لیست محصولات

×

آیا سوالی دارید؟ با ما تماس بگیرید.تلفن: (021)44260285(4 خط) - تلگرام: +989391127651

محصولات موجود

آخرین به روزرسانی: 1399-03-16 19:00
# محصول شماره کاتالوگ اندازه قیمت (ریال) تولیدکننده
1

Serafol6

2,500,000 Serafol مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
2

Copper Nitrate6

250gr 2,500,000 Acros مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
3

Buffer Trixton X 1006

1000 1ml 600,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
4

Buffer BSA6

1000 1ml 600,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
5

BSB-Küvettentest Methode: photometrisch0.5 - 3000 mg/l Spect6

100687.0001 50 T 15,000,000 Merck مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
6

پارافین جامد مرک 1kg6

107300 1kg 4,500,000 Merck مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
7

Sodium Carbonate6

131648 1kg 2,950,000 Panreac مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
8

Vindoline6

13940871-9MG None 5,950,000 Molekula مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
9

Syringic acid6

14539311-25g 25g 9,500,000 Molekula مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
10

Syringic acid6

14539311-50g 50g 15,500,000 Molekula مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
11

Salicylic acid-100g6

17820272-100g None 1,200,000 Molekula مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
12

Salicylic acid-250g6

17820272-250g None 2,750,000 Molekula مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
13

Sillicon Cloride-500ml6

201165000 500ml 8,950,000 Acros مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
14

Dodecyl-beta-D-maltoside (DDM)6

21771928-1G 1g 6,950,000 Molekula مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
15

Vanillic acid (4-Hydroxy-3-methoxybenzoic acid)6

32761487-50g 50g 7,950,000 Molekula مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
16

Poly(vinyl alcohol)-25gr6

363065-25G 25g 9,500,000 Sigma مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
17

4-Imidazolecarboxylic acid6

425842-1g 1gr 22,000,000 Sigma مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
18

DAB-Am-4, Polypropylenimine tetramine dendrimer, generation 6

460699-5ml 5ml 39,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
19

Resveratrol6

51852282-100MG None 4,500,000 Molekula مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
20

Tannic acid6

52612564-100G 100g 3,950,000 Molekula مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
21

Tannic acid6

52612564-250G 250g 6,950,000 Molekula مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
22

Tannic acid6

52612564-50G 50g 2,500,000 Molekula مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
23

Resazurin sodium salt6

56554686-1G 1g 4,950,000 Molekula مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
24

Fluorescamine6

57916662-100MG 100mg 8,950,000 Molekula مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
25

3.4-Dihydroxycinnamic acid (Caffeic acid)6

77345158-1G None 1,950,000 Molekula مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
26

1,3-Dibromopropane6

803279-100ml 100ml 12,500,000 Sigma مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
27

Topotecan hydrochloride6

85474031-25MG 25mg 25,000,000 Molekula مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
28

Quercetin6

86015335-100mg None 3,950,000 Molekula مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
29

Quercetin6

86015335-500mg 500mg 8,500,000 Molekula مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
30

Catharanthine6

89985253-9MG None 5,950,000 Molekula مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
31

urie  sarcoma Arsenic(III)  oxide6

A1010-25G 25gr 9,950,000 Sigma مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
32

di-Ammonium hydrogen phosphate pure-500G6

A2301-500g 500gr 1,950,000 Applichem مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
33

Acetylcholine chloride6

AB0002-5G 5G 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
34

Alizarin yellow GG6

AB0011-25gr 25gr 1,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
35

Alizarin yellow R6

AB0012-25gr 25gr 1,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
36

Alkali blue 6B6

AB0016-25gr 25gr 3,600,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
37

Ammonium bicarbonate6

AB0032-100G None 950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
38

4-Aminoantipyrine6

AB0033-100G 100G 9,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
39

Ammonium bromide6

AB0057-250G 250gr 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
40

Ammonium carbonate6

AB0058-.500G 500gr 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
41

Ammonium citrate, dibasic6

AB0059-500G 500gr 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
42

Ammonium citrate, tribasic6

AB0060-250G 250gr 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
43

Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate6

AB0065-500G 500gr 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
44

Ammonium molybdate tetrahydrate6

AB0067-50G 50gr 1,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
45

D-Arabinose6

AB0071D-25G 25G 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
46

L-Arabinose.SIZE.25G6

AB0071L-25G 25gr 8,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
47

Ammonium phosphate, tribasic trihydrate6

AB0073-500G 500G 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
48

Anthraquinone6

AB0087-25G 25G 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
49

Anthrone6

AB0088-1G None 950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
50

Anthrone6

AB0088-25G 25gr 6,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
51

Anthrone6

AB0088-5g 1,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
52

L-Aspartic acid6

AB0091-250G 250G 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
53

L-Arginine free base6

AB0205-100G 100g 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
54

L-Arginine, monohydrochloride.SIZE.100G6

AB0206-100g 100g 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
55

L-Arginine, monohydrochloride 6

AB0206.SIZE.500G 500g 13,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
56

Acetamide6

AB0687-100g None 1,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
57

N-Acetyl-D-glucosamine6

AB2245-25G 25gr 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
58

Acriflavine hydrochloride6

AB4433-25G 25G 5,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
59

N-Acetyl-L-Cysteine6

AB6697-5g None 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
60

Aniline6

AC1710-100ML 100ML 5,400,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
61

ADA buffer6

AD0003-25g None 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
62

Acriflavine, neutral6

AD0009-25G 25G 3,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
63

Adenine6

AD0013-25G 25gr 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
64

L-Alanine .SIZE.100G6

AD0022-100gr 100gr 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
65

L-Alanine .SIZE.10G6

AD0022-10G 10g 1,100,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
66

L-Alanine .SIZE.50G6

AD0022-50G 50g 3,200,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
67

Ammonium acetate6

ADB0032-500G 500gr 3,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
68

Ammonium phosphate, dibasic.SIZE.500G6

ADB0040-500gr 500gr 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
69

Ammonium phosphate, monobasic6

ADB0042-500G 500gr 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
70

ADA buffer disodium salt6

Ab0005-25g None 3,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
71

Ammonium oxalate hydrate6

Ab0070-500g None 5,500,000 Molekula مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
72

ACES6

Ad0004-25g None 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
73

Polyoxyethylene Lauryl Ether-35.SIZE.250G(Brij 35)6

B0217-250G 250G 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
74

Bismuth (III) citrate6

B0466-100G 100G 1,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
75

Imidazole-4 carboxaldehyde 97%6

B25050 5gr 22,000,000 AlfaAesar مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
76

BCIP toluidine salt6

BB0072-100MG 100MG 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
77

Bis-Tris .SIZE.100G6

BB0079-100gr 100gr 12,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
78

Bis-Tris .SIZE.25G6

BB0079-25gr 25gr 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
79

X-Gal 100mg6

BB0083-100mg 100mg 3,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
80

Barium acetate6

BB0116-250G 250G 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
81

Benzamide.SIZE.100G6

BB0122-100gr 100gr 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
82

Benzimidazole6

BB0125-25G 25gr 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
83

Berberine chloride6

BB0129.SIZE.5G None 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
84

Bes, free acid6

BB0130-25G 25G 2,700,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
85

Bes, monosodium salt6

BB0131-25G 25G 3,850,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
86

Betaine hydrochloride 250g6

BB0133-250gr 250gr 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
87

Brilliant green6

BB0242-25G 25gr 1,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
88

Bicine6

BB0266-100G 100G 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
89

Bromocresol purple, sodium salt6

BB0627-5G 5gr 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
90

Basic fuchsin, certified6

BB1111-5G 5gr 1,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
91

Benzoic acid6

BB1147-250G 250gr 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
92

Bromophenol blue.SIZE.25G6

BB2230-25gr 25g 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
93

Benzaldehyde6

BC2140-500G 500G 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
94

Bromothymol blue, sodium salt6

BD0048-5G 5G 1,800,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
95

Bromocresol green free acid6

BD0159-5G 5G 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
96

1-Butanesulfonic acid sodium salt6

BD1237-5G 5G 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
97

Citric acid, monohydrate.SIZE.500G6

C2123-500gr 500gr 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
98

Caps 100 gr Sigma 6

C2632 100gr 9,800,000 Sigma مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
99

