لیست محصولات

×

آیا سوالی دارید؟ با ما تماس بگیرید.تلفن: (021)44260285(4 خط) - تلگرام: +989391127651

محصولات موجود

آخرین به روزرسانی: 1399-07-07 13:01
# محصول شماره کاتالوگ اندازه قیمت (ریال) تولیدکننده
1

فیلتر سرسرنگی 0.45 استریل تک عددی

عدد 180,000 MS مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
2

پتری دیش 3.5 کشت سلول استریل

عدد 450,000 Jetbiofil مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
3

پلیت 4خانه نچسب استریل

عدد 350,000 Jetbiofil مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
4

پرل شیشه ایی-250gr

250g 950,000 ایرانی مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
5

رک نوک زرد همراه نوک

450,000 چینی مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
6

فیلتر سرسرنگی 0.22 استریل تک عددی

عدد 180,000 Filter Bio مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
7

رک نوک کریستالی خالی

عدد 450,000 چینی مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
8

پلیت 12 خانه کشت سلول استریل

30012 None 250,000 SPL مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
9

پلیت 48خانه استریل Rnase & Dnase free-SPL

30048 None 250,000 SPL مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
10

پی پت 5 استریل-SPL

91005 None 45,000 SPL مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
11

Nucleo Cassette

941-0002 Pack 39,500,000 NucleoCassette مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
12

96 Well 2ml Deep Plate, Natural, Edge Filled,

BR581-96N None 750,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
13

96 Well 2ml Deep Plate, Natural, Edge Filled, 10 P

BR581-96N None 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
14

96 Well 2ml Deep Plate, Natural, Edge Filled, Sterile, 10 P

BR581-96NS 96NS 9,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
15

0.1-10UL MICRO TIPS, SHORT,96/RACK, STERILE

BT215-RS رک 96 عددی 790,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
16

100-1000UL NATURAL TIP,NATURAL, STERILE, 100/RACK

BT222-RS رک 100عددی 1,100,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
17

0.5-10UL MICRO TIPS, 96/RACK,STERILE

BT225-RS رک 96 عددی 790,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
18

0.5-10ul Micro Tips, LONG,1000/Pack,Sterile

BT225-S 1000pcs 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
19

0.65ML TUBE, NATURAL,STERILE,1000TUBES

BT613-NS 1000pcs 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
20

0.65ML TUBE, NATURAL,STERILE,100TUBES

BT613-NS-100pcs None 500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
21

2ML TUBE, NATURAL,STERILE,100TUBES

BT619-NS-100pcs None 550,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
22

10/200mm Communis Chromatography ColUMns

CH001.SIZE.1 7,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
23

10/300mm Communis Chromatography Columns

CH002-SIZE.1 10/30mm 7,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
24

10/400mm Communis Chromatography Columns

CH003 10/400mm 9,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
25

10/500mm Communis Chromatography Columns

CH004 10/500mm 9,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
26

16/200mm Communis Chromatography Columns

CH007-SIZE.1 16/200mm 11,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
27

16/300mm Communis Chromatography Columns

CH008-SIZE.1 16/300mm 12,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
28

0.1-10UL FILTER TIP NATURAL,1000/PACK

FT215 1000pcs 5,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
29

Glass beads, acid-washed

G8772-10gr 10gr 4,950,000 Sigma مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
30

Filter Membranes-aquo System

HP131.SIZE.1 Pack 7,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
31

Filter Membranes-aquo System

HP132.SIZE.1 Pack 7,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
32

ilter Membranes-aquo System

HP133.SIZE.1 Pack 8,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
33

38 PLACE COLD RACK BOX

IB002A رک 38 عددی 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
34

ICE BAG.SIZE.1

IB003 Pack 200,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
35

ICE PACK

ICE None 15,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
36

5-WELL CENTRIFUGE TUBE BOX

R005-G Pack 400,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
37

5-Well Centrifuge Tube Box (10cc)

