None 9,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
100

Ammonium phosphate, tribasic trihydrate

AB0073-500G 500G 3,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
101

Anthraquinone

AB0087-25G 25G 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
102

Anthrone

AB0088-1G None 1,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
103

Anthrone

AB0088-25G 25gr 9,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
104

Anthrone

AB0088-5g 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
105

L-Aspartic acid

AB0091-250G 250G 12,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
106

L-Aspartic acid

AB0091-50g None 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
107

L-Arginine free base

AB0205-100G 100g 9,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
108

L-Arginine free base

AB0205-25G 25g 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
109

L-Arginine, monohydrochloride.SIZE.100G

AB0206-100g 100g 9,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
110

L-Arginine, monohydrochloride

AB0206.SIZE.500G 500g 32,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
111

Acetamide

AB0687-100g None 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
112

Acrylamide.SIZE.100g

AB1032-100g None 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
113

Acrylamide.SIZE.1KG

AB1032-1KG None 13,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
114

Acrylamide.SIZE.250g

AB1032-250g None 5,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
115

Acrylamide.SIZE.500g

AB1032-500g None 8,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
116

N-Acetyl-D-glucosamine

AB2245-25G 25gr 5,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
117

Acriflavine hydrochloride

AB4433-25G 25G 7,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
118

N-Acetyl-L-Cysteine

AB6697-5g None 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
119

Aniline

AC1710-100ML 100ML 7,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
120

ADA buffer

AD0003-25g None 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
121

Acriflavine, neutral

AD0009-25G 25G 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
122

L-Alanine .SIZE.10G

AD0022-10G 10g 1,100,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
123

Albumin, heat shock isolation pH 7.0.SIZE.100G

AD0023-100g None 65,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
124

Albumin, heat shock isolation pH 7.0.SIZE.10G

AD0023-10g None 7,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
125

Albumin, heat shock isolation pH 7.0.SIZE.25G

AD0023-25gr 25gr 19,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
126

Amido black 10B

AD0027-5G 5gr 2,100,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
127

Alizarin red S

AD0144-10g None 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
128

Alizarin red S

AD0144-25gr 25gr 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
129

Alizarin red S

AD0144-5g None 1,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
130

Ammonium acetate

ADB0032-500G 500gr 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
131

Ammonium phosphate, dibasic.SIZE.500G

ADB0040-500gr 500gr 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
132

Ammonium phosphate, monobasic

ADB0042-500G 500gr 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
133

BSA Standard Solution

AJ642.SIZE.1ML None 6,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
134

ADA buffer disodium salt

Ab0005-25g None 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
135

Ampicillin,sodium salt USP 5gr

Ab0028-5g None 5,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
136

Ammonium oxalate hydrate

Ab0070-500g None 8,950,000 Molekula مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
137

ACES

Ad0004-25g None 5,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
138

Polyoxyethylene Lauryl Ether-35.SIZE.250G(Brij 35)

B0217-250G 250G 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
139

Bismuth (III) citrate

B0466-100G 100G 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
140

Imidazole-4 carboxaldehyde 97%

B25050 5gr 22,000,000 AlfaAesar مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
141

Bis-acrylamide.SIZE.1G

BB0025-1g None 650,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
142

Bis-acrylamide.SIZE.50G

BB0025-50G 50g 9,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
143

Bis-acrylamide.SIZE.5G

BB0025-5g None 1,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
144

Boric acid.SIZE.500G

BB0044-500G 500gr 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
145

BCIP toluidine salt

BB0072-100MG 100MG 6,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
146

D-Biotin 1gr

BB0078-1gr 1gr 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
147

D-Biotin .SIZE.5G

BB0078-5gr 5G 16,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
148

Bis-Tris .SIZE.100G

BB0079-100gr 100gr 12,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
149

Bis-Tris .SIZE.25G

BB0079-25gr 25gr 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
150

Bacitracin zinc

BB0113-.5G 5g 3,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
151

BEEF Extract

BB0114-100g 100G 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
152

Barium acetate

BB0116-250G 250G 3,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
153

Benzamide.SIZE.100G

BB0122-100gr 100gr 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
154

Benzimidazole

BB0125-25G 25gr 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
155

Berberine chloride

BB0129.SIZE.5G None 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
156

Bes, free acid

BB0130-25G 25G 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
157

Bes, monosodium salt

BB0131-25G 25G 5,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
158

Betaine hydrochloride 250g

BB0133-250gr 250gr 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
159

Brilliant green

BB0242-25G 25gr 1,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
160

Bicine

BB0266-100G 100G 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
161

Bromocresol purple, sodium salt

BB0627-5G 5gr 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
162

6-Benzylamino purine

BB0743-5g None 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
163

Basic fuchsin, certified

BB1111-5G 5gr 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
164

Benzoic acid

BB1147-250G 250gr 3,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
165

Bromophenol blue.SIZE.25G

BB2230-25gr 25g 7,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
166

Bromophenol blue.SIZE.5G

BB2230-5g None 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
167

Benzaldehyde

BC2140-500G 500G 9,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
168

Bromothymol blue, sodium salt

BD0048-5G 5G 2,250,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
169

Bromocresol green free acid

BD0159-5G 5G 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
170

1-Butanesulfonic acid sodium salt

BD1237-5G 5G 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
171

96 Well 2ml Deep Plate, Natural, Edge Filled, 10 P

BR581-96N None 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
172

96 Well 2ml Deep Plate, Natural, Edge Filled,

BR581-96N None 750,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
173

96 Well 2ml Deep Plate, Natural, Edge Filled, Sterile, 10 P

BR581-96NS 96NS 9,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
174

DNA Blunting & Ligation Kit

BS243-10 Preps None 12,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
175

EZ-RNA Reagents 25ml

BS409A-25ml 25ML 9,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
176

EZ-RNA Reagents SIZE.100ml

BS410A-100ml 100ml 32,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
177

EZ-10Spin Column Bacterial DNA Mini Preps Kit 50pr

BS423-50 preps 50 preps 14,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
178

Penicillin/Streptomycin/Amphotericin B,sterile 10ml

BS733-10ml 10ml 1,100,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
179

EZ-10 Spin Column Plant RNA Mini-Preps Kit

BS82314-50 PREPS 50preps 19,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
180

EZ-10 Spin Column Yeast DNA Mini-Preps Kit

BS8257-50 PREPS 50 PREPS 9,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
181

All-In-One DNA/RNA/Protein Miniprep Kit.SIZE.50 Preps

BS88003-50prep 50preps 22,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
182

