لیست محصولات

×

آیا سوالی دارید؟ با ما تماس بگیرید.تلفن: (021)44260285(4 خط) - تلگرام: +989391127651

محصولات موجود

آخرین به روزرسانی: 1399-03-16 21:00
# محصول شماره کاتالوگ اندازه قیمت (ریال) تولیدکننده
1

BEEF Extract6

BB0114-100g 100G 3,200,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
2

CELLOTION-10% Exp 30.09.14 lot 1109276

CB051 100ml 6,500,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
3

CARRAGEENAN6

CN1138-100g None 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
4

CARRAGEENAN6

CN1138-250g None 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
5

PEPTONE E GELATIN PEPTONE6

G212-100G 100gr 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
6

PEPTONE A FROM MEAT.SIZE.100G6

G213-100G 100gr 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
7

PEPTIBE D PROTEASE PEPTONE6

G241-100G 100gr 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
8

Peptone D Protease Peptone6

G241-500G 500G 8,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
9

Peptone F Lactalbumin Hydrolysate6

G256-100G None 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
10

PolyPeptone6

G258-100G 100G 3,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
11

Peptone C Peptonized Milk6

G292-100G 100G 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
12

HEPES, free acid .SIZE.250G6

HB0264 250gr 15,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
13

HEPES, free acid .SIZE.50G6

HB0264 50gr 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
14

MALT EXTRACT6

MJ873(G257)-100G 100gr 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
15

Non-Fat Powdered Milk6

NB0669-100G 100g 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
16

Non-Fat Powdered Milk6

NB0669-250G 250g 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
17

Starch soluble6

SB0904-500G 500gr 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
18

LB AGAR BROTH6

SD7003(S519)-250G 250gr 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
19

LB AGAR BROTH6

SD7003(S519)-50g None 2,100,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
20