Sodium citrate, trisodium salt, dihydrate.SIZE.100G6

CB0035-100g None 950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
100

Sodium citrate, trisodium salt, dihydrate.SIZE.500G6

CB0035-500gr 500gr 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
101

Coomassie brilliant blue R-250   6

CB0037 5gr 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
102

Coomassie brilliant blue R-250   6

CB0037 25gr 8,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
103

Coomassie brilliant blue R-250.SIZE.1G6

CB0037-1G None 1,100,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
104

Coomassie brilliant blue G-2506

CB0038-100G 100G 19,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
105

Coomassie brilliant blue G-250.SIZE.25G6

CB0038-25gr 25G 6,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
106

Calcium carbonate, anhydrous6

CB0052-500G 500gr 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
107

Citric acid.SIZE.1KG6

CB0055-1KG 1Kg 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
108

L-Cystine6

CB0088-100G 100G 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
109

EHDAB, Ethylhexadecyldimethylammonium bromide 6

CB0105.SIZE.100G 100gr 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
110

CHES6

CB0115-50G 50gr 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
111

L-Cysteine6

CB0132-100G 100gr 6,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
112

L-Cysteine hydrochloride, monohydrate6

CB0133-100G 100gr 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
113

L-Cysteine hydrochloride. monohydrate6

CB0133-500 None 22,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
114

Calcium acetate monohydrate6

CB0249-250G 250gr 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
115

Calcium hydroxide 6

CB0256.SIZE.500G 500gr 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
116

Calcium nitrate. tetrahydrate6

CB0258-500g None 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
117

Calcium phosphate, dibasic, dihydrate6

CB0262-500G 500gr 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
118

Calcium sulfate, dihydrate6

CB0265-100g None 1,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
119

Calcium sulfate, dihydrate6

CB0265-500G 500gr 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
120

Calcium sulfate, dihydrate6

CB0265-50g None 1,200,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
121

L-Carnitine (Vitamin BT )6

CB0272-25G 25gr 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
122

D-(+) Cellobiose6

CB0278-5G 5gr 9,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
123

4-Chloro-1-naphthol6

CB0293-10G 10gr 6,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
124

Chlortetracycline, hydrochloride6

CB0297-25G 25gr 6,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
125

Cholic acid6

CB0298-50g None 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
126

Choline chloride6

CB0299-100G 100G 3,200,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
127

Colchicine6

CB0322-100MG 100mg 7,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
128

Congo red.SIZE.50G6

CB0324-50gr 50gr 3,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
129

Creatine hydrate6

CB0326-100G 100G 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
130

Creatinine6

CB0328-25G 25G 3,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
131

Creatinine6

CB0328-5G 5gr 2,100,000 Sigma مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
132

Crystal violet.SIZE.25G6

CB0331-25gr 25gr 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
133

CTAC, Cetyltrimethylammonium chloride 6

CB0332-25g 25g 1,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
134

CTAC, Cetyltrimethylammonium chloride 6

CB0332.SIZE.100G 100gr 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
135

a-Cyclodextrin hydrate6

CB0348-5G 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
136

Cyclosporin A6

CB0352-250MG 250mg 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
137

Chitosan .SIZE.100G6

CB0660-100gr 100gr 5,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
138

Chitosan .SIZE.50G6

CB0660-50g None 3,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
139

4-Chlorophenoxyacetic acid6

CB0720-100G 100G 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
140

4-Chlorophenoxyacetic acid sodium salt6

CB0721-100G 100G 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
141

Copper (II) acetate hydrate6

CB3050-100G 100G 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
142

CASAMINO ACID6

CB3060-100G 100gr 3,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
143

CASAMINO ACID6

CB3060-25g None 1,100,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
144

Copper (II) chloride hydrate6

CB3090-250G 250G 3,600,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
145

Cresol red , sodium salt.SIZE.5G6

CD0037C-5gr 5gr 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
146

CHAPS6

CD0110-1G 1gr 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
147

CHAPSO6

CD0113-1G 1gr 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
148

Copper (II) sulfate pentahydrate6

CDB0063-100G 100g 1,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
149

Copper (II) sulfate pentahydrate6

CDB0063-500G 500G 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
150

Carbenicillin disodium6

CDJ469-1g 1g 9,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
151

CARRAGEENAN6

CN1138-500G 500G 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
152

Calcium chloride, anhydrous6

CT1330-250g None 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
153

Calcium chloride, anhydrous6

CT1330-500G 500G 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
154

Dimethyl sulfoxide (DMSO) .SIZE.500ML6

D0231-500ml 500ml 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
155

Glyoxal, 40% solution6

D0238-1KG 1KG 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
156

2'-Deoxythymidine6

DB0049-1G 1gr 1,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
157

DTT .SIZE.1G6

DB0058-1g None 3,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
158

DTNB, 5,5'-Dithiobis-(2-nitrobenzoic acid) 6

DB0113.SIZE.5G 5gr 12,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
159

DEAE DExtraran6

DB0147-10G 10G 4,200,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
160

DEPC6

DB0154-1ml None 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
161

DEPC .SIZE.5ML6

DB0154-5ml 5ml 5,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
162

2,4-Dichlorophenoxy acetic acid6

DB0166-100G 100G 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
163

N-N-Dimethylglycine hydrochloride6

DB0412-25G 25gr 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
164

DTAB,dodecyltrimethyl ammonium bromide6

DB0431-50G 50g 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
165

DiethylAmine6

DC3320-500ML 500ML 7,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
166

DIPSO free acid6

DD0166D-25G 25G 3,300,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
167

2,7-Dichlorofluorescein6

DD1220-5G 5G 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
168

Dimethylglyoxime sodium salt6

DD1221-100G 100g 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
169

Decyl-beta-D- glucopyranoside6

DJ574-100MG 100MG 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
170

Silica gel with moisture indicator6

DSG110-1KG None 3,750,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
171

Silica Gel Dryer6

DSG111-1PK None 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
172

EDTA, Free acid.SIZE.500G6

EB0107-500gr 500gr 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
173

EDTA,Iron(III) ,sodium salt 100gr6

EB0437 100gr 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
174

Eosin Y,sodium salt.SIZE.25G6

EB0441 25G 1,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
175

Erythritol6

EB0444-100G 100G 4,300,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
176

esculin, hydrate6

EB0452-5G 5G 5,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
177

EDTA zinc (II), disodium salt6

EB6666-100G 100G 3,300,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
178

EGTA 25g 6

ED0077 25g 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
179

Bromocresol green, sodium salt6

ED0087-5G 5gr 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
180

Eosin Y,free acid.SIZE.25G6

EE0190 25gr 1,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
181

Eosin Y . free acid6

EE0190-100g None 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
182

Fluorescein, disodium salt6

FB0203-100G 100G 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
183

Formamide deionized6

FB0211-100ML 100ml 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
184

D(-)-Fructose6

FB0213-500G 500gr 3,200,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
185

Iron(II) sulfate . heptahydrate6

FB0461-100g None 1,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
186

Iron(II) sulfate . heptahydrate6

FB0461-50g None 900,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
187

Fluorescein, free acid6

FB0463-100G 100G 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
188

Folic acid (Vitamin M)6

FB0466-25G 25gr 9,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
189

Folic acid (Vitamin M)6

FB0466-5g None 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
190

5-FU, 5-Fluorouracil 6

FD0080.SIZE.5G 5gr 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
191

Fluorene6

FD1223-50G 50gr 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
192

D(+)Galactose6

GB0215-100G 100gr 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
193

D-Glucose, monohydrate6

GB0218 500gr 2,200,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
194

L-Glutamic acid6

GB0221-100g None 3,200,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
195

L-Glutamic acid6

GB0221-500G 500gr 7,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
196

L-Glutamine.SIZE.100G6

GB0224 100gr 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
197

Glutathione oxidized6

GB0228 1g 6,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
198

Guanidine hydrochloride, biotech6

GB0242 500G 25,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
199

Guanidine hydrochloride, biotech6

GB0242 100gr 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
200

Guanidine thiocyanate, biotech6

GB0244 250G 26,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
201

Guanidine thiocyanate, biotech6

GB0244-100g None 11,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
202

Guanosine-5'-triphosphate [GTP], 100 mM solution6

GB0332-0.25ml 0.25ml 4,350,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
203