EZ-10 DNAaway RNA Mini-Preps Kit

BS88133-50 PREPS None 18,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
183

EZ-10 Total RNA Miniprep KitSIZE.50 Preps

BS88583-50 preps 50preps 15,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
184

EZ-10 Spin Column RNA Cleanup &Concentration Kit.SIZE.50 Pre

BS91315-50prep 50Prep 13,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
185

10-200kDa Wide Range Protein Molecular Weight Marker:14band

BSM0661-250ul 250ul 11,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
186

Membrane,Nuclear & Cytoplasmic Protein Extraction Kit 50prep

BSP002-50prep 50preps 19,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
187

TCA Protein Precipitation Kit

BSP011-50 Preps None 9,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
188

Universal Protein Sediment Reagent

BSP012-100 Preps None 9,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
189

Bacterial Protein Lysis Buffer, 1x Stength Solution

BSP023-25ML None 7,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
190

0.1-10UL MICRO TIPS, SHORT,96/RACK, STERILE

BT215-RS رک 96 عددی 850,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
191

100-1000UL NATURAL TIP,NATURAL, STERILE, 100/RACK

BT222-RS رک 100عددی 1,100,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
192

0.5-10UL MICRO TIPS, 96/RACK,STERILE

BT225-RS رک 96 عددی 850,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
193

0.5-10ul Micro Tips, LONG,1000/Pack,Sterile

BT225-S 1000pcs 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
194

0.5-10ul Micro Tips, LONG,100/Pack,Sterile

BT225-S-100 None 300,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
195

0.65ML TUBE, NATURAL,STERILE,1000TUBES

BT613-NS 1000pcs 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
196

0.65ML TUBE, NATURAL,STERILE,100TUBES

BT613-NS-100pcs None 600,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
197

Sodium citrate, trisodium salt, dihydrate.SIZE.100G

CB0035-100g None 1,100,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
198

Sodium citrate, trisodium salt, dihydrate.SIZE.2.5KG

CB0035-2.5kg None 14,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
199

Sodium citrate, trisodium salt, dihydrate.SIZE.250G

CB0035-250g None 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
200

Sodium citrate, trisodium salt, dihydrate.SIZE.500G

CB0035-500gr 500gr 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
201

Coomassie brilliant blue R-250.SIZE.1G

CB0037-1G None 1,100,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
202

Coomassie brilliant blue R-250.SIZE.25G

CB0037-25gr 25gr 8,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
203

Coomassie brilliant blue G-250

CB0038-100G 100G 25,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
204

Coomassie brilliant blue G-250.SIZE.1G

CB0038-1g None 1,100,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
205

Coomassie brilliant blue G-250.SIZE.25G

CB0038-25gr 25G 8,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
206

Calcium carbonate, anhydrous

CB0052-500G 500gr 5,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
207

Citric acid.SIZE.1KG

CB0055-1KG 1Kg 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
208

Citric acid.SIZE.2.5KG

CB0055-2.5kg None 12,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
209

EHDAB, Ethylhexadecyldimethylammonium bromide

CB0105.SIZE.100G 100gr 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
210

CHES

CB0115-50G 50gr 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
211

Chloramphenicol

CB0118-10G 10G 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
212

Chloramphenicol

CB0118-1G None 1,100,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
213

Chloramphenicol 50gr

CB0118-50gr 50gr 11,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
214

Chloramphenicol

CB0118-5G None 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
215

L-Cysteine

CB0132-100G 100gr 8,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
216

L-Cysteine hydrochloride, monohydrate

CB0133-100G 100gr 8,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
217

Calcium acetate monohydrate

CB0249-250G 250gr 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
218

Calcium hydroxide

CB0256.SIZE.500G 500gr 9,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
219

Calcium phosphate, dibasic, dihydrate

CB0262-500G 500gr 7,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
220

Calcium sulfate, dihydrate

CB0265-100g None 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
221

Calcium sulfate, dihydrate

CB0265-500G 500gr 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
222

Calcium sulfate, dihydrate

CB0265-50g None 1,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
223

L-Carnitine (Vitamin BT )

CB0272-25G 25gr 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
224

D-(+) Cellobiose

CB0278-5G 5gr 9,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
225

4-Chloro-1-naphthol

CB0293-10G 10gr 8,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
226

Chlortetracycline, hydrochloride

CB0297-25G 25gr 6,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
227

Cholic acid-25g

CB0298-25g None 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
228

Cholic acid

CB0298-50g None 9,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
229

Cholic acid-5g

CB0298-5g None 1,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
230

Choline chloride

CB0299-100G 100G 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
231

Choline chloride

CB0299-25g None 3,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
232

Choline chloride

CB0299-50g None 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
233

Choline chloride

CB0299-5g None 1,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
234

Ciprofloxacin hydrochloride آنتی بیوتیک

CB0310-25G 25g 8,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
235

Ciprofloxacin hydrochloride آنتی بیوتیک

CB0310-5g None 3,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
236

Colchicine

CB0322-100MG 100mg 7,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
237

Congo red.SIZE.50G

CB0324-50gr 50gr 5,400,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
238

Creatine hydrate

CB0326-100G 100G 5,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
239

Creatinine

CB0328-25G 25G 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
240

Creatinine

CB0328-5G 5gr 2,100,000 Sigma مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
241

