لیست محصولات

×

آیا سوالی دارید؟ با ما تماس بگیرید.تلفن: (021)44260285(4 خط) - تلگرام: +989391127651

محصولات موجود

# محصول شماره کاتالوگ اندازه قیمت (ریال) تولیدکننده
1 رک نوک زرد همراه نوک 450,000 چینی
2 فيلتر سرسرنگي 0.45 استریل تک عددي عدد 180,000 MS
3 پرل شيشه ايي-250gr 250g 950,000 ایرانی
4 فيلتر سرسرنگي 0.22 استریل تک عددي عدد 180,000 MS
5 رک نوک کريستالي خالي عدد 450,000 چینی
6 پليت 12 خانه استريل - None 190,000 SPL
7 رک نوک فیلتردار Rnase & Dnase free 0.5-10ul-Orange 2502000 None 800,000 Orange
8 رک نوک فیلتردار Rnase & Dnase free- 1-100ul- Orange 2502025 None 800,000 Orange
9 رک نوک فیلتردار Rnase & Dnase free 1000ul- Orange 2502041 None 980,000 Orange
10 نوک کریستالی Rnase&Dnase& pyrogen free-1000pcs- Orange 2502050 None 3,950,000 Orange
11 نوک زرد فیلتردارRnase & Dnase free-Orange 2502100 None 3,950,000 Orange
12 ميکرو تيوب 0.2 Rnse Free بسته 1000عددي Orange 25500 None 2,950,000 Orange
13 پلیت 48خانه استریل Rnase & Dnase free-SPL 30048 None 190,000 SPL
14 لوله فالکون 50 استريل RNase & DNase Freeبسته 25عددي 50050 None 975,000 SPL
15 فلاسک کشت سلول 175cm فيلتردار استريل بسته5 عددي 71175 None 1,425,000 SPL
16 پی پت 5 استریل-SPL 91005 None 30,000 SPL
17 پی پت 10 استریل-SPL 91010 None 58,000 SPL
18 NucleoCassette™ 941-0002 Pack 29,500,000 NucleoCassette
19 Abscisic acid (Dormin, ABA) (+) AB0001 100mg 6,950,000 BioBasic
20 AUTOCLAVE INDIcat_numberOR TAPES AT011.1ROLLS 1Rol 3,950,000 BioBasic
21 تیوب 0.2میلی لیتر پی سی آر ، با درب صاف ،استریل،10 Rnase/DNase Free بسته 1000 BP541-S100 بسته 4,500,000 BioBasic
22 تیوب 0.2میلی لیتر پی سی آر ، با درب محدب ،استریل،10 Rnase/DNase Free بسته 1000 عددی BP542-S100 بسته 4,500,000 BioBasic
23 96 Well 2ml Deep Plate, Natural, Edge Filled, BR581-96N None 450,000 BioBasic
24 96 Well 2ml Deep Plate, Natural, Edge Filled, Sterile, 10 P BR581-96NS 96NS 4,950,000 BioBasic
25 رک سرسمپلرکریستالی کوتاه (10-1/0 میکرو لیتر)استریل رک 96 عددی BT215-RS رک 96 عددی 580,000 BioBasic
26 رک سرسمپلرکریستالی متوسط (10-2/0 میکرو لیتر)استریل رک 96 عددی Rnase/DNase Free BT216-RS رک 96 عددی 580,000 BioBasic
27 سرسمپلرکریستالی متوسط (10-2/0 میکرو لیتر)استریل Rnase/DNase Free BT216-S 1000pcs 1,800,000 BioBasic
28 سرسمپلر آبی 1000-100میکرولیتر استریل-بسته 1000 عددی Rnase/DNase Free BT222-BS بسته 2,950,000 BioBasic
29 رک سر سمپلر آبی (100-1000) رک 100 خانه استریل RNase & DNase Free BT222-RS رک 100عددی 750,000 BioBasic
30 رک سر سمپلر زرد (200 میکرو لیتر) مدرج استریل Rnase/DNase Free BT224-RS , Rack BT224-RNS رک 96 عددی 600,000 BioBasic