Gallic acid6

GB0476-250G 250g 5,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
204

Giemsa stain.SIZE.10G6

GB0477 10gr 3,200,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
205

Guanosine6

GD0250-25G 25gr 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
206

G 418 sulfate.SIZE.100mg6

GDJ958 100mg 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
207

HEPES, free acid .SIZE.10G6

HB0264-10G None 1,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
208

HEPES free acid6

HB0264-1KG 1Kg 54,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
209

HEPES, sodium salt6

HB0265-250G None 11,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
210

HEPES, sodium salt6

HB0265-50G 50g 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
211

L-Histidine, hydrochloride.SIZE.100G6

HB0330 None 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
212

Histamine dihydrochloride6

HB0501-5G 5gr 3,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
213

Histamine diphosphate6

HB0502-5G 5gr 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
214

HOBT 1-Hydroxybenzotriazole monohydrate6

HB0511.SIZE.50G None 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
215

N-Hydroxysuccinimide-5G6

HB0526-5G None 1,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
216

8-Hydroxyquinoline (8-Quinolinol)6

HD0274-25g None 3,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
217

L-Histidine, monohydrochloride,6

HE806-25G 25gr 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
218

L-Histidine, monohydrochloride,6

HE806-5G None 1,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
219

...6

I905135 95,000,000 TRC مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
220

IPTG 1g6

IB0168-1g 1gr 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
221

INT dye .SIZE.250MG6

IB0280 250mg 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
222

Indigo carmine.SIZE.10G6

IB0532 10gr 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
223

D-myo-Inositol6

IB0536-100G 100gr 5,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
224

Iodine 6

IB0538.SIZE.100G 100gr 9,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
225

3-Indole acetic acid (IAA) .SIZE.25G6

IB0723 25gr 5,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
226

3-Indole-acetic acid sodium salt6

IB0724-25G 25gr 22,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
227

L-Isoleucine6

IB0914-250G 250g 12,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
228

L-Isoleucine6

IB0914-50G 50G 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
229

Kinetin6

KB0745-100G 100G 32,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
230

a-Ketoglutaric acid6

KD0290-100G 100gr 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
231

D-Lactose, monohydrate.SIZE.500G6

LC4280 500gr 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
232

Magnesium acetate, tetrahydrate6

MB0326-500G 500gr 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
233

Manganese chloride, tetrahydrate6

MB0331-1KG 1KG 4,800,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
234

Manganese sulfate, monohydrate6

MB0334-500G 500G 3,600,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
235

D-Mannitol.SIZE.100G6

MB0335 100gr 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
236

Methylene blue, chloride, trihydrate.SIZE.50G6

MB0342 None 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
237

L-Methionine6

MB0346-25G 25gr 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
238

Molybdic acid, sodium salt6

MB0358-50G 50gr 4,200,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
239

D-Mannose6

MB0554-100G 100G 12,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
240

Manganese acetate, tetrahydrate6

MB0600-250G 250G 2,300,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
241

Menthol6

MB0608-.50G 50gr 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
242

Methylamine hydrochloride6

MB0613-100G 100G 3,200,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
243

Methyl blue, sodium salt6

MB0614-50G 50g 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
244

Methyl red.SIZE.25G6

MB0627 25gr 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
245

Methyl red sodium salt6

MB0628-25G 25G 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
246

Mycophenolic acid6

MB0640-1G 1gr 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
247

MU-Gal .SIZE.250MG6

MB1136 250mg 6,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
248

MUG6

MB2251-250MG 250mg 4,200,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
249

Malachite green oxalate6

MD0330-50G 50G 1,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
250

Mucic acid6

MD1225-50G 50gr 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
251

MOPS, sodium salt6

MDB360S-5g None 1,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
252

Magnesium sulfate, heptahydrate, biotech.SIZE.500G6

MRB0329 500gr 3,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
253

NADP6

N0760-250MG 250MG 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
254

L-Norleucine6

N2857-5G 5G 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
255

L-Norvaline6

N4058-5G 5G 1,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
256

Ninhydrin6

NB0378-1g None 950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
257

NAD-Trihydrate.SIZE.1G6

NB0641-1G 1gr 5,400,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
258

NADH disodium salt, trihydrate, Reduced6

NB0642-1gr 1gr 6,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
259

Neutral red6

NB0652-25G 25gr 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
260

Neutral red6

NB0652-5g None 1,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
261

-Naphthoxyacetic acid6

NB0731-100G 100gr 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
262

Nalidixic acid .SIZE.1G6

ND0363-1g None 1,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
263

Nalidixic acid .SIZE.25G6

ND0363-25G 25g 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
264

Nalidixic acid .SIZE.5G6

ND0363-5g None 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
265

1-Nitro-2-naphthol-3,66

ND1226-25G 25G 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
266

Nitrotetrazolium blue chloride (NBT).SIZE.1G6

NDB0379-1G 1gr 15,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
267

Nitrotetrazolium blue chloride (NBT).SIZE.250MG6

NDB0379-250MG 250mg 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
268

Orange II6

O14Z25-25G 25gr 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
269

Orange G, sodium salt6

OB0674-25G 25gr 3,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
270

L-Ornithine, monohydrochloride6

OB7771-25G 25gr 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
271

Oil Red O.SIZE.50G6

OD0395-50G 50g 3,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
272

Oxalic acid. dihydrate6

OD0400-250g None 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
273

Pyronin B6

P0724-5G 5gr 6,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
274

pH Standard solution pH11.06

P2311-100ML 100ml 3,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
275

Polygalacturonic acid 85% 25gr Sigma6

P3889-25g None 17,500,000 Sigma مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
276

Polygalacturonic acid 85% 5gr Sigma6

P3889-5g None 4,500,000 Sigma مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
277

Phenol red6

PB0420-5G 5g 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
278

PEG4000.SIZE.100G6

PB0431-100g None 1,100,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
279

Ponceau S6

PB0437-25G 25gr 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
280

Potassium acetate6

PB0438-500G 500gr 6,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
281

Potassium carbonate, anhydrate6

PB0439-500G 500G 3,600,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
282

Potassium iodide.SIZE.50G6

PB0443-50gr 50gr 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
283

Potassium Phosphat,Monobasic -100G6

PB0445-100G 100G 1,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
284

Potassium Phosphat,Monobasic 6

PB0445-500 G 500gr 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
285

Potassium Phosphat,Monobasic -50G6

PB0445-50g None 1,300,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
286

Potassium sorbate6

PB0446-100G 100gr 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
287

D-Pantothenic acid hemicalcium salt6

PB0683-100G 100gr 6,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
288

Pluronic F-1276

PB0750-25g None 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
289

Potassium sulfate, anhydrous6

PB0782-500G 500G 4,300,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
290

POPSO, disodium salt6

PB4959-25G 25G 5,400,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
291

POPSO, free acid6

PB4979-25G 25G 3,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
292

Potassium sulfite6

PB6688-500G 500gr 6,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
293

Pyrogallol ( 1,2,3-Trihydroxybenzene).SIZE.100G6

PC6880 100gr 13,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
294

Phenol red, sodium salt6

PD0424-25G 25gr 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
295

PBS (Phosphate buffered saline), 100 ml tablets.SIZE.50T6

PD0435 1 tablet 100,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
296

Potassium ferricyanide6

PD0442-100G 100gr 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
297

Propylene glycol ( 1,2-Propanediol)6

PD0450-500ML 500ml 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
298

Phosphotungstic acid hydrate-25gr6

PD1241 25gr 5,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
299

PIPES, sodium salt6

PDB0434-100G 100G 7,800,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
300

Proflavine hydrochloride6

PN1227-25G 25G 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
301

Potassium acetate.SIZE.500G6

PRB0438 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
302

Potassium bromide6

PT0762-500G 500G 4,650,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
303

Potassium oxalate, monohydrate6

PT0774-500G 500G 5,850,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
304

Potassium bicarbonate6

PT1195-500G 500G 2,300,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
305

Quinine hemisulfate salt monohydrate6

QB0802-25G 25G 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
306

Quinine sulfate, dihydrate6

QB0803-25G 25G 3,300,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
307

Rosaniline chloride6

R2770-25G 25gr 3,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
308

Rhodamine B6

RB0464-100G 100gr 6,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
309

Rubidium chloride6

RB0668-25G 25gr 22,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
310

Ribostamycin sulfate salt6

RB0807-5G 5gr 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
311

Rose Bengal, sodium sal6

RB0809-10G 10G 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
312

Rose Bengal, sodium sal6

RB0809-25gr 25gr 7,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
313

Rose Bengal, sodium sal6

RB0809-50G 50gr 14,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
314

Rose Bengal, sodium sal6

RB0809-5G None 2,100,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
315

Riboflavin 10g6

RD0470-10g None 1,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
316

D-Ribose6

RD0475-25G 25gr 3,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
317

Sodium sulfate, anhydrate6

RD0489-2.5KG 2.5KG 8,550,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
318