Crystal violet.SIZE.25G

CB0331-25gr 25gr 3,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
242

CTAC, Cetyltrimethylammonium chloride

CB0332-25g 25g 1,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
243

CTAC, Cetyltrimethylammonium chloride

CB0332.SIZE.100G 100gr 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
244

Curcumin .SIZE.1G

CB0346-1g None 2,100,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
245

Curcumin .SIZE.5G

CB0346-5gr 5gr 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
246

Cyclosporin A

CB0352-250MG 250mg 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
247

CELLOTION-10% Exp 30.09.14 lot 110927

CB051 100ml 9,500,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
248

Chitosan .SIZE.100G

CB0660-100gr 100gr 9,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
249

Chitosan .SIZE.50G

CB0660-50g None 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
250

Chitosan .SIZE.5G

CB0660-5g None 1,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
251

Cycloheximide

CB1351-100mg None 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
252

Cycloheximide

CB1351-1g None 21,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
253

Cycloheximide

CB1351-500mg None 12,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
254

Cycloheximide

CB1351-5g None 98,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
255

Copper (II) acetate hydrate

CB3050-100G 100G 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
256

CASAMINO ACID

CB3060-100G 100gr 3,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
257

CASAMINO ACID

CB3060-25g None 1,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
258

Copper (II) chloride hydrate

CB3090-250G 250G 5,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
259

Cresol red , sodium salt.SIZE.5G

CD0037C-5gr 5gr 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
260

CHAPS

CD0110-1G 1gr 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
261

CHAPSO

CD0113-1G 1gr 9,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
262

Cytosine

CD0138-10G 10gr 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
263

Copper (II) sulfate pentahydrate

CDB0063-100G 100g 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
264

Carbenicillin disodium

CDJ469-1g 1g 16,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
265

10/200mm Communis Chromatography ColUMns

CH001.SIZE.1 7,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
266

10/300mm Communis Chromatography Columns

CH002-SIZE.1 10/30mm 7,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
267

10/400mm Communis Chromatography Columns

CH003 10/400mm 9,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
268

10/500mm Communis Chromatography Columns

CH004 10/500mm 9,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
269

16/200mm Communis Chromatography Columns

CH007-SIZE.1 16/200mm 11,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
270

16/300mm Communis Chromatography Columns

CH008-SIZE.1 16/300mm 12,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
271

CARRAGEENAN

CN1138-100g None 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
272

CARRAGEENAN

CN1138-250g None 6,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
273

CARRAGEENAN

CN1138-500G 500G 9,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
274

Calcium chloride, anhydrous

CT1330-500G 500G 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
275

Calcium chloride, anhydrous

CT1330-50g None 950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
276

Coomassie brilliant blue G-250.SIZE.5g

Cb0038-5g None 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
277

TSG DNA POLYMERASE, 5U/UL.SIZE. 200

D0081-200U 200u 3,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
278

Glyoxal, 40% solution

D0238-1KG 1KG 7,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
279

Dialysis tubing Sigma 10mm

D9277 Meter 3,000,000 Sigma مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
280

2'-Deoxythymidine

DB0049-1G 1gr 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
281

DTT .SIZE.5G

DB0058-5gr 5gr 16,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
282

DAB tetrahydrochloride 1gr

DB0140-1g None 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
283

DAB,tetrahydrochloride 500mg

DB0140-500mg None 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
284

DEAE DExtraran

DB0147-10G 10G 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
285

DEPC

DB0154-1ml None 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
286

DEPC .SIZE.5ML

DB0154-5ml 5ml 8,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
287

Dextran sulfate.SIZE.10G

DB0160-10gr 10g 8,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
288

2,4-Dichlorophenoxy acetic acid

DB0166-25g None 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
289

2,4-Dichlorophenoxy acetic acid

DB0166-50g None 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
290

2,4-Dichlorophenoxy acetic acid

DB0166-5g None 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
291

RNase & DNA Away

DB0339-200ML 200ml 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
292

N-N-Dimethylglycine hydrochloride

DB0412-25G 25gr 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
293

DTAB,dodecyltrimethyl ammonium bromide

DB0431-50G 50g 6,750,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
294

Sodium chloride.SIZE.2.5KG

DB0483-2.5KG None 8,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
295

Sodium chloride.SIZE.500G

DB0483-500gr 500G 1,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
296

Sodium chloride.SIZE.5KG

DB0483-5KG None 17,800,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
297

Doxycycline, hydrochloride

DB0889-1g None 1,100,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
298

Doxycycline, hydrochloride

DB0889-5g None 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
299

DiethylAmine

DC3320-500ML 500ML 9,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
300

Deoxycholic acid, sodium salt

DD0150-50G 50G 9,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
301

DIPSO free acid

DD0166D-25G 25G 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
302

Water-DEPC treated .SIZE.100ML

DD1005-100ml None 1,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
303

2,7-Dichlorofluorescein

DD1220-5G 5G 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
304

Dimethylglyoxime sodium salt

DD1221-100G 100g 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
305

Denaturing solution

DE540-1L 1L 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
306

Decyl-beta-D- glucopyranoside

DJ574-100MG 100MG 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
307

Silica gel with moisture indicator

DSG110-1KG None 5,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
308

Silica Gel Dryer

DSG111-1PK None 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
309

Eco-Stain Plus . ready to use

DT81418-0.5ML None 8,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
310

Eco-Stain Plus . ready to use

DT81418-1 ML 1ML 16,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
311

DNASE I, RNASE FREE.SIZE.1000U

EADN01-1000U None 5,950,000 Aminsan مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
312

EDTA, Free acid.SIZE.500G

EB0107-500gr 500gr 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
313

EDTA, disodium salt, dihydrateSIZE.100G

EB0185-100G 100g 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
314

EDAC, hydrochloride.SIZE.1G

EB0433-1g None 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
315

EDAC, hydrochloride.SIZE.25G

EB0433-25g 25g 35,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
316

EDAC, hydrochloride.SIZE.5G

EB0433-5G 5g 7,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
317

EDTA,Iron(III) ,sodium salt 100gr

EB0437 100gr 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
318

Eosin Y,sodium salt.SIZE.25G

EB0441 25G 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
319

Erythritol

EB0444-100G 100G 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
320

esculin, hydrate

EB0452-25g None 29,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
321

esculin, hydrate

EB0452-5G 5G 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
322

EDTA zinc (II), disodium salt

EB6666-100G 100G 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
323

Rnase A 10mg/ml

EBNA01-1ml None 2,500,000 Aminsan مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
324

EGTA 25g

ED0077 25g 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
325

Bromocresol green, sodium salt

ED0087-5G 5gr 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
326

Eosin Y,free acid.SIZE.25G

EE0190 25gr 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
327

Eosin Y . free acid

EE0190-100g None 13,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
328

Ficoll 400.SIZE.25G

F760014-25g None 15,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
329

Ficoll 400.SIZE.5G

F760014-5g None 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
330

AGAR A

FB0010-100G 100gr 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
331

Agar A

FB0010-500G 500G 12,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
332

Fluorescein, disodium salt

FB0203-100G 100G 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
333

Iron(II) sulfate . heptahydrate

FB0461-100g None 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
334

Fluorescein, free acid

FB0463-100G 100G 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
335

Folic acid (Vitamin M)

FB0466-25G 25gr 13,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
336

Folic acid (Vitamin M)

FB0466-5g None 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
337

فیلتر سرسرنگی 0.22بسته 50عددی-Filter Bio

FBS25CA022S None 9,500,000 Filter Bio مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
338

فیلتر سرسرنگی 0.22 تک عددی-Filter Bio

FBS25CA022S-1 عدد 240,000 Filter Bio مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
339

