لیست محصولات

×

آیا سوالی دارید؟ با ما تماس بگیرید.تلفن: (021)44260285(4 خط) - تلگرام: +989391127651

محصولات موجود

آخرین به روزرسانی: 1399-07-07 11:01
# محصول شماره کاتالوگ اندازه قیمت (ریال) تولیدکننده
1

Buffer H

1000 None 950,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
2

Apa I 10000 units

1005A 10000u 13,950,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
3

Bgl I 1000 units

1020A 1000U 6,950,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
4

Dra I AhaIII 4000u TakaRa

1037A 4000u 13,950,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
5

Mbo I 1000 units

1069A 1000u 12,950,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
6

Amido black 10B

AD0027-5G 5gr 2,100,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
7

TCA Protein Precipitation Kit

BSP011-50 Preps None 9,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
8

Universal Protein Sediment Reagent

BSP012-100 Preps None 9,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
9

Bacterial Protein Lysis Buffer, 1x Stength Solution

BSP023-25ML None 7,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
10

Dialysis Tubing 23 mm

D0405 Meter 3,000,000 Sigma مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
11

Dialysis Tubing12KD Sigma 32mm

D0530 Meter 3,000,000 Sigma مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
12

Dialysis tubing Sigma 10mm

D9277 Meter 3,000,000 Sigma مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
13

Dialysis Tubing 43mm sigma

D9527 Meter 3,000,000 Sigma مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
14

Denaturing solution

DE540-1L 1L 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
15

Glucose oxidase

G0243-50KU 50KU 19,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
16

Glutathione oxidized 1g

GB0228-1G 1g 9,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
17

Glutathione oxidized 500mg

GB0228-500mg None 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
18

Glutathione reduced

GB0229(GB0029)-5G 5gr 9,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
19

Glutathione reduced

GB0229-1gr 1gr 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
20

D-G-6-P . disodium . dihydrate

GB0481-1g None 7,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
21

Lysozyme 1gr

LDB0308-1G 1gr 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
22

Lysozyme

LDB0308-25G 25G 39,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
23

Lysozyme .SIZE.5G

LDB0308-5G 9,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
24

Nitrocellulose Membrane

NT020S1-5(20X20CM) 32,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
25

Protein Standard 2mg/ml, Ovalbumin

O715080-2ML 2ml 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
26

Trypsin (Bovine), Modified, Sequencing Grade

P5320-4*25ug 4*25ug 19,500,000 Abnova مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
27

Pepsin 1: 3000

PB0411-25g None 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
28

Blotting Paper, 10x15cm, 100 SHEETS

PP3322 None 15,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
29

Gel Blot Paper . 20x20 cm

PP3324-1PK None 21,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
30

RNase A 25mg

RB0473 25mg 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
31

RNase A

RB0473-100mg None 17,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
32

Recombinant Vascular Endothelial Growth Factor165

RC216-16.SIZE.2UG None 19,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
33

Recombinant Glial Cell-derived Neurotrophic Factor

RC218-25.SIZE.2UG None 19,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
34

BCA Protein Assay Kit 500Assays

SK3021 500assays 21,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
35

Bradford Protein Assay Kit 1000Assays

SK3031 1000 test 9,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
36

Better BCA Protein Assay Kit (Reducing agent compatible)

SK3051-500ASSAYS 500ASSAYS 23,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
37

GDF9 human 20ug Sigma

SRP4872 None 75,000,000 Sigma مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
38