Sodium sulfate, anhydrate6

RD0489-500G 500G 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
319

Raffinose, pentahydrate6

RJ392-25G 25gr 7,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
320

Sodium thioglycolate6

S0265-25G 25G 1,800,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
321

Sodium thioglycolate6

S0265-50g None 3,300,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
322

Sodium phosphate, dibasic ,anhydrous6

S0404 500gr 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
323

Sudan black B6

S0593-5G 5gr 2,200,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
324

Spermidine trihydrochloride6

S714272-1G 5,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
325

Sodium sulfate, anhydrate6

SB0298-500G 500G 1,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
326

Sodium chloride.SIZE.1KG6

SB0476 1kg 1,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
327

Sodium chloride.SIZE.100g6

SB0476-100g None 550,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
328

Sodium chloride.SIZE.250G6

SB0476-250g None 900,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
329

Sodium bicarbonate 6

SB0482-500gr 500g 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
330

Sucrose .SIZE.500G6

SB0498 500gr 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
331

Sucrose6

SB0498-2.5KG None 9,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
332

5-Sulfosalicylic acid, dihydrate6

SB0610-50G 50gr 2,200,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
333

5-Sulfosalicylic acid, dihydrate6

SB0610.SIZE.250G 250gr 8,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
334

Sodium oxalate-250g6

SB0829-250g None 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
335

Sodium oxalate6

SB0829-500G 500G 9,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
336

Sodium benzoate6

SB0833-500G 500gr 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
337

Sodium bromide6

SB0837-250G 250gr 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
338

Sodium butyrate6

SB0838-5G 5gr 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
339

Sodium cholate, hydrate6

SB0841-25G 25gr 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
340

Cromolyn sodium salt6

SB0843-5G 5G 3,300,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
341

Sodium metabisulfite6

SB0862-500G 500gr 3,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
342

Sodium periodate6

SB0875.SIZE.25G 25gr 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
343

Sodium phosphate, monobasic, dihydrate.SIZE.500G6

SB0879 500gr 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
344

Sodium pyruvate 10gr Bio Basic6

SB0884 10gr 2,200,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
345

Sodium pyruvate.SIZE.100G6

SB0884-100G 100gr 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
346

Sodium succinate, dibasic, hexahydrate6

SB0889-500G 500G 6,300,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
347

Sodium thiocyanate.SIZE.250G6

SB0897 250gr 4,200,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
348

Sorbic acid6

SB0899-500G 500G 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
349

Sudan IV (sudan Red 46

SB0914-25G 25G 1,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
350

Sulfur sublimed6

SB0917-250G 250gr 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
351

L-Serine6

SB1479-5G 5g 1,100,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
352

Sodium acetate, anhydrate6

SB1611-500G 500gr 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
353

Saponin6

SB4521-25G 25gr 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
354

Sodium Bismuthate6

SB7820-25G 25gr 8,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
355

Sodium bisulfate, monohydrate6

SB7834-500G 500G 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
356

Succinic anhydride6

SB7835-250g None 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
357

Sodium phosphate . T . D6

SC8240-500g None 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
358

Sodium thiosulfate, pentahydrate6

SD0256-100g None 1,100,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
359

Sodium borate, decahydrate6

SD0480-100g None 1,100,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
360

Succinic acid6

SD0496-100g None 2,100,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
361

Succinic acid6

SD0496-500G 500gr 6,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
362

EDTA 0.5M Sterile Solution 450ml6

SD8135 450ml 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
363

Sodium carbonate, anhydrous.SIZE.100G6

SDB0615-100g None 950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
364

Sudan Red 7 B6

SJ227-10G 10gr 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
365

Sulfobetaine 86

SJ547-1G 1gr 4,200,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
366

Sulfobetaine 106

SJ548-1G 1gr 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
367

Sulfobetaine 126

SJ550-1G 1gr 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
368

Thiazoyl blue tetrazolium bromide (MTT)6

T0793-1gr 1gr 8,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
369

Thiazoyl blue tetrazolium bromide (MTT)6

T0793-500mg 500mg 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
370

Tris-(hydroxymethyl) propane6

T1491-100g None 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
371

TNBT6

T6756-250MG 250MG 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
372

Trimethoprim6

T714206-1G None 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
373

Trimethoprim6

T714206-5G 5g 6,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
374

PBS- 1 tablets 6

T900-1tablets 1Tablets 95,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
375

