لیست محصولات

×

آیا سوالی دارید؟ با ما تماس بگیرید.تلفن: (021)44260285(4 خط) - تلگرام: +989391127651

محصولات موجود

آخرین به روزرسانی: 1399-07-07 11:01
# محصول شماره کاتالوگ اندازه قیمت (ریال) تولیدکننده
1

Serafol

3,500,000 Serafol مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
2

Copper Nitrate

250gr 2,950,000 Acros مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
3

Buffer Trixton X 100

1000 1ml 950,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
4

Buffer BSA

1000 1ml 950,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
5

BSB-Küvettentest Methode: photometrisch0.5 - 3000 mg/l Spect

100687.0001 50 T 15,000,000 Merck مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
6

پارافین جامد مرک 1kg

107300 1kg 4,950,000 Merck مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
7

Sodium Carbonate

131648 1kg 4,500,000 Panreac مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
8

Vindoline

13940871-9MG None 8,500,000 Molekula مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
9

Syringic acid-1g

14539311-1g None 1,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
10

Syringic acid

14539311-25g 25g 14,500,000 Molekula مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
11

Syringic acid

14539311-50g 50g 22,000,000 Molekula مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
12

Syringic acid-5g

14539311-5g None 3,950,000 Molekula مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
13

Salicylic acid-100g

17820272-100g None 9,500,000 Molekula مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
14

Salicylic acid-250g

17820272-250g None 22,500,000 Molekula مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
15

Sodium Alginate-100g

180947-100g None 9,500,000 Sigma مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
16

Sillicon Cloride-500ml

201165000 500ml 9,950,000 Acros مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
17

Dodecyl-beta-D-maltoside (DDM)

21771928-1G 1g 9,500,000 Molekula مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
18

Vanillic acid (4-Hydroxy-3-methoxybenzoic acid)

32761487-25g None 5,950,000 Molekula مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
19

Vanillic acid (4-Hydroxy-3-methoxybenzoic acid)

32761487-500mg None 950,000 Molekula مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
20

Vanillic acid (4-Hydroxy-3-methoxybenzoic acid)

32761487-50g 50g 9,500,000 Molekula مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
21

Vanillic acid (4-Hydroxy-3-methoxybenzoic acid)

32761487-5g None 1,950,000 Molekula مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
22

Poly(vinyl alcohol)-25gr

363065-25G 25g 9,500,000 Sigma مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
23

4-Imidazolecarboxylic acid

425842-1g 1gr 22,000,000 Sigma مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
24

DAB-Am-4, Polypropylenimine tetramine dendrimer, generation

460699-5ml 5ml 39,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
25

Curcumin-5g

49256996-5g None 5,500,000 Molekula مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
26

Resveratrol

51852282-100MG None 5,500,000 Molekula مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
27

Tannic acid

52612564-100G 100g 5,950,000 Molekula مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
28

Tannic acid

52612564-10g None 1,950,000 Molekula مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
29

Tannic acid

52612564-1g None 650,000 Molekula مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
30

Tannic acid

52612564-250G 250g 9,500,000 Molekula مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
31

Tannic acid

52612564-50G 50g 3,950,000 Molekula مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
32

Tannic acid

52612564-5g None 1,100,000 Molekula مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
33

Resazurin sodium salt

56554686-1G 1g 4,950,000 Molekula مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
34

Fluorescamine

57916662-100MG 100mg 11,000,000 Molekula مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
35

3.4-Dihydroxycinnamic acid (Caffeic acid)

77345158-1G None 1,950,000 Molekula مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
36

1,3-Dibromopropane

803279-100ml 100ml 14,500,000 Sigma مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
37

Topotecan hydrochloride

85474031-25MG 25mg 35,000,000 Molekula مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
38

Quercetin

86015335-100mg None 3,950,000 Molekula مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
39

Quercetin

86015335-500mg 500mg 8,500,000 Molekula مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
40

Catharanthine

89985253-9MG None 8,500,000 Molekula مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
41

Alcian blue 8GX

A0298-5gr 5gr 8,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
42

urie  sarcoma Arsenic(III)  oxide

A1010-25G 25gr 9,950,000 Sigma مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
43

di-Ammonium hydrogen phosphate pure-500G

A2301-500g 500gr 4,950,000 Applichem مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
44

Hematoxylin monohydrate(C.1.75290)for microscopy-Applichem

A3865-25g None 14,500,000 Applichem مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
45

Hematoxylin monohydrate(C.1.75290)for microscopy-Applichem

A3865-5g None 3,950,000 Applichem مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
46

Acridine orange hemi salt

A742007-10G 10G 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
47

Acetylcholine chloride

AB0002-5G 5G 3,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
48

Alizarin yellow GG

AB0011-25gr 25gr 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
49

Alizarin yellow R

AB0012-25gr 25gr 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
50

Alkali blue 6B

AB0016-25gr 25gr 5,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
51

L-Asparagine monohydrate

AB0017-100G 100g 9,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
52

L-Ascorbic acid ( Vitamin C)

AB0021-100G 100G 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
53

Ammonium bicarbonate

AB0032-100G None 1,100,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
54

Ammonium bromide

AB0057-250G 250gr 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
55

Ammonium carbonate

AB0058-.500G 500gr 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
56

Ammonium citrate, dibasic

AB0059-500G 500gr 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
57

Ammonium citrate, tribasic

AB0060-250G 250gr 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
58

Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate

AB0065-500G 500gr 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
59

Ammonium molybdate tetrahydrate

AB0067-50G 50gr 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
60

D-Arabinose

AB0071D-25G 25G 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
61

L-Arabinose.SIZE.25G

AB0071L-25G 25gr 8,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
62

Ammonium phosphate, tribasic trihydrate

AB0073-500G 500G 3,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
63

Anthraquinone

AB0087-25G 25G 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
64

Anthrone

AB0088-1G None 1,200,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
65

Anthrone

AB0088-25G 25gr 7,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
66

Anthrone

AB0088-5g 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
67

L-Arginine free base

AB0205-100G 100g 5,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
68

L-Arginine, monohydrochloride

AB0206.SIZE.500G 500g 18,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
69

Acetamide

AB0687-100g None 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
70

N-Acetyl-D-glucosamine

AB2245-25G 25gr 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
71

Acriflavine hydrochloride

AB4433-25G 25G 7,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
72

N-Acetyl-L-Cysteine

AB6697-5g None 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
73

Aniline

AC1710-100ML 100ML 7,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
74

ADA buffer

AD0003-25g None 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
75

Acriflavine, neutral

AD0009-25G 25G 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
76

Adenine

AD0013-25G 25gr 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
77

L-Alanine .SIZE.10G

AD0022-10G 10g 1,100,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
78

Alizarin red S

AD0144-10g None 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
79

Alizarin red S

AD0144-25gr 25gr 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
80

Alizarin red S

AD0144-5g None 1,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
81

Ammonium acetate

ADB0032-500G 500gr 3,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
82

Ammonium phosphate, dibasic.SIZE.500G

ADB0040-500gr 500gr 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
83

Ammonium phosphate, monobasic

ADB0042-500G 500gr 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
84

ADA buffer disodium salt

Ab0005-25g None 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
85

Ammonium oxalate hydrate

Ab0070-500g None 8,950,000 Molekula مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
86

ACES

Ad0004-25g None 5,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
87

Polyoxyethylene Lauryl Ether-35.SIZE.250G(Brij 35)

B0217-250G 250G 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
88

Bismuth (III) citrate

B0466-100G 100G 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
89

Imidazole-4 carboxaldehyde 97%

B25050 5gr 22,000,000 AlfaAesar مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
90

Boric acid.SIZE.500G

BB0044-500G 500gr 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
91

BCIP toluidine salt

BB0072-100MG 100MG 6,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
92

D-Biotin 1gr

BB0078-1gr 1gr 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
93

D-Biotin .SIZE.5G

BB0078-5gr 5G 16,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
94

Bis-Tris .SIZE.100G

BB0079-100gr 100gr 12,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
95

Bis-Tris .SIZE.25G

BB0079-25gr 25gr 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
96

Barium acetate

BB0116-250G 250G 3,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
97

Benzamide.SIZE.100G

BB0122-100gr 100gr 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
98

Benzimidazole

BB0125-25G 25gr 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
99

Berberine chloride

BB0129.SIZE.5G None 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
100

Bes, free acid

BB0130-25G 25G 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
101

Bes, monosodium salt

BB0131-25G 25G 5,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
102

Betaine hydrochloride 250g

BB0133-250gr 250gr 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
103

Brilliant green

BB0242-25G 25gr 1,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
104

Bicine

BB0266-100G 100G 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
105

Bromocresol purple, sodium salt

BB0627-5G 5gr 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
106

6-Benzylamino purine

BB0743-5g None 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
107

Basic fuchsin, certified

BB1111-5G 5gr 1,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
108

Benzoic acid

BB1147-250G 250gr 3,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
109

Bromophenol blue.SIZE.25G

BB2230-25gr 25g 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
110

Benzaldehyde

BC2140-500G 500G 9,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
111

Bromothymol blue, sodium salt

BD0048-5G 5G 2,250,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
112

Bromocresol green free acid

BD0159-5G 5G 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
113

1-Butanesulfonic acid sodium salt

BD1237-5G 5G 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
114

Sodium citrate, trisodium salt, dihydrate.SIZE.100G

CB0035-100g None 1,100,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
115

Sodium citrate, trisodium salt, dihydrate.SIZE.2.5KG

CB0035-2.5kg None 14,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
116

Sodium citrate, trisodium salt, dihydrate.SIZE.250G

CB0035-250g None 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
117

Sodium citrate, trisodium salt, dihydrate.SIZE.500G

CB0035-500gr 500gr 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
118

Coomassie brilliant blue R-250.SIZE.1G

CB0037-1G None 1,100,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
119

Coomassie brilliant blue R-250.SIZE.25G

CB0037-25gr 25gr 8,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
120

Coomassie brilliant blue R-250.SIZE.5G

CB0037-5gr 5gr 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
121

Coomassie brilliant blue G-250

CB0038-100G 100G 25,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
122

Coomassie brilliant blue G-250.SIZE.1G

CB0038-1g None 1,100,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
123

Coomassie brilliant blue G-250.SIZE.25G

CB0038-25gr 25G 8,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
124

Calcium carbonate, anhydrous

CB0052-500G 500gr 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
125

Citric acid.SIZE.1KG

CB0055-1KG 1Kg 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
126

Citric acid.SIZE.2.5KG

CB0055-2.5kg None 12,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
127

EHDAB, Ethylhexadecyldimethylammonium bromide

CB0105.SIZE.100G 100gr 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
128

CHES

CB0115-50G 50gr 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
129

L-Cysteine

CB0132-100G 100gr 6,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
130

L-Cysteine hydrochloride, monohydrate

CB0133-100G 100gr 6,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
131

Calcium acetate monohydrate

CB0249-250G 250gr 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
132

Calcium hydroxide

CB0256.SIZE.500G 500gr 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
133

Calcium phosphate, dibasic, dihydrate

CB0262-500G 500gr 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
134

Calcium sulfate, dihydrate

CB0265-100g None 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
135

Calcium sulfate, dihydrate

CB0265-500G 500gr 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
136

Calcium sulfate, dihydrate

CB0265-50g None 1,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
137

L-Carnitine (Vitamin BT )