Western BLOT Immuno Booster Sa Sample

T7111Q 20ml 2,950,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
39

Trypsin 1:250

TB0627-1g None 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
40

Trypsin 1:250

TB0627-25g None 14,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
41

Trypsin 1:250

TB0627-5g None 6,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید

محصولات ناموجود

# محصول شماره کاتالوگ اندازه قیمت (ریال) تولیدکننده
1 Recombinant Human VEGF 121. 50UG 100-20A None ناموجود Peprotech
2 Buffer M 1000 1ml ناموجود TaKaRa
3 Buffer L 1000 1ml ناموجود TaKaRa
4 Buffer K 1000 1ml ناموجود TaKaRa
5 Acc I 1001A 100U ناموجود TaKaRa
6 BamH I 1010A 10000 U ناموجود TaKaRa
7 Ban II 1012A 2000u ناموجود TaKaRa
8 Bcn I (Cau II ‘NCi1) 1019A 1,000 U ناموجود TaKaRa
9 Bgl II 1021A 2000 ناموجود TaKaRa
10 Bln I (Avr II) 1022A 400 Units ناموجود TaKaRa
11 Bsp1286 I (Sdu I) 1024A 500 Units ناموجود TaKaRa
12 Restriction Enzyme Cpo l 1035A ناموجود TaKaRa
13 EcoT14I (StyI) 1038A 3,000 Units ناموجود TaKaRa
14 EcoR I 10000 u آنزیم 1040A 10000 U ناموجود TaKaRa
15 EcoR V 1042A 3000u ناموجود TaKaRa
16 Restriction Enzyme EcoO109 l 1043A ناموجود TaKaRa
17 Fba I (Bcl I) 1045A 500units ناموجود TaKaRa
18 Fok I 1046A 1,000 Units ناموجود TaKaRa
19 Hae III 1051A 4000Units ناموجود TaKaRa
20 Hae II 1052A 1000unit ناموجود TaKaRa
21 Hap II (Hpa II, Msp I) 1053A 2,000 Units ناموجود TaKaRa
22 Hha I 1056A 2,000 Units ناموجود TaKaRa
23 HincII (HindII) 1059A 1,000 Units ناموجود TaKaRa
24 Hind III 1060A 10000 U ناموجود TaKaRa
25 HpaI 1064A 500 Units ناموجود TaKaRa
26 Kpn I 1068A 5000u ناموجود TaKaRa
27 Mfl I (Xho II) 1070A 500 Units ناموجود TaKaRa
28 PstI 1073A 10,000 Units ناموجود TaKaRa
29 Sac I 1078A 2000 U ناموجود TaKaRa
30 Sac II 1000u 1079A 1000u ناموجود TaKaRa
31 Sal I 1080A 3,000 Units ناموجود TaKaRa
32 Sau3AI (MboI) 1082A 200 Units ناموجود TaKaRa
33 Sma I 1085A 2000u ناموجود TaKaRa
34 Spe I 1086A 300 units ناموجود TaKaRa
35 Xba I 1093A 3,000 Units ناموجود TaKaRa
36 Xho I 1094A 5000U ناموجود TaKaRa
37 Xsp I (Bfa I, Mae I) 1095A 500 Units ناموجود TaKaRa
38 (+)-JQ1 11187-5MG None ناموجود Cayman
39 Eae I (Cfr I) 1123A 200 Units ناموجود TaKaRa
40 EcoO65I (BstEII, BstPI) 1135A 1,000 Units ناموجود TaKaRa
41 Mbo II 1145A 400Units ناموجود TaKaRa
42 Biotin-SP-AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG 115-065-006 None ناموجود Jackson Immuno
43 Msp I (Hpa II) 1150A 3,000 Units ناموجود TaKaRa
44 Nae I 1155A 500Unit ناموجود TaKaRa
45 Nco l 1160A 500Unit ناموجود TaKaRa
46 Nde I 1161A 400u ناموجود TaKaRa
47 Not I 1166A 500 U ناموجود TaKaRa
48 Taq I 1189A 2000u ناموجود TaKaRa
49 VpaK11B I (Ava II) 1196A 300 Units ناموجود TaKaRa
50 Dpn I (Mal I) 1235A 1,000 Units ناموجود TaKaRa
51 Hinf I 1238A 6000U ناموجود TaKaRa
52 Nhe I 1241A 700U ناموجود TaKaRa
53 Pvu II 1243A 4,000 Units ناموجود TaKaRa
54 SphI 1246A 600u ناموجود TaKaRa
55 MS-275 13284-5mg None ناموجود Cayman
56 T4 DNA ligase 25000 u 2011A 25000u ناموجود TaKaRa