Tris Glycine SDS Pwder6

T901 Pack 750,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
376

Tris Glycin powder 50 pak6

T902 Pack 450,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
377

TES, sodium salt6

TB0124-25G 25G 3,600,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
378

Tris 6

TB0194.SIZE.500G 500gr 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
379

Triton X-100 .SIZE.500ML6

TB0198 500ml 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
380

Triton X-100 .SIZE.100ML6

TB0198-100ML None 950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
381

TMB dihydrochloride.SIZE.1G6

TB0514 1gr 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
382

Polyoxyethylene-20 (TWEEN 20)6

TB0560-500ML 500ml 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
383

2,3,5-Triiodobenzoic acid6

TB0735-5G 5gr 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
384

L-Threonine6

TB0919-100G 100gr 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
385

TAPS, sodium salt6

TB0920-50G 50G 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
386

L-Tartaric acid6

TB0925-500G 500G 7,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
387

TES, free acid6

TB0927-50G 50G 5,400,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
388

Thymine6

TB0943-100g None 7,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
389

Thymol blue, free acid6

TB0944-25G 25G 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
390

Thymolphthalein6

TB0945-25G 25G 4,800,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
391

Thymol6

TB0946-25G 25gr 3,300,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
392

Tiron6

TB0951-25G 25G 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
393

Toluidine Blue O6

TB0962-5G 5G 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
394

L-Tyrosine6

TB1932-5G None 950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
395

TAPS, free acid6

TB3566-50G 50G 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
396

Tris acetate6

TD0101-25gr 25gr 1,600,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
397

Triton X-114.SIZE.500ML6

TDB0554 500ml 3,200,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
398

Thymol blue, sodium salt6

TN1195-25G 25G 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
399

Triton X-4056

TS4449-100ML 100ML 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
400

Uracil6

UD0564-100G 100gr 3,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
401

Uridine6

UD0570-25G 25gr 8,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
402

Uridine6

UD0570-5g None 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
403

L-Valine6

VB0172-250G 250G 13,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
404

L-Valine6

VB0172-500G 500G 21,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
405

Victoria blue B6

VB0985-25G 25gr 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
406

Wright's stain (Eosin methyl blue)6

WB0989-25G 25gr 5,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
407

Xylenol orange6

XB0996-10G 10G 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
408

Xylitol6

XB0997-100G 100gr 3,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
409

NADPH6

Y4433000 100MG 11,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
410

Zymosan A6

ZB4250-100MG 100 mg 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید

محصولات ناموجود

# محصول شماره کاتالوگ اندازه قیمت (ریال) تولیدکننده
1 Sodium Hydroxide 1KG ناموجود Merck
2 Ammonium Sulfate 100G ناموجود Acros
3 بنزن-امینسان None ناموجود ایرانی
4 کلرید سدیم-امینسان ناموجود ایرانی
5 Sodium Chloride 5KG ناموجود Acros
6 Nitric Acid 2.5lit ناموجود Scharlau
7 Chloroform 1lit ناموجود Merck
8 گلایسین 50gr ایرانی ناموجود ایرانی
9 DMSO 2.5 lit Applichem None ناموجود Applichem
10 آب اکسیژنه 2.5lit ناموجود Merck
11 Iso Propanol 2.5lit ناموجود Applichem
12 Sodium chloride DB0483 2.5kg ناموجود BioBasic
13 Imidazole IB0277 500g ناموجود BioBasic
14 Imidazole IB0277 100g ناموجود BioBasic
15 Light green SF, Yellowish LD0007 25g ناموجود BioBasic
16 Maltose, monohydrate MIB1184 100g ناموجود BioBasic
17 Magnesium chloride, hexahydrate MRB0328 250gr ناموجود BioBasic
18 دی سدیم هیدروژن فسفات 1Kg Acros - None ناموجود Acros
19 Buffer Triton X100 1000 1ml ناموجود TaKaRa
20 Acetonitrile 100030 2/5L ناموجود Merck
21 Rolipram 10MG 10011132-10mg None ناموجود Cayman
22 Zirconium chloride 10026-11-6 25 GR ناموجود Acros
23 Hcl Merck 2.5 lit 100317 None ناموجود Merck
24 Ethanol 100971 2.5lit ناموجود Merck
25 Ethanol 2.5lit Merck 100983 ناموجود Merck
26 Ammonium persulfate [APS] 101200 1KG ناموجود Merck
27 Calcium chloride, dihydrate- 5kg-merck 102382-5KG None ناموجود Merck
28 Dimethyl Yellow 103055-10g None ناموجود Sigma
29 Formalin-2.5Lit-Merck 104002 None ناموجود Merck
30 L-Arabinose 25gr 10498 Acros ناموجود BioBasic
31 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol 105228-5G None ناموجود Sigma
32 آمونیاک 105426 2.5lit ناموجود Merck
33 Methanol Merck 2.5 lit 106007 None ناموجود Merck
34 Methanol 106008 2.5lit ناموجود Merck
35 Methanol 106018 2.5lit ناموجود Merck
36 دی کلرو متان 106050 2.5lit ناموجود Merck
37 Histopaque(ficoll) 10831 100ml ناموجود Sigma
38 گزیلول-2.5L-Merck 108661-2.5Lit None ناموجود Merck
39 گزیلول 108681 2.5lit ناموجود Merck
40 Hydroxyurea 10872383-1G 1g ناموجود Molekula
41 هماتوکسیلین-2.5L-Merck 109253-2.5Lit None ناموجود Merck
42 2پروپانول Merck 2.5 lit 109634 None ناموجود Sigma
43 Sodium Pyrivate MEM 11360039 None ناموجود Invitrogen
44 Water HPLC grade 115333 2.5lit ناموجود Merck
45 2.4 dinitrophenyl hydrazin* 11706 None ناموجود Sigma
46 ایمیدازول 100gr Acros 12202 None ناموجود Acros
47 Vindoline 13940871-10MG 10mg ناموجود Molekula
48 Vindoline 13940871-1MG None ناموجود Molekula
49 Syringic acid 14539311-10g 10g ناموجود Molekula
50 Syringic acid 14539311-1g 1g ناموجود Molekula
51 Calsemid Invitrogen 10ml 15210-057 None ناموجود Invitrogen
52 15547 100 mg 15547 None ناموجود Cayman
53 L-Isoleucine-500g- Acros 166175000 None ناموجود Acros
54 L-Isoleucine-250g- Acros 1661752500 None ناموجود Acros
55 Guanidine hydrochloride, biotech* 17577-25g None ناموجود Acros
56 Salicylic acid 17820272-1KG 1kg ناموجود Molekula
57 آلژنیک اسید 180947 100gr ناموجود Sigma
58 Urea-500g- Acros 19746-500g None ناموجود Acros
59 UREA pearls 98% 1KG 197460010 Acros ناموجود BioBasic
60 Sodium phosphate, dibasic, anhydrous.SIZE 1kg 204850010-1kg None ناموجود Acros
61 Sodium Molybdate- 100- Acros 206371000-100g None ناموجود Acros
62 Imidazole 21611083 500g ناموجود Molekula
63 Imidazole 21611083-100g 100g ناموجود Molekula
64 Sodium deoxycholate-25g- Acros 21859-25g None ناموجود Sigma
65 pvp 227545 100gr ناموجود Acros
66 Apigenin 22930039-1G ناموجود Molekula
67 SDS Acros 100g 23042 100g ناموجود Acros
