لیست محصولات

×

آیا سوالی دارید؟ با ما تماس بگیرید.تلفن: (021)44260285(4 خط) - تلگرام: +989391127651

محصولات موجود

آخرین به روزرسانی: 1399-03-16 20:00
# محصول شماره کاتالوگ اندازه قیمت (ریال) تولیدکننده
1

Tet System Approved FBS 6

631107-50ML None 19,800,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
2

Suprec 01 50 rect 6

9040 100T 16,500,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
3

Plant DNA Isolation Reagent 100react TaKaRa6

9194 100T 16,500,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
4

EZ-10 Spin Column Total RNA Mini-preps Kit.SIZE.50 Pre6

BS1361-50 preps 50preps 9,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
5

DNA Blunting & Ligation Kit6

BS243-10 Preps None 7,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
6

EZ-10 Spin Column DNA Gel Extraction Kit SIZE.100 preps6

BS354-100preps 100 preps 15,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
7

Fast DNA Ligation Kit(5U/UL,T4) 10RXN6

BS511-10RXN None 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
8

EZ-10 Spin Column Total RNA Mini-PrepsSuper Kit.SIZE20 Preps6

BS583-20 preps 20preps 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
9

EZ-10 Spin Column Plant RNA Mini-Preps Kit 6

BS82314-50 PREPS 50preps 19,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
10

EZ-10 Spin Column Yeast DNA Mini-Preps Kit6

BS8257-50 PREPS 50 PREPS 9,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
11

All-In-One DNA/RNA/Protein Miniprep Kit.SIZE.50 Preps6

BS88003-50prep 50preps 22,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
12

EZ-10 DNAaway RNA Mini-Preps Kit6

BS88133-50 PREPS None 18,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
13

All-In-One DNA/RNA Miniprep Kit.SIZE.50 Preps6

BS88203-50prep 50preps 24,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
14

EZ-10 Total RNA Miniprep KitSIZE.50 Preps6

BS88583-50 preps 50preps 19,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
15

EZ-10 Spin Column RNA Cleanup &Concentration Kit.SIZE.50 Pre6

BS91315-50prep 50Prep 11,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
16

Membrane,Nuclear & Cytoplasmic Protein Extraction Kit 50prep6

BSP002-50prep 50preps 19,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
17

One Step Plant Active Protein Extraction Kit6

BSP004-20PREPS None 12,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
18

RNase & DNA Away6

DB0339-200ML 200ml 4,200,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
19

Rapid Fungal DNA Isolation Kit.SIZE.50 Preps6

FT71415-50 preps 50preps 9,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
20

EZ-10 RNA Column & collectiontube(clear tube, clear ring, cl6

SD5008-100 None 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
21

EZ-10 Spin Column Blood Genomic DNA MiniPreps Kit6

SK8253-50preps 50preps 7,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
22

EZ-10 Spin Column Plant Genomic DNA Mini-Preps Kit6

SK8262-100 PREPS 100 PREPS 13,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
23