31 سر سمپلر زرد (200 میکرو لیتر)مدرج استریل Rnase/DNase Free بسته هزار عددی BT224-YS بسته هزار عددی 1,950,000 BioBasic
32 رک سرسمپلرکریستالی (10-5/0 میکرو لیتر)استریل رک 96 عددی Rnase/DNase Free BT225-RS رک 96 عددی 580,000 BioBasic
33 سرسمپلرکریستالی بلند (10-5/0 میکرو لیتر)استریل بسته هزار عددی Rnase/DNase Free BT225-S 1000pcs 1,800,000 BioBasic
34 تیوب 65/0 میلی لیتر استریل ، بسته 1000 عددی Rnase/DNase Free BT613-NS 1000pcs 2,950,000 BioBasic
35 تیوب 2 میلی لیتر ته مخروطی استریل  Rnase/DNase Free بسته 1000 عددی BT619-NS 1000pcs 3,950,000 BioBasic
36 تیوب 1/5 میلی لیتر بدون رنگ دارای بسته بندی 1000تایی و استریل Rnase/DNase Free BT620-NS بسته 3,950,000 BioBasic
37 1.5ML Tube, Natural, Sterile, /Bag 100 BT620-NS-100Pak None 420,000 BioBasic
38 10/200mm Communis Chromatography ColUMns CH001.SIZE.1 5,400,000 BioBasic
39 10/300mm Communis Chromatography Columns CH002 10/30mm 5,950,000 BioBasic
40 10/400mm Communis Chromatography Columns CH003 10/400mm 6,950,000 BioBasic
41 10/500mm Communis Chromatography Columns CH004 10/500mm 7,500,000 BioBasic
42 16/200mm Communis Chromatography Columns CH007 16/200mm 6,950,000 BioBasic
43 16/300mm Communis Chromatography Columns CH008 16/300mm 7,950,000 BioBasic
44 نوک کریستالی فیلتردارRnase & Dnase free- GEB FT0010-B-N None 3,950,000 GEB
45 رک نوک فیلتردارRnase & Dnase free 10ul-GEB FT0010-R-NS None 800,000 GEB
46 نوک زرد فیلتردار Rnase & Dnase free- GEB FT0102-B-N None 3,950,000 GEB
47 رک نوک فیلتردارRnase & Dnase free 100ul-GEB FT0102-R-NS None 800,000 GEB
48 سرسمپلر فیلتردار شفاف 10- 1/0میکرولیتر بسته 1000 عددی FT215 1000pcs 4,950,000 BioBasic
49 رک سرسمپلر فیلتردار( 1000-100میکرولیتر) استریل رک 100 عددی  Rnase/DNase Free FT222-RS رک 100 خانه 980,000 BioBasic
50 رک سر سمپلر کریستالی فیلتردار(10-5/0میکرولیتر) استریل رک 96 عددی  Rnase/DNase Free FT225-RNS رک 96 عددی 800,000 BioBasic
51 Glass beads G8772 10gr 4,800,000 Sigma
52 ممبران استات سلولز بسته 100 عددی13 MM,0.45UM, 100/Box HP131 Pack 3,950,000 BioBasic
53 ممبران استات سلولز بسته 100 عددی 25 MM,0.45UM, 100/Box HP132 Pack 4,500,000 BioBasic
54 ممبران استات سلولز بسته 100 عددی 50 MM,0.45UM,100/Box HP133 Pack 4,950,000 BioBasic
55 رک 38 خانه میکروتیوب 1/5 سرماساز IB002A رک 38 عددی 1,950,000 BioBasic
56 جعبه 5 خانه مخصوص تیوب سانتریفیوژ(تیوب 5/1 یا 2 میلی لیتر) R005-G Pack 400,000 BioBasic
57 جعبه 5 خانه مخصوص تیوب سانتریفیوژ (ویال شیشه ای 3 میلی لیتر) R006-G Pack 400,000 BioBasic
58 جعبه 5 خانه مخصوص تیوب سانتریفیوژ (ویال شیشه ای 10 میلی لیتر) R007-G Pack 400,000 BioBasic