68 1-Chloro-2,4-dinitrobenzene 237329 10g ناموجود Sigma
69 Grassofermata 1MG 26202-1mg None ناموجود Cayman
70 Trichloroacetic acid 27071914-1KG 1kg ناموجود Molekula
71 Methacrylic anhydride 276685-500ML None ناموجود Sigma
72 Dextran from Leuconostoc spp.* 31390-25G None ناموجود Sigma
73 Thiometon in Shellsol 31681-250MG None ناموجود Sigma
74 Temozolomide 31724662-1G 1g ناموجود Molekula
75 Bifenazate 32504-50MG None ناموجود Sigma
76 Flonicamid 32509-25MG None ناموجود Sigma
77 Vanillic acid (4-Hydroxy-3-methoxybenzoic acid) 32761487-100G 100g ناموجود Molekula
78 Vanillic acid (4-Hydroxy-3-methoxybenzoic acid) 32761487-10g 10g ناموجود Molekula
79 Maltose, monohydrate 329915000-500g None ناموجود Acros
80 (+)-Usnic acid 329967-5G None ناموجود Sigma
81 Acetic Acid 33209 2.5lit ناموجود Sigma
82 Ytterbium(III) chloride hexahydrate 337927-10G None ناموجود Sigma
83 Parathion-methyl 36187-100MG None ناموجود Sigma
84 Sodium tetraborate decahydrate 367207 1Kg ناموجود Carlo
85 Propidium Iodide (PI) 40016 None ناموجود Biotium
86 ژلاتین-500g- Acros 410875000-500g None ناموجود Acros
87 2-Hydroxy-4?-(2-hydroxyethoxy)-2-methylpropiophenone 410896-10G None ناموجود Sigma
88 Paraformaldehyde 416782500 100gr ناموجود Acros
89 Safranin O 419211000-100G None ناموجود Acros
90 (+)-cat_numberechin 43412 10MG ناموجود Sigma
91 Thulium(III) chloride 439649-1G None ناموجود Sigma
92 Dinocap 45452-100MG None ناموجود Sigma
93 Carbazole 46100-250MG-R None ناموجود Sigma
94 Aspartame 47135 500mg ناموجود BioBasic
95 ProClin™ 300 48914-U None ناموجود Sigma
96 Curcumin 49256996-25G 25g ناموجود Molekula
97 Curcumin 49256996-5g 5g ناموجود Molekula
98 ABTS (2.2'-Azino-bis(3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonic acid)diammonium salt) 51808824-1G ناموجود Molekula
99 Resveratrol 51852282-1G 1g ناموجود Molekula
100 Ethanol BioUltra,for molecular biology 51976-1Lit None ناموجود Sigma
101 Gold(III)  chloride  trihydrate 520918-1G None ناموجود Sigma
102 Tannic acid 52612564-1KG 1Kg ناموجود Molekula
103 N-Ethylmaleimide 63480 None ناموجود Sigma
104 1-Ethyl-3-methylimidazolium L-(+)-lactate 669512 5G ناموجود Sigma
105 3.4-Dihydroxycinnamic acid (Caffeic acid) 77345158-10G ناموجود Molekula
106 3.4-Dihydroxycinnamic acid (Caffeic acid) 77345158-5G ناموجود Molekula
107 4-CHLOROPHENOL 802254 100gr ناموجود Merck
108 دی متیل آمینو بنزآلدئید-100g-Merck 803057-100g None ناموجود Sigma
109 آمیل الکل-2.5L-Merck 822255-2.5Lit None ناموجود Merck
110 2.7-Dichlorodihydrofluorescein diacetate 85155-50MG None ناموجود Cayman
111 Quercetin 86015335-1G 1g ناموجود Molekula
112 Catharanthine 89985253-10MG 10mg ناموجود Molekula
113 Catharanthine 89985253-1MG None ناموجود Molekula
114 Hydroxyapatite 900193-50G None ناموجود Sigma
115 RNase-Free Water 9012 1ml ناموجود TaKaRa
116 RNase -Free Water-1ML 9012-1ML 1ML ناموجود TaKaRa
117 IPTG 9030 5gr ناموجود TaKaRa
118 X-Gal 9031 1gr ناموجود TaKaRa
119 DNA OFF 9036 500ml ناموجود TaKaRa
120 10X TBE A00269 500ML ناموجود BioBasic
121 Alcian blue 8GX A0298 5gr ناموجود BioBasic
122 Potassium hydroxide A0566 1kg ناموجود Applichem
123 8-Anilino-1-naphthalenesulfonic  acid A1028-5G None ناموجود Sigma
124 Calcium Chloride dried, powdered pure A1428-0500 ناموجود Applichem
125 Acetyl coenzyme A sodium salt A2056 1MG ناموجود Sigma
126 D(+)-Xylose- Applichem A2241-100g None ناموجود Sigma
127 Acridine orange hemi salt A742007 10G ناموجود BioBasic
128 Acridine orange hemi salt A742007-5G None ناموجود BioBasic
129 Amberlite™ IRN-77, ion exchange resin, Nuclear grade, Alfa Aesar™ AA1682136 - Alfa Aesar™ None ناموجود AlfaAesar
130 Acetylcholine chloride AB0002 25gr ناموجود BioBasic
131 L-Asparagine monohydrate AB0017 100g ناموجود BioBasic
132 Adenosine 5-triphosphate(ATP) disodium salt AB0020 5g ناموجود BioBasic
133 L-Ascorbic acid ( Vitamin C) AB0021 100G ناموجود BioBasic
134 Ammonium bicarbonate AB0032 500gr ناموجود BioBasic
135 Nitrilotriacetic acid AB0055 100gr ناموجود BioBasic
136 Ammonium persulfate [APS] AB0072 25G ناموجود BioBasic
137 L-Arginine free base AB0205-10G 10g ناموجود BioBasic
138 L-Arginine free base AB0205-25G 25g ناموجود BioBasic
139 L-Arginine AB0205.SIZE.500G None ناموجود BioBasic
140 Acetosyringone AB1111 1g ناموجود BioBasic
141  N-Acetyl-L-Cysteine AB6697 25gr ناموجود BioBasic
142 ABTS , di ammonium salt AD0002 1gr ناموجود BioBasic
143 ACES AD0004 500gr ناموجود BioBasic
144 ACES AD0004-500G 500G ناموجود BioBasic
145 Adenosine AD0016 25G ناموجود BioBasic
146 Adenosine AD0016 5gr ناموجود BioBasic
147 L-Alanine .SIZE.25G AD0022-25G 25g ناموجود BioBasic
148 Adenine sulphate, dihydrate AD0028-25G 25G ناموجود BioBasic
149 Avidin AD0068 5MG ناموجود BioBasic
150 Alizarin red S AD0144 25gr ناموجود BioBasic
151 Ammonium chloride ADB0034 500gr ناموجود BioBasic
152 Ammonium chloride ADB0034-250g None ناموجود BioBasic
153 Ammonium sulfate ADB0060 500gr ناموجود BioBasic
154 Ammonium acetate AR0032 500gr ناموجود BioBasic
155 bisBenzimide H 33258 B2883-25MG None ناموجود Sigma
156 Bromothymol blue, free acid BB0043 5G ناموجود BioBasic
157 Boric acid BB0044 500gr ناموجود BioBasic
158 D-Biotin BB0078 1gr ناموجود BioBasic
159 D-Biotin .SIZE.5G BB0078-5gr 5G ناموجود BioBasic
160 X-Gal BB0083 1gr ناموجود BioBasic
161 X-Gal BB0083.SIZE.5G 5gr ناموجود BioBasic
162 X-GLUC (X-GlcA) BB0085 25MG ناموجود BioBasic
163 Bile salt BB0225-25G 25g ناموجود BioBasic
164 Bromocresol purple, free acid BB0244 25G ناموجود BioBasic
165 6-Benzylamino purine BB0743-25G None ناموجود BioBasic
166 Bromophenol blue, sodium salt BDB0001-25G 25g ناموجود BioBasic
167 DMSO cell culture grade-7.5ml BI-1407 None ناموجود ایرانی
168 Caffeine C0150 100gr ناموجود BioBasic
169 Caffeine .SIZE.25G C0150-25g None ناموجود BioBasic
170 (−)-cat_numberechin C0567 5MG ناموجود Sigma
171 (±)-cat_numberechin hydrate C1788 500MG ناموجود Sigma
172 Cesium chloride         C3032 25gr ناموجود BioBasic
173 Acetylcholinesterase from Electrophorus electricus (electric eel) C3389 2KU ناموجود Sigma
174 Water C8801 500ml ناموجود BioBasic
175 Cyanogen bromide-activated-Sepharose® 4B 1g Sigma C9142 None ناموجود Sigma
176 Calcium nitrate tetrahydrate, extra pure Ca(NO3)2·4H2O CA0230 1kg ناموجود Scharlau
177 Coomassie brilliant blue G-250.SIZE.5G CB0038-5G 5G ناموجود BioBasic
178 L-Cysteine CB0088-500g None ناموجود BioBasic
179 CTAB CB0108 100g ناموجود BioBasic
180 CTAB .SIZE.25G CB0108-25G 25g ناموجود BioBasic
181 L-Cysteine CB0132-500g None ناموجود BioBasic
182 Calcium phosphate, tribasic CB0263 250gr ناموجود BioBasic
183 Curcumin CB0346 5gr ناموجود BioBasic
184 Cytochrome C CB0354-100MG 100G ناموجود BioBasic
185 Chitosan CB0660-500G 500G ناموجود BioBasic
186 Chlorocholine chloride CB0736 5G ناموجود BioBasic
187 Cresol red, free acid CD0037B 5gr ناموجود BioBasic
188 Calcium chloride, dihydrate CD0050-2.5kg 2.5kg ناموجود BioBasic
