تیوب 65/0 میلی لیتر استریل ، بسته 1000 عددی Rnase/DNase Free

ویژگی ها

Sterile, RNase & DNase Free

قیمت 2,950,000 ریال