رک سرسمپلرکریستالی کوتاه (10-1/0 میکرو لیتر)استریل رک 96 عددی

ویژگی ها

Sterile, RNase & DNase Free

قیمت 580,000 ریال