سرسمپلر آبی 1000-100میکرولیتر استریل-بسته 1000 عددی Rnase/DNase Free

ویژگی ها

Sterile, RNase & DNase Free

قیمت 2,950,000 ریال