لیست محصولات

×

آیا سوالی دارید؟ با ما تماس بگیرید.تلفن: (021)44260285(4 خط) - تلگرام: +989391127651

محصولات موجود

آخرین به روزرسانی: 1399-03-16 20:00
# محصول شماره کاتالوگ اندازه قیمت (ریال) تولیدکننده
1

رک نوک کریستالی خالی6

عدد 450,000 چینی مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
2

پلیت 4خانه نچسب استریل6

عدد 300,000 Jetbiofil مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
3

پرل شیشه ایی-250gr6

250g 950,000 ایرانی مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
4

فیلتر سرسرنگی 0.22 استریل تک عددی6

عدد 180,000 MS مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
5

رک نوک زرد همراه نوک6

450,000 چینی مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
6

فیلتر سرسرنگی 0.45 استریل تک عددی6

عدد 180,000 MS مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
7

پتری دیش 3.5 کشت سلول استریل6

عدد 350,000 Jetbiofil مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
8

پلیت 12 خانه کشت سلول استریل6

30012 None 195,000 SPL مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
9

پلیت 48خانه استریل Rnase & Dnase free-SPL6

30048 None 195,000 SPL مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
10

لوله فالکون 50 استریل RNase & DNase Freeبسته 25عددی6

50050 None 975,000 SPL مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
11

پی پت 5 استریل-SPL6

91005 None 37,000 SPL مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
12

پی پت 10 استریل-SPL6

91010 None 58,000 SPL مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
13

Nucleo Cassette6

941-0002 Pack 29,500,000 NucleoCassette مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
14

96 Well 2ml Deep Plate, Natural, Edge Filled, 6

BR581-96N None 450,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
15

96 Well 2ml Deep Plate, Natural, Edge Filled, 10 P6

BR581-96N None 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
16

96 Well 2ml Deep Plate, Natural, Edge Filled, Sterile, 10 P6

BR581-96NS 96NS 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
17

0.1-10UL MICRO TIPS, SHORT,96/RACK, STERILE6

BT215-RS رک 96 عددی 580,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
18

100-1000UL NATURAL TIP,NATURAL, STERILE, 100/RACK6

BT222-RS رک 100عددی 750,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
19

200UL NATURAL TIP, WITHGRADUATION, STERILE, 96/RACK6

BT224-RNS رک 96 عددی 600,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
20

رک سر سمپلر زرد (200 میکرو لیتر) مدرج استریل Rnase/DNase Free بدون رنگ6

BT224-RS Rack 600,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
21

0.5-10UL MICRO TIPS, 96/RACK,STERILE6

BT225-RS رک 96 عددی 580,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
22

0.5-10ul Micro Tips, LONG,1000/Pack,Sterile6

BT225-S 1000pcs 1,800,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
23

0.65ML TUBE, NATURAL,STERILE,100TUBES6

BT613-NS-100pcs None 350,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
24

2ML TUBE, NATURAL,STERILE,100TUBES6

BT619-NS-100pcs None 450,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
25

10/200mm Communis Chromatography ColUMns6

CH001.SIZE.1 5,400,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
26

10/300mm Communis Chromatography Columns6

CH002-SIZE.1 10/30mm 5,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
27

10/400mm Communis Chromatography Columns6

CH003 10/400mm 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
28

10/500mm Communis Chromatography Columns6

CH004 10/500mm 7,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
29

16/200mm Communis Chromatography Columns6

CH007-SIZE.1 16/200mm 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
30

16/300mm Communis Chromatography Columns6

CH008-SIZE.1 16/300mm 7,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
31

0.1-10UL FILTER TIP NATURAL,1000/PACK6

FT215 1000pcs 5,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
32

Glass beads, acid-washed6

G8772-10gr 10gr 4,800,000 Sigma مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
33

