رک سرسمپلرکریستالی متوسط (10-2/0 میکرو لیتر)استریل رک 96 عددی Rnase/DNase Free

ویژگی ها

Sterile, RNase & DNase Free

قیمت 580,000 ریال