Fluorene

FD1223-50G 50gr 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
340

Rapid Fungal DNA Isolation Kit.SIZE.50 Preps

FT71415-50 preps 50preps 9,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
341

Glucose oxidase

G0243-50KU 50KU 19,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
342

Glutaraldehyde,50% solution 100ml

G0875-100ml None 24,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
343

TRYPTONE POWDER .SIZE.100G

G211(TG217)-100 G 100gr 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
344

PEPTONE E GELATIN PEPTONE

G212-100G 100gr 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
345

PEPTONE A FROM MEAT.SIZE.100G

G213-100G 100gr 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
346

PEPTIBE D PROTEASE PEPTONE

G241-100G 100gr 3,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
347

Peptone D Protease Peptone

G241-500G 500G 12,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
348

Agar D, Purified Agar

G243-100G 100G 7,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
349

Peptone F Lactalbumin Hydrolysate

G256-100G None 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
350

PolyPeptone

G258-100G 100G 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
351

Peptone C Peptonized Milk

G292-100G 100G 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
352

Glass beads, acid-washed

G8772-10gr 10gr 5,950,000 Sigma مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
353

D(+)Galactose

GB0215-100G 100gr 8,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
354

Gentamycin sulfate 1gr

GB0217-1G 1gr 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
355

Gentamycin sulfate.SIZE.5G

GB0217-5G 5gr 5,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
356

D-Glucose, monohydrate.SIZE.500G

GB0218-500G 500gr 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
357

L-Glutamic acid

GB0221-100g None 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
358

L-Glutamic acid

GB0221-500G 500gr 11,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
359

L-Glutamine

GB0224-500G None 35,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
360

Glutathione oxidized 1g

GB0228-1G 1g 9,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
361

Glutathione oxidized 500mg

GB0228-500mg None 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
362

Glutathione reduced

GB0229(GB0029)-5G 5gr 9,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
363

Glutathione reduced

GB0229-1gr 1gr 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
364

Glycine.SIZE.2.5KG

GB0235 2.5K 32,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
365

Glycine.SIZE.500G

GB0235-500G 500 gr 8,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
366

Guanidine hydrochloride, biotech.SIZE.100G

GB0242-100G 100gr 7,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
367

Guanidine hydrochloride, biotech.SIZE.50G

GB0242-50g None 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
368

Guanosine-5'-triphosphate [GTP], 100 mM solution

GB0332-0.25ml 0.25ml 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
369

Gallic acid

GB0476-250G 250g 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
370

Giemsa stain.SIZE.10G

GB0477 10gr 3,200,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
371

G 418 sulfate.SIZE.100mg

GDJ958 100mg 5,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
372

G 418 sulfate.SIZE.1G

GDJ958 1gr 39,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
373

Guanidine thiocyanate, ultra pure.SIZE.1KG

GDR0244 1KG 69,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
374

Low MW DNA Marker A ready to use(25-500bp) 20loading

GM303-20 loading 20 loading 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
375

HEPES free acid SiZE.25gr

HB0264 2,100,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
376

HEPES, free acid .SIZE.10G

HB0264-10G None 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
377

HEPES, sodium salt

HB0265-250G None 22,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
378

HEPES, sodium salt

HB0265-50G 50g 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
379

Histamine dihydrochloride

HB0501-5G 5gr 3,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
380

Histamine diphosphate

HB0502-5G 5gr 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
381

HOBT 1-Hydroxybenzotriazole monohydrate

HB0511.SIZE.50G None 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
382

N-Hydroxysuccinimide-1G

HB0526-1g None 1,200,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
383

N-Hydroxysuccinimide

HB0526-25G 25G 14,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
384

N-Hydroxysuccinimide-5G

HB0526-5G None 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
385

Hygromycin B 1gr

HD0230-1g None 89,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
386

Hygromycin B.SIZE.250MG

HD0230-250mg None 26,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
387

8-Hydroxyquinoline (8-Quinolinol)

HD0274-25g None 5,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
388

Filter Membranes-aquo System

HP131.SIZE.1 Pack 7,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
389

Filter Membranes-aquo System

HP132.SIZE.1 Pack 7,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
390

ilter Membranes-aquo System

HP133.SIZE.1 Pack 8,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
391

TAQ DNA POLYMERASE-500U

HTD0078 None 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
392

TAQ DNA POLYMERASE-200U

HTD0078 200u 2,100,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
393

TAQ DNA POLYMERASE (HIGH PURITY),50U/UL.SIZE.1KU

HTD0078 1000U 7,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
394

...

I905135 95,000,000 TRC مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
395

38 PLACE COLD RACK BOX

IB002A رک 38 عددی 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
396

ICE BAG.SIZE.1

IB003 Pack 200,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
397

IPTG 1g

IB0168-1g 1gr 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
398

IPTG

IB0168-25gr 25gr 89,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
399

IPTG 5g

IB0168-5G 5gr 22,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
400

Imidazole.SIZE.100G

IB0277-100g 100g 9,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
401

Imidazole.SIZE.500G

IB0277-500g 500g 29,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
402

INT dye .SIZE.250MG

IB0280 250mg 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
403

Indigo carmine.SIZE.10G

IB0532 10gr 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
404

Iodine

IB0538.SIZE.100G 100gr 9,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
405

3-Indole-acetic acid sodium salt

IB0724-25G 25gr 22,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
406

L-Isoleucine

IB0914-250G 250g 35,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
407

L-Isoleucine

IB0914-50G 50G 9,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
408

ICE PACK

ICE None 15,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
409

Kinetin

KB0745-25G 25gr 8,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
410

Kinetin

KB0745-50g None 5,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
411

Kinetin

KB0745-5g None 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
412

Lincomycin hydrochloride

LB0604-25G 25G 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
413

L-Leucine

LB0922-100G 100gr 12,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
414

L-Leucine

LB0922-10g None 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
415

D-Lactose, monohydrate.SIZE.500G

LC4280 500gr 7,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
416

D-Lactose, monohydrate.SIZE.250G

LC4280-250g None 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
417

Lysozyme 1gr

LDB0308-1G 1gr 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
418

Lysozyme .SIZE.5G

LDB0308-5G 9,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
419

10X PBS Solution(100ml)

LQ001-100 None 950,000 Aminsan مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
420

10X TBE Buffer(100ml)

LQ002-100 None 1,500,000 Aminsan مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
421

10X TE Buffer(100ml)

LQ004-100 None 1,950,000 Aminsan مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
422