Filter Membranes-aquo System 6

HP131.SIZE.1 Pack 6,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
34

Filter Membranes-aquo System 6

HP132.SIZE.1 Pack 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
35

ilter Membranes-aquo System 6

HP133.SIZE.1 Pack 7,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
36

Ice Pack6

IB003 Pack 200,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
37

5-WELL CENTRIFUGE TUBE BOX6

R005-G Pack 400,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
38

5-Well Centrifuge Tube Box (10cc)6

R006-G Pack 400,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
39

5-Well Centrifuge Tube Box6

R007-G Pack 400,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
40

80COVER ONLY-WELL ONE SIDE NATURAL6

R567-C Pack 450,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
41

96COVER ONLY-WELL REVERSIBLE, NATURAL6

R577-C.SIZE.1 Pack 450,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
42

رک میکروتیوب0.2درب لولایی رک153خانه- Globall Roll6

Rack0.2 None 300,000 Global Roll مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
43

رک میکروتیوب1.5درب لولایی رک72خانه- Globall Roll6

Rack1.5 None 300,000 Global Roll مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
44

STANDARD GLASS CELL WITH LID,45 X 12.5 X 7.5 MM, INSIDE WIDT6

S003-G Pack 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
45

STANDARD GLASS CELL WITH LID,45 X 12.5 X 12.5 MM, INSIDE WID6

S004-G Pack 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
46

STANDARD GLASS FLUOROMETER CELL WITH LID6

S204-G Pack 7,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
47

96 well DNA plate with membrane (960uleach well)Subtotal6

SD5007 plate 2,100,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
48

STANDARD UV QUARTZ CELL WITH TELFLON STOPPER6

SQ014 Pack 15,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
49

SEMI-MICRO UV QUARTZ CELL WITH FROSTED WALLS AND WITH6

SQ294 عدد 11,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
50

1.5ML CONICAL TUBE WITH SCREWCAP, AMBER,500/BAG6

TC157-A 500/BAG 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
51

PLATE ROLLER6

TSM113 Pack 1,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
52

WASHING PLASTIC BOTTLE,NATURAL6

XP001 Pack 550,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید

محصولات ناموجود

# محصول شماره کاتالوگ اندازه قیمت (ریال) تولیدکننده
1 فلاسک T75 بسته 5عددی فیلتر دار Biofil کانادا 5 pcs ناموجود Jetbiofil
2 فلاسک T25 بسته 10 عددی فیلتر دار Biofil کانادا 10 pcs ناموجود Jetbiofil
3 tris ایرانی None ناموجود ایرانی
4 پنبه غیر استریل بسته ناموجود ایرانی
5 فلاسک کشت سلول 12.5cm سادهbiofil کانادا 10 pcs ناموجود Jetbiofil
6 رک کرایوتیوب 1.8 Pack ناموجود چینی
7 استریپ 0.2 (8تایی) None ناموجود چینی
