لیست محصولات

×

آیا سوالی دارید؟ با ما تماس بگیرید.تلفن: (021)44260285(4 خط) - تلگرام: +989391127651

محصولات موجود

آخرین به روزرسانی: 1399-03-16 20:00
# محصول شماره کاتالوگ اندازه قیمت (ریال) تولیدکننده
1

100bp Ladder 100 react 6

3407A 100 Rxns 16,950,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
2

500bp DNA ladder 250 ul6

3411A 50 µg 16,950,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
3

Loading buffer -6X 1vial6

9156-1Vial vials 950,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
4

TAE buffer 25x solution6

A0023-1L 1L 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
5

TBS buffer . 10x Solution6

A0027-4L None 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
6

Agarose B,Low EEO .SIZE.50G6

AB0014-50G 50 gr 8,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
7

Bis-acrylamide.SIZE.250G6

BB0025-250G 250gr 17,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
8

10-250kDa Wide Range Blue/Red/Green Three Color Prestained6

BZ0011G-100ul None 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
9

10-250kDa Wide Range Blue/Red/Green Three Color Prestained6

BZ0011G-200ul None 7,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
10

10-250kDa Wide Range Blue/Red/Green Three Color Prestained6

BZ0011G.500ul None 13,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
11

Agarose A 6

D0012-50G 50g 5,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
12

Eco-Stain Plus . ready to use6

DT81418-1 ML 1ML 16,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
13

AGAR A6

FB0010-100G 100gr 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
14

Agar A6

FB0010-500G 500G 9,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
15

Agar D, Purified Agar6

G243-100G 100G 5,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
16

DNA Marker H2 50,100,150,200,250,300,400,500,600,700,800 9006

GM345.SIZE.50 load None 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
17

0.5bp-10kb Ladder ready to use.SIZE.100 loading6

M101R-1-100 loading None 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
18

Lambda DNA / Hind III Marker ready to use.SIZE.100 loading6

M104R-1 100 loading 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
19

100 +50bp DNA Marker, Ready-to-use:106

M109-A-100 loading 100 Loading 7,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید

محصولات ناموجود

# محصول شماره کاتالوگ اندازه قیمت (ریال) تولیدکننده
1 Bis Acrylamid 25g ناموجود Acros
2 Acrylamide 100g ناموجود Acros
3 Agarose-100gr-Acros - None ناموجود Acros
4 Loading buffer-ایرانی - None ناموجود ایرانی
5 DNA Molecular Weight Marker VII. DIG-labeled 11669940910 None ناموجود Roche
6 200 bp DNA ladder 3410A 50 µg ناموجود TaKaRa
7 500 bp DNA ladder 3411A 50 µg ناموجود TaKaRa
8 Wide-range DNA ladder 0.8ml TaKaRa 3415A ناموجود TaKaRa
9 Gel Red 41003 0.5ml ناموجود Biotium
10 Acrylamide 800830 1kg ناموجود Merck
11 Loading buffer 10 X 9157 vials ناموجود TaKaRa
12 TBE buffer (Tris-Borate-EDTA), primix powder A0014 1PK ناموجود BioBasic
13 Agarose M AB0013 250gr ناموجود BioBasic
14 Agarose M AB0013-50G 50gr ناموجود BioBasic
15 Agarose B, low EEO AB0014 250gr ناموجود BioBasic
16 Agarose, Low melting gel AB0015 10gr ناموجود BioBasic
17 Agarose, Low melting gel.SIZE.25G AB0015-25G 25G ناموجود BioBasic
18 Mupid One Submarine AD160 دستگاه ناموجود TaKaRa
19 Bis-acrylamide.SIZE.10G BB0025-10G None ناموجود BioBasic
20 Bis-acrylamide.SIZE.50G BB0025-50G 50g ناموجود BioBasic
21 10-175kDa Wide Range Protein Molecular Weight Marker, Prestained11 band: 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 95, 120, 175kDa BG00363 500ul ناموجود BioBasic
22 10-240kDa Wide Range 3 Color Prestained Protein Ladder BG00364 500UL ناموجود BioBasic
23 Low Range Protein Molecular Weight Marker BM201 30ul ناموجود BioBasic
24 Protein Marker, Mid Range, ready to use BM523 200ul (20 loadings) ناموجود BioBasic
25 14.4-98kDa Mid Range Protein Molecular Weight Marker BM524 200ul ناموجود BioBasic
26 14.4-116kDa Wide Range Protein Molecular Weight Marker, Unstained BSM0431 2x1ml ناموجود BioBasic
27 14.4-116kDa Wide Range Protein Molecular Weight Marker, Unstained BSM0431 1ml ناموجود BioBasic
28 20-120kDa Mid Range Protein Molecular Weight Marker, Prestained BSM0441 250UL ناموجود BioBasic
29 20-120kDa Mid Range Protein Molecular Weight Marker, Prestained BSM0441-250UL ناموجود BioBasic
30 10-170kDa Wide Range Protein Molecular Weight Marker, Prestained BSM0671 2x250ul ناموجود BioBasic
31 10-170kDa Wide Range Protein Molecular Weight Marker, Prestained BSM0671-250ul 250ul ناموجود BioBasic
32 0.1-10ul Micro Tips, Short,1000/Pack,Sterile BT215 1000Pack ناموجود BioBasic
33 Agarose A D0012-250gr 250gr ناموجود BioBasic
34 Eco-Stain . ready to use DT81413-1 ML 1ML ناموجود BioBasic
35 Green-DNA Dye ,ready to use 0.5ml DT81414-0.5ML None ناموجود BioBasic
36 Eco Green-DNA Dye ,ready to use 1.5ml DT81414-1.5ml 1.5ml ناموجود BioBasic
37 Eco-Red-DNA Dye . Ready to use DT81415-0.5ML None ناموجود BioBasic
38 Eco-Red-DNA Dye . Ready to use DT81415-1 ML 1ML ناموجود BioBasic
39 AGAR B FB0012-100G 100gr ناموجود BioBasic
40 Agar B FB0012-500G 500G ناموجود BioBasic
41 Agar C G1253 500G ناموجود BioBasic
42 Low MW DNA Marker A ready touse25,50,75,100,150,200,300,400,500bp GM303 20 loading ناموجود BioBasic
43 25-500bp Low Range DNA Marker A, Ready-to-use GM303-20 loading None ناموجود BioBasic
44 DNA Marker B, Ready-to-use 100-600bp Low Range DNA Marker B, Ready-to-Use 6 DNA fragments: 100, 200, 300, 400, 500, 600bp GM331 50 Loading ناموجود BioBasic
45 500-10000bp DNA Marker, Ready-to-use M101R-1 SIZE.100 loading None ناموجود BioBasic
46 100 bp-10 Kb Wide Range DNA Logical Marker, Ready to use16 D M103R-1 100 LOADING ناموجود BioBasic
47 100bp-10kb Ladder, Ready to use,16bands 100loading M103R-1-100 loading 100 loading ناموجود BioBasic
48 100bp-1.5kb DNA Ladder Marker J4 ready to use 100,200,300,400,500,600,700,800,900,1000,1500bp M107R-1 100 Loading ناموجود BioBasic
49 100-1500bp DNA Marker, Ready-to-use M107R-1.Size.100 loadings None ناموجود BioBasic
50 Lambda DNA MDD22 100ug ناموجود BioBasic
51 ApopLadder Ex MK600 ناموجود TaKaRa
52 TBE (Tris Borate EDTA) powder T905 One Package for 1 lit ناموجود TaKaRa