R006-G Pack 400,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
38

5-Well Centrifuge Tube Box

R007-G Pack 400,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
39

80COVER ONLY-WELL ONE SIDE NATURAL

R567-C Pack 450,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
40

96COVER ONLY-WELL REVERSIBLE, NATURAL

R577-C.SIZE.1 Pack 450,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
41

رک میکروتیوب0.2درب لولایی رک153خانه- Globall Roll

Rack0.2 None 400,000 Global Roll مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
42

رک میکروتیوب1.5درب لولایی رک72خانه- Globall Roll

Rack1.5 None 400,000 Global Roll مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
43

STANDARD GLASS CELL WITH LID,45 X 12.5 X 7.5 MM, INSIDE WIDT

S003-G Pack 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
44

STANDARD GLASS CELL WITH LID,45 X 12.5 X 12.5 MM, INSIDE WID

S004-G Pack 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
45

STANDARD GLASS FLUOROMETER CELL WITH LID

S204-G Pack 7,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
46

96 well DNA plate with membrane (960uleach well)Subtotal

SD5007 plate 2,100,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
47

STANDARD UV QUARTZ CELL WITH TELFLON STOPPER

SQ014 Pack 15,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
48

SEMI-MICRO UV QUARTZ CELL WITH FROSTED WALLS AND WITH

SQ294 عدد 17,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
49

1.5ML CONICAL TUBE WITH SCREWCAP, AMBER,500/BAG

TC157-A 500/BAG 7,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
50

PLATE ROLLER

TSM113 Pack 1,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
51

میکروتیوب 2 میلی-500عددی

Tube2 None 790,000 چینی مشاهده محصول افزودن به سبد خرید

محصولات ناموجود

# محصول شماره کاتالوگ اندازه قیمت (ریال) تولیدکننده
1 رک کرایوتیوب 1.8 Pack ناموجود چینی
2 tris ایرانی None ناموجود ایرانی
3 پنبه غیر استریل بسته ناموجود ایرانی
4 فلاسک T25 بسته 10 عددی فیلتر دار Biofil کانادا 10 pcs ناموجود Jetbiofil
5 لوله فالکون 15 بسته 25عددی استریل Biofil 25 pcs ناموجود Jetbiofil
6 استریپ 0.2 (8تایی) None ناموجود چینی
7 فلاسک کشت سلول 12.5cm سادهbiofil کانادا 10 pcs ناموجود Jetbiofil
8 فلاسک T75 بسته 5عددی فیلتر دار Biofil کانادا 5 pcs ناموجود Jetbiofil
9 لوپ - pack ناموجود BioBasic
10 ReadyStrip™ IPG Strips* 1632007 None ناموجود Biorad
11 رک نوک فیلتردار Rnase & Dnase free 0.5-10ul-Orange 2502000 None ناموجود Orange
12 رک نوک فیلتردار Rnase & Dnase free- 1-100ul- Orange 2502025 None ناموجود Orange
13 رک نوک فیلتردار Rnase & Dnase free 1000ul- Orange 2502041 None ناموجود Orange