189 Calcium chloride, dihydrate CD0050-500G 500gr ناموجود BioBasic
190 Cholesterol CD0122 50gr ناموجود BioBasic
191 Cytosine CD0138 10gr ناموجود BioBasic
192 Copper (II) sulfate pentahydrate CDB0063-400g ناموجود BioBasic
193 2'-Deoxythymidine-5'-triphosphate 100mM solution[dTTP], sodium salt D0046T 0-5ml ناموجود BioBasic
194 1,4-Diaminobutane D13208 100gr ناموجود Sigma
195 Diphenyl phosphite D210803 100gr ناموجود Sigma
196 Dansyl chloride D705183 1G ناموجود BioBasic
197 DTT DB0058 5gr ناموجود BioBasic
198 DTNB, 5,5'-Dithiobis-(2-nitrobenzoic acid) DB0113-1g None ناموجود BioBasic
199 DAB, tetra hydrochloride DB0140 5gr ناموجود BioBasic
200 DEPC DB0154-0.125ML None ناموجود BioBasic
201 Dextran sulfate DB0160 10g ناموجود BioBasic
202 Sodium azide DB0613 100gr ناموجود BioBasic
203 Deoxycholic acid, sodium salt DD0150 50G ناموجود BioBasic
204 DEPC Water DD1005 500ml ناموجود BioBasic
205 Ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt dihydrate E6511-100g 100G ناموجود Sigma
206 EDTA , disodium salt , dihydrate EB0185 500gr ناموجود BioBasic
207 EDTA, disodium salt, dihydrateSIZE.100G EB0185-100G 100g ناموجود BioBasic
208 Ethidium bromide (EB; EtBr) EB0195 1gr ناموجود BioBasic
209 EDAC, hydrochloride EB0433 25g ناموجود BioBasic
210 EDAC, hydrochloride.SIZE.5G EB0433-5G 5g ناموجود BioBasic
211 Ethyl acetate Reagent EC4600 1lit ناموجود Sigma
212 Ethylene glycol ED0199 250ml ناموجود BioBasic
213 Formamide deionized FB0211-500ml None ناموجود BioBasic
214 Iron(II) sulfate . heptahydrate FB0461-500g None ناموجود BioBasic
215 Iron (III) sulfate, hydrate FD0208 250gr ناموجود BioBasic
216 Formamide FDB0212 500ml ناموجود BioBasic
217 Formononetin 100 mg FF09317-100mg None ناموجود Carbosynth
218 Sorafenib tosylate 500 mg FS10808 None ناموجود Carbosynth
219 Gluglutaraldehyde G0875 25ml ناموجود BioBasic
220 Guanidine Oxidized* G4375-1g None ناموجود Sigma
221 Gelatin from bovine skin G9382-1KG None ناموجود Sigma
222 Gelatin G9764 100gr ناموجود BioBasic
223 Gelatin.SIZE.50G G9764-50G 50g ناموجود BioBasic
224 D(+)Galactose GB0215 25gr ناموجود BioBasic
225 L-Glutamine GB0224-500G None ناموجود BioBasic
226 Glutathione reduced GB0229 1gr ناموجود BioBasic
227 Glycerol GB0232 500ml ناموجود BioBasic
228 Glycerol SIZE.400ML GB0232-400ml None ناموجود BioBasic
229 glycine GB0235 500 gr ناموجود BioBasic
230 glycine GB0235 2.5K ناموجود BioBasic
231 Glycine.SIZE.100G GB0235-100G 100G ناموجود BioBasic
232 Guanidine hydrochloride, reagent GB0243 500G ناموجود BioBasic
233 Guanidine thiocyanate, biotech GB0244 1KG ناموجود BioBasic
234 Glycogen GB0301 1gr ناموجود BioBasic
235 Gallic acid GB0476-100G None ناموجود BioBasic
236 Guanine GD0246 25gr ناموجود BioBasic
237 G 418 sulfate GDJ958 1gr ناموجود BioBasic
238 Guanidine thiocyanate, ultra pure.SIZE.1KG GDR0244 1KG ناموجود BioBasic
239 Percoll® PLUS GE17-5445-02 None ناموجود GE Health Care
240 D-Glucose, anhydrous Gb0219 1KG ناموجود BioBasic
241 6-Hydroxydopamine hydrochloride H4381 100mg ناموجود Sigma
242 HEPES free acid SiZE.25gr HB0264 ناموجود BioBasic
243 HEPES, sodium salt HB0265 1KG ناموجود BioBasic
244 Histamine dihydrochloride HB0501.SIZE.25G None ناموجود BioBasic
245 N-Hydroxysuccinimide HB0526 25G ناموجود BioBasic
246 N-Hydroxysuccinimide HB0526-10g 10g ناموجود BioBasic
247 N-Hydroxysuccinimide HB0526-20g ناموجود BioBasic
248 HCL -500ml-Acros HCL -500ml-Acros 500ml ناموجود BioBasic
249 8-Hydroxyquinoline (8-Quinolinol) HD0274 100G ناموجود BioBasic
250 L-Histidine, monohydrochloride, HE806-10G 10g ناموجود BioBasic
251 4- Isothiocyanatophenyl α-D- Mannopyranoside I905135 100mg ناموجود TRC
252 IPTG IB0168 25gr ناموجود BioBasic
253 IPTG IB0168-100G 100g ناموجود BioBasic
254 IPTG 5g IB0168-5G 5gr ناموجود BioBasic
255 myo-inositol IB0536.SIZE.500G None ناموجود BioBasic
256 Iodoacetamide IB0539 5gr ناموجود BioBasic
257 Kinetin KB0745-25G 25gr ناموجود BioBasic
258 a-2-Ketoglutaric acid, disodium salt, dihydrate KD0289 100gr ناموجود BioBasic
259 Lysostaphin  from  Staphylococcus  staphyloly L7386-1MG 1mg ناموجود Sigma
260 L-Lysine, monohydrochloride LB0171 250gr ناموجود BioBasic
261 Lithium dodecyl sulfate LB0569 25G ناموجود BioBasic
262 L-Leucine LB0922 500G ناموجود BioBasic
263 L-Leucine LB0922 100gr ناموجود BioBasic
264 Lithium chloride, anhydrous LDB0307 250gr ناموجود BioBasic
265 Lithium nitrate-Acros-250G Lithium nitrate-Acro 250G ناموجود BioBasic
266 Myricetin 500MG M2131-500MG None ناموجود Sigma
267 MOPSO, free acid MB0234 25gr ناموجود BioBasic
268 Magnesium chloride, hexahydrate MB0328 500gr ناموجود BioBasic
269 Magnesium chloride, hexahydrate.SIZE.100G MB0328-100G 100G ناموجود BioBasic
270 Magnesium sulfate, heptahydrate, ACS MB0329 500G ناموجود BioBasic
271 DL-Malic acid.SIZE.250G MB0333 250gr ناموجود BioBasic
272 D-Mannitol MB0335 500G ناموجود BioBasic
273 b-Mercaptoethanol MB0338 100ml ناموجود BioBasic
274 MES, free acid, monohydrate MB0341 25gr ناموجود BioBasic
275 MES, free acid, monohydrate MB0341-100G 100g ناموجود BioBasic
276 MES, free acid, monohydrate MB0341-500G 500g ناموجود BioBasic
277 MES, free acid, monohydrate MB0341-5G 5G ناموجود BioBasic
278 Methylene blue, chloride, trihydrate MB0342 250G ناموجود BioBasic
279 L-Methionine MB0346-10G 10g ناموجود BioBasic
280 L-Methionine MB0346-5G 5g ناموجود BioBasic
281 MOPS, free acid MB0360 100gr ناموجود BioBasic
282 MOPS, free acid MB0360-500G 500G ناموجود BioBasic
283 Melatonin MB0605 25G ناموجود BioBasic
284 MES, sodium salt MB0611 50gr ناموجود BioBasic
285 D-(+) Maltose, monohydrate MB4950 100G ناموجود BioBasic
286 Methanol MC6700 500ml ناموجود BioBasic
287 MOPSO, sodium salt MDB0095-25G 25gr ناموجود BioBasic
288 MOPS, sodium salt MDB360S 100gr ناموجود BioBasic
289 MOPS, sodium salt MDB360S-25g None ناموجود BioBasic
290 Maltose, monohydrate MIB1184 500G ناموجود BioBasic
291 NADPH N1630 None ناموجود Sigma
292 N?-Nitro-L-arginine methyl ester hydrochloride N5751-250MG None ناموجود Sigma
293 Nisin from Lactococcus lactis-1gr N5764 None ناموجود Sigma
294 β-Nicotinamide adenine dinucleotide 2′-phosphate reduced tetrasodium salt hydrate N7505 25mg ناموجود Sigma
295 pNPP-Na NB0365 5gr ناموجود BioBasic
296 Ninhydrin NB0378 25gr ناموجود BioBasic
297 NADH disodium salt, trihydrate, Reduced NB0642-5G 5g ناموجود BioBasic
298 Nicotinamide NB0659 250gr ناموجود BioBasic
299 Nicotinic acid (NIACIN) NB0660 250gr ناموجود BioBasic
300 1-Naphthaleneacetic acid NB0729 100gr ناموجود BioBasic
301 ONPG (2-Nitrophenyl β-D-galactopyranoside) ND0382 1gr ناموجود BioBasic
302 Nitrotetrazolium blue chloride (NBT) NDB0379 5gr ناموجود BioBasic
303 Nitrotetrazolium blue chloride (NBT).SIZE.5G NDB0379-5G 5g ناموجود BioBasic
304 Nitrotetrazolium blue chloride (NBT).SIZE.800MG NDB0379-800mg None ناموجود BioBasic
305 Nonidet P-40 (NP-40) NDB0385 100ml ناموجود BioBasic
306 Oligo dT cellulose OB1142-100MG 100mg ناموجود BioBasic