57 Pro measure protein measurement solution 21011 None ناموجود Intron
58 Alkaline Phosphatase (Calf Intestine) 2250A 1000U ناموجود TaKaRa
59 Alkaline Phosphatase (Calf Intestine) 2250A 1000U ناموجود TaKaRa
60 Recombinant DNase I ,(RNase free) 2270A 1000u ناموجود TaKaRa
61 T7 RNA Polymerase 5000U 2540A 5000 U ناموجود TaKaRa
62 Exonuclease I 2650A 750 Units ناموجود TaKaRa
63 Laccase  from  Trametes  versicolor 38429-1G None ناموجود Sigma
64 PE Streptavidin 554061 None ناموجود BD Biosciences
65 Albumin EIA and RIA grad A0850 500g ناموجود Applichem
66 Albumin A0850,0500 None ناموجود Applichem
67 Amyloid beta Protein Fragment 1-40 A1075-.1MG None ناموجود Sigma
68 Peroxidase HRP A3615 None ناموجود Applichem
69 Peroxidase from horseradish grade l-10ku-Applichem A3615-10KU None ناموجود Applichem
70 Albumin from chicken egg white A5503-5g None ناموجود Sigma
71 Albumin, heat shock isolation pH 7.0 AD0023 25gr ناموجود BioBasic
72 0.5mg/mL, BSA, 2mL.SIZE.2ml. AD0069-2ml 2ml ناموجود BioBasic
73 BSA Standard Solution AJ642.SIZE.1ML None ناموجود BioBasic
74 Albumin, Protease Free.SIZE.50G AR2449-50gr 50gr ناموجود BioBasic
75 Alkaline phosphatase Power AP AZ140A 1mg ناموجود BioBasic
76 Mammalian Protease Inhibitor Cocktail, BS386-1ml 1ml ناموجود BioBasic
77 RNase-Free DNase Set BS88253-50 preps None ناموجود BioBasic
78 Albumin,pH 5.1+0. D0024 50gr ناموجود BioBasic
79 Albumin,pH 5.1+0.2 10gr D0024-10G 10G ناموجود BioBasic
80 Albumin,pH 5.1+0.2 25gr D0024-25G 25G ناموجود BioBasic
81 Albumin, pH 5.1+0.2 5gr D0024-5G 5G ناموجود BioBasic
82 Dialysis tubing cellulose membrane23mm غشاء دیالیز با قطر 23mm (Molecular weight cut-off : 12400Da) D0405 1meter ناموجود Sigma
83 Dialysis tubing cellulose membrane32mm غشاء دیالیز با قطر 32mm (Molecular weight cut-off : 12400Da) D0530 1meter ناموجود Sigma
84 Dialysis tubing cellulose membrane43mm غشاء دیالیز با قطر 43mm (Molecular weight cut-off : 14KDa) D9527 1meter ناموجود Sigma
85 Benzonase® Nuclease E1014 25ku ناموجود Sigma
86 Benzonase® Nuclease E1014 5ku ناموجود Sigma
87 Elastase from human leukocytes E8140-1UN None ناموجود Sigma
88 Thermo Scientific™ PstI (10 U/µL) ER0611 None ناموجود Thermo
89 MnlI ER1071 None ناموجود Thermo
90 Fast Green FCF FB0452 5gr ناموجود BioBasic
91 Thermo Scientific™ FastDigest™ Bsp1407I FD0933 None ناموجود Thermo
92 Amersham™ Hybond® P Western blotting membranes, PVDF GE10600021 1ea ناموجود Sigma
93 DEAE  Sepharose  Fast  Flow GE17-0709-10 25ml ناموجود GE Health Care
94 CASP3 (Human) Recombinant Protein (P01) H00000836 P01-10ug ناموجود Abnova
95 ADH1 (Exherin) 10MG HY-13541 None ناموجود Medchem express
96 Telmisartan 50MG HY-13955 None ناموجود Medchem express
97 TNF (Human) ELISA Kit KA0191 1Kit ناموجود Abnova
98 Lipopolysaccharides from Escherichia coli O111:B4 L2630-10MG None ناموجود Sigma
99 Luteinizing Hormone from sheep pituitary L5269 Vial ناموجود Sigma
100 Lactoperoxidase from Bovine Milk L8257 25mg ناموجود Sigma
101 Lysozyme LDB0308 100G ناموجود BioBasic
102 Lysozyme 600mg LDB0308-600MG 600mg ناموجود BioBasic