14 نوک کریستالی Rnase&Dnase& pyrogen free-1000pcs- Orange 2502050 None ناموجود Orange
15 نوک زرد فیلتردارRnase & Dnase free-Orange 2502100 None ناموجود Orange
16 میکرو تیوب 0.2 Rnse Free بسته 1000عددی Orange 25500 None ناموجود Orange
17 لوله فالکون 15 استریل RNase & DNase Free بسته 50عددی 50015 None ناموجود SPL
18 لوله فالکون 50 استریل RNase & DNase Freeبسته 25عددی 50050 None ناموجود SPL
19 فلاسک کشت سلول 25cm فیلتردار استریل بسته5 عددی 70025 None ناموجود SPL
20 فلاسک کشت سلول 75cm فیلتردار استریل بسته5 عددی 70075 None ناموجود SPL
21 فلاسک کشت سلول 175cm فیلتردار استریل بسته5 عددی 71175 None ناموجود SPL
22 پی پت 10 استریل-SPL 91010 None ناموجود SPL
23 Abscisic acid (+)(Dormin, ABA.SIZE.100MG) AB0001-100 MG 100mg ناموجود BioBasic
24 AUTOCLAVE INDICATOR TAPES.1ROLLS AT011.1ROLLS 1Rol ناموجود BioBasic
25 0.2ML PCR TUBE, FLAT CAP BP541-S100 0.2ML ناموجود BioBasic
26 تیوب 0.2میلی لیتر پی سی آر ، با درب صاف ،استریل،10 Rnase/DNase Free بسته 1000 BP541-S100 بسته ناموجود BioBasic
27 0.2ML PCR TUBE, FLAT CAP, BP541-S100-100 None ناموجود BioBasic
28 0.2ML PCR TUBE, DOMED CAP,STERILE,10X100/BAG BP542-S100 بسته ناموجود BioBasic
29 0.2ML PCR TUBE, DOMED CAP,STERILE,100/BAG BP542-S100-100 None ناموجود BioBasic
30 تیوب 5/0 میلی لیتر مخصوص PCRبدون رنگ با درب تخت دارای بسته بندی 1000تایی Rnase/DNase Free BP602-S100 بسته ناموجود BioBasic
31 تیوب 5/0 میلی لیتر مخصوص PCRبدون رنگ با درب تخت دارای بسته بندی 100تایی Rnase/DNase Free BP602-S100-1pak 100pcs ناموجود BioBasic
32 سرسمپلرکریستالی کوتاه (10-0.1 میکرو لیتر) استریل Rnase/DNase Free بسته هزار عددی BT215-S بسته هزار عددی ناموجود BioBasic
33 0.2-10ul MICRO TIPS, MEDI, 96/RACK,STERILE BT216-RS رک 96 عددی ناموجود BioBasic
34 0.2-10ul Micro Tips, MEDI,1000/Pack,Sterile BT216-S 1000pcs ناموجود BioBasic
35 0.2-10ul Micro Tips, MEDI,100/Pack,Sterile BT216-S-100 None ناموجود BioBasic
36 100-1000ul Blue Tip, 1000/Pack,Sterile BT222-BS بسته ناموجود BioBasic
37 سر سمپلر آبی (1000-100میکرولیتر) استریل بدون Rnase/DNase Free رنگ بسته هزار عددی BT222-NS بسته هزار عددی ناموجود BioBasic
38 سر سمپلر زرد (200 میکرو لیتر) مدرج استریل بدون رنگ بسته هزار عددی Rnase/DNase Free BT224-NS بسته ناموجود BioBasic
39 200UL NATURAL TIP, WITHGRADUATION, STERILE, 96/RACK BT224-RNS رک 96 عددی ناموجود BioBasic
40 رک سر سمپلر زرد (200 میکرو لیتر) مدرج استریل Rnase/DNase Free بدون رنگ BT224-RS Rack ناموجود BioBasic
41 200ul Yellow Tip, with Graduation,1000/Pack,Sterile BT224-YS بسته هزار عددی ناموجود BioBasic
42 سرسمپلر 300میکرولیتر، استریل  Rnase/DNase Free BT330-NS 1000 pcs ناموجود BioBasic