CB0272-25G 25gr 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
138

D-(+) Cellobiose

CB0278-5G 5gr 9,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
139

4-Chloro-1-naphthol

CB0293-10G 10gr 6,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
140

Chlortetracycline, hydrochloride

CB0297-25G 25gr 6,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
141

Cholic acid-25g

CB0298-25g None 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
142

Cholic acid

CB0298-50g None 9,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
143

Cholic acid-5g

CB0298-5g None 1,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
144

Colchicine

CB0322-100MG 100mg 7,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
145

Congo red.SIZE.50G

CB0324-50gr 50gr 5,400,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
146

Creatine hydrate

CB0326-100G 100G 3,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
147

Creatinine

CB0328-25G 25G 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
148

Creatinine

CB0328-5G 5gr 2,100,000 Sigma مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
149

Crystal violet.SIZE.25G

CB0331-25gr 25gr 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
150

CTAC, Cetyltrimethylammonium chloride

CB0332-25g 25g 1,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
151

CTAC, Cetyltrimethylammonium chloride

CB0332.SIZE.100G 100gr 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
152

Curcumin .SIZE.1G

CB0346-1g None 2,100,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
153

Curcumin .SIZE.5G

CB0346-5gr 5gr 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
154

a-Cyclodextrin hydrate

CB0348-5G 7,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
155

Cyclosporin A

CB0352-250MG 250mg 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
156

Chitosan .SIZE.100G

CB0660-100gr 100gr 9,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
157

Chitosan .SIZE.50G

CB0660-50g None 5,550,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
158

Chitosan .SIZE.5G

CB0660-5g None 1,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
159

4-Chlorophenoxyacetic acid

CB0720-100G 100G 3,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
160

4-Chlorophenoxyacetic acid sodium salt

CB0721-100G 100G 3,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
161

Copper (II) acetate hydrate

CB3050-100G 100G 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
162

CASAMINO ACID

CB3060-100G 100gr 3,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
163

CASAMINO ACID

CB3060-25g None 1,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
164

Copper (II) chloride hydrate

CB3090-250G 250G 5,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
165

Cresol red , sodium salt.SIZE.5G

CD0037C-5gr 5gr 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
166

CHAPS

CD0110-1G 1gr 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
167

CHAPSO

CD0113-1G 1gr 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
168

Cytosine

CD0138-10G 10gr 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
169

Copper (II) sulfate pentahydrate

CDB0063-100G 100g 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
170

Carbenicillin disodium

CDJ469-1g 1g 16,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
171

CARRAGEENAN

CN1138-500G 500G 9,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
172

Calcium chloride, anhydrous

CT1330-50g None 950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
173

Coomassie brilliant blue G-250.SIZE.5g

Cb0038-5g None 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
174

Dimethyl sulfoxide (DMSO) .SIZE.500ML

D0231-500ml 500ml 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
175

Glyoxal, 40% solution

D0238-1KG 1KG 7,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
176

2'-Deoxythymidine

DB0049-1G 1gr 5,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
177

DTT .SIZE.1G

DB0058-1g None 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
178

DTT .SIZE.5G

DB0058-5gr 5gr 13,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
179

DTNB, 5,5'-Dithiobis-(2-nitrobenzoic acid)

DB0113.SIZE.5G 5gr 16,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
180

DEAE DExtraran

DB0147-10G 10G 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
181

DEPC .SIZE.5ML

DB0154-5ml 5ml 5,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
182

Dextran sulfate.SIZE.10G

DB0160-10gr 10g 8,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
183

2,4-Dichlorophenoxy acetic acid

DB0166-100G 100G 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
184

N-N-Dimethylglycine hydrochloride

DB0412-25G 25gr 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
185

DTAB,dodecyltrimethyl ammonium bromide

DB0431-50G 50g 6,750,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
186

Sodium chloride.SIZE.2.5KG

DB0483-2.5KG None 8,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
187

Sodium chloride.SIZE.500G

DB0483-500gr 500G 1,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
188

Sodium chloride.SIZE.5KG

DB0483-5KG None 17,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
189

DiethylAmine

DC3320-500ML 500ML 9,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
190

Deoxycholic acid, sodium salt

DD0150-50G 50G 9,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
191

DIPSO free acid

DD0166D-25G 25G 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
192

Water-DEPC treated .SIZE.100ML

DD1005-100ml None 1,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
193

2,7-Dichlorofluorescein

DD1220-5G 5G 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
194

Dimethylglyoxime sodium salt

DD1221-100G 100g 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
195

Decyl-beta-D- glucopyranoside

DJ574-100MG 100MG 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
196

Silica gel with moisture indicator

DSG110-1KG None 5,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
197

Silica Gel Dryer

DSG111-1PK None 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
198

EDTA, Free acid.SIZE.500G

EB0107-500gr 500gr 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
199

EDTA, disodium salt, dihydrateSIZE.100G

EB0185-100G 100g 2,100,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
200

EDTA, disodium salt, dihydrateSIZE.500G

EB0185-500gr 500gr 7,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
201

EDAC, hydrochloride.SIZE.1G

EB0433-1g None 1,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
202

EDAC, hydrochloride.SIZE.25G

EB0433-25g 25g 22,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
203

EDAC, hydrochloride.SIZE.5G

EB0433-5G 5g 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
204

EDTA,Iron(III) ,sodium salt 100gr

EB0437 100gr 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
205

Eosin Y,sodium salt.SIZE.25G

EB0441 25G 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
206

Erythritol

EB0444-100G 100G 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
207

esculin, hydrate

EB0452-25g None 29,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
208

esculin, hydrate

EB0452-5G 5G 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
209

EDTA zinc (II), disodium salt

EB6666-100G 100G 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
210

EGTA 25g

ED0077 25g 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
211

Bromocresol green, sodium salt

ED0087-5G 5gr 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
212

Eosin Y,free acid.SIZE.25G

EE0190 25gr 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
213

Eosin Y . free acid

EE0190-100g None 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
214

Fluorescein, disodium salt

FB0203-100G 100G 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
215

Formamide deionized

FB0211-100ML 100ml 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
216

D(-)-Fructose

FB0213-500G 500gr 3,200,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
217

Iron(II) sulfate . heptahydrate

FB0461-100g None 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
218

Fluorescein, free acid

FB0463-100G 100G 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
219

Folic acid (Vitamin M)

FB0466-25G 25gr 13,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
220

Folic acid (Vitamin M)

FB0466-5g None 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
221

Fluorene

FD1223-50G 50gr 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
222

D(+)Galactose

GB0215-100G 100gr 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
223

D-Glucose, monohydrate.SIZE.500G

GB0218-500G 500gr 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
224

L-Glutamic acid

GB0221-100g None 3,200,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
225

L-Glutamic acid

GB0221-500G 500gr 7,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
226

Glycine.SIZE.2.5KG

GB0235 2.5K 29,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
227

Glycine.SIZE.500G

GB0235-500G 500 gr 7,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
228

Guanidine hydrochloride, biotech.SIZE.100G

GB0242-100G 100gr 7,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
229

Guanidine hydrochloride, biotech

GB0242-500G 500G 27,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
230

Glycogen 1gr

GB0301 1gr 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
231

Guanosine-5'-triphosphate [GTP], 100 mM solution

GB0332-0.25ml 0.25ml 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
232

Gallic acid

GB0476-250G 250g 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
233

Giemsa stain.SIZE.10G

GB0477 10gr 3,200,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
234

Guanosine

GD0250-25G 25gr 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
235

HEPES, free acid .SIZE.10G

HB0264-10G None 1,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
236

HEPES, sodium salt

HB0265-250G None 18,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
237

HEPES, sodium salt

HB0265-50G 50g 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
238

L-Histidine, hydrochloride.SIZE.100G

HB0330 None 6,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
239

Histamine dihydrochloride

HB0501-5G 5gr 3,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
240

Histamine diphosphate

HB0502-5G 5gr 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
241

HOBT 1-Hydroxybenzotriazole monohydrate

HB0511.SIZE.50G None 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
242

N-Hydroxysuccinimide

HB0526-25G 25G 8,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
243

N-Hydroxysuccinimide-5G

HB0526-5G None 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
244

8-Hydroxyquinoline (8-Quinolinol)

HD0274-25g None 5,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
245

L-Histidine, monohydrochloride,

HE806-5G None 1,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
246

...

I905135 95,000,000 TRC مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
247

IPTG 1g

IB0168-1g 1gr 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
248

IPTG

IB0168-25gr 25gr 82,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
249

IPTG 5g

IB0168-5G 5gr 18,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
250

INT dye .SIZE.250MG

IB0280 250mg 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
251

Indigo carmine.SIZE.10G

IB0532 10gr 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
252

D-myo-Inositol

IB0536-100G 100gr 5,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
253

Iodine

IB0538.SIZE.100G 100gr 9,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
254

3-Indole acetic acid (IAA) .SIZE.25G

IB0723 25gr 5,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
255

3-Indole-acetic acid sodium salt

IB0724-25G 25gr 22,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
256

L-Isoleucine

IB0914-250G 250g 28,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
257

L-Isoleucine

IB0914-50G 50G 7,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
258

Kinetin

KB0745-100G 100G 32,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
259

L-Leucine

LB0922-100G 100gr 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
260

D-Lactose, monohydrate.SIZE.500G

LC4280 500gr 7,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
261

Magnesium acetate, tetrahydrate

MB0326-500G 500gr 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
262

Manganese chloride, tetrahydrate

MB0331-1KG 1KG 7,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
263

Manganese sulfate, monohydrate

MB0334-500G 500G 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
264

D-Mannitol.SIZE.100G

MB0335 100gr 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
265

MES, free acid, monohydrate

MB0341-100G 100g 13,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
266

MES, free acid, monohydrate

MB0341-25G 25gr 6,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
267

MES, free acid, monohydrate

MB0341-5G 5G 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
268

Methylene blue, chloride, trihydrate.SIZE.50G

MB0342 None 3,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
269

L-Methionine

MB0346-5G 5g 1,100,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
270

Molybdic acid, sodium salt

MB0358-50G 50gr 4,200,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
271

MOPS, free acid

MB0360-100G 100gr 11,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
272

MOPS, free acid

MB0360-500G 500G 43,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
273

D-Mannose

MB0554-100G 100G 17,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
274

Manganese acetate, tetrahydrate

MB0600-250G 250G 3,200,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
275

Melatonin

MB0605-25G 25G 16,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
276

Melatonin-5g

MB0605-5g None 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
277

Menthol

MB0608-.50G 50gr 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
278

MES, sodium salt

MB0611-50G 50gr 12,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
279

Methylamine hydrochloride

MB0613-100G 100G 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
280

Methyl blue, sodium salt

MB0614-50G 50g 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
281

Methyl red.SIZE.25G

MB0627 25gr 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
282

Methyl red sodium salt

MB0628-25G 25G 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
283

Mycophenolic acid

MB0640-1G 1gr 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
284

Malachite green oxalate

MD0330-50G 50G 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
285

Mucic acid

MD1225-50G 50gr 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
286

MOPS, sodium salt

MDB360S-5g None 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
287

Maltose, monohydrate

MIB1184-100G 100g 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
288

Magnesium sulfate, heptahydrate, biotech.SIZE.500G

MRB0329 500gr 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
289

NADP

N0760-250MG 250MG 9,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
290

L-Norleucine

N2857-5G 5G 7,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
291

L-Norvaline

N4058-5G 5G 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
292

Ninhydrin

NB0378-1g None 1,100,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
293

Ninhydrin

NB0378-5g None 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
294

NAD-Trihydrate.SIZE.1G

NB0641-1G 1gr 5,400,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
295

NADH disodium salt, trihydrate, Reduced

NB0642-1gr 1gr 9,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
296

Neutral red

NB0652-25G 25gr 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
297

Neutral red

NB0652-5g None 1,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
298

-Naphthoxyacetic acid

NB0731-100G 100gr 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
299

Nalidixic acid .SIZE.1G

ND0363-1g None 1,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
300

Nalidixic acid .SIZE.25G

ND0363-25G 25g 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
301

Nalidixic acid .SIZE.5G

ND0363-5g None 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
302

ONPG

ND0382-1G 1gr 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
303

1-Nitro-2-naphthol-3,6

ND1226-25G 25G 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
304

Nitrotetrazolium blue chloride (NBT).SIZE.1G

NDB0379-1G 1gr 15,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
305

Nitrotetrazolium blue chloride (NBT).SIZE.250MG

NDB0379-250MG 250mg 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
306

Orange II

O14Z25-25G 25gr 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
307

Orange G, sodium salt

OB0674-25G 25gr 3,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
308

L-Ornithine, monohydrochloride

OB7771-25G 25gr 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
309

Oxalic acid. dihydrate

OD0400-250g None 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
310

Polymyxin B sulfate

P0319-1mu None 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
311

Polymyxin B sulfate

P0319-250ku None 1,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
312

Polymyxin B sulfate

P0319-5mu None 19,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
313

Pyronin B

P0724-5G 5gr 6,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
314

Propidium iodide

P1112-100mg None 48,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
315

Propidium iodide

P1112-25mg None 14,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
316

Propidium iodide

P1112-50mg None 25,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
317

pH Standard solution pH11.0

P2311-100ML 100ml 3,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
318

Polygalacturonic acid 85% 25gr Sigma

P3889-25g None 19,500,000 Sigma مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
319

Polygalacturonic acid 85% 5gr Sigma

P3889-5g None 5,950,000 Sigma مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
320

PEG4000.SIZE.100G

PB0431-100g None 2,200,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
321

PEG 8000 .SIZE.100G

PB0433-100g None 2,200,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
322

PEG 8000 .SIZE.500G

PB0433-500G 500gr 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
323

Ponceau S

PB0437-25G 25gr 5,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
324

Potassium carbonate, anhydrate

PB0439-500G 500G 5,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
325

Potassium iodide.SIZE.50G

PB0443-50gr 50gr 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
326

Potassium Phosphat,Monobasic -100G

PB0445-100G 100G 1,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
327

Potassium Phosphat,Monobasic

PB0445-500 G 500gr 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
328

Potassium Phosphat,Monobasic -50G

PB0445-50g None 1,300,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
329

Potassium sorbate

PB0446-100G 100gr 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
330

Potassium phosphate, dibasic, anhydrous

PB0447-500G 500gr 7,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
331

Phytagel-25g

PB0714-25g None 15,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
332

Phytagel

PB0714-50G 50G 26,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
333

Phytagel-5g

PB0714-5g None 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
334

PIPES, free acid

PB0719-100G 100g 14,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
335

PIPES, free acid-25g

PB0719-25g None 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
336

Potassium sulfate, anhydrous

PB0782-500G 500G 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
337

POPSO, disodium salt

PB4959-25G 25G 7,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
338

POPSO, free acid

PB4979-25G 25G 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
339

Potassium sulfite

PB6688-500G 500gr 6,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
340

Pyrogallol ( 1,2,3-Trihydroxybenzene).SIZE.100G

PC6880 100gr 13,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
341

Pyrogallol ( 1,2,3-Trihydroxybenzene).SIZE.25G

PC6880-25g None 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
342

Phenol red, sodium salt

PD0424-25G 25gr 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
343

PBS (Phosphate buffered saline), 100 ml tablets.SIZE.50T

PD0435 1 tablet 100,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
344

Potassium ferricyanide

PD0442-100G 100gr 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
345

Propylene glycol ( 1,2-Propanediol)

PD0450-500ML 500ml 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
346

Phosphotungstic acid hydrate-25gr

PD1241 25gr 5,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
347

PIPES, sodium salt

PDB0434-100G 100G 12,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
348

Proflavine hydrochloride

PN1227-25G 25G 8,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
349

Potassium acetate.SIZE.500G

PRB0438 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
350

Potassium bromide

PT0762-500G 500G 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
351

Potassium oxalate, monohydrate

PT0774-500G 500G 8,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
352

Potassium bicarbonate

PT1195-500G 500G 6,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
353

Quinine hemisulfate salt monohydrate

QB0802-25G 25G 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
354

Quinine sulfate, dihydrate

QB0803-25G 25G 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
355

Rosaniline chloride

R2770-25G 25gr 3,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
356

Rhodamine B

RB0464-100G 100gr 6,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
357

Rubidium chloride

RB0668-25G 25gr 22,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
358

Ribostamycin sulfate salt

RB0807-5G 5gr 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
359

Rose Bengal, sodium sal

RB0809-10G 10G 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
360

Rose Bengal, sodium sal

RB0809-25gr 25gr 7,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
361

Rose Bengal, sodium sal

RB0809-50G 50gr 14,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
362

Rose Bengal, sodium sal

RB0809-5G None 2,100,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
363

D-Ribose

RD0475-25G 25gr 3,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
364

Sodium sulfate, anhydrate

RD0489-2.5KG 2.5KG 12,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
365

Sodium sulfate, anhydrate

RD0489-500G 500G 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
366

Raffinose, pentahydrate

RJ392-25G 25gr 7,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
367

Sodium thioglycolate

S0265-25G 25G 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
368

Sodium thioglycolate

S0265-50g None 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
369

Sodium phosphate, dibasic, anhydrous.SIZE.500G

S0404-500g 500gr 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
370

Sudan black B

S0593-5G 5gr 2,200,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
371

Spermidine trihydrochloride

S714272-1G 7,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
372

Sodium sulfate, anhydrate

SB0298-500G 500G 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
373

Sodium chloride.SIZE.1KG

SB0476 1kg 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
374

Sodium chloride.SIZE.100g

SB0476-100g None 850,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
375

Sodium chloride.SIZE.250G

SB0476-250g None 1,100,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
376

Sodium bicarbonate

SB0482-500gr 500g 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
377

D-Sorbitol .SIZE.500G

SB0491 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
378

Sucrose .SIZE.500G

SB0498-500g 500gr 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
379

5-Sulfosalicylic acid, dihydrate

SB0610-50G 50gr 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
380

5-Sulfosalicylic acid, dihydrate

SB0610.SIZE.250G 250gr 9,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
381

Safranin O-5g

SB0815-5g None 1,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
382

Salicylic acid-250g

SB0817-250g None 22,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
383

Sodium oxalate-250g

SB0829-250g None 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
384

Sodium oxalate

SB0829-500G 500G 13,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
385

Sodium benzoate

SB0833-500G 500gr 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
386

Sodium bromide

SB0837-250G 250gr 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
387

Sodium butyrate

SB0838-5G 5gr 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
388

Sodium cholate, hydrate

SB0841-25G 25gr 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
389

Cromolyn sodium salt

SB0843-5G 5G 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
390

Sodium diphenylamine-4-sulfonate

SB0847-10g None 9,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
391

Sodium diphenylamine-4-sulfonate

SB0847-25g None 19,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
392

Sodium diphenylamine-4-sulfonate

SB0847-5g None 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
393

Sodium metabisulfite

SB0862-500G 500gr 3,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
394

Sodium periodate

SB0875.SIZE.25G 25gr 3,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
395

Sodium phosphate, monobasic, dihydrate.SIZE.500G

SB0879-500g 500gr 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
396

Sodium pyruvate 10gr Bio Basic

SB0884 10gr 2,200,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
397

Sodium pyruvate.SIZE.100G

SB0884-100G 100gr 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
398

Sodium succinate, dibasic, hexahydrate

SB0889-500G 500G 9,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
399

Sodium thiocyanate.SIZE.250G

SB0897 250gr 4,200,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
400

Sorbic acid

SB0899-500G 500G 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
401

Sudan IV (sudan Red 4

SB0914-25G 25G 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
402

Sulfur sublimed

SB0917-250G 250gr 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
403

Saponin

SB4521-25G 25gr 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
404

Sodium Bismuthate

SB7820-25G 25gr 8,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
405

Succinic anhydride

SB7835-250g None 4,200,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
406

Sodium phosphate, tribasic, dodecahydrate

SC8240-500g None 4,200,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
407

Sodium thiosulfate, pentahydrate

SD0256-100g None 1,100,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
408

Sodium borate, decahydrate

SD0480-100g None 1,100,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
409

Succinic acid

SD0496-100g None 2,100,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
410

Succinic acid

SD0496-500G 500gr 6,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
411

EDTA 0.5M Sterile Solution 450ml

SD8135 450ml 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
412

Sodium carbonate, anhydrous.SIZE.100G

SDB0615-100g None 1,100,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
413

Streptavidin.SIZE.1MG

SE497 1mg 18,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
414

Sudan Red 7 B

SJ227-10G 10gr 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
415

Sulfobetaine 8

SJ547-1G 1gr 4,200,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
416

Sulfobetaine 10

SJ548-1G 1gr 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
417

Sulfobetaine 12

SJ550-1G 1gr 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
418

Thiazoyl blue tetrazolium bromide (MTT.SIZE.1G)

T0793-1g 1gr 14,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
419

Thiazoyl blue tetrazolium bromide (MTT.SIZE.500MG)

T0793-500mg 500mg 8,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
420

Tris-(hydroxymethyl) propane

T1491-100g None 7,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
421

TNBT

T6756-250MG 250MG 8,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
422

Trimethoprim

T714206-1G None 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
423

Trimethoprim

T714206-5G 5g 6,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
424

PBS- 1 tablets

T900-1tablets 1Tablets 150,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
425

Tris Glycine SDS Pwder

T901 Pack 750,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
426

Tris Glycin powder 50 pak

T902 Pack 550,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
427

Tris hydrochloride .SIZE.250G

TB0103-250g 250gr 8,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
428

TES, sodium salt

TB0124-25G 25G 5,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
429

Tris.SIZE.2.5KG

TB0194-2.5 KG 2.5kg 39,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
430

Tris-250g

TB0194-250g None 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
431

Tris

TB0194-500G 500gr 8,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
432

Tris

TB0194-50g None 1,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
433

Triton X-100 .SIZE.500ML

TB0198 500ml 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
434

Triton X-100 .SIZE.100ML

TB0198-100ML None 1,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
435

TMB dihydrochloride.SIZE.1G

TB0514 1gr 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
436

2,3,5-Triiodobenzoic acid

TB0735-5G 5gr 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
437

TAPS, sodium salt

TB0920-50G 50G 8,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
438

L-Tartaric acid

TB0925-100g None 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
439

L-Tartaric acid

TB0925-500G 500G 12,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
440

L-Tartaric acid

TB0925-50g None 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
441

TES, free acid

TB0927-50G 50G 7,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
442

Thymine

TB0943-100g None 11,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
443

Thymol blue, free acid

TB0944-25G 25G 8,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
444

Thymolphthalein

TB0945-25G 25G 7,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
445

Thymol

TB0946-25G 25gr 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
446

Tiron

TB0951-25G 25G 7,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
447

Tris acetate

TD0101-25gr 25gr 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
448

Tricine buffer, free acid

TDB0546-100G 100G 11,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
449

Tricine buffer, free acid-25g

TDB0546-25g None 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
450

Thymol blue, sodium salt

TN1195-25G 25G 8,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
451

Triton X-405

TS4449-100ML 100ML 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
452

Trypan blue

TT1140-10G 10g 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
453

Urea

UB0148-500G 500gr 3,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
454

Uracil

UD0564-100G 100gr 5,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
455

Uridine

UD0570-25G 25gr 9,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
456

Uridine

UD0570-5g None 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
457

L-Valine

VB0172-500G 500G 35,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
458

L-Valine

VB0172-50g None 5,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
459

Victoria blue B

VB0985-25G 25gr 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
460

Wright's stain (Eosin methyl blue)

WB0989-25G 25gr 7,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
461

Xylenol orange

XB0996-10G 10G 9,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
462

Xylitol

XB0997-100G 100gr 3,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
463

NADPH 100mg

Y4433000-100mg 100MG 17,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
464

NADPH 25mg

Y4433000-25mg None 5,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
465

NADPH 50mg

Y4433000-50mg None 9,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
466

Zymosan A

ZB4250-100MG 100 mg 8,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
467

Citric acid, monohydrate.SIZE.250G

c2123-250g None 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید

محصولات ناموجود

# محصول شماره کاتالوگ اندازه قیمت (ریال) تولیدکننده
1 بنزن-امینسان None ناموجود ایرانی
2 Ammonium Sulfate 100G ناموجود Acros
3 Chloroform 1lit ناموجود Merck
4 Sodium Hydroxide 1KG ناموجود Merck
5 گلایسین 50gr ایرانی ناموجود ایرانی
6 Iso Propanol 2.5lit ناموجود Applichem
7 Sodium Chloride 5KG ناموجود Acros
8 Nitric Acid 2.5lit ناموجود Scharlau
9 DMSO 2.5 lit Applichem None ناموجود Applichem
10 آب اکسیژنه 2.5lit ناموجود Merck
11 کلرید سدیم-امینسان ناموجود ایرانی
12 Imidazole IB0277 500g ناموجود BioBasic
13 Imidazole IB0277 100g ناموجود BioBasic
14 Light green SF, Yellowish LD0007 25g ناموجود BioBasic
15 Magnesium chloride, hexahydrate MRB0328 250gr ناموجود BioBasic
16 دی سدیم هیدروژن فسفات 1Kg Acros - None ناموجود Acros
17 1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphate monosodium salt 03585-1G None ناموجود Sigma
18 Nitrate standard solution 1.19811.0500 None ناموجود Sigma
19 Phosphate standard solution 1.19898.0500 None ناموجود Sigma
20 Nitrite standard solution 1.19899.0500 None ناموجود Sigma
21 Buffer Triton X100 1000 1ml ناموجود TaKaRa
22 استون Merck 2.5lit 100014 None ناموجود Merck
23 Acetonitrile 100030 2/5L ناموجود Merck
24 Rolipram 10MG 10011132-10mg None ناموجود Cayman
25 Zirconium chloride 10026-11-6 25 GR ناموجود Acros
26 Hcl Merck 2.5 lit 100317 None ناموجود Merck
27 Phosphoric acid-2.5Lit-Merck 100573 None ناموجود Merck
28 Phosphoric acid-Merck-2.5Lit 100573-2.5Lit None ناموجود Merck
29 XTT Sodium salt 10060 None ناموجود Biotium
30 اسید سولفوریک Merck 2.5lit 100731 None ناموجود Merck
31 Sulfuric acid-2.5Lit-Merck 100731-2.5L None ناموجود Merck
32 Ethanol 100971 2.5lit ناموجود Merck
33 Ethanol 2.5lit Merck 100983 ناموجود Merck
34 Ammonium persulfate [APS] 101200 1KG ناموجود Merck
35 Calcium chloride, dihydrate- 5kg-merck 102382-5KG None ناموجود Merck
36 Cobalt(II) chloride hexahydrate-100g- merck 102539-100g None ناموجود Merck
37 Dimethyl Yellow 103055-10g None ناموجود Sigma
38 Formalin-2.5Lit-Merck 104002 None ناموجود Merck
39 Glycerol 1lit Merck 104091 None ناموجود Merck
40 L-Arabinose 25gr 10498 Acros ناموجود BioBasic
41 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol 105228-5G None ناموجود Sigma
42 آمونیاک 105426 2.5lit ناموجود Merck
43 Methanol Merck 2.5 lit 106007 None ناموجود Merck
44 Methanol 106008 2.5lit ناموجود Merck
45 Methanol 106018 2.5lit ناموجود Merck
46 دی کلرو متان 106050 2.5lit ناموجود Merck
47 Sodium Hydroxide -1Kg Merck 106462 None ناموجود Merck
48 Sodium Hydroxide -1Kg Merck 106482 None ناموجود Merck
49 Tris Hydrochloride-Merck 108219-100gr None ناموجود Merck
50 Histopaque(ficoll) 10831 100ml ناموجود Sigma
51 گلوکز-1kg-Merck 108342-1kg None ناموجود Merck
52 TTC-10g-Merck 108380-10g None ناموجود Merck
53 EDTA 1kg Merck 108421 None ناموجود Merck
54 Urea Merck 1kg 108487 None ناموجود Merck
55 گزیلول-2.5L-Merck 108661-2.5Lit None ناموجود Merck
56 گزیلول 108681 2.5lit ناموجود Merck
57 Hydroxyurea 10872383-1G 1g ناموجود Molekula
58 هماتوکسیلین-2.5L-Merck 109253-2.5Lit None ناموجود Merck
59 2پروپانول Merck 2.5 lit 109634 None ناموجود Sigma
60 Sodium Pyrivate MEM 11360039 None ناموجود Invitrogen
61 Water HPLC grade 115333 2.5lit ناموجود Merck
62 2.4 dinitrophenyl hydrazin* 11706 None ناموجود Sigma
63 Gluglutaraldehyde-100ml- Acros 119981000 None ناموجود Acros
64 ایمیدازول 100gr Acros 12202 None ناموجود Acros
65 Iron(III) chloride 6H2O-250g -Acros 125032500-250g None ناموجود Acros
66 TEMED 100ml Acros 138451000-100cc None ناموجود Acros
67 Vindoline 13940871-10MG 10mg ناموجود Molekula
68 Vindoline 13940871-1MG None ناموجود Molekula
69 Sodium di-Hydrogen Phosphate 2-hydrate (USP, EP.) pure-5kg-Applichem 141677-5kg None ناموجود Applichem
70 di-Sodium Hydrogen Phosphate anhydrous (USP, BP, Ph. Eur.) pure-5kg-Applichem 141679-5kg None ناموجود Applichem
71 D-Glucose, monohydrate.10kg 143140-10kg None ناموجود Applichem
72 Syringic acid 14539311-10g 10g ناموجود Molekula
73 Syringic acid 14539311-1g 1g ناموجود Molekula
74 Calcium Chloride dried, powdered pure-5kg-Applichem 147120-5kg None ناموجود Applichem
75 Phenol red-25g-Acros 151440250-25g None ناموجود Acros
76 Calsemid Invitrogen 10ml 15210-057 None ناموجود Invitrogen
77 15547 100 mg 15547 None ناموجود Cayman
78 کلروفرم-2.5Lit-Acros 158210025 None ناموجود Acros
79 L-Isoleucine-500g- Acros 166175000 None ناموجود Acros
80 L-Isoleucine-250g- Acros 1661752500 None ناموجود Acros
81 Guanidine hydrochloride, biotech* 17577-25g None ناموجود Acros
82 Acetone-2.5Lit- Acros 176800025 None ناموجود Acros
83 Salicylic acid 17820272-1KG 1kg ناموجود Molekula
84 بوریک اسید-100g- Acros 18057-100g None ناموجود Acros
85 Boric acid-1kg-Acros 180570010-1kg None ناموجود Acros
86 آلژنیک اسید 180947 100gr ناموجود Sigma
87 2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol 188255-5G None ناموجود Sigma
88 کبالت کلراید-100g-Acros 192091000-100g None ناموجود Acros
89 PEG 6000-1kg 192280010 None ناموجود Acros
90 Potassium iodide-500g- Acros 193795000 None ناموجود Acros
91 Urea-500g- Acros 19746-500g None ناموجود Acros
92 UREA pearls 98% 1KG 197460010 Acros ناموجود BioBasic
93 Sodium phosphate, dibasic, anhydrous.SIZE 1kg 204850010-1kg None ناموجود Acros
94 Sodium phosphate, dibasic ,anhydrous-500g-Acros 204855000 None ناموجود Acros
95 Ammonium nitrate-1kg- Acros 205860010-1kg None ناموجود Acros
96 Sodium Molybdate- 100- Acros 206371000-100g None ناموجود Acros
97 Ferric citrate-100g- Acros 211851000-100g None ناموجود Acros
98 P2O5 215750010 None ناموجود Acros
99 Imidazole 21611083 500g ناموجود Molekula
100 Imidazole 21611083-100g 100g ناموجود Molekula
101 Sodium deoxycholate-25g- Acros 21859-25g None ناموجود Sigma
102 سدیم تری پلی فسفات-1kg- Acros 21867-1kg None ناموجود Acros
103 سدیم سالیسیلات-250g-Acros 220982500-250g None ناموجود Acros
104 Barium sulfate-100g-Acros 222511000-100g None ناموجود Acros
105 آب ژاول-2.5Lit- ایرانی 2250801 None ناموجود Acros
106 Thymidine-1g-Acros 226740010-1g None ناموجود Acros
107 Polyvinylpyrrolidone-250g- Acros 227542500-250g None ناموجود Acros
108 pvp 227545 100gr ناموجود Acros
109 Tris hydrochloride-500g- Acros 228035000 None ناموجود Acros
110 Apigenin 22930039-1G ناموجود Molekula
111 SDS Acros 100g 23042 100g ناموجود Acros
112 SDS Acros 1kg 23042-1kg None ناموجود Acros
113 1-Chloro-2,4-dinitrobenzene 237329 10g ناموجود Sigma
114 MgCl2-BDH-50g 26183ED-50g None ناموجود BDH
115 MgCl2-BDH-5g 26183ED-5g None ناموجود BDH
116 Grassofermata 1MG 26202-1mg None ناموجود Cayman
117 Hydroxylammonium hydrochloride-500g- Acros 270105000 None ناموجود Acros
118 Trichloroacetic acid 27071914-1KG 1kg ناموجود Molekula
119 Methacrylic anhydride 276685-500ML None ناموجود Sigma
120 trans,trans-Farnesol 277541-1G None ناموجود Sigma
121 Dextran from Leuconostoc spp.* 31390-25G None ناموجود Sigma
122 Thiometon in Shellsol 31681-250MG None ناموجود Sigma
123 Temozolomide 31724662-1G 1g ناموجود Molekula
124 Bifenazate 32504-50MG None ناموجود Sigma
125 Flonicamid 32509-25MG None ناموجود Sigma
126 Vanillic acid (4-Hydroxy-3-methoxybenzoic acid) 32761487-100G 100g ناموجود Molekula
127 Vanillic acid (4-Hydroxy-3-methoxybenzoic acid) 32761487-10g 10g ناموجود Molekula
128 Maltose-1kg-Acros 329910010 None ناموجود Acros
129 Maltose, monohydrate 329915000-500g None ناموجود Acros
130 (+)-Usnic acid 329967-5G None ناموجود Sigma
131 Acetic Acid 33209 2.5lit ناموجود Sigma
132 Acetic acid 2.5 lit sigma 33209 None ناموجود Acros
133 Ytterbium(III) chloride hexahydrate 337927-10G None ناموجود Sigma
134 Sodium phosphate dibasic dihydrate-1kg-Acros 343810010-1kg None ناموجود Acros
135 Iron(III) sulfate hydrate-250g- Acros 345232500-250g None ناموجود Acros
136 Toluidine Blue O-5g-Acros 348600050-5g None ناموجود Acros
137 Parathion-methyl 36187-100MG None ناموجود Sigma
138 Sodium tetraborate decahydrate 367207 1Kg ناموجود Carlo
139 Sodium phosphate, monobasic, anhydrous-1kg- Acros 389870010-1kg None ناموجود Acros
140 Sodium phosphate, monobasic, anhydrous-500g- Acros 389875000 None ناموجود Acros
141 Propidium Iodide (PI) 40016 None ناموجود Biotium
142 آمونیوم پر سولفات Acros 500gr 401165000-500g None ناموجود Acros
143 ژلاتین-500g- Acros 410875000-500g None ناموجود Acros
144 2-Hydroxy-4?-(2-hydroxyethoxy)-2-methylpropiophenone 410896-10G None ناموجود Sigma
145 گلوکز 1kg Acros 41095-1kg None ناموجود Acros
146 Magnesium sulfate-1Kg- Acros 413480010-1kg None ناموجود Acros
147 Ninhydrin-25g-Acros 415720250 None ناموجود Acros
148 Paraformaldehyde 416782500 100gr ناموجود Acros
149 PEG 8000-500g- Acros 418051000-500g None ناموجود Acros
150 Safranin O 419211000-100G None ناموجود Acros
151 کلسیم نیترات 4 آبه 423530010 None ناموجود Acros
152 Zinc Sulfate, Heptahydrate-500g-Acros 424605000-500g None ناموجود Acros
153 (+)-cat_numberechin 43412 10MG ناموجود Sigma
154 Thulium(III) chloride 439649-1G None ناموجود Sigma
155 Poly caprolactone-5gr 440744 None ناموجود Sigma
156 Diazinon 45428-250MG None ناموجود Sigma
157 Dinocap 45452-100MG None ناموجود Sigma
158 Carbazole 46100-250MG-R None ناموجود Sigma
159 Aspartame 47135 500mg ناموجود BioBasic
160 ProClin™ 300 48914-U None ناموجود Sigma
161 Curcumin 49256996-1g None ناموجود Molekula
162 Curcumin 49256996-25G 25g ناموجود Molekula
163 Curcumin 49256996-5g 5g ناموجود Molekula
164 Hemin 51280-1G None ناموجود Sigma
165 ABTS (2.2'-Azino-bis(3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonic acid)diammonium salt) 51808824-1G ناموجود Molekula
166 Resveratrol 51852282-1G 1g ناموجود Molekula
167 Ethanol BioUltra,for molecular biology 51976-1Lit None ناموجود Sigma
168 Gold(III)  chloride  trihydrate 520918-1G None ناموجود Sigma
169 Tannic acid 52612564-1KG 1Kg ناموجود Molekula
170 Ammonium sulfate 59845-25G None ناموجود Sigma
171 N-Ethylmaleimide 63480 None ناموجود Sigma
172 1-Ethyl-3-methylimidazolium L-(+)-lactate 669512 5G ناموجود Sigma
173 متانول-1لیتری-ایرانی 67-56-1 None ناموجود ایرانی
174 Resomer® RG 505. Poly(D.L-lactide-co-glycolide) 739960-1G None ناموجود Sigma
175 3.4-Dihydroxycinnamic acid (Caffeic acid) 77345158-10G ناموجود Molekula
176 3.4-Dihydroxycinnamic acid (Caffeic acid) 77345158-5G ناموجود Molekula
177 4-CHLOROPHENOL 802254 100gr ناموجود Merck
178 دی متیل آمینو بنزآلدئید-100g-Merck 803057-100g None ناموجود Sigma
179 آمیل الکل-2.5L-Merck 822255-2.5Lit None ناموجود Merck
180 2.7-Dichlorodihydrofluorescein diacetate 85155-50MG None ناموجود Cayman
181 Quercetin 86015335-1G 1g ناموجود Molekula
182 Catharanthine 89985253-10MG 10mg ناموجود Molekula
183 Catharanthine 89985253-1MG None ناموجود Molekula
184 Hydroxyapatite 900193-50G None ناموجود Sigma
185 CdSe/ZnS core-shell type quantum dots 900229-250UL None ناموجود Sigma
186 RNase-Free Water 9012 1ml ناموجود TaKaRa
187 RNase -Free Water-1ML 9012-1ML 1ML ناموجود TaKaRa
188 IPTG 9030 5gr ناموجود TaKaRa
189 X-Gal 9031 1gr ناموجود TaKaRa
190 DNA OFF 9036 500ml ناموجود TaKaRa
191 Z-GLY-Pro-4-nitroanilide 96286-100mg None ناموجود BioBasic
192 10X TBE A00269 500ML ناموجود BioBasic
193 Potassium hydroxide A0566 1kg ناموجود Applichem
194 8-Anilino-1-naphthalenesulfonic  acid A1028-5G None ناموجود Sigma
195 Calcium Chloride dried, powdered pure A1428-0500 ناموجود Applichem
196 Acetyl coenzyme A sodium salt A2056 1MG ناموجود Sigma
197 PEG 8000 500gr A2204 None ناموجود Sigma
198 D(+)-Xylose- Applichem A2241-100g None ناموجود Sigma
199 Acridine orange hemi salt A742007-5G None ناموجود BioBasic
200 5g Sigma Aminobenzoic acid A9878 None ناموجود Sigma
201 Amberlite™ IRN-77, ion exchange resin, Nuclear grade, Alfa Aesar™ AA1682136 - Alfa Aesar™ None ناموجود AlfaAesar
202 Acetylcholine chloride AB0002 25gr ناموجود BioBasic
203 Adenosine 5-triphosphate(ATP) disodium salt AB0020 5g ناموجود BioBasic
204 Ammonium bicarbonate AB0032 500gr ناموجود BioBasic
205 4-Aminoantipyrine AB0033-100G 100G ناموجود BioBasic
206 Nitrilotriacetic acid AB0055 100gr ناموجود BioBasic
207 Ammonium persulfate [APS] AB0072 25G ناموجود BioBasic
208 L-Aspartic acid AB0091-250G 250G ناموجود BioBasic
209 L-Arginine free base AB0205-10G 10g ناموجود BioBasic
210 L-Arginine free base AB0205-25G 25g ناموجود BioBasic
211 L-Arginine AB0205.SIZE.500G None ناموجود BioBasic
212 L-Arginine, monohydrochloride.SIZE.100G AB0206-100g 100g ناموجود BioBasic
213 Acetosyringone AB1111 1g ناموجود BioBasic
214  N-Acetyl-L-Cysteine AB6697 25gr ناموجود BioBasic
215 ABTS , di ammonium salt AD0002 1gr ناموجود BioBasic
216 ACES AD0004 500gr ناموجود BioBasic
217 ACES AD0004-500G 500G ناموجود BioBasic
218 Adenosine AD0016 5gr ناموجود BioBasic
219 Adenosine AD0016 25G ناموجود BioBasic
220 L-Alanine .SIZE.100G AD0022-100gr 100gr ناموجود BioBasic
221 L-Alanine .SIZE.25G AD0022-25G 25g ناموجود BioBasic
222 L-Alanine .SIZE.50G AD0022-50G 50g ناموجود BioBasic
223 Adenine sulphate, dihydrate AD0028-25G 25G ناموجود BioBasic
224 Avidin AD0068 5MG ناموجود BioBasic
225 Ammonium chloride ADB0034 500gr ناموجود BioBasic
226 Ammonium chloride ADB0034-250g None ناموجود BioBasic
227 Ammonium sulfate ADB0060 500gr ناموجود BioBasic
228 Ammonium acetate AR0032 500gr ناموجود BioBasic
229 bisBenzimide H 33258 B2883-25MG None ناموجود Sigma
230 Bromothymol blue, free acid BB0043 5G ناموجود BioBasic
231 X-Gal BB0083 1gr ناموجود BioBasic
232 X-Gal 100mg BB0083-100mg 100mg ناموجود BioBasic
233 X-Gal BB0083.SIZE.5G 5gr ناموجود BioBasic
234 X-GLUC (X-GlcA) BB0085 25MG ناموجود BioBasic
235 Bile salt BB0225-25G 25g ناموجود BioBasic
236 Bromocresol purple, free acid BB0244 25G ناموجود BioBasic
237 6-Benzylamino purine BB0743-25G None ناموجود BioBasic
238 Bromophenol blue, sodium salt BDB0001-25G 25g ناموجود BioBasic
239 DMSO cell culture grade-7.5ml BI-1407 None ناموجود ایرانی
240 Caffeine C0150 100gr ناموجود BioBasic
241 Caffeine .SIZE.25G C0150-25g None ناموجود BioBasic
242 (−)-cat_numberechin C0567 5MG ناموجود Sigma
243 (±)-cat_numberechin hydrate C1788 500MG ناموجود Sigma
244 Citric acid, monohydrate.SIZE.500G C2123-500gr 500gr ناموجود BioBasic
245 Caps 100 gr Sigma C2632 100gr ناموجود Sigma
246 Cesium chloride         C3032 25gr ناموجود BioBasic
247 Acetylcholinesterase from Electrophorus electricus (electric eel) C3389 2KU ناموجود Sigma
248 Water C8801 500ml ناموجود BioBasic
249 Cyanogen bromide-activated-Sepharose® 4B 1g Sigma C9142 None ناموجود Sigma
250 Calcium nitrate tetrahydrate, extra pure Ca(NO3)2·4H2O CA0230 1kg ناموجود Scharlau
251 Coomassie brilliant blue G-250.SIZE.5G CB0038-5G 5G ناموجود BioBasic
252 L-Cystine CB0088-100G 100G ناموجود BioBasic
253 L-Cysteine CB0088-500g None ناموجود BioBasic
254 CTAB CB0108 100g ناموجود BioBasic
255 CTAB .SIZE.25G CB0108-25G 25g ناموجود BioBasic
256 L-Cysteine CB0132-500g None ناموجود BioBasic
257 L-Cysteine hydrochloride. monohydrate CB0133-500 None ناموجود BioBasic
258 Calcium nitrate. tetrahydrate CB0258-500g None ناموجود BioBasic
259 Calcium phosphate, tribasic CB0263 250gr ناموجود BioBasic
260 Choline chloride CB0299-100G 100G ناموجود BioBasic
261 Cytochrome C CB0354-100MG 100G ناموجود BioBasic
262 Chitosan .SIZE.25G CB0660-25g None ناموجود BioBasic
263 Chitosan CB0660-500G 500G ناموجود BioBasic
264 Chlorocholine chloride CB0736 5G ناموجود BioBasic
265 Cresol red, free acid CD0037B 5gr ناموجود BioBasic
266 Calcium chloride, dihydrate CD0050-2.5kg 2.5kg ناموجود BioBasic
267 Calcium chloride, dihydrate CD0050-500G 500gr ناموجود BioBasic
268 Cholesterol CD0122 50gr ناموجود BioBasic
269 Copper (II) sulfate pentahydrate CDB0063-400g ناموجود BioBasic
270 Copper (II) sulfate pentahydrate CDB0063-500G 500G ناموجود BioBasic
271 Supelco 37 Component FAME Mix CRM47885 None ناموجود Sigma
272 Polynuclear Aromatic Hydrocarbons Mix CRM48905 None ناموجود Sigma
273 Calcium chloride, anhydrous CT1330-250g None ناموجود BioBasic
274 Calcium chloride, anhydrous CT1330-500G 500G ناموجود BioBasic
275 2'-Deoxythymidine-5'-triphosphate 100mM solution[dTTP], sodium salt D0046T 0-5ml ناموجود BioBasic
276 1,4-Diaminobutane D13208 100gr ناموجود Sigma
277 Diphenyl phosphite D210803 100gr ناموجود Sigma
278 2.5 dibromoterephthalic acid 5G D3994-5g None ناموجود TCI
279 Dansyl chloride D705183 1G ناموجود BioBasic
280 DTT .SIZE.10G DB0058-10g None ناموجود BioBasic
281 DTT .SIZE.25G DB0058-25gr None ناموجود BioBasic
282 DTNB, 5,5'-Dithiobis-(2-nitrobenzoic acid) DB0113-1g None ناموجود BioBasic
283 DEPC DB0154-0.125ML None ناموجود BioBasic
284 DEPC DB0154-1ml None ناموجود BioBasic
285 Sodium azide DB0613 100gr ناموجود BioBasic
286 DEPC Water DD1005 500ml ناموجود BioBasic
287 Water-DEPC treated .SIZE.250ML DD1005-250ML None ناموجود BioBasic
288 Ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt dihydrate E6511-100g 100G ناموجود Sigma
289 Ethidium bromide (EB; EtBr) EB0195 1gr ناموجود BioBasic
290 Ethyl acetate Reagent EC4600 1lit ناموجود Sigma
291 Ethylene glycol ED0199 250ml ناموجود BioBasic
292 Folin & Ciocalteu’s  phenol reagent F9252-100M None ناموجود Sigma
293 Folin & Ciocalteu’s -100ml-Sigma F9252-100ml None ناموجود Sigma
294 Formamide deionized FB0211-500ml None ناموجود BioBasic
295 Iron(II) sulfate . heptahydrate FB0461-500g None ناموجود BioBasic
296 Iron(II) sulfate . heptahydrate FB0461-50g None ناموجود BioBasic
297 5-FU, 5-Fluorouracil FD0080.SIZE.5G 5gr ناموجود BioBasic
298 Iron (III) sulfate, hydrate FD0208 250gr ناموجود BioBasic
299 Formamide FDB0212 500ml ناموجود BioBasic
300 Formononetin 100 mg FF09317-100mg None ناموجود Carbosynth
301 Sorafenib tosylate 500 mg FS10808 None ناموجود Carbosynth
302 Gluglutaraldehyde G0875 25ml ناموجود BioBasic
303 Gelatin-100g-Sigma G2500-100g None ناموجود Sigma
304 Gelatin from porcine skin-1kg - Sigma G2500-1kg None ناموجود Sigma
305 Guanidine Oxidized* G4375-1g None ناموجود Sigma
306 Gelatin from bovine skin G9382-1KG None ناموجود Sigma
307 Gelatin G9764 100gr ناموجود BioBasic
308 Gelatin.SIZE.50G G9764-50G 50g ناموجود BioBasic
309 D(+)Galactose GB0215 25gr ناموجود BioBasic
310 L-Glutamine.SIZE.100G GB0224 100gr ناموجود BioBasic
311 L-Glutamine GB0224-500G None ناموجود BioBasic
312 Glycerol GB0232 500ml ناموجود BioBasic
313 Glycerol SIZE.400ML GB0232-400ml None ناموجود BioBasic
314 Glycine.SIZE.100G GB0235-100G 100G ناموجود BioBasic
315 Guanidine hydrochloride, reagent GB0243 500G ناموجود BioBasic
316 Guanidine thiocyanate, biotech GB0244 1KG ناموجود BioBasic
317 Guanidine thiocyanate, biotech GB0244-100g None ناموجود BioBasic
318 Guanidine thiocyanate, biotech GB0244-250G 250G ناموجود BioBasic
319 Gallic acid GB0476-100G None ناموجود BioBasic
320 Guanine GD0246 25gr ناموجود BioBasic
321 G 418 sulfate GDJ958 1gr ناموجود BioBasic
322 G 418 sulfate.SIZE.100mg GDJ958 100mg ناموجود BioBasic
323 Guanidine thiocyanate, ultra pure.SIZE.1KG GDR0244 1KG ناموجود BioBasic
324 Percoll® PLUS GE17-5445-02 None ناموجود GE Health Care
325 Guaiacol-100Ml- Scharlo GU01150100 None ناموجود Scharlau
326 D-Glucose, anhydrous Gb0219 1KG ناموجود BioBasic
327 6-Hydroxydopamine hydrochloride H4381 100mg ناموجود Sigma
328 Hemocyanin from Megathura crenulata (keyhole limpet) H7017-20MG None ناموجود Sigma
329 Dopamine  hydrochloride H8502-25G None ناموجود Sigma
330 Hemin H9039-1G None ناموجود Sigma
331 HEPES free acid SiZE.25gr HB0264 ناموجود BioBasic
332 HEPES free acid HB0264-1KG 1Kg ناموجود BioBasic
333 HEPES, sodium salt HB0265 1KG ناموجود BioBasic
334 L-Histidine, hydrochloride.SIZE.25G HB0330-25g None ناموجود BioBasic
335 Histamine dihydrochloride HB0501.SIZE.25G None ناموجود BioBasic
336 N-Hydroxysuccinimide HB0526-10g 10g ناموجود BioBasic
337 N-Hydroxysuccinimide HB0526-20g ناموجود BioBasic
338 HCL -500ml-Acros HCL -500ml-Acros 500ml ناموجود BioBasic
339 8-Hydroxyquinoline (8-Quinolinol) HD0274 100G ناموجود BioBasic
340 L-Histidine, monohydrochloride, HE806-10G 10g ناموجود BioBasic
341 L-Histidine, monohydrochloride, HE806-25G 25gr ناموجود BioBasic
342 4- Isothiocyanatophenyl α-D- Mannopyranoside I905135 100mg ناموجود TRC
343 IPTG IB0168-100G 100g ناموجود BioBasic
344 myo-inositol IB0536.SIZE.500G None ناموجود BioBasic
345 Iodoacetamide IB0539 5gr ناموجود BioBasic
346 Kinetin KB0745-25G 25gr ناموجود BioBasic
347 a-2-Ketoglutaric acid, disodium salt, dihydrate KD0289 100gr ناموجود BioBasic
348 a-Ketoglutaric acid KD0290-100G 100gr ناموجود BioBasic
349 Lipopolysaccharides from Escherichia coli O55:B5 L2880-10MG None ناموجود Sigma
350 Lysostaphin  from  Staphylococcus  staphyloly L7386-1MG 1mg ناموجود Sigma
351 L-Lysine, monohydrochloride LB0171 250gr ناموجود BioBasic
352 Lithium dodecyl sulfate LB0569 25G ناموجود BioBasic
353 L-Leucine LB0922 500G ناموجود BioBasic
354 Lithium chloride, anhydrous LDB0307 250gr ناموجود BioBasic
355 Lithium nitrate-Acros-250G Lithium nitrate-Acro 250G ناموجود BioBasic
356 Myricetin 500MG M2131-500MG None ناموجود Sigma
357 MOPSO, free acid MB0234 25gr ناموجود BioBasic
358 Magnesium chloride, hexahydrate MB0328 500gr ناموجود BioBasic
359 Magnesium chloride, hexahydrate.SIZE.100G MB0328-100G 100G ناموجود BioBasic
360 Magnesium sulfate, heptahydrate, ACS MB0329 500G ناموجود BioBasic
361 DL-Malic acid.SIZE.250G MB0333 250gr ناموجود BioBasic
362 D-Mannitol MB0335 500G ناموجود BioBasic
363 b-Mercaptoethanol MB0338 100ml ناموجود BioBasic
364 MES, free acid, monohydrate MB0341-500G 500g ناموجود BioBasic
365 Methylene blue, chloride, trihydrate MB0342 250G ناموجود BioBasic
366 L-Methionine MB0346-10G 10g ناموجود BioBasic
367 L-Methionine MB0346-25G 25gr ناموجود BioBasic
368 MU-Gal .SIZE.250MG MB1136 250mg ناموجود BioBasic
369 MUG MB2251-250MG 250mg ناموجود BioBasic
370 D-(+) Maltose, monohydrate MB4950 100G ناموجود BioBasic
371 Methanol MC6700 500ml ناموجود BioBasic
372 MOPSO, sodium salt MDB0095-25G 25gr ناموجود BioBasic
373 MOPS, sodium salt MDB360S 100gr ناموجود BioBasic
374 MOPS, sodium salt MDB360S-25g None ناموجود BioBasic
375 Maltose, monohydrate MIB1184 500G ناموجود BioBasic
376 NADPH N1630 None ناموجود Sigma
377 N?-Nitro-L-arginine methyl ester hydrochloride N5751-250MG None ناموجود Sigma
378 Nisin from Lactococcus lactis-1gr N5764 None ناموجود Sigma
379 β-Nicotinamide adenine dinucleotide 2′-phosphate reduced tetrasodium salt hydrate N7505 25mg ناموجود Sigma
380 pNPP-Na NB0365 5gr ناموجود BioBasic
381 Ninhydrin NB0378 25gr ناموجود BioBasic
382 NADH disodium salt, trihydrate, Reduced NB0642-5G 5g ناموجود BioBasic
383 Nicotinamide NB0659 250gr ناموجود BioBasic
384 Nicotinic acid (NIACIN) NB0660 250gr ناموجود BioBasic
385 1-Naphthaleneacetic acid NB0729 100gr ناموجود BioBasic
386 Nitrotetrazolium blue chloride (NBT) NDB0379 5gr ناموجود BioBasic
387 Nitrotetrazolium blue chloride (NBT).SIZE.5G NDB0379-5G 5g ناموجود BioBasic
388 Nitrotetrazolium blue chloride (NBT).SIZE.800MG NDB0379-800mg None ناموجود BioBasic
389 Nonidet P-40 (NP-40) NDB0385 100ml ناموجود BioBasic
390 Oligo dT cellulose OB1142-100MG 100mg ناموجود BioBasic
391 Oil Red O.SIZE.50G OD0395-50G 50g ناموجود BioBasic
392 L-alfa-Phosphatidylethanolamine, dioleoyl* P1223-25MG None ناموجود Sigma
393 pH Standard solution, Red pH 4.0 P2304-100ML 100ML ناموجود BioBasic
394 pH Standard solution, pH 7.0 P2307-100ML 100ML ناموجود BioBasic
395 pH Standard solution pH9.0 P2309-100ML 100ML ناموجود BioBasic
396 Poly galactrunic acid   P3889 100gr ناموجود Sigma
397 Potassium phosphate monobasic P5379 500gr ناموجود Sigma
398 Potassium phosphate dibasic trihydrate P5504-500G None ناموجود Sigma
399 Phenylmethanesulfonyl fluoride (PMSF) P7626 250mg ناموجود Sigma
400 Phenol red PB0420 25gr ناموجود BioBasic
401 Phenol red PB0420-10G 10g ناموجود BioBasic
402 Phenol red PB0420-5G 5g ناموجود BioBasic
403 L-Phenylalanine PB0422 100gr ناموجود BioBasic
404 L-Phenylalanine.SIZE.50G PB0422-50gr 50g ناموجود BioBasic
405 PMSF PB0425 5g ناموجود BioBasic
406 PEG4000.SIZE.500G PB0431 500gr ناموجود BioBasic
407 PEG 6000 PB0432 500gr ناموجود BioBasic
408 PVP-40 (Polyvinylpyrrolidone) PB0436 250gr ناموجود BioBasic
409 Potassium acetate PB0438-500G 500gr ناموجود BioBasic
410 Potassium chloride PB0440 500gr ناموجود BioBasic
411 Potassium chloride PB0440-100G 100G ناموجود BioBasic
412 Potassium hydroxide PB0441 500gr ناموجود BioBasic
413 Potassium iodide   PB0443 50gr ناموجود BioBasic
414 D-Pantothenic acid hemicalcium salt PB0683-100G 100gr ناموجود BioBasic
415 Pluronic F-127 PB0750 100G ناموجود BioBasic
416 Pluronic F-127 PB0750-25g None ناموجود BioBasic
417 Pyridoxal hydrochloride PB0795 5gr ناموجود BioBasic
418 L-Proline PB0923-100G 100gr ناموجود BioBasic
419 Paraffin oil (Mineral oil), light fraction PC5530 100ml ناموجود BioBasic
420 Paraffin oil (Mineral oil), heavy fraction PC5531 100ml ناموجود BioBasic
421 Paraffin oil (Mineral oil), extra heavy fraction PC5532 100ml ناموجود BioBasic
422 Paraffin oil (Mineral oil), extra heavy PC5532-50ml None ناموجود BioBasic
423 Pyridine PC8700 1lit ناموجود BioBasic
424 PBS (Phosphate BuffeRed Saline), powdered PD0100 1PK ناموجود BioBasic
425 Pyridoxal-5"-phosphate. monohydrate PD0455-5g None ناموجود BioBasic
426 Glycine PHR1111-1G None ناموجود Sigma
427 Phenol-100cc-Sciense Phenol-100cc-Sciense 100cc ناموجود BioBasic
428 Riboflavin RD0470 100gr ناموجود BioBasic
429 Riboflavin 10g RD0470-10g None ناموجود BioBasic
430 Riboflavin 25g RD0470-25g None ناموجود BioBasic
431 Riboflavin 5g RD0470-5g None ناموجود BioBasic
432 Sodium thioglycolate S0265 100G ناموجود BioBasic
433 Sodium phosphate, dibasic, anhydrous.SIZE.100G S0404-100g None ناموجود BioBasic
434 YNB, WO AMINO ACIDS.SIZE.100G S507 100gr ناموجود BioBasic
435 Sodium sulfate, anhydrate SB0298 2.5KG ناموجود BioBasic
436 Sodium chloride.SIZE.500g SB0476-500g None ناموجود BioBasic
437 Sodium chloride.SIZE.5KG SB0476-5KG 5kg ناموجود BioBasic
438 Sodium acetate, trihydrate SB0481-500G 500g ناموجود BioBasic
439 Sodium acetate 3M solution, 500ML.SIZE.500ML SB0483 500ml ناموجود BioBasic
440 D-Sorbitol .SIZE.100G SB0491-100g None ناموجود BioBasic
441 Sucrose SB0498-2.5KG None ناموجود BioBasic
442 Safranin O SB0815-25G 25gr ناموجود BioBasic
443 Sodium L-ascorbate SB0830 100gr ناموجود BioBasic
444 Sodium bisulfite SB0834 500gr ناموجود BioBasic
445 Sodium diphenylamine-4-sulfonate SB0847.SIZE.100G None ناموجود BioBasic
446 Sodium orthovanadate, dodecahydrate SB0869 25G ناموجود BioBasic
447 Sodium phosphate, monobasic, anhydrous SB0878 500gr ناموجود BioBasic
448 Sodium salicylate SB0885-250G 250G ناموجود BioBasic
449 Sodium sulfite, anhydrate SB0892 500G ناموجود BioBasic
450 Spermine tetrahydrochloride SB0902-1G 1gr ناموجود BioBasic
451 L-Serine SB1479-10G 10g ناموجود BioBasic
452 L-Serine SB1479-25G 25gr ناموجود BioBasic
453 L-Serine SB1479-5G 5g ناموجود BioBasic
454 Sodium acetate, anhydrate SB1611-500G 500gr ناموجود BioBasic
455 Sodium bisulfate, monohydrate SB7834-500G 500G ناموجود BioBasic
456 Sodium thiosulfate, pentahydrate SD0256-500G 500gr ناموجود BioBasic
457 Sodium borate, decahydrate SD0480 500gr ناموجود BioBasic
458 Sodium lauroyl sarcosine SDB0486 250g ناموجود BioBasic
459 Sodium lauroyl sarcosine SDB0486-100g None ناموجود BioBasic
460 Sodium lauroyl sarcosine SDB0486-50g None ناموجود BioBasic
461 Sodium phosphate, dibasic, heptahydrate SDB0487 500G ناموجود BioBasic
462 Sodium phosphate, dibasic, heptahydrate.SIZE.100G SDB0487-100G 100G ناموجود BioBasic
463 Sodium carbonate,anhydrous 2.5kg SDB0615 ناموجود BioBasic
464 Sodium carbonate, anhydrous.SIZE.500G SDB0615 500g ناموجود BioBasic
465 SDS-Acros-500G SDS-Acros-500G 500G ناموجود Acros
466 Sodium acetate, anhydrate.SIZE.500G SRB1611 500gr ناموجود BioBasic
467 Sodium bicarbonate Sb0482-1kg None ناموجود BioBasic
468 3'.4'.5.7-Tetrahydroxyflavone 1G T2682-1G None ناموجود Sigma
469 Thioflavin T 5g Sigma T3516 None ناموجود Sigma
470 25G Sigma -Thiobarbituric acid T5500 25g ناموجود Sigma
471 PBS T900 10 Tablets ناموجود TaKaRa
472 PBS T900 1 Tablet ناموجود TaKaRa
473 PBS T900 20 Tablets ناموجود TaKaRa
474 PBS T900 30 Tablets ناموجود TaKaRa
475 PBS T900 200 Tablets ناموجود TaKaRa
476 TBS (Tris-Buffered Saline) powder T903 pack ناموجود TaKaRa
477 Tris hydrochloride .SIZE.100G TB0103-100g None ناموجود BioBasic
478 Tris hydrochloride TB0103.SIZE.1KG None ناموجود BioBasic
479 Tris TB0194-100g None ناموجود BioBasic
480 Tris TB0194-25KG None ناموجود BioBasic
481 Tris  TB0195 500gr ناموجود BioBasic
482 Tris TB0196 ناموجود BioBasic
483 Tris TB0196 500gr ناموجود BioBasic
484 TRIS.SIZE.100G TB0196-100G 100G ناموجود BioBasic
485 TEMED TB0508 100ml ناموجود BioBasic
486 TEMED TB0508 100ML ناموجود BioBasic
487 TMB dihydrochloride.SIZE.5G TB0514 None ناموجود BioBasic
488 Polyoxyethylene-20 (TWEEN 20) TB0560-250ml None ناموجود BioBasic
489 Polyoxyethylene-20 (TWEEN 20) TB0560-500ML 500ml ناموجود BioBasic
490 TWEEN 80 (Polyoxyethylene-80) TB0562 500ml ناموجود BioBasic
491 L-Threonine TB0919-100G 100gr ناموجود BioBasic
492 Taurine TB0926-100G 100gr ناموجود BioBasic
493 Tetramethylammonium bromide (TMAB) TB0934 25gr ناموجود BioBasic
494 Toluidine Blue O TB0962-5G 5G ناموجود BioBasic
495 Trichloroacetic acid TB0968 250gr ناموجود BioBasic
496 TCEP hydrochloride (Tris-(2-carboxyethyl)-phosphine hydrochloride) TB0974 1gr ناموجود BioBasic
497 L-Tryptophan TB1911 250g ناموجود BioBasic
498 L-Tryptophan TB1911 50g ناموجود BioBasic
499 L-Tryptophan TB1911-10g None ناموجود BioBasic
500 L-Tryptophan TB1911-1g None ناموجود BioBasic
501 L-Tryptophan TB1911-25g None ناموجود BioBasic
502 L-Tryptophan TB1911-5g None ناموجود BioBasic
503 L-Tryptophan TB1911-800mg None ناموجود BioBasic
504 L-Tyrosine TB1932 100gr ناموجود BioBasic
505 L-Tyrosine TB1932-10G 10g ناموجود BioBasic
506 L-Tyrosine TB1932-25G 25g ناموجود BioBasic
507 L-Tyrosine TB1932-50G 50g ناموجود BioBasic
508 L-Tyrosine TB1932-5G None ناموجود BioBasic
509 Thiourea TB1943 500gr ناموجود BioBasic
510 TAPS, free acid TB3566-50G 50G ناموجود BioBasic
511 Tris acetate TD0101 100gr ناموجود BioBasic
512 Triton X-114.SIZE.500ML TDB0554 500ml ناموجود BioBasic
513 TTC (TTZ TDB0558-5G 5gr ناموجود BioBasic
514 Triclosan TN2230 5G ناموجود BioBasic
515 Trypan blue TT1140-5g 5g ناموجود BioBasic
516 Tris hydrochloride .SIZE.50G Tb0103-50g None ناموجود BioBasic
517 Uridine 5?-diphospho-N-acetylglucosamine sodium salt U4375-25MG None ناموجود Sigma
518 Uridine 5?-diphosphoglucuronic acid trisodium salt U6751-25MG None ناموجود Sigma
519 Uric acid UB0978 10gr ناموجود BioBasic
520 Vitamin B12-100mg V2876-100mg None ناموجود Sigma
521 L-Valine VB0172 25gr ناموجود BioBasic
522 L-Valine VB0172-100G 100G ناموجود BioBasic
523 L-Valine VB0172-250G 250G ناموجود BioBasic
524 Sodium alginate-1kg W201502 None ناموجود Sigma
525 LAL water W50-640 None ناموجود Lonza
526 Xylene cyanol FF XB0005-5G 5G ناموجود BioBasic
527 Xylose XB0998 100gr ناموجود BioBasic
528 Glutathione Reductase (GR) Y46540005 200U ناموجود BioBasic
529 تری کلرو استیک اسید-Acros-100G تري کلرو استيک اسيد- 100G ناموجود BioBasic
530 کلرید منیزیم-Merck-500G کلريد منيزيم-Merck-5 500G ناموجود BioBasic