8 لوله فالکون 15 بسته 25عددی استریل Biofil 25 pcs ناموجود Jetbiofil
9 لوپ - pack ناموجود BioBasic
10 ReadyStrip™ IPG Strips* 1632007 None ناموجود Biorad
11 رک نوک فیلتردار Rnase & Dnase free 0.5-10ul-Orange 2502000 None ناموجود Orange
12 رک نوک فیلتردار Rnase & Dnase free- 1-100ul- Orange 2502025 None ناموجود Orange
13 رک نوک فیلتردار Rnase & Dnase free 1000ul- Orange 2502041 None ناموجود Orange
14 نوک کریستالی Rnase&Dnase& pyrogen free-1000pcs- Orange 2502050 None ناموجود Orange
15 نوک زرد فیلتردارRnase & Dnase free-Orange 2502100 None ناموجود Orange
16 میکرو تیوب 0.2 Rnse Free بسته 1000عددی Orange 25500 None ناموجود Orange
17 لوله فالکون 15 استریل RNase & DNase Free بسته 50عددی 50015 None ناموجود SPL
18 فلاسک کشت سلول 25cm فیلتردار استریل بسته5 عددی 70025 None ناموجود SPL
19 فلاسک کشت سلول 75cm فیلتردار استریل بسته5 عددی 70075 None ناموجود SPL
20 فلاسک کشت سلول 175cm فیلتردار استریل بسته5 عددی 71175 None ناموجود SPL
21 Abscisic acid (+)(Dormin, ABA.SIZE.100MG) AB0001-100 MG 100mg ناموجود BioBasic
22 AUTOCLAVE INDICATOR TAPES.1ROLLS AT011.1ROLLS 1Rol ناموجود BioBasic
23 تیوب 0.2میلی لیتر پی سی آر ، با درب صاف ،استریل،10 Rnase/DNase Free بسته 1000 BP541-S100 بسته ناموجود BioBasic
24 0.2ML PCR TUBE, FLAT CAP BP541-S100 0.2ML ناموجود BioBasic
25 0.2ML PCR TUBE, DOMED CAP,STERILE,10X100/BAG BP542-S100 بسته ناموجود BioBasic
26 تیوب 5/0 میلی لیتر مخصوص PCRبدون رنگ با درب تخت دارای بسته بندی 1000تایی Rnase/DNase Free BP602-S100 بسته ناموجود BioBasic
27 تیوب 5/0 میلی لیتر مخصوص PCRبدون رنگ با درب تخت دارای بسته بندی 100تایی Rnase/DNase Free BP602-S100-1pak 100pcs ناموجود BioBasic
28 10-200kDa Wide Range Protein Molecular Weight Marker, Unstained BSM0661 2x250ul ناموجود BioBasic
29 سرسمپلرکریستالی کوتاه (10-0.1 میکرو لیتر) استریل Rnase/DNase Free بسته هزار عددی BT215-S بسته هزار عددی ناموجود BioBasic
30 0.2-10ul MICRO TIPS, MEDI, 96/RACK,STERILE BT216-RS رک 96 عددی ناموجود BioBasic
31 0.2-10ul Micro Tips, MEDI,1000/Pack,Sterile BT216-S 1000pcs ناموجود BioBasic
32 0.2-10ul Micro Tips, MEDI,100/Pack,Sterile BT216-S-100 None ناموجود BioBasic
33 100-1000ul Blue Tip, 1000/Pack,Sterile BT222-BS بسته ناموجود BioBasic
34 سر سمپلر آبی (1000-100میکرولیتر) استریل بدون Rnase/DNase Free رنگ بسته هزار عددی BT222-NS بسته هزار عددی ناموجود BioBasic
35 سر سمپلر زرد (200 میکرو لیتر) مدرج استریل بدون رنگ بسته هزار عددی Rnase/DNase Free BT224-NS بسته ناموجود BioBasic
36 200ul Yellow Tip, with Graduation,1000/Pack,Sterile BT224-YS بسته هزار عددی ناموجود BioBasic
37 سرسمپلر 300میکرولیتر، استریل  Rnase/DNase Free BT330-NS 1000 pcs ناموجود BioBasic
38 0.65ML TUBE, NATURAL,STERILE,1000TUBES BT613-NS 1000pcs ناموجود BioBasic
39 2ML TUBE, NATURAL,STERILE,1000TUBES BT619-NS 1000pcs ناموجود BioBasic