Minimum Essential Medium Eagle

M0518-1L None 3,500,000 Sigma مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
423

Lambda DNA / Hind III Marker ready to use.SIZE.100 loading

M104R-1 100 loading 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
424

Magnesium acetate, tetrahydrate

MB0326-500G 500gr 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
425

Manganese chloride, tetrahydrate

MB0331-1KG 1KG 12,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
426

Manganese sulfate, monohydrate

MB0334-500G 500G 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
427

D-Mannitol.SIZE.100G

MB0335 100gr 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
428

MES, free acid, monohydrate

MB0341-100G 100g 19,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
429

MES, free acid, monohydrate

MB0341-25G 25gr 8,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
430

MES, free acid, monohydrate

MB0341-5G 5G 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
431

Methylene blue, chloride, trihydrate.SIZE.50G

MB0342 None 3,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
432

Molybdic acid, sodium salt

MB0358-50G 50gr 4,200,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
433

MOPS, free acid

MB0360-100G 100gr 12,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
434

MOPS, free acid

MB0360-500G 500G 45,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
435

D-Mannose

MB0554-100G 100G 17,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
436

Manganese acetate, tetrahydrate

MB0600-250G 250G 3,200,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
437

Melatonin

MB0605-25G 25G 21,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
438

Melatonin-5g

MB0605-5g None 6,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
439

Menthol

MB0608-50G 50gr 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
440

MES, sodium salt

MB0611-50G 50gr 12,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
441

Methylamine hydrochloride

MB0613-100G 100G 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
442

Methyl blue, sodium salt

MB0614-50G 50g 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
443

Methyl red.SIZE.25G

MB0627 25gr 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
444

Methyl red sodium salt

MB0628-25G 25G 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
445

Mycophenolic acid

MB0640-1G 1gr 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
446

MU-Gal .SIZE.250MG

MB1136 250mg 6,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
447

Malachite green oxalate

MD0330-50G 50G 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
448

Mucic acid

MD1225-50G 50gr 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
449

MOPS, sodium salt

MDB360S-5g None 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
450

Maltose, monohydrate

MIB1184-100G 100g 7,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
451

Magnesium sulfate, heptahydrate, biotech.SIZE.500G

MRB0329 500gr 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
452

NADP

N0760-250MG 250MG 9,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
453

L-Norleucine

N2857-5G 5G 7,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
454

L-Norvaline

N4058-5G 5G 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
455

Neomycin sulfate

NB0366-25G 25gr 9,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
456

Neomycin sulfate

NB0366-5g None 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
457

Ninhydrin

NB0378-1g None 1,100,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
458

Ninhydrin

NB0378-5g None 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
459

Nystatin-1g

NB0390-1g None 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
460

Nystatin

NB0390-5G 5gr 6,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
461

NAD-Trihydrate.SIZE.1G

NB0641-1G 1gr 7,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
462

Neutral red

NB0652-25G 25gr 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
463

Neutral red

NB0652-5g None 1,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
464

Non-Fat Powdered Milk

NB0669-250G 250g 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
465

-Naphthoxyacetic acid

NB0731-100G 100gr 7,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
466

Nalidixic acid .SIZE.1G

ND0363-1g None 1,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
467

Nalidixic acid .SIZE.25G

ND0363-25G 25g 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
468

Nalidixic acid .SIZE.5G

ND0363-5g None 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
469

ONPG

ND0382-1G 1gr 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
470

1-Nitro-2-naphthol-3,6

ND1226-25G 25G 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
471

Nitrotetrazolium blue chloride (NBT).SIZE.250MG

NDB0379-250MG 250mg 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
472

Nitrocellulose Membrane

NT020S1-5(20X20CM) 45,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
473

Orange II

O14Z25-25G 25gr 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
474

Protein Standard 2mg/ml, Ovalbumin

O715080-2ML 2ml 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
475

Ofloxacin

OB0673-25G 25G 7,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
476

Orange G, sodium salt

OB0674-1g None 950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
477

Oxacillin, sodium salt

OB0677-25G 25G 19,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
478

L-Ornithine, monohydrochloride

OB7771-25G 25gr 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
479

Oxalic acid. dihydrate

OD0400-250g None 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
480

Polymyxin B sulfate

P0319-1mu None 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
481

Polymyxin B sulfate

P0319-250ku None 1,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
482

Polymyxin B sulfate

P0319-5mu None 19,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
483

Pyronin B

P0724-5G 5gr 6,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
484

Propidium iodide

P1112-100mg None 48,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
485

Propidium iodide

P1112-25mg None 14,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
486

Propidium iodide

P1112-50mg None 25,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
487

pH Standard solution pH11.0

P2311-100ML 100ml 3,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
488

Polygalacturonic acid 85% 25gr Sigma

P3889-25g None 19,500,000 Sigma مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
489

Polygalacturonic acid 85% 5gr Sigma

P3889-5g None 5,950,000 Sigma مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
490

Trypsin (Bovine), Modified, Sequencing Grade

P5320-4*25ug 4*25ug 19,500,000 Abnova مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
491

Peroxidase from horseradish

P8375-100KU None 595,000,000 Sigma مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
492