307 L-alfa-Phosphatidylethanolamine, dioleoyl* P1223-25MG None ناموجود Sigma
308 pH Standard solution, Red pH 4.0 P2304-100ML 100ML ناموجود BioBasic
309 pH Standard solution, pH 7.0 P2307-100ML 100ML ناموجود BioBasic
310 pH Standard solution pH9.0 P2309-100ML 100ML ناموجود BioBasic
311 Poly galactrunic acid   P3889 100gr ناموجود Sigma
312 Potassium phosphate monobasic P5379 500gr ناموجود Sigma
313 Phenylmethanesulfonyl fluoride (PMSF) P7626 250mg ناموجود Sigma
314 Phenol red PB0420 25gr ناموجود BioBasic
315 Phenol red PB0420-10G 10g ناموجود BioBasic
316 L-Phenylalanine PB0422 100gr ناموجود BioBasic
317 L-Phenylalanine.SIZE.50G PB0422-50gr 50g ناموجود BioBasic
318 PMSF PB0425 5g ناموجود BioBasic
319 PEG4000.SIZE.500G PB0431 500gr ناموجود BioBasic
320 PEG 6000 PB0432 500gr ناموجود BioBasic
321 PEG 8000 PB0433 500gr ناموجود BioBasic
322 PEG 8000 .SIZE.100G PB0433-100g None ناموجود BioBasic
323 PVP-40 (Polyvinylpyrrolidone) PB0436 250gr ناموجود BioBasic
324 Potassium chloride PB0440 500gr ناموجود BioBasic
325 Potassium chloride PB0440-100G 100G ناموجود BioBasic
326 Potassium hydroxide PB0441 500gr ناموجود BioBasic
327 Potassium iodide   PB0443 50gr ناموجود BioBasic
328 Potassium phosphate, dibasic, anhydrous PB0447-500G 500gr ناموجود BioBasic
329 Phytagel PB0714-50G 50G ناموجود BioBasic
330 PIPES, free acid PB0719 100g ناموجود BioBasic
331 Pluronic F-127 PB0750 100G ناموجود BioBasic
332 Pyridoxal hydrochloride PB0795 5gr ناموجود BioBasic
333 L-Proline PB0923-100G 100gr ناموجود BioBasic
334 Paraffin oil (Mineral oil), light fraction PC5530 100ml ناموجود BioBasic
335 Paraffin oil (Mineral oil), heavy fraction PC5531 100ml ناموجود BioBasic
336 Paraffin oil (Mineral oil), extra heavy fraction PC5532 100ml ناموجود BioBasic
337 Paraffin oil (Mineral oil), extra heavy PC5532-50ml None ناموجود BioBasic
338 Pyridine PC8700 1lit ناموجود BioBasic
339 PBS (Phosphate BuffeRed Saline), powdered PD0100 1PK ناموجود BioBasic
340 Pyridoxal-5"-phosphate. monohydrate PD0455-5g None ناموجود BioBasic
341 Phenol-100cc-Sciense Phenol-100cc-Sciense 100cc ناموجود BioBasic
342 Riboflavin RD0470 100gr ناموجود BioBasic
343 Riboflavin 25g RD0470-25g None ناموجود BioBasic
344 Riboflavin 5g RD0470-5g None ناموجود BioBasic
345 Sodium thioglycolate S0265 100G ناموجود BioBasic
346 Sodium phosphate, dibasic, anhydrous.SIZE.100G S0404-100g None ناموجود BioBasic
347 YNB, WO AMINO ACIDS.SIZE.100G S507 100gr ناموجود BioBasic
348 Sodium sulfate, anhydrate SB0298 2.5KG ناموجود BioBasic
349 Sodium chloride.SIZE.500g SB0476-500g None ناموجود BioBasic
350 Sodium chloride.SIZE.5KG SB0476-5KG 5kg ناموجود BioBasic
351 Sodium acetate, trihydrate SB0481-500G 500g ناموجود BioBasic
352 Sodium acetate 3M solution SB0483 500ml ناموجود BioBasic
353 D-Sorbitol .SIZE.500G SB0491 ناموجود BioBasic
354 D-Sorbitol .SIZE.100G SB0491-100g None ناموجود BioBasic
355 Safranin O SB0815 25gr ناموجود BioBasic
356 Sodium L-ascorbate SB0830 100gr ناموجود BioBasic
357 Sodium bisulfite SB0834 500gr ناموجود BioBasic
358 Sodium diphenylamine-4-sulfonate SB0847.SIZE.100G None ناموجود BioBasic
359 Sodium orthovanadate, dodecahydrate SB0869 25G ناموجود BioBasic
360 Sodium phosphate, monobasic, anhydrous SB0878 500gr ناموجود BioBasic
361 Sodium salicylate SB0885-250G 250G ناموجود BioBasic
362 Sodium sulfite, anhydrate SB0892 500G ناموجود BioBasic
363 Spermine tetrahydrochloride SB0902-1G 1gr ناموجود BioBasic
364 L-Serine SB1479-10G 10g ناموجود BioBasic
365 L-Serine SB1479-25G 25gr ناموجود BioBasic
366 Sodium thiosulfate, pentahydrate SD0256-500G 500gr ناموجود BioBasic
367 Sodium borate, decahydrate SD0480 500gr ناموجود BioBasic
368 Sodium lauroyl sarcosine SDB0486 250g ناموجود BioBasic
369 Sodium lauroyl sarcosine SDB0486-100g None ناموجود BioBasic
370 Sodium lauroyl sarcosine SDB0486-50g None ناموجود BioBasic
371 Sodium phosphate, dibasic, heptahydrate SDB0487 500G ناموجود BioBasic
372 Sodium phosphate, dibasic, heptahydrate.SIZE.100G SDB0487-100G 100G ناموجود BioBasic
373 Sodium carbonate, anhydrous.SIZE.500G SDB0615 500g ناموجود BioBasic
374 Sodium carbonate,anhydrous 2.5kg SDB0615 ناموجود BioBasic
375 SDS-Acros-500G SDS-Acros-500G 500G ناموجود Acros
376 Streptavidin.SIZE.1MG SE497 1mg ناموجود BioBasic
377 Sodium acetate, anhydrate.SIZE.500G SRB1611 500gr ناموجود BioBasic
378 3'.4'.5.7-Tetrahydroxyflavone 1G T2682-1G None ناموجود Sigma
379 Thioflavin T 5g Sigma T3516 None ناموجود Sigma
380 25G Sigma -Thiobarbituric acid T5500 25g ناموجود Sigma
381 PBS T900 30 Tablets ناموجود TaKaRa
382 PBS T900 10 Tablets ناموجود TaKaRa
383 PBS T900 1 Tablet ناموجود TaKaRa
384 PBS T900 20 Tablets ناموجود TaKaRa
385 PBS T900 200 Tablets ناموجود TaKaRa
386 TBS (Tris-Buffered Saline) powder T903 pack ناموجود TaKaRa
387 Tris hydrochloride TB0103.SIZE.1KG None ناموجود BioBasic
388 Tris.SIZE.2.5KG TB0194-2.5 KG 2.5kg ناموجود BioBasic
389 Tris  TB0195 500gr ناموجود BioBasic
390 Tris TB0196 500gr ناموجود BioBasic
391 Tris TB0196 ناموجود BioBasic
392 TRIS.SIZE.100G TB0196-100G 100G ناموجود BioBasic
393 TEMED TB0508 100ML ناموجود BioBasic
394 TEMED TB0508 100ml ناموجود BioBasic
395 TMB dihydrochloride.SIZE.5G TB0514 None ناموجود BioBasic
396 Polyoxyethylene-20 (TWEEN 20) TB0560-250ml None ناموجود BioBasic
397 TWEEN 80 (Polyoxyethylene-80) TB0562 500ml ناموجود BioBasic
398 Taurine TB0926-100G 100gr ناموجود BioBasic
399 Tetramethylammonium bromide (TMAB) TB0934 25gr ناموجود BioBasic
400 Trichloroacetic acid TB0968 250gr ناموجود BioBasic
401 TCEP hydrochloride (Tris-(2-carboxyethyl)-phosphine hydrochloride) TB0974 1gr ناموجود BioBasic
402 L-Tryptophan TB1911 50g ناموجود BioBasic
403 L-Tryptophan TB1911 250g ناموجود BioBasic
404 L-Tryptophan TB1911-10g None ناموجود BioBasic
405 L-Tryptophan TB1911-25g None ناموجود BioBasic
406 L-Tryptophan TB1911-5g None ناموجود BioBasic
407 L-Tyrosine TB1932 100gr ناموجود BioBasic
408 L-Tyrosine TB1932-10G 10g ناموجود BioBasic
409 L-Tyrosine TB1932-25G 25g ناموجود BioBasic
410 L-Tyrosine TB1932-50G 50g ناموجود BioBasic
411 Thiourea TB1943 500gr ناموجود BioBasic
412 Tris acetate TD0101 100gr ناموجود BioBasic
413 Tricine buffer, free acid TDB0546 100G ناموجود BioBasic
414 TTC (TTZ) TDB0558 5gr ناموجود BioBasic
415 Triclosan TN2230 5G ناموجود BioBasic
416 Trypan Blue TT1140 10g ناموجود BioBasic
417 Trypan blue TT1140-5g 5g ناموجود BioBasic
418 Urea UB0148 500gr ناموجود BioBasic
419 Uric acid UB0978 10gr ناموجود BioBasic
420 L-Valine VB0172 25gr ناموجود BioBasic
421 L-Valine VB0172-100G 100G ناموجود BioBasic
422 LAL water W50-640 None ناموجود Lonza
423 Xylene cyanol FF XB0005-5G 5G ناموجود BioBasic
424 Xylose XB0998 100gr ناموجود BioBasic
425 Glutathione Reductase (GR) Y46540005 200U ناموجود BioBasic
426 تری کلرو استیک اسید-Acros-100G تري کلرو استيک اسيد- 100G ناموجود BioBasic
427 کلرید منیزیم-Merck-500G کلريد منيزيم-Merck-5 500G ناموجود BioBasic