59 کاور مخصوص رک 80 خانه دورو  بدون رنگ R567-C Pack 450,000 BioBasic
60 کاور مخصوص رک 96 خانه دورو  بدون رنگ R577-C Pack 450,000 BioBasic
61 رک میکروتیوب0.2درب لولایی رک153خانه- Globall Roll Rack0.2 None 300,000 Global Roll
62 رک میکروتیوب0.5درب لولایی رک98خانه- Globall Roll Rack0.5 None 300,000 Global Roll
63 رک میکروتیوب1.5درب لولایی رک72خانه- Globall Roll Rack1.5 None 300,000 Global Roll
64 Multi-channel Reagent Boat 100 ml (Reservoir) RB333 Pack 350,000 BioBasic
65 سل شیشه ای با درب حجم 1.7 میلی لیتر به ابعاد45*12.5*7.5 میلیمتر S003-G Pack 1,500,000 BioBasic
66 سل شیشه ای با درب به ابعاد 45*12.5*12.5 میلیمتر با حجم 3.5 میلی متر S004-G Pack 1,500,000 BioBasic
67 فلاسک کشت سلول75cmفیلتردار استریل-Sorfa SCF12250 None 950,000 Sorfa
68 پلیت DNA 96 خانه با غشاء(960 میکرو مول) SD5007 plate 2,100,000 BioBasic
69 سل کوارتز UV استاندارد با درب تفلونی دو طرف مات با ابعاد 45*12.5*12.5 و حجم 3.5 میلی لیتر SQ014 Pack 13,500,000 BioBasic
70 سل کوارتز با درب ساده 4 طرف مات به ابعاد 45*12.5*12.5 میلیمتر با حجم 0.7 میلی لیتر UV میکرو SQ244 عدد 7,500,000 BioBasic
71 سل کوارتز با درب تفلونی 4 طرف مات به ابعاد 45*12.5*12.5 میلیمتر و حجم 1.4 میلی لیتر UV سمی میکرو SQ294 عدد 11,000,000 BioBasic
72 1.5ML CONICAL TUBE WITH SCREWCAP, AMBER,500/BAG TC157-A 500/BAG 4,950,000 BioBasic
73 1.5ML SKIRTED TUBE WITH SCREWCAP, STERILE, NATURAL,500/BAG TK352-SN None 4,950,000 BioBasic
74 1.5ML SKIRTED TUBE WITH SCREW CAP, STERILE, BLUE,500/BAG TK353-SB None 4,950,000 BioBasic
75 1.5ML SKIRTED TUBE WITH SCREW CAP, STERILE, RED,500/BAG TK354-SR None 4,950,000 BioBasic
76 1.5ML Skirted Tube With Screw Cap, Amber, 500/Bag TK357-A بسته 6,950,000 BioBasic
77 1.5ML SKIRTED TUBE WITH SCREW CAP, STERILE, GREEN,500/BAG TK357-SG None 4,950,000 BioBasic
78 غلطک پلیت با دسته چوبی TSM113 Pack 1,400,000 BioBasic
79 بطری پلاستیکی برای شستشو/درب آبی-قابل اتوکلاو(پی ست) XP001 Pack 550,000 BioBasic

محصولات ناموجود

# محصول شماره کاتالوگ اندازه قیمت (ریال) تولیدکننده
1 tris ايراني None ناموجود ایرانی
2 استريپ 0.2 (8تايي) None ناموجود چینی
3 رک کرايوتيوب 1.8 Pack ناموجود چینی
4 پنبه غیر استریل بسته ناموجود ایرانی
5 فلاسک کشت سلول 12.5cm سادهbiofil کانادا 10 pcs ناموجود Jetbiofil
6 فلاسک T75 بسته 5عددي فيلتر دار Biofil کانادا 5 pcs ناموجود Jetbiofil
7 لوپ - pack ناموجود BioBasic
8 ReadyStrip™ IPG Strips* 1632007 None ناموجود Biorad
9 لوله فالکون 15 استريل RNase & DNase Free بسته 50عددي 50015 None ناموجود SPL
10 فلاسک کشت سلول 25cm فيلتردار استريل بسته5 عددي 70025 None ناموجود SPL