43 2ML TUBE, NATURAL,STERILE,1000TUBES BT619-NS 1000pcs ناموجود BioBasic
44 تیوب 1/5 میلی لیتر بدون رنگ دارای بسته بندی 1000تایی و استریل Rnase/DNase Free BT620-NS بسته ناموجود BioBasic
45 1.5ML Tube, Natural, Sterile, /Bag 100 BT620-NS-100Pak None ناموجود BioBasic
46 فالکون 15 BT888-SN بسته 100 تایی ناموجود BioBasic
47 15ML Centrifuge Tube, Screw Cap, Red, Sterile, 100/Bag BT888-SR SR ناموجود BioBasic
48 15ML Centrifuge Tube, Screw Cap, Yellow, Sterile, 100/Bag BT888-YS 100pcs ناموجود BioBasic
49 میکروتیوب 1/5 500عددی جت بیوفیل-Rnase Free CFT-001-015 None ناموجود Jetbiofil
50 تیوب ml50با درب بدون رنگ مخصوص سرعت بالا، استریل/بسته 25تایی  Rnase/DNase Free CT790-SN 25pcs ناموجود BioBasic
51 کرایوتیوب 1.8 استریل بسته20عددی jetbiofil کانادا FCT312020 None ناموجود Jetbiofil
52 نوک کریستالی فیلتردارRnase & Dnase free- GEB FT0010-B-N None ناموجود GEB
53 رک نوک فیلتردارRnase & Dnase free 10ul-GEB FT0010-R-NS None ناموجود GEB
54 نوک زرد فیلتردار Rnase & Dnase free- GEB FT0102-B-N None ناموجود GEB
55 رک نوک فیلتردارRnase & Dnase free 100ul-GEB FT0102-R-NS None ناموجود GEB
56 رک سرسمپلرفیلتردار10-1/0 میکرو لیتراستریل رک 96 عددی  Rnase/DNase Free FT215-RNS رک 96 عددی ناموجود BioBasic
57 سرسمپلر فیلتردار شفاف –سایز 1000-100میکرولیتر بسته 1000 عددی FT222 1000pcs ناموجود BioBasic
58 100-1000UL FILTER TIP, NATURAL,STERILE, 100/RACK FT222-RS رک 100 خانه ناموجود BioBasic
59 سرسمپلرفیلتردار100-10  میکرو لیتر بسته 1000 عددی FT224 1000pcs ناموجود BioBasic
60 10-100UL Filter Tip, Natural, Sterile, 96/Rack FT224-RNS رک 96 عددی ناموجود BioBasic
61 0.5-10UL FILTER TIP, NATURAL,1000/PACK FT225 ناموجود BioBasic
62 0.1-10UL MICRO TIP, NATURAL,STERILE, 96/RACK FT225-RNS رک 96 عددی ناموجود BioBasic
63 دسته هاون خردکننده بافت، مخروطی شکل GR111 100 loading ناموجود BioBasic
64 لام نئوبار ساده Neubauer None ناموجود چینی
65 سرسمپلر زرد-jetbiofil- Rnase & Dnase free PMT011200 None ناموجود Jetbiofil
66 رک 11 خانه مخصوص تیوب سانتریفیوژ R011-N Pack ناموجود BioBasic
67 رک 12 خانه مخصوص تیوب سانتریفیوژ R012-N Pack ناموجود BioBasic
68 رک 24 خانه مخصوص تیوب سانتریفیوژ R024-N Pack ناموجود BioBasic
69 رک 96 خانه 5 لایه مخصوص سرسمپلر 200میکرولیتر قابل اتوکلاو با کاور RA225-5LR 5*96rack ناموجود BioBasic
70 رک مخصوص سرسمپلر زرد RA226BR rack ناموجود BioBasic
71 Multi-channel Reagent Boat 100 ml (Reservoir) RB333 Pack ناموجود BioBasic
72 Plastic Foam Racks, Octagonal, 83X12MM RF024 83X12MM ناموجود BioBasic
73 Plastic Foam Racks, Circle 83X12MM RF025 83X12MM ناموجود BioBasic
74 Plastic Foam Racks, Triangle, 86X12MM RF026 86X12MM ناموجود BioBasic