Penicillin G, sodium salt.SIZE.5G

PB0135-5g None 2,200,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
493

Phenol red

PB0420-25G 25gr 14,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
494

Phenol red

PB0420-5G 5g 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
495

PMSF

PB0425-1g None 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
496

PMSF

PB0425-25g None 95,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
497

PMSF 5gr

PB0425-5G 5g 25,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
498

PEG4000.SIZE.100G

PB0431-100g None 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
499

PEG 8000 .SIZE.100G

PB0433-100g None 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
500

PEG 8000 .SIZE.500G

PB0433-500G 500gr 7,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
501

Ponceau S

PB0437-25G 25gr 5,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
502

Potassium carbonate, anhydrate

PB0439-500G 500G 5,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
503

Potassium iodide.SIZE.50G

PB0443-50gr 50gr 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
504

Potassium Phosphat,Monobasic -100G

PB0445-100G 100G 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
505

Potassium Phosphat,Monobasic

PB0445-500 G 500gr 7,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
506

Potassium sorbate

PB0446-100G 100gr 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
507

Potassium phosphate, dibasic, anhydrous

PB0447-500G 500gr 7,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
508

Phytagel-25g

PB0714-25g None 15,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
509

Phytagel

PB0714-50G 50G 26,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
510

Phytagel-5g

PB0714-5g None 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
511

PIPES, free acid

PB0719-100G 100g 14,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
512

PIPES, free acid-25g

PB0719-25g None 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
513

Potassium sulfate, anhydrous

PB0782-500G 500G 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
514

POPSO, disodium salt

PB4959-25G 25G 7,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
515

POPSO, free acid

PB4979-25G 25G 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
516

Potassium sulfite

PB6688-500G 500gr 6,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
517

Pyrogallol ( 1,2,3-Trihydroxybenzene).SIZE.100G

PC6880 100gr 13,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
518

Pyrogallol ( 1,2,3-Trihydroxybenzene).SIZE.25G

PC6880-25g None 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
519

10x Taq Buffer (MgCl2)1.5ml

PCRB16-1.5ml 950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
520

10x Taq Buffer (NH4)2SO4.SIZE.1.5ml

PCRB55-1.5ML 950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
521

10xTaq Buffer.SIZE.1.5ml

PCRB60-1.5ml 1.5ml 950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
522

Phenol red, sodium salt

PD0424-25G 25gr 7,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
523

PBS (Phosphate buffered saline), 100 ml tablets.SIZE.50T

PD0435 1 tablet 200,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
524

Potassium ferricyanide

PD0442-100G 100gr 5,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
525

Propylene glycol ( 1,2-Propanediol)

PD0450-500ML 500ml 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
526

Phosphotungstic acid hydrate-25gr

PD1241 25gr 5,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
527

PIPES, sodium salt

PDB0434-100G 100G 12,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
528

Puromycin, dihydrochloride .SIZE.25MG

PJ593-25mg 17,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
529

Red Blood Cell (RBC) Lysis Buffer, 2x Strength Solution

PL012-100ML None 6,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
530

Proflavine hydrochloride

PN1227-25G 25G 8,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
531

Blotting Paper, 10x15cm, 100 SHEETS

PP3322 None 15,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
532

Gel Blot Paper . 20x20 cm

PP3324-1PK None 21,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
533

Potassium acetate.SIZE.500G

PRB0438 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
534

Potassium bromide

PT0762-500G 500G 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
535

Potassium oxalate, monohydrate

PT0774-500G 500G 8,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
536

Potassium bicarbonate

PT1195-500G 500G 6,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
537

Quinine hemisulfate salt monohydrate

QB0802-25G 25G 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
538

Quinine sulfate, dihydrate

QB0803-25G 25G 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
539

Green-2-Go 2X qPCR-S Mastermix

QPCR004-S-1.25ML None 7,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
540

Hs_ALPL_1_SG QuantiTect Primer Assay (200) Qiagen

QT00012957 Pack 25,000,000 Qiagen مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
541

Hs_SPARC_1_SG QuantiTect Primer Assay (200) Qiagen

QT00018620 Pack 25,000,000 Qiagen مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
542

Hs-RB1-1-SG QuantiTect primer assay (200)Qiagen

QT00066899 Pack 25,000,000 Qiagen مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
543

Hs_BGLAP_1_SG QuantiTect Primer Assay (200) Qiagen

QT00232771 Pack 25,000,000 Qiagen مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
544

Hs_SPP1_1_SG QuantiTect Primer Assay (200) Qiagen

QT01008798 Pack 25,000,000 Qiagen مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
545

Taq DNA polymerase 50 unit

R001Q None 3,950,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
546

5-WELL CENTRIFUGE TUBE BOX

R005-G Pack 400,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
547

5-Well Centrifuge Tube Box (10cc)

R006-G Pack 400,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
548

5-Well Centrifuge Tube Box

R007-G Pack 400,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
549

TaKaRa Taq Hot Start 50 units

R007Q None 4,950,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
550

Mgcl2 PCR-Grade 50mM-1.25ml

R01050-0125 None 450,000 Aminsan مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
551

MgSO4 PCR-Grade 100mM

R02100-0125 None 450,000 Aminsan مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
552

Rosaniline chloride

R2770-25G 25gr 3,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
553

80COVER ONLY-WELL ONE SIDE NATURAL

R567-C Pack 450,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
554

96COVER ONLY-WELL REVERSIBLE, NATURAL

R577-C.SIZE.1 Pack 450,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
555

Rhodamine B

RB0464-100G 100gr 9,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
556

RNase A 25mg

RB0473 25mg 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
557

RNase A Solution (10mg/m.SIZE.1MLl)

RB0474 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
558

Rubidium chloride

RB0668-25G 25gr 22,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
559

Ribostamycin sulfate salt

RB0807-5G 5gr 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
560

Rifampicin

RB0808-25G 25g 13,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
561

Rose Bengal, sodium sal

RB0809-10G 10G 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
562

Rose Bengal, sodium sal

RB0809-25gr 25gr 7,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
563

Rose Bengal, sodium sal

RB0809-50G 50gr 14,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
564

Rose Bengal, sodium sal

RB0809-5G None 2,100,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
565

Recombinant Vascular Endothelial Growth Factor165

RC216-16.SIZE.2UG None 19,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
566

Recombinant Glial Cell-derived Neurotrophic Factor

RC218-25.SIZE.2UG None 19,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
567

D-Ribose

RD0475-25G 25gr 3,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
568

Sodium sulfate, anhydrate

RD0489-2.5KG 2.5KG 12,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
569

Sodium sulfate, anhydrate

RD0489-500G 500G 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
570

Raffinose, pentahydrate

RJ392-25G 25gr 7,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
571

TaKaRa EX Taq Hot Start 50 units

RR006Q None 6,950,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
572

SapphireAmp Fast PCR Master Mix160Test Takara

RR350A 4 ml 25,000,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
573

SapphireAmp Fast PCR Master Mix 40 Reaction Takara

RR350Q 1 ml 6,950,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
574

Premix Ex Taq Probe qPCR 200rxns

RR390A None 48,000,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
575

Premix Ex Taq TM Probe qPCR 40rxns

RR390Q 1ml 9,950,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
576

SYBR Premix Ex Taq2 (Tli Plus) 200T

RR820A 200 Rxns 48,000,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
577

SYBR Premix Ex Taq2 (Tli Plus) 40T

RR820Q 1ml 9,950,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
578

DNA,RNA-EZ E1 (RNA-Be-Locked)

RT4171-25ML 25ML 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
579

رک میکروتیوب0.2درب لولایی رک153خانه- Globall Roll

Rack0.2 None 400,000 Global Roll مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
580

