سرسمپلر فیلتردار شفاف 10- 1/0میکرولیتر بسته 1000 عددی

قیمت 4,950,000 ریال