لیست محصولات

×

آیا سوالی دارید؟ با ما تماس بگیرید.تلفن: (021)44260285(4 خط) - تلگرام: +989391127651

محصولات موجود

آخرین به روزرسانی: 1399-07-07 12:01
# محصول شماره کاتالوگ اندازه قیمت (ریال) تولیدکننده
1

500bp DNA ladder 250 ul

3411A 50 µg 19,500,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
2

Loading buffer -6X 1vial

9156-1Vial vials 1,200,000 TaKaRa مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
3

TAE buffer 25x solution

A0023-100ML None 1,100,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
4

TBS buffer . 10x Solution

A0027-250ML None 1,100,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
5

TBS buffer . 10x Solution

A0027-4L None 11,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
6

Agarose, Low melting ge.SIZE.10Gl

AB0015-10Gl 10gr 12,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
7

Bis-acrylamide.SIZE.1G

BB0025-1g None 650,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
8

Bis-acrylamide.SIZE.250G

BB0025-250G 250gr 25,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
9

Bis-acrylamide.SIZE.25G

BB0025-25g None 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
10

Bis-acrylamide.SIZE.5G

BB0025-5g None 1,100,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
11

10-200kDa Wide Range Protein Molecular Weight Marker:14band

BSM0661-250ul 250ul 11,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
12

10-250kDa Wide Range Blue/Red/Green Three Color Prestained

BZ0011G-100ul None 5,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
13

10-250kDa Wide Range Blue/Red/Green Three Color Prestained

BZ0011G.500ul None 22,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
14

سایبر سیف

DT81418-1 ML 1ML 16,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
15

Low MW DNA Marker A ready to use(25-500bp) 20loading

GM303-20 loading 20 loading 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
16

Lambda DNA / Hind III Marker ready to use.SIZE.100 loading

M104R-1 100 loading 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
17

100 +50bp DNA Marker, Ready-to-use:10

M109-A-100 loading 100 Loading 7,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
18

100 +50bp DNA Marker, Ready-to-use:10

M109-A-90 Loading None 7,200,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید

محصولات ناموجود

# محصول شماره کاتالوگ اندازه قیمت (ریال) تولیدکننده
1 Bis Acrylamid 25g ناموجود Acros
2 Acrylamide 100g ناموجود Acros
3 Loading buffer-ایرانی - None ناموجود ایرانی
4 Agarose-100gr-Acros - None ناموجود Acros
5 DNA Molecular Weight Marker VII. DIG-labeled 11669940910 None ناموجود Roche
6 100bp Ladder 100 react 3407A 100 Rxns ناموجود TaKaRa
7 200 bp DNA ladder 3410A 50 µg ناموجود TaKaRa
8 500 bp DNA ladder 3411A 50 µg ناموجود TaKaRa
9 Wide-range DNA ladder 0.8ml TaKaRa 3415A ناموجود TaKaRa
10 Gel Red 41003 0.5ml ناموجود Biotium
11 Acrylamide 800830 1kg ناموجود Merck
12 Loading buffer 10 X 9157 vials ناموجود TaKaRa
13 TBE buffer (Tris-Borate-EDTA), primix powder A0014 1PK ناموجود BioBasic
14 TAE buffer 25x solution A0023-1L 1L ناموجود BioBasic
15 Agarose M AB0013 250gr ناموجود BioBasic
16 Agarose M AB0013-100g None ناموجود BioBasic
17 Agarose M AB0013-50G 50gr ناموجود BioBasic
18 Agarose B, low EEO AB0014 250gr ناموجود BioBasic
19 Agarose B,Low EEO .SIZE.50G AB0014-50G 50 gr ناموجود BioBasic
20 Agarose, Low melting gel.SIZE.25G AB0015-25G 25G ناموجود BioBasic
21 Mupid One Submarine AD160 دستگاه ناموجود TaKaRa
22 Bis-acrylamide.SIZE.10G BB0025-10G None ناموجود BioBasic
23 Bis-acrylamide.SIZE.50G BB0025-50G 50g ناموجود BioBasic
24 Bis-acrylamide.SIZE.50g BB0025-50g None ناموجود BioBasic
25 10-175kDa Wide Range Protein Molecular Weight Marker, Prestained11 band: 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 95, 120, 175kDa BG00363 500ul ناموجود BioBasic
26 10-240kDa Wide Range 3 Color Prestained Protein Ladder BG00364 500UL ناموجود BioBasic
27 Low Range Protein Molecular Weight Marker BM201 30ul ناموجود BioBasic
28 Protein Marker, Mid Range, ready to use BM523 200ul (20 loadings) ناموجود BioBasic
29 14.4-98kDa Mid Range Protein Molecular Weight Marker BM524 200ul ناموجود BioBasic
30 14.4-116kDa Wide Range Protein Molecular Weight Marker, Unstained BSM0431 2x1ml ناموجود BioBasic
31 14.4-116kDa Wide Range Protein Molecular Weight Marker, Unstained BSM0431 1ml ناموجود BioBasic
32 20-120kDa Mid Range Protein Molecular Weight Marker, Prestained BSM0441 250UL ناموجود BioBasic
33 20-120kDa Mid Range Protein Molecular Weight Marker, Prestained BSM0441-250UL ناموجود BioBasic
34 10-200kDa Wide Range Protein Molecular Weight Marker, Unstained BSM0661 2x250ul ناموجود BioBasic
35 10-170kDa Wide Range Protein Molecular Weight Marker, Prestained BSM0671 2x250ul ناموجود BioBasic
36 10-170kDa Wide Range Protein Molecular Weight Marker, Prestained BSM0671-250ul 250ul ناموجود BioBasic
37 0.1-10ul Micro Tips, Short,1000/Pack,Sterile BT215 1000Pack ناموجود BioBasic
38 10-250kDa Wide Range Blue/Red/Green Three Color Prestained BZ0011G-200ul None ناموجود BioBasic
39 Agarose A D0012-250gr 250gr ناموجود BioBasic
40 Agarose A D0012-50G 50g ناموجود BioBasic
41 Eco-Stain . ready to use DT81413-1 ML 1ML ناموجود BioBasic
42 Green-DNA Dye ,ready to use 0.5ml DT81414-0.5ML None ناموجود BioBasic
43 Eco Green-DNA Dye ,ready to use 1.5ml DT81414-1.5ml 1.5ml ناموجود BioBasic
44 Eco-Red-DNA Dye . Ready to use DT81415-0.5ML None ناموجود BioBasic
45 Eco-Red-DNA Dye . Ready to use DT81415-1 ML 1ML ناموجود BioBasic
46 Eco-Stain Plus . ready to use DT81418-0.5ML None ناموجود BioBasic
47 25-500bp Low Range DNA Marker A, Ready-to-use GM303-20 loading None ناموجود BioBasic
48 DNA Marker B, Ready-to-use 100-600bp Low Range DNA Marker B, Ready-to-Use 6 DNA fragments: 100, 200, 300, 400, 500, 600bp GM331 50 Loading ناموجود BioBasic
49 DNA Marker H2 50,100,150,200,250,300,400,500,600,700,800 900 GM345.SIZE.50 load None ناموجود BioBasic
50 500-10000bp DNA Marker, Ready-to-use M101R-1 SIZE.100 loading None ناموجود BioBasic
51 0.5bp-10kb Ladder ready to use.SIZE.100 loading M101R-1-100 loading None ناموجود BioBasic
52 100 bp-10 Kb Wide Range DNA Logical Marker, Ready to use16 D M103R-1 100 LOADING ناموجود BioBasic
53 100bp-10kb Ladder, Ready to use,16bands 100loading M103R-1-100 loading 100 loading ناموجود BioBasic
54 100bp-1.5kb DNA Ladder Marker J4 ready to use 100,200,300,400,500,600,700,800,900,1000,1500bp M107R-1 100 Loading ناموجود BioBasic
55 100-1500bp DNA Marker, Ready-to-use M107R-1.Size.100 loadings None ناموجود BioBasic
56 Lambda DNA MDD22 100ug ناموجود BioBasic
57 ApopLadder Ex MK600 ناموجود TaKaRa
58 TBE (Tris Borate EDTA) powder T905 One Package for 1 lit ناموجود TaKaRa