STANDARD GLASS CELL WITH LID,45 X 12.5 X 7.5 MM, INSIDE WIDT

S003-G Pack 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
581

STANDARD GLASS CELL WITH LID,45 X 12.5 X 12.5 MM, INSIDE WID

S004-G Pack 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
582

Sodium thioglycolate

S0265-25G 25G 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
583

Sodium thioglycolate

S0265-50g None 7,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
584

Sodium phosphate, dibasic, anhydrous.SIZE.250G

S0404-250g None 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
585

Sodium phosphate, dibasic, anhydrous.SIZE.500G

S0404-500g 500gr 7,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
586

Sudan black B

S0593-5G 5gr 2,200,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
587

STANDARD GLASS FLUOROMETER CELL WITH LID

S204-G Pack 7,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
588

YNB, WO Aminon acid & Ammonium Sulfate

S505-100G 100G 25,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
589

YNB, WO AMINO ACIDS.SIZE.100G

S507-100G 100gr 25,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
590

Spermidine trihydrochloride

S714272-1G 13,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
591

Sodium sulfate, anhydrate

SB0298-500G 500G 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
592

Sodium chloride.SIZE.1KG

SB0476 1kg 3,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
593

Sodium bicarbonate

SB0482-500gr 500g 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
594

SDS.SIZE.100G

SB0485 None 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
595

SDS.SIZE.500G

SB0485-500g None 9,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
596

D-Sorbitol .SIZE.500G

SB0491 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
597

D-Sorbitol .SIZE.250G

SB0491-250g None 3,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
598

Streptomycin sulfate .SIZE.50G

SB0494 50gr 9,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
599

Streptomycin sulfate .SIZE.10G

SB0494-10g None 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
600

Streptomycin sulfate .SIZE.250G

SB0494-250g None 45,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
601

Sucrose .SIZE.500G

SB0498-500g 500gr 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
602

5-Sulfosalicylic acid, dihydrate

SB0610-50G 50gr 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
603

5-Sulfosalicylic acid, dihydrate

SB0610.SIZE.250G 250gr 9,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
604

Safranin O-5g

SB0815-5g None 1,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
605

Salicylic acid-250g

SB0817-250g None 22,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
606

Sodium oxalate-250g

SB0829-250g None 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
607

Sodium oxalate

SB0829-500G 500G 13,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
608

Sodium benzoate

SB0833-500G 500gr 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
609

Sodium bromide

SB0837-250G 250gr 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
610

Sodium butyrate

SB0838-5G 5gr 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
611

Sodium cholate, hydrate

SB0841-25G 25gr 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
612

Cromolyn sodium salt

SB0843-5G 5G 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
613

Sodium diphenylamine-4-sulfonate

SB0847-10g None 9,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
614

Sodium diphenylamine-4-sulfonate

SB0847-25g None 19,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
615

Sodium diphenylamine-4-sulfonate

SB0847-5g None 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
616

Sodium metabisulfite

SB0862-500G 500gr 3,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
617

Sodium periodate

SB0875.SIZE.25G 25gr 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
618

Sodium phosphate monobasic monohydrate

SB0880-250g None 5,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
619

Sodium phosphate monobasic monohydrate

SB0880-500g None 9,800,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
620

Sodium pyruvate 10gr Bio Basic

SB0884 10gr 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
621

Sodium salicylate

SB0885-250G 250G 7,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
622

Sodium succinate, dibasic, hexahydrate

SB0889-500G 500G 9,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
623

Sodium thiocyanate.SIZE.250G

SB0897 250gr 4,200,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
624

Sorbic acid

SB0899-500G 500G 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
625

Starch soluble

SB0904-500G 500gr 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
626

Sudan IV (sudan Red 4

SB0914-25G 25G 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
627

Sulfur sublimed

SB0917-250G 250gr 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
628

Saponin

SB4521-25G 25gr 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
629

Sodium hydroxide pellets

SB6789-1kg None 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
630

Sodium hydroxide pellets

SB6789-2.5kg None 11,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
631

Sodium Bismuthate

SB7820-25G 25gr 8,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
632

Succinic anhydride

SB7835-250g None 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
633

Sodium phosphate, tribasic, dodecahydrate

SC8240-500g None 6,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
634

Sodium thiosulfate, pentahydrate

SD0256-100g None 1,100,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
635

Sodium borate, decahydrate

SD0480-100g None 1,100,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
636

Succinic acid

SD0496-100g None 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
637

Succinic acid

SD0496-500G 500gr 9,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
638

EZ-10 Column & collection tube (bluetube, clear ring, clear

SD5005-100 None 9,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
639

96 well DNA plate with membrane (960uleach well)Subtotal

SD5007 plate 2,100,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
640

EZ-10 RNA Column & collectiontube(clear tube, clear ring, cl

SD5008-100 None 9,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
641

LB AGAR BROTH

SD7003(S519)-50g None 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
642

LB-Top Agar

SD7004-250g None 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
643

LB Lennox Agar

SD7006-250g None 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
644

SOB BROTH.SIZE.250G

SD7007 None 6,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
645

SOB AGAR

SD7008-250G 250gr 5,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
646

NZCYM Broth

SD7010-100G 100G 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
647

NZCYM Agar

SD7011-100G 100G 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
648

NZYM Broth

SD7012-100G 100G 3,200,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
649

NZYM Agar

SD7013-100G 100G 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
650

NZM Broth

SD7014-100G 100G 3,200,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
651

NZM Agar

SD7015-100G 100G 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
652

YT Agar

SD7017-250g None 7,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
653

2x YT Agar

SD7020-250g None 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
654

2x YT Top Agar

SD7021-250g None 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
655

YPD Agar

SD7023-250g None 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
656

M9 Medium

SD7024-250G 250G 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
657

YM Medium

SD7031-250G 250G 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
658

YM Agar

SD7034-250G 250G 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
659

EDTA 0.5M Sterile Solution 450ml

SD8135 450ml 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
660

Sodium carbonate, anhydrous.SIZE.100G

SDB0615-100g None 1,100,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
661

Sudan Red 7 B

SJ227-10G 10gr 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
662

Sulfobetaine 8

SJ547-1G 1gr 4,200,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
663

Sulfobetaine 10

SJ548-1G 1gr 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
664

Sulfobetaine 12

SJ550-1G 1gr 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
665

BCA Protein Assay Kit 500Assays

SK3021 500assays 21,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
666

Bradford Protein Assay Kit 1000Assays

SK3031 1000 test 9,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
667

EZ-10 Spin Column Blood Genomic DNA MiniPreps Kit

SK8253-50preps 50preps 14,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
668

