لیست محصولات

×

آیا سوالی دارید؟ با ما تماس بگیرید.تلفن: (021)44260285(4 خط) - تلگرام: +989391127651

محصولات موجود

آخرین به روزرسانی: 1399-07-07 13:01
# محصول شماره کاتالوگ اندازه قیمت (ریال) تولیدکننده
1

Dimethyl sulfoxide for cell biology- Applichem

A3672-100ml None 19,500,000 Applichem مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
2

Dimethyl sulfoxide for cell biology- Applichem

A3672-10ml None 4,950,000 Applichem مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
3

Dimethyl sulfoxide for cell biology- Applichem

A3672-50ml None 11,500,000 Applichem مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
4

BEEF Extract

BB0114-100g 100G 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
5

CELLOTION-10% Exp 30.09.14 lot 110927

CB051 100ml 6,500,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
6

CARRAGEENAN

CN1138-100g None 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
7

CARRAGEENAN

CN1138-250g None 6,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
8

Ficoll 400.SIZE.25G

F760014-25g None 15,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
9

Ficoll 400.SIZE.5G

F760014-5g None 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
10

AGAR A

FB0010-100G 100gr 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
11

Agar A

FB0010-500G 500G 12,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
12

TRYPTONE POWDER .SIZE.100G

G211(TG217)-100 G 100gr 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
13

TRYPTONE POWDER .SIZE.500G

G211(TG217)-500 G 500g 16,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
14