LB-Top Agar6

SD7004-250g None 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
21

LB Lennox Agar6

SD7006-250g None 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
22

SOB BROTH.SIZE.250G6

SD7007 None 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
23

SOB AGAR6

SD7008-250G 250gr 5,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
24

NZCYM Broth6

SD7010-100G 100G 2,600,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
25

NZCYM Agar6

SD7011-100G 100G 2,600,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
26

NZYM Broth6

SD7012-100G 100G 2,300,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
27

NZYM Agar6

SD7013-100G 100G 2,600,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
28

NZM Broth6

SD7014-100G 100G 2,300,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
29

NZM Agar6

SD7015-100G 100G 2,600,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
30

YT Broth6

SD7016-250g None 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
31

YT Agar6

SD7017-250g None 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
32

2x YT Agar6

SD7020-250g None 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
33

2x YT Top Agar6

SD7021-250g None 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
34

YPD Broth6

SD7022-250g None 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
35

YPD Agar6

SD7023-250g None 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
36

M9 Medium6

SD7024-250G 250G 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
37

YM Medium6

SD7031-250G 250G 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
38

YM Agar6

SD7034-250G 250G 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
39

L broth powder6

T904 Pack 750,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید

محصولات ناموجود

# محصول شماره کاتالوگ اندازه قیمت (ریال) تولیدکننده
1 DNase I Solution (1 mg/mL) 0-7900 1ml ناموجود StemCell
2 FBS GIBCO 500ml 10270-106 500ml ناموجود Gibco
3 MR-VP broth-Merck 105712-500g None ناموجود Merck
4 Skim milk powder 115363 500g ناموجود Merck
5 DMEM/F-12, GlutaMAX™ supplement 31331-028 500ml ناموجود Invitrogen
6 DMEM, powder, low glucose, pyruvate 31600-034 1lit ناموجود Invitrogen
7 DMEM powder 10 lit Low glucose 31600-083 10lit ناموجود Invitrogen
8 RPMI 1640 Powder 1lit Invitrogen 31800-014 1lit ناموجود Invitrogen
9 Nutrient Broth- Applichem 413793.1210-500g None ناموجود Acros
10 RPMI 1640 Powder 1 lit Invitrogen 51800-019 1lit ناموجود Invitrogen
11 RPMI 1640 Powder 10lit Invitrogen 51800-035 10lit ناموجود Invitrogen
12 Skim Milk Powder 70166-500G 500G ناموجود Sigma
13 Agar Bacteriology grade- Applichem A0949-500g None ناموجود Applichem
14 Peptone from meat- Applichem A1835-500g None ناموجود Applichem
15 LB-Medium- Applichem A6666-500g None ناموجود Applichem
16 CELLBANKER 1plus CB022  20ml ناموجود TaKaRa
17 CELLBANKER 2 CB032  20ml ناموجود TaKaRa
18 STEM-CELLBANKER CB042  20ml ناموجود TaKaRa
19 STEM-CELLBANKER CB044S  4ml ناموجود TaKaRa
20 STEM-CELLBANKER GMP grade-20ml CB046 20ml ناموجود TaKaRa
21 STEM-CELLBANKER GMP grade CB047 4*20 ml ناموجود TaKaRa
22 CARRAGEENAN CN1138-25g None ناموجود BioBasic
23 CASEIN CN5204 500gr ناموجود BioBasic
24 DMSO 100ml Sigma D2650 None ناموجود Sigma
25 Dimethyl sulfoxide (DMSO) Cell Culture Grade D2650-10ML 10ml ناموجود Sigma
26 Yeast Extract G0961 500gr ناموجود BioBasic
27 AGAR C G1253-100G 100gr ناموجود BioBasic
28 Tryptone Powder G211(TG217) 100gr ناموجود BioBasic
29 TRYPTONE POWDER .SIZE.500G G211(TG217)-500 G 500g ناموجود BioBasic
30 Peptone A From Meat G213 500G ناموجود BioBasic
31 Peptone B SOY Protein G214 500G ناموجود BioBasic
32 Peptone B SOY Protein G214-100G 100G ناموجود BioBasic
33 Peptone F Lactalbumin Hydrolysate G256 500G ناموجود BioBasic
34 Peptone C Peptonized Milk G292-500G 500G ناموجود BioBasic
35 Hanks , Balanced Salts,Powder H2387 1lit ناموجود Sigma
36 MTT M2128 1gr ناموجود Sigma
37 Gibco™ EpiLife™ Medium. with 60µM calcium MEPI500CA None ناموجود Thermo
38 Nutrient Mixture F-10 Ham N6635-10L None ناموجود Sigma
39 Non-Fat Powdered Milk NB0669-50G 50g ناموجود BioBasic
40 Pen/Strep-100ml P06-07100 None ناموجود ایرانی
41 محیط مولر هینتون براث-Qlab-500g QB-39-3208-500g None ناموجود Qlab
42 Yeast Extract Qlab 500gr QB-39-5701 None ناموجود Qlab
43 محیط اوره براث-Qlab-500g QB-39-7898-500g None ناموجود Qlab
44 MRS Broth- Qlab- 100g QB-65-2285 None ناموجود Qlab
45 محیط استوارت مدیوم-Qlab-500g QB-68-8191 None ناموجود Qlab
46 Gibco™ Human Keratinocyte Growth Supplement (HKGS) S0015 None ناموجود Thermo
47 YNB, WO Aminon acid & Ammonium Sulfate S505 100G ناموجود BioBasic
48 LB Broth, Miller SD7002(S518) 250gr ناموجود BioBasic
49 LB AGAR BROTH SD7003(S519)-100g None ناموجود BioBasic
50 LB BROTH LENNOX.SIZE.250G SD7005(S516) None ناموجود BioBasic
51 YT Top Agar SD7018-250g None ناموجود BioBasic
52 2x YT Broth SD7019-250g None ناموجود BioBasic
53 TERRIFIC BROTH.SIZE.250G SD7035(DJ980) None ناموجود BioBasic