11 فلاسک کشت سلول 75cm فيلتردار استريل بسته5 عددي 70075 None ناموجود SPL
12 0.2ML PCR TUBE, FLAT CAP BP541-S100 0.2ML ناموجود BioBasic
13 تیوب 5/0 میلی لیتر مخصوص PCRبدون رنگ با درب تخت دارای بسته بندی 1000تایی Rnase/DNase Free BP602-S100 بسته ناموجود BioBasic
14 تیوب 5/0 میلی لیتر مخصوص PCRبدون رنگ با درب تخت دارای بسته بندی 100تایی Rnase/DNase Free BP602-S100-1pak 100pcs ناموجود BioBasic
15 10-200kDa Wide Range Protein Molecular Weight Marker, Unstained BSM0661 2x250ul ناموجود BioBasic
16 سرسمپلرکریستالی کوتاه (10-0.1 میکرو لیتر) استریل Rnase/DNase Free بسته هزار عددی BT215-S بسته هزار عددی ناموجود BioBasic
17 سر سمپلر آبی (1000-100میکرولیتر) استریل بدون Rnase/DNase Free رنگ بسته هزار عددی BT222-NS بسته هزار عددی ناموجود BioBasic
18 سر سمپلر زرد (200 میکرو لیتر) مدرج استریل بدون رنگ بسته هزار عددی Rnase/DNase Free BT224-NS بسته ناموجود BioBasic
19 رک سر سمپلر زرد (200 میکرو لیتر) مدرج استریل Rnase/DNase Free بدون رنگ BT224-RS Rack ناموجود BioBasic
20 سرسمپلر 300میکرولیتر، استریل  Rnase/DNase Free BT330-NS 1000 pcs ناموجود BioBasic
21 فالکون 15 BT888-SN بسته 100 تایی ناموجود BioBasic
22 15ML Centrifuge Tube, Screw Cap, Red, Sterile, 100/Bag BT888-SR SR ناموجود BioBasic
23 15ML Centrifuge Tube, Screw Cap, Yellow, Sterile, 100/Bag BT888-YS 100pcs ناموجود BioBasic
24 تیوب ml50با درب بدون رنگ مخصوص سرعت بالا، استریل/بسته 25تایی  Rnase/DNase Free CT790-SN 25pcs ناموجود BioBasic
25 کرایوتیوب 1.8 استریل بسته20عددی jetbiofil کانادا FCT312020 None ناموجود DUMMY
26 رک سرسمپلرفیلتردار10-1/0 میکرو لیتراستریل رک 96 عددی  Rnase/DNase Free FT215-RNS رک 96 عددی ناموجود BioBasic
27 سرسمپلر فیلتردار شفاف –سایز 1000-100میکرولیتر بسته 1000 عددی FT222 1000pcs ناموجود BioBasic
28 سرسمپلرفیلتردار100-10  میکرو لیتر بسته 1000 عددی FT224 1000pcs ناموجود BioBasic
29 10-100UL Filter Tip, Natural, Sterile, 96/Rack FT224-RNS رک 96 عددی ناموجود BioBasic
30 0.5-10UL FILTER TIP, NATURAL,1000/PACK FT225 ناموجود BioBasic
31 دسته هاون خردکننده بافت، مخروطی شکل GR111 100 loading ناموجود BioBasic
32 Ice Pack IB003 Pack ناموجود BioBasic
33 ICE PACK ICE None ناموجود BioBasic
34 رک 11 خانه مخصوص تیوب سانتریفیوژ R011-N Pack ناموجود BioBasic
35 رک 12 خانه مخصوص تیوب سانتریفیوژ R012-N Pack ناموجود BioBasic
36 رک 24 خانه مخصوص تیوب سانتریفیوژ R024-N Pack ناموجود BioBasic
37 رک 96 خانه 5 لایه مخصوص سرسمپلر 200میکرولیتر قابل اتوکلاو با کاور RA225-5LR 5*96rack ناموجود BioBasic
38 رک مخصوص سرسمپلر زرد RA226BR rack ناموجود BioBasic
39 Plastic Foam Racks, Octagonal, 83X12MM RF024 83X12MM ناموجود BioBasic