PEPTONE E GELATIN PEPTONE

G212-100G 100gr 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
15

PEPTONE A FROM MEAT.SIZE.100G

G213-100G 100gr 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
16

PEPTIBE D PROTEASE PEPTONE

G241-100G 100gr 3,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
17

Peptone D Protease Peptone

G241-500G 500G 12,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
18

Agar D, Purified Agar

G243-100G 100G 7,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
19

Peptone F Lactalbumin Hydrolysate

G256-100G None 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
20

PolyPeptone

G258-100G 100G 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
21

Peptone C Peptonized Milk

G292-100G 100G 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
22

HEPES, free acid .SIZE.50G

HB0264 50gr 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
23

Non-Fat Powdered Milk

NB0669-100G 100g 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
24

Non-Fat Powdered Milk

NB0669-250G 250g 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
25

Starch soluble

SB0904-500G 500gr 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
26

LB AGAR BROTH

SD7003(S519)-250G 250gr 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
27

LB AGAR BROTH

SD7003(S519)-50g None 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
28

LB-Top Agar

SD7004-250g None 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
29

LB Lennox Agar

SD7006-250g None 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
30

SOB BROTH.SIZE.250G

SD7007 None 6,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
31

SOB AGAR

SD7008-250G 250gr 5,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
32

NZCYM Broth

SD7010-100G 100G 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
33

NZCYM Agar

SD7011-100G 100G 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
34

NZYM Broth

SD7012-100G 100G 3,200,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
35

NZYM Agar

SD7013-100G 100G 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
36

NZM Broth

SD7014-100G 100G 3,200,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
37

NZM Agar

SD7015-100G 100G 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
38

YT Broth

SD7016-250g None 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
39

YT Agar

SD7017-250g None 7,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
40

2x YT Agar

SD7020-250g None 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
41

2x YT Top Agar

SD7021-250g None 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
42

YPD Broth

SD7022-250g None 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
43

YPD Agar

SD7023-250g None 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
44

M9 Medium

SD7024-250G 250G 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
45

YM Medium

SD7031-250G 250G 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
46

YM Agar

SD7034-250G 250G 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
47

L broth powder

T904 Pack 750,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید

محصولات ناموجود

# محصول شماره کاتالوگ اندازه قیمت (ریال) تولیدکننده
1 DNase I Solution (1 mg/mL) 0-7900 1ml ناموجود StemCell
2 FBS GIBCO 500ml 10270-106 500ml ناموجود Gibco
3 MR-VP broth-Merck 105712-500g None ناموجود Merck
4 MEM Non-Essential Amino Acids Solution (100X) 11140050 None ناموجود Invitrogen
5 Skim milk powder 115363 500g ناموجود Merck
6 Antibiotic-Antimycotic (100X) 15240062 None ناموجود Invitrogen
7 Trypsin EDTA Invitrogen 100ml 25200056 None ناموجود Invitrogen
8 DMEM/F-12, GlutaMAX™ supplement 31331-028 500ml ناموجود Invitrogen
9 DMEM, powder, low glucose, pyruvate 31600-034 1lit ناموجود Invitrogen
10 DMEM powder 10 lit Low glucose 31600-083 10lit ناموجود Invitrogen
11 RPMI 1640 Powder 1lit Invitrogen 31800-014 1lit ناموجود Invitrogen
12 Nutrient Broth- Applichem 413793.1210-500g None ناموجود Acros
13 RPMI 1640 Powder 1 lit Invitrogen 51800-019 1lit ناموجود Invitrogen
14 RPMI 1640 Powder 10lit Invitrogen 51800-035 10lit ناموجود Invitrogen
15 Skim Milk Powder 70166-500G 500G ناموجود Sigma
16 Cell Counting Kit - 8 96992-100TESTS-F None ناموجود Sigma
17 Nonfat dried milk powder-1kg-Applichem A0830-1kg None ناموجود Applichem
18 Agar Bacteriology grade- Applichem A0949-500g None ناموجود Applichem
19 Peptone from meat- Applichem A1835-500g None ناموجود Applichem
20 LB-Medium- Applichem A6666-500g None ناموجود Applichem
21 DMEM High Glucose Sodium Pyrovate-500ML AC005-0500 None ناموجود Aminsan
22 CELLBANKER 1plus CB022  20ml ناموجود TaKaRa
23 CELLBANKER 2 CB032  20ml ناموجود TaKaRa
24 STEM-CELLBANKER CB042  20ml ناموجود TaKaRa
25 STEM-CELLBANKER CB044S  4ml ناموجود TaKaRa
26 STEM-CELLBANKER GMP grade-20ml CB046 20ml ناموجود TaKaRa
27 STEM-CELLBANKER GMP grade CB047 4*20 ml ناموجود TaKaRa
28 CARRAGEENAN CN1138-25g None ناموجود BioBasic
29 CASEIN CN5204 500gr ناموجود BioBasic
30 DMSO 100ml Sigma D2650 None ناموجود Sigma
31 Dimethyl sulfoxide (DMSO) Cell Culture Grade D2650-10ML 10ml ناموجود Sigma
32 DMSO Sigma 100ml D8418 None ناموجود Sigma
33 AGAR B FB0012-100G 100gr ناموجود BioBasic
34 Agar B FB0012-500G 500G ناموجود BioBasic
35 YEAST EXTRACT .SIZE.500G G0961-500 G 500gr ناموجود BioBasic
36 Agar C G1253 500G ناموجود BioBasic
37 AGAR C G1253-100G 100gr ناموجود BioBasic
38 Peptone A From Meat G213 500G ناموجود BioBasic
39 Peptone B SOY Protein G214 500G ناموجود BioBasic
40 Peptone B SOY Protein G214-100G 100G ناموجود BioBasic
41 Peptone F Lactalbumin Hydrolysate G256 500G ناموجود BioBasic
42 Peptone C Peptonized Milk G292-500G 500G ناموجود BioBasic
43 Hanks , Balanced Salts,Powder H2387 1lit ناموجود Sigma
44 HEPES, free acid .SIZE.250G HB0264 250gr ناموجود BioBasic
45 MTT M2128 1gr ناموجود Sigma
46 Gibco™ EpiLife™ Medium. with 60µM calcium MEPI500CA None ناموجود Thermo
47 MALT EXTRACT MJ873(G257)-100G 100gr ناموجود BioBasic
48 Nutrient Mixture F-10 Ham N6635-10L None ناموجود Sigma
49 Non-Fat Powdered Milk NB0669-50G 50g ناموجود BioBasic
50 Pen/Strep-100ml P06-07100 None ناموجود ایرانی
51 LB Broth Qlab 500gr QB-39-2405 None ناموجود Qlab
52 محیط مولر هینتون براث-Qlab-500g QB-39-3208-500g None ناموجود Qlab
53 PDA-500gr-Qlab QB-39-3606 None ناموجود Qlab
54 Yeast Extract Qlab 500gr QB-39-5701 None ناموجود Qlab
55 محیط اوره براث-Qlab-500g QB-39-7898-500g None ناموجود Qlab
56 MRS Broth- Qlab- 100g QB-65-2285 None ناموجود Qlab
57 مولر هینتون آگار-100g-Qlab QB-65-3206 None ناموجود Qlab
58 مولر هینتون براث-100g-Qlab QB-65-3208 None ناموجود Qlab
59 محیط استوارت مدیوم-Qlab-500g QB-68-8191 None ناموجود Qlab
60 محیط مولر هینتون آگار 500gr-Qlab Qb-39-3206 None ناموجود Qlab
61 RPMI 1640-10Lit-Capricorn RPMI-A-p10 None ناموجود Aminsan
62 Gibco™ Human Keratinocyte Growth Supplement (HKGS) S0015 None ناموجود Thermo
63 YNB, WO Aminon acid & Ammonium Sulfate S505 100G ناموجود BioBasic
64 LB Broth, Miller SD7002(S518) 250gr ناموجود BioBasic
65 LB AGAR BROTH SD7003(S519)-100g None ناموجود BioBasic
66 LB BROTH LENNOX.SIZE.250G SD7005(S516) None ناموجود BioBasic
67 YT Top Agar SD7018-250g None ناموجود BioBasic
68 2x YT Broth SD7019-250g None ناموجود BioBasic
69 TERRIFIC BROTH.SIZE.250G SD7035(DJ980) None ناموجود BioBasic
70 Yeast nitrogen base 250g Sigma Y0626 None ناموجود Sigma