103 BIOTIN-PROTEIN L M00097 None ناموجود GeneScript
104 Bst DNA Polymerase M0275S None ناموجود NEB
105 Ovalbumin, purified O705084 1gr ناموجود BioBasic
106 CA2 (Human) Recombinant Protein P3488 100ug ناموجود Abnova
107 ADIPOQ (Human) Recombinant Protein P3520 100ug ناموجود Abnova
108 IL4 (Human) Recombinant Protein P4558-20ug None ناموجود Abnova
109 Turbo3C Protease P5380 1mg ناموجود Abnova
110 FGF21 (Human) Recombinant Protein P5989-25ug None ناموجود Abnova
111 Pepsin 1: 3000 PB0411 100gr ناموجود BioBasic
112 Proteinase K .SIZE.250MG PB0451-250MG 250mg ناموجود BioBasic
113 Proteinase K 50mg PB0451-50MG 50mg ناموجود BioBasic
114 Proteinase K PB0451.SIZE.1G 1g ناموجود BioBasic
115 Pancreatin-5.0 (5XUSP)from hog pancreas PB0680 100gr ناموجود BioBasic
116 Pancreatin-5.0 (5XUSP) from hog pancreas PB0680-50G None ناموجود BioBasic
117 Pancreatin-8.0 PB0681-100G 100g ناموجود BioBasic
118 Pepsin 1: 10,000 PB0688 100gr ناموجود BioBasic
119 Peroxidase,horseradish 100mg PB0691-100MG 100MG ناموجود BioBasic
120 Protein A PB0789-10 mg 10mg ناموجود BioBasic
121 Slide-A-Lyzer® Dialysis Cassettes and Kits, MWCO 3500 to 10000 PI66330 cassette ناموجود Thermo
122 Phosphatase Inhibitor Cocktail II PL019-1ml None ناموجود BioBasic
123 Blotting Paper, 15x15cm, 100 SHEETS PP3323 None ناموجود BioBasic
124 NBT/BCIP Stain Kit PW032-5preps None ناموجود BioBasic
125 RNase A Solution (10mg/m.SIZE.1MLl) RB0474 ناموجود BioBasic
126 2 x RIPA Buffer I ( pH 7.4) 2 x concentrate RB4475 500ml ناموجود BioBasic
127 2 x RIPA Buffer II ( pH 8.0) 2x concentrate RB4476.SIZE.500ML 500ml ناموجود BioBasic
128 IL-1 beta, Interleukin-1 beta, human RC212-12B-10UG None ناموجود BioBasic
129 B-Cell Maturation Antigen, BCMA, human RC214-21-20UG None ناموجود BioBasic
130 Fibroblast Growth Factor-Basic ; human FGF-basic RC215-13-10UG 13-10UG ناموجود BioBasic
131 Epidermal Growth Factor; human EGF RC216 15-100UG ناموجود BioBasic
132 Vascular Endothelial Growth Factor 165; human VEGF165 RC216-16 10ug ناموجود BioBasic
133 Interleukin-4 . murine IL-4 RC232-15.Size.20ug None ناموجود BioBasic
134 Modified Bradford Protein Assay Kit SK3041 1000 tests ناموجود BioBasic
135 Micro BCA Protein Assay Kit SK3061 250 test tubes or 1250 microplate assays ناموجود BioBasic
136 Lowry Protein Assay Kit SK4031-1000 Assays None ناموجود BioBasic
137 SC79 SML0749-5mg None ناموجود Sigma
138 RetroNectin® Recombinant Human Fibronectin Fragment T100A-0.5mg None ناموجود TaKaRa
139 Western BLoT Chemiluminescence HRP Substrate T7101A 250 mL ناموجود TaKaRa
140 Western BLOT Rapid Samp Sample T7121Q 2test ناموجود TaKaRa
141 TaKara BCA Protein Assay Kit T9300A 500 Assays ناموجود TaKaRa
142 TaKara Bradford Protein Assay T9310A 500 Assays ناموجود TaKaRa
143 Trypsin TB0626 1gr ناموجود BioBasic
144 Trypsin inhibitor, soybean TK213 100mg ناموجود BioBasic
145 Plasmide CRISPR/Cas9 KO Heme Oxygenase 1 (h) sc-400157 None ناموجود Santa Cruz
146 Plasmid HDR Heme Oxygenase 1 (h) sc-400157-HDR None ناموجود Santa Cruz