40 Plastic Foam Racks, Circle 83X12MM RF025 83X12MM ناموجود BioBasic
41 Plastic Foam Racks, Triangle, 86X12MM RF026 86X12MM ناموجود BioBasic
42 سل شیشه ای استاندارد فلورومتر با درب S204-G Pack ناموجود BioBasic
43 قاشقک استیل 160 میلیمتر SP063 pack ناموجود ایرانی
44 قاشقک استیل 180 میلیمتر SP064 Pack ناموجود BioBasic
45 اسکوپ استیل 160 میلیمتر SP072 Pack ناموجود BioBasic
46 میکرو اسپاتول تخت  با انتهای گرد 160 میلیمتر SP075 Pack ناموجود BioBasic
47 پیمانه استیل بزرگ SP076 Pack ناموجود BioBasic
48 پیمانه استیل متوسط SP077 Pack ناموجود BioBasic
49 تیوب 5/0 با درب پیچ دار ته مخروطی، استریل، بسته 500تایی  Rnase/DNase Free TC132-SN 500pcs ناموجود BioBasic
50 تیوب 5/1 میلی لیتر ته مخروطی با درب پیچی آبی ،استریل ، Rnase/DNase Free بسته پانصد عددی TC153-SB  500pcs ناموجود BioBasic
51 تیوب 65/1 میلی لیتر ته مخروطی با درب پیچی قرمز ،استریل Rnase/DNase Free، بسته پانصد عددی TC154-SR 500pcs ناموجود BioBasic
52 1.5ML CONICAL TUBE WITH SCREW CAP, STERILE, GREEN,500/BAG TC157-SG ناموجود BioBasic
53 فلاسک کشت سلولی ml250 بسته 5تایی استریل TCF70-250 5pcs ناموجود BioBasic
54 تیوب 5/0 میلی لیتر پایه دار با درب پیچی ، استریل، بسته پانصد عددی  Rnase/DNase Free TK342-SN 500pcs ناموجود BioBasic
55 تیوب 5/0 میلی لیتر پایه دار با درب پیچی زرد ، استریل، بسته پانصد عددی  Rnase/DNase Free TK346-SY 500pcs ناموجود BioBasic
56 تیوب 5/0 میلی لیتر پایه دار با درب پیچی سبز ، استریل، بسته پانصد عددی Rnase/DNase Free TK347-SG 500pcs ناموجود BioBasic
57 2ML Skirted Tube With Screw Cap, Sterile, Natural, 500/Bag TK362-SN 500pcs ناموجود BioBasic
58 2ML Skirted Tube With Screw Cap, Sterile, Blue, 500/Bag TK363-SB 500pcs ناموجود BioBasic
59 2ML Skirted Tube With Screw Cap, Sterile, Red, 500/Bag TK364-SR 500pcs ناموجود BioBasic
60 2ML Skirted Tube With Screw Cap, Sterile, White, 500/Bag TK365-SW 500pcs ناموجود BioBasic
61 2ML Skirted Tube With Screw Cap, Sterile, Yellow, 500/Bag TK366-SY 500pcs ناموجود BioBasic
62 2ML Skirted Tube With Screw Cap, Sterile, Green, 500/Bag TK367-SG 500pcs ناموجود BioBasic
63 2ML Skirted Tube With Screw Cap, Natural, 500/Bag TK371 N ناموجود BioBasic
64 2ML SKIRTED TUBE WITH SCREW CAP, STERILE,YELLOW,500/BAG TK376-SY بسته ناموجود BioBasic
65 میکروتیوب 2 میلی-500عددی Tube2 None ناموجود DUMMY
66 میکروتیوب 5 میلی-200عددی-seven med Tube5 None ناموجود DUMMY
67 Nalgene® narrow-mouth bottles Z130540-1PAK 1Pack ناموجود Sigma
68 انکوباتور شيکردار 65 ليتري انکوباتور شيکردار 65 65lit ناموجود BioBasic
69 پي پت شيشه ايي-10 سي سي پي پت شيشه ايي-10 سي 10cc ناموجود BioBasic