SanPrep Column microRNA Mini-Preps Kit6

SK8811-50PRES 50PRES 11,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
24

Retro Nectin Dish 1 plate 6

T110A None 4,950,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید

محصولات ناموجود

# محصول شماره کاتالوگ اندازه قیمت (ریال) تولیدکننده
1 Rapid Blood RNA Isolation Kit BT4182 10preps ناموجود BioBasic
2 One-Tube Plant Genomic DNA Extraction Kit PT71816 100preps ناموجود BioBasic
3 pOptiVEC™-TOPO® TA Cloning® Kit 12744-017 kit ناموجود Invitrogen
4 100x BioLyte® 3/10 Ampholyte 1632094 1pack ناموجود Biorad
5 CellAmp™ RT-PCR for Direct Prep Kit (Real Time) & Protein Analysis 3733Q 25 preps ناموجود TaKaRa
6 DNA Ligation Kit, Mighty Mix 6023 100 Rxns ناموجود TaKaRa
7 DNA Ligation Kit Mighty Mix (20 react) 6023Q ناموجود TaKaRa
8 Xfect Transfection Reagent 631316 None ناموجود TaKaRa
9 RNase - OFF 500 ml 9037 500ml ناموجود TaKaRa
10 Rapid animal G-DNA AT4780 10prep ناموجود BioBasic
11 T4 DNA LIGASE, 5U/UL.SIZE.200U B1125-200U None ناموجود BioBasic
12 EZ-10 Spin Column DNA Gel Extraction Kit BS353 50 preps ناموجود BioBasic
13 EZ-10 Spin Column PCR names Purificat_numberion Kit BS363 50preps ناموجود BioBasic
14 EZ-10Spin Column PCR Products Purification Kit 100preps BS364-100preps None ناموجود BioBasic
15 EZ-10 Cleanup Minipreps Kit BS367 50 PREPS ناموجود BioBasic
16 EZ-RNA Reagents (Trizol) BS409A 25ML ناموجود BioBasic
17 EZ-RNA Reagents 10ml BS409A-10ML None ناموجود BioBasic
18 EZ-RNA Reagents (Trizol) BS410A 100ml ناموجود BioBasic
19 EZ-10 Spin Column Plasmid DNA Minipreps Kit BS413 50preps ناموجود BioBasic
20 EZ-10 Spin Column Plasmid DNA Minipreps Kit BS414 100 preps ناموجود BioBasic
21 EZ-10Spin Column Bacterial DNA Mini Preps Kit 50pr BS423-50 preps 50 preps ناموجود BioBasic
22 EZ-10 Spin Column animal DNA Mini-Preps Kit BS427 50preps ناموجود BioBasic
23 PCR Product Cloning Kit BS435-20 preps None ناموجود BioBasic
24 PCR Product Cloning Kit BS436-100PREPS None ناموجود BioBasic
25 Fast DNA Ligation Kit(5u/ul.T4) BS512-50 Rxn None ناموجود BioBasic
26 EZ-10 Spin Column Total RNA Mini-Preps Super Kit BS584 100preps ناموجود BioBasic
27 EZ-10 Spin Column Plasmid DNA Minipreps Kit BS614 250 preps ناموجود BioBasic
28 EZ-10 Spin Column DNA Gel Extraction Kit BS654 250 preps ناموجود BioBasic
29 EZ-DNA Reagents BS8202-100 Preps 100 Preps ناموجود BioBasic
30 EZ-10 Spin Column Animal Total RNA Mini-Preps Kit BS82312 50 preps ناموجود BioBasic
31 EZ-10 Spin Column Blood RNA Mini-Preps Kit BS82313 50preps ناموجود BioBasic
32 One-Tube Tissue DNA Extraction Kit BS8401 100 preps ناموجود BioBasic
33 One-Tube Clinical Sample DNA Extraction Kit.SIZE.100 Preps BS8403-100prep None ناموجود BioBasic
34 One-Tube Bacteria DNA Isolation Kit BS8413 100 PREPS ناموجود BioBasic
35 Rapid Bacteria RNA Isolation Kit BS8625.50 PREPS 50preps ناموجود BioBasic
36 One-4-ALL Genomic DNA Miniprep Kit BS88503 50preps ناموجود BioBasic
37 EZ-10 Spin Column Fungal RNA Mini-Preps Kit BS91915 50 PREPS ناموجود BioBasic
38 10-200kDa Wide Range Protein Molecular Weight Marker, Unstained BSM0661-250ul 250ul ناموجود BioBasic
39 Total Protein Extraction Kit BSP003 50preps ناموجود BioBasic
40 Rapid Blood DNA Extraction Kit BT4782 50preps ناموجود BioBasic
41 Rapid Fungal RNA Extraction Kit.SIZE.50 Preps FT71416-50PREPS 50preps ناموجود BioBasic
42 Annexin V-FITC Apoptosis Kit KA0714 1 Kit ناموجود Abnova
43 Annexin V-FITC Apoptosis Kit (Premium) using SYTXO green dye and annexin V-FITC for apoptosis detection. KA0715 1 Kit ناموجود Abnova
44 Caspase-1 Assay Kit (Colorimetric) KA0727 None ناموجود Abnova
45 Caspase-3 Assay Kit (Colorimetric) KA0740 kit ناموجود Abnova
46 LDH-Cytotoxicity Assay Kit KA0785 1Kit ناموجود Abnova
47 Ammonia Assay Kit KA0810 1Kit ناموجود Abnova
48 Glucose Assay Kit KA0831 1Kit ناموجود Abnova
49 Thioredoxin Reductase Assay Kit KA0883 None ناموجود Abnova
50 Senescence Detection Kit KA0899 None ناموجود Abnova
51 JC-1 Mitochondrial Membrane Potential Assay Kit KA1324 None ناموجود Abnova
52 MTT Cell Viability Assay Kit KA1606 Kit ناموجود Abnova
53 ATPase/GTPase Assay Kit KA1610 1Kit ناموجود Abnova
54 Caspase Substrate Assay Kit (Colorimetric) KA3694 Kit ناموجود Abnova
55 Gibco™ EpiLife™ CF Kit MEPICF500 None ناموجود Thermo
56 Premix WST-1 Cell Proliferation Assay System MK400 2500test ناموجود TaKaRa
57 LDH Cytotoxicity Detection Kit MK401 2,000 Tests ناموجود TaKaRa
58 Apoptosis Assay: In situ Apoptosis Detection Set MK500 20 Assays ناموجود TaKaRa
59 Rapid Plant RNA Isolation Kit.SIZE.50 Preps PT4191 50preps ناموجود BioBasic
60 One-Step SYBR® PrimeScript™ RT-PCR Kit (Perfect Real Time) RR066A 100 Rxns ناموجود TaKaRa
61 DNA,RNA-EZ E1 (RNA-Be-Locked) Solution- Tissue (RNA Later) RT4171 25ML ناموجود BioBasic
62 EZ-10 Column & collection tube (bluetube, clear ring, clear SD5005-100 None ناموجود BioBasic
63 EZ-DNA Reagent SK8201-100 Preps None ناموجود BioBasic
64 EZ-10 Spin Column Blood Genomic DNA MiniPreps Kit SK8254 100 PRE ناموجود BioBasic
65 EZ-10 Spin Column Soil DNA Mini-Preps ST82316-50 Preps 50 preps ناموجود BioBasic
66 One-Tube Swab DNA Extraction Kit.SIZE.20 Preps T71612 20preps ناموجود BioBasic
67 Tris hydrochloride TB0103 250gr ناموجود BioBasic
68 Rapid Viral RNA Extraction Kit.SIZE.50 Preps VT4184 50preps ناموجود BioBasic
69 One-Tube Virus DNA-Extraction Kit VT4786 100preps ناموجود BioBasic
70 EZ-10 Spin Column Viral DNA Mini-Preps Kit VT81812 50preps ناموجود BioBasic
71 EZ-10 Spin Column Viral Total RNA Extraction Kit VT82112 50preps ناموجود BioBasic