40 تیوب 1/5 میلی لیتر بدون رنگ دارای بسته بندی 1000تایی و استریل Rnase/DNase Free BT620-NS بسته ناموجود BioBasic
41 1.5ML Tube, Natural, Sterile, /Bag 100 BT620-NS-100Pak None ناموجود BioBasic
42 فالکون 15 BT888-SN بسته 100 تایی ناموجود BioBasic
43 15ML Centrifuge Tube, Screw Cap, Red, Sterile, 100/Bag BT888-SR SR ناموجود BioBasic
44 15ML Centrifuge Tube, Screw Cap, Yellow, Sterile, 100/Bag BT888-YS 100pcs ناموجود BioBasic
45 تیوب ml50با درب بدون رنگ مخصوص سرعت بالا، استریل/بسته 25تایی  Rnase/DNase Free CT790-SN 25pcs ناموجود BioBasic
46 کرایوتیوب 1.8 استریل بسته20عددی jetbiofil کانادا FCT312020 None ناموجود Jetbiofil
47 نوک کریستالی فیلتردارRnase & Dnase free- GEB FT0010-B-N None ناموجود GEB
48 رک نوک فیلتردارRnase & Dnase free 10ul-GEB FT0010-R-NS None ناموجود GEB
49 نوک زرد فیلتردار Rnase & Dnase free- GEB FT0102-B-N None ناموجود GEB
50 رک نوک فیلتردارRnase & Dnase free 100ul-GEB FT0102-R-NS None ناموجود GEB
51 رک سرسمپلرفیلتردار10-1/0 میکرو لیتراستریل رک 96 عددی  Rnase/DNase Free FT215-RNS رک 96 عددی ناموجود BioBasic
52 سرسمپلر فیلتردار شفاف –سایز 1000-100میکرولیتر بسته 1000 عددی FT222 1000pcs ناموجود BioBasic
53 100-1000UL FILTER TIP, NATURAL,STERILE, 100/RACK FT222-RS رک 100 خانه ناموجود BioBasic
54 سرسمپلرفیلتردار100-10  میکرو لیتر بسته 1000 عددی FT224 1000pcs ناموجود BioBasic
55 10-100UL Filter Tip, Natural, Sterile, 96/Rack FT224-RNS رک 96 عددی ناموجود BioBasic
56 0.5-10UL FILTER TIP, NATURAL,1000/PACK FT225 ناموجود BioBasic
57 0.1-10UL MICRO TIP, NATURAL,STERILE, 96/RACK FT225-RNS رک 96 عددی ناموجود BioBasic
58 دسته هاون خردکننده بافت، مخروطی شکل GR111 100 loading ناموجود BioBasic
59 رک 38 خانه میکروتیوب 1/5 سرماساز IB002A رک 38 عددی ناموجود BioBasic
60 ICE PACK ICE None ناموجود BioBasic
61 سرسمپلر زرد-jetbiofil- Rnase & Dnase free PMT011200 None ناموجود Jetbiofil
62 رک 11 خانه مخصوص تیوب سانتریفیوژ R011-N Pack ناموجود BioBasic
63 رک 12 خانه مخصوص تیوب سانتریفیوژ R012-N Pack ناموجود BioBasic
64 رک 24 خانه مخصوص تیوب سانتریفیوژ R024-N Pack ناموجود BioBasic
65 رک 96 خانه 5 لایه مخصوص سرسمپلر 200میکرولیتر قابل اتوکلاو با کاور RA225-5LR 5*96rack ناموجود BioBasic
66 رک مخصوص سرسمپلر زرد RA226BR rack ناموجود BioBasic
67 Multi-channel Reagent Boat 100 ml (Reservoir) RB333 Pack ناموجود BioBasic
68 Plastic Foam Racks, Octagonal, 83X12MM RF024 83X12MM ناموجود BioBasic
69 Plastic Foam Racks, Circle 83X12MM RF025 83X12MM ناموجود BioBasic
70 Plastic Foam Racks, Triangle, 86X12MM RF026 86X12MM ناموجود BioBasic
71 رک میکروتیوب0.5درب لولایی رک98خانه- Globall Roll Rack0.5 None ناموجود Global Roll
72 فلاسک کشت سلول75cmفیلتردار استریل-Sorfa SCF12250 None ناموجود Sorfa
73 قاشقک استیل 160 میلیمتر SP063 pack ناموجود ایرانی
74 قاشقک استیل 180 میلیمتر SP064 Pack ناموجود BioBasic
75 اسکوپ استیل 160 میلیمتر SP072 Pack ناموجود BioBasic