EZ-10 Spin Column Blood Genomic DNA MiniPreps Kit

SK8254-100 PRE 100 PRE 24,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
669

EZ-10 Spin Column Plant Genomic DNA Mini-Preps Kit

SK8262-100 PREPS 100 PREPS 17,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
670

SanPrep Column microRNA Mini-Preps Kit

SK8811-50PRES 50PRES 15,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
671

High purity PCR Master Mix

SP001-40-1ml 1 mL 1,200,000 Aminsan مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
672

Aminsan Green 2X PCR Master Mix

SP002-40 None 1,500,000 Aminsan مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
673

STANDARD UV QUARTZ CELL WITH TELFLON STOPPER

SQ014 Pack 15,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
674

GDF9 human 20ug Sigma

SRP4872 None 75,000,000 Sigma مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
675

EZ-10 Spin Column Soil DNA Mini-Preps

ST82316-50 Preps 50 preps 14,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
676

Thiazoyl blue tetrazolium bromide (MTT.SIZE.100MG)

T0793-100mg None 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
677

Thiazoyl blue tetrazolium bromide (MTT.SIZE.1G)

T0793-1g 1gr 15,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
678

Thiazoyl blue tetrazolium bromide (MTT.SIZE.500MG)

T0793-500mg 500mg 9,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
679

Retro Nectin Dish 1 plate

T110A None 5,950,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
680

- Tris(2-pyridyl)-s-triazine 1gr Sigma

T1253-1G None 29,500,000 Sigma مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
681

Tris-(hydroxymethyl) propane

T1491-100g None 7,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
682

TNBT

T6756-250MG 250MG 8,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
683

Western BLOT Immuno Booster Sa Sample

T7111Q 20ml 2,950,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
684

Trimethoprim

T714206-1G None 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
685

Trimethoprim

T714206-5G 5g 6,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
686

PBS- 1 tablets

T900-1tablets 1Tablets 250,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
687

Tris Glycine SDS Pwder

T901 Pack 750,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
688

Tris Glycin powder 50 pak

T902 Pack 550,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
689

L broth powder

T904 Pack 750,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
690

Tris hydrochloride .SIZE.250G

TB0103-250g 250gr 9,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
691

TES, sodium salt

TB0124-25G 25G 5,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
692

Tris.SIZE.2.5KG

TB0194-2.5 KG 2.5kg 42,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
693

Tris

TB0194-500G 500gr 8,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
694

Tris

TB0194-50g None 1,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
695

Triton X-100 .SIZE.100ML

TB0198-100ML None 1,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
696

Triton X-100 .SIZE.500ML

TB0198-500ml 500ml 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
697

Tetracycline hydrochloride 25gr

TB0504 25gr 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
698

Tetracycline hydrochloride-100gr

TB0504-100g None 18,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
699

Tetracycline hydrochloride-5gr

TB0504-5g None 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
700

TEMED

TB0508-100ML 100ML 9,800,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
701

TMB dihydrochloride.SIZE.1G

TB0514 1gr 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
702

Trypsin 1:250

TB0627-1g None 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
703

Trypsin 1:250

TB0627-25g None 21,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
704

Trypsin 1:250

TB0627-50g None 37,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
705

Trypsin 1:250

TB0627-5g None 7,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
706

2,3,5-Triiodobenzoic acid

TB0735-5G 5gr 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
707

L-Threonine

TB0919-100G 100gr 14,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
708

TAPS, sodium salt

TB0920-50G 50G 8,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
709

L-Tartaric acid

TB0925-100g None 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
710

L-Tartaric acid

TB0925-500G 500G 12,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
711

L-Tartaric acid

TB0925-50g None 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
712

TES, free acid

TB0927-50G 50G 7,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
713

Thymine

TB0943-100g None 11,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
714

Thymol blue, free acid

TB0944-25G 25G 8,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
715

Thymolphthalein

TB0945-25G 25G 7,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
716

Thymol

TB0946-25G 25gr 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
717

Tiron

TB0951-25G 25G 7,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
718

TMB free base 1gr

TB0954-1G 1gr 7,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
719

TMB free base .SIZE.5G

TB0954-5G 5gr 33,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
720

Trichloroacetic acid (TCA.SIZE.100g)

TB0968-100g None 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
721

Trichloroacetic acid (TCA.SIZE.250G)

TB0968-250gr 250gr 12,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
722

1.5ML CONICAL TUBE WITH SCREWCAP, AMBER,500/BAG

TC157-A 500/BAG 9,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
723

Tris acetate

TD0101-25gr 25gr 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
724

Tricine buffer, free acid

TDB0546-100G 100G 11,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
725

Tricine buffer, free acid-25g

TDB0546-25g None 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
726

Triton X-114.SIZE.500ML

TDB0554 500ml 7,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
727

Thymol blue, sodium salt

TN1195-25G 25G 8,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
728

Triton X-405

TS4449-100ML 100ML 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
729

PLATE ROLLER

TSM113 Pack 1,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
730

Trypan blue

TT1140-10G 10g 8,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
731

Urea

UB0148-500G 500gr 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
732

Uracil

UD0564-100G 100gr 5,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
733

Uridine

UD0570-25G 25gr 14,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
734

Uridine

UD0570-5g None 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
735

L-Valine

VB0172-500G 500G 55,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
736

L-Valine

VB0172-50g None 7,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
737

Vancomycin hydrochloride

VB0983-1G 1g 12,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
738

Victoria blue B

VB0985-25G 25gr 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
739

COVID-19 Viral RNA Extraction Kit (EZ-10 Spin Column), 50 Preps

VT9200-50RXN None 49,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
740

Sodium alginate-500g

W201502-500g None 44,000,000 Sigma مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
741

water nuclease free PCR grade-1.25ML

WA001-0125 1.25 mL 250,000 Aminsan مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
742

water nuclease free PCR grade-1ML

WA001-1ML None 250,000 Aminsan مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
743

Wright's stain (Eosin methyl blue)

WB0989-25G 25gr 7,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
744

Xylene cyanol FF

XB0005-1g None 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
745

Xylene cyanol FF

XB0005-5G 5G 8,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
746

Xylitol

XB0997-100G 100gr 3,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
747

NADPH 100mg

Y4433000-100mg 100MG 17,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
748

NADPH 25mg

Y4433000-25mg None 5,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
749

NADPH 50mg

Y4433000-50mg None 9,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
750

Zymosan A

ZB4250-100MG 100 mg 8,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
751

Citric acid, monohydrate.SIZE.250G

c2123-250g None 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید