لیست محصولات

×

آیا سوالی دارید؟ با ما تماس بگیرید.تلفن: (021)44260285(4 خط) - تلگرام: +989391127651

محصولات موجود

آخرین به روزرسانی: 1399-03-16 20:00
# محصول شماره کاتالوگ اندازه قیمت (ریال) تولیدکننده
1

Freunds Adjuvant ,Incomplete6

F5506 10ml 9,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
2

Freunds Adjuvant ,complete6

F5881 10ml 9,500,000 Sigma مشاهده محصول افزودن به سبد خرید

محصولات ناموجود

# محصول شماره کاتالوگ اندازه قیمت (ریال) تولیدکننده
1 Streptavidin ultrapure A1495 1gr ناموجود Applichem
2 Anti-Human IgG−Peroxidase antibody produced in rabbit A8792 2ml ناموجود Sigma
3 Goat  Anti-Rabbit  IgG  H&L  (HRP) AB97069 ناموجود Sigma
4 Normal Goat Serum Ab156046 None ناموجود َAbcam
5 DAB, tetra hydrochloride DB0140 25gr ناموجود BioBasic
6 Adenovirus Fiber monomer and trimer antibody [4D2] GTX23233 None ناموجود Genetex
7 AR monoclonal antibody (M04), clone 3D10 H00000367-M04-100ug None ناموجود Abnova
8 IFNB1 purified MaxPab rabbit polyclonal antibody (D01P) H00003456 D01P-100ug ناموجود Abnova
9 TRAF6 monoclonal antibody (M02), clone 1B2 H00007189 M02-50ug ناموجود Abnova
10 IL1R2 monoclonal antibody (M01), clone 1G12 H00007850 M01-100ug ناموجود Abnova
11 Il6 (Rat) ELISA Kit KA0278 kit ناموجود Abnova
12 Tnf (Rat) ELISA Kit KA0280 1 Kit ناموجود Abnova
13 Bdnf (Mouse) ELISA Kit KA0331 1 Kit ناموجود Abnova
14 MMP2 (Human) ELISA Kit KA0391 kit ناموجود Abnova
15 CXCL16 (Human) ELISA Kit KA2186 None ناموجود Abnova
16 SERPINE1 (Human) ELISA Kit KA3102 None ناموجود Abnova
17 PLAT (Human) ELISA Kit KA3834 None ناموجود Abnova
18 Arg8-Vasopressin ELISA Kit KA4582 None ناموجود Abnova
19 IL8 (Human) ELISA Kit KA4806 None ناموجود Abnova
20 erpes simplex virus type 1/2 gD monoclonal antibody, clone HA025 MAB13574-100ug None ناموجود Abnova
21 Herpes simplex virus type 1 ICP0 monoclonal antibody, clone H1A027 MAB13583-100ug None ناموجود Abnova
22 Herpes simplex virus type 1 ICP4 monoclonal antibody, clone H1A021 MAB13584-100ug None ناموجود Abnova
23 CEA monoclonal antibody MAB1393-1mg None ناموجود Abnova
24 HSP70/HSP90AA1 monoclonal antibody,clone BB70 MAB2196 100ug ناموجود Abnova
25 MYD88 monoclonal antibody, clone 2E9C2 MAB2745 100ug ناموجود Abnova
26 Clostridium tetani Tetanus toxin monoclonal antibody, clone TetH6 MAB2884-200ug None ناموجود Abnova
27 Clostridium botulinum Toxin A monoclonal antibody, clone B36 MAB4095 1mL ناموجود Abnova
28 Clostridium botulinum Toxin B monoclonal antibody, clone B36 MAB4096 1mL ناموجود Abnova
29 F8 monoclonal antibody, clone 101 MAB4180 100 ug ناموجود Abnova
30 IL1R1 monoclonal antibody, clone BDI204 MAB4240 200ug ناموجود Abnova
31 Escherichia coli O157:H7 monoclonal antibody MAB5413 100ug ناموجود Abnova
32 5-Methylcytosine monoclonal antibody, clone 5MC-CD MAB6766 100ug ناموجود Abnova
33 PRKAA1 (phospho T172) polyclonal antibody PAB12602-100ug None ناموجود Abnova
34 Escherichia coli O157:H7 polyclonal antibody PAB13942 1mg ناموجود Abnova
35 Hsp90 polyclonal antibody PAB14473-100ul None ناموجود Abnova
36 ERVWE1 polyclonal antibody PAB1950-200ul None ناموجود Abnova
37 RAPGEF4 polyclonal antibody PAB25776-100ug None ناموجود Abnova
38 PRKAA1 polyclonal antibody PAB26745-100ug None ناموجود Abnova
39 JUND polyclonal antibody PAB5423-100ug None ناموجود Abnova
40 JUND (phospho S255) polyclonal antibody PAB5745-100ug None ناموجود Abnova
41 CEA polyclonal antibody PAB7939-1mg None ناموجود Abnova
42 Donkey Anti-Human IgG (H&L) secondary antibody PAB9276 2mg ناموجود Abnova
43 TMB free base TB0954 5gr ناموجود BioBasic
44 TMB free base TB0954 1gr ناموجود BioBasic
45 MaxBead Streptavidin U0087 1mL ناموجود Abnova
46 STEM121 AB-121-U-050 Y40410 ناموجود TaKaRa