76 میکرو اسپاتول تخت  با انتهای گرد 160 میلیمتر SP075 Pack ناموجود BioBasic
77 پیمانه استیل بزرگ SP076 Pack ناموجود BioBasic
78 پیمانه استیل متوسط SP077 Pack ناموجود BioBasic
79 سل کوارتز با درب ساده 4 طرف مات به ابعاد 45*12.5*12.5 میلیمتر با حجم 0.7 میلی لیتر UV میکرو SQ244 عدد ناموجود BioBasic
80 تیوب 5/0 با درب پیچ دار ته مخروطی، استریل، بسته 500تایی  Rnase/DNase Free TC132-SN 500pcs ناموجود BioBasic
81 تیوب 5/1 میلی لیتر ته مخروطی با درب پیچی آبی ،استریل ، Rnase/DNase Free بسته پانصد عددی TC153-SB  500pcs ناموجود BioBasic
82 تیوب 65/1 میلی لیتر ته مخروطی با درب پیچی قرمز ،استریل Rnase/DNase Free، بسته پانصد عددی TC154-SR 500pcs ناموجود BioBasic
83 1.5ML CONICAL TUBE WITH SCREW CAP, STERILE, GREEN,500/BAG TC157-SG ناموجود BioBasic
84 فلاسک کشت سلولی ml250 بسته 5تایی استریل TCF70-250 5pcs ناموجود BioBasic
85 Culture Tube, 12 ml, Natural, Dual Cap, Sterile TD444-S.SIZE.1PK None ناموجود BioBasic
86 تیوب 5/0 میلی لیتر پایه دار با درب پیچی ، استریل، بسته پانصد عددی  Rnase/DNase Free TK342-SN 500pcs ناموجود BioBasic
87 تیوب 5/0 میلی لیتر پایه دار با درب پیچی زرد ، استریل، بسته پانصد عددی  Rnase/DNase Free TK346-SY 500pcs ناموجود BioBasic
88 تیوب 5/0 میلی لیتر پایه دار با درب پیچی سبز ، استریل، بسته پانصد عددی Rnase/DNase Free TK347-SG 500pcs ناموجود BioBasic
89 1.5ML SKIRTED TUBE WITH SCREWCAP, STERILE, NATURAL,500/BAG TK352-SN None ناموجود BioBasic
90 1.5ML SKIRTED TUBE WITH SCREW CAP, STERILE, BLUE,500/BAG TK353-SB None ناموجود BioBasic
91 1.5ML SKIRTED TUBE WITH SCREW CAP, STERILE, RED,500/BAG TK354-SR None ناموجود BioBasic
92 1.5ML Skirted Tube With Screw Cap, Amber, 500/Bag TK357-A بسته ناموجود BioBasic
93 1.5ML SKIRTED TUBE WITH SCREW CAP, STERILE, GREEN,500/BAG TK357-SG None ناموجود BioBasic
94 2ML Skirted Tube With Screw Cap, Sterile, Natural, 500/Bag TK362-SN 500pcs ناموجود BioBasic
95 2ML Skirted Tube With Screw Cap, Sterile, Blue, 500/Bag TK363-SB 500pcs ناموجود BioBasic
96 2ML Skirted Tube With Screw Cap, Sterile, Red, 500/Bag TK364-SR 500pcs ناموجود BioBasic
97 2ML Skirted Tube With Screw Cap, Sterile, White, 500/Bag TK365-SW 500pcs ناموجود BioBasic
98 2ML Skirted Tube With Screw Cap, Sterile, Yellow, 500/Bag TK366-SY 500pcs ناموجود BioBasic
99 2ML Skirted Tube With Screw Cap, Sterile, Green, 500/Bag TK367-SG 500pcs ناموجود BioBasic
100 2ML Skirted Tube With Screw Cap, Natural, 500/Bag TK371 N ناموجود BioBasic
101 2ML SKIRTED TUBE WITH SCREW CAP, STERILE,YELLOW,500/BAG TK376-SY بسته ناموجود BioBasic
102 میکروتیوب 2 میلی-500عددی Tube2 None ناموجود چینی
103 میکروتیوب 5 میلی-200عددی-seven med Tube5 None ناموجود چینی
104 Nalgene® narrow-mouth bottles Z130540-1PAK 1Pack ناموجود Sigma
105 انکوباتور شیکردار 65 لیتری انکوباتور شيکردار 65 65lit ناموجود BioBasic
106 پی پت شیشه ایی-10 سی سی پي پت شيشه ايي-10 سي 10cc ناموجود BioBasic