75 رک میکروتیوب0.5درب لولایی رک98خانه- Globall Roll Rack0.5 None ناموجود Global Roll
76 فلاسک کشت سلول75cmفیلتردار استریل-Sorfa SCF12250 None ناموجود Sorfa
77 Millex-GP syringe filter unit. 0.22 um. polyethersulfone. 33 mm SLGP033RS None ناموجود Sigma
78 قاشقک استیل 160 میلیمتر SP063 pack ناموجود ایرانی
79 قاشقک استیل 180 میلیمتر SP064 Pack ناموجود BioBasic
80 اسکوپ استیل 160 میلیمتر SP072 Pack ناموجود BioBasic
81 میکرو اسپاتول تخت  با انتهای گرد 160 میلیمتر SP075 Pack ناموجود BioBasic
82 پیمانه استیل بزرگ SP076 Pack ناموجود BioBasic
83 پیمانه استیل متوسط SP077 Pack ناموجود BioBasic
84 سل کوارتز با درب ساده 4 طرف مات به ابعاد 45*12.5*12.5 میلیمتر با حجم 0.7 میلی لیتر UV میکرو SQ244 عدد ناموجود BioBasic
85 تیوب 5/0 با درب پیچ دار ته مخروطی، استریل، بسته 500تایی  Rnase/DNase Free TC132-SN 500pcs ناموجود BioBasic
86 1.5ML CONICAL TUBE WITH SCREW CAP, STERILE, BLUE,1PCS TC153-SB-1PCS None ناموجود BioBasic
87 تیوب 5/1 میلی لیتر ته مخروطی با درب پیچی آبی ،استریل ، Rnase/DNase Free بسته پانصد عددی TC153-SB  500pcs ناموجود BioBasic
88 1.5ML CONICAL TUBE WITH SCREW CAP, STERILE, RED,500/BAG TC154-SR 500pcs ناموجود BioBasic
89 1.5ML CONICAL TUBE WITH SCREW CAP, STERILE, RED,500/BAG TC154-SR-1PCS None ناموجود BioBasic
90 1.5ML CONICAL TUBE WITH SCREW CAP, STERILE, GREEN,500/BAG TC157-SG ناموجود BioBasic
91 فلاسک کشت سلولی ml250 بسته 5تایی استریل TCF70-250 5pcs ناموجود BioBasic
92 Culture Tube, 12 ml, Natural, Dual Cap, Sterile TD444-S.SIZE.1PK None ناموجود BioBasic
93 تیوب 5/0 میلی لیتر پایه دار با درب پیچی ، استریل، بسته پانصد عددی  Rnase/DNase Free TK342-SN 500pcs ناموجود BioBasic
94 تیوب 5/0 میلی لیتر پایه دار با درب پیچی زرد ، استریل، بسته پانصد عددی  Rnase/DNase Free TK346-SY 500pcs ناموجود BioBasic
95 تیوب 5/0 میلی لیتر پایه دار با درب پیچی سبز ، استریل، بسته پانصد عددی Rnase/DNase Free TK347-SG 500pcs ناموجود BioBasic
96 1.5ML SKIRTED TUBE WITH SCREWCAP, STERILE, NATURAL,500/BAG TK352-SN None ناموجود BioBasic
97 1.5ML SKIRTED TUBE WITH SCREWCAP, STERILE, NATURAL,1PCS TK352-SN-1PCS None ناموجود BioBasic
98 1.5ML SKIRTED TUBE WITH SCREW CAP, STERILE, BLUE,500/BAG TK353-SB None ناموجود BioBasic
99 1.5ML SKIRTED TUBE WITH SCREW CAP, STERILE, RED,500/BAG TK354-SR None ناموجود BioBasic
100 1.5ML Skirted Tube With Screw Cap, Amber, 500/Bag TK357-A بسته ناموجود BioBasic
101 1.5ML SKIRTED TUBE WITH SCREW CAP, STERILE, GREEN,500/BAG TK357-SG None ناموجود BioBasic
102 2ML Skirted Tube With Screw Cap, Sterile, Natural, 500/Bag TK362-SN 500pcs ناموجود BioBasic
103 2ML Skirted Tube With Screw Cap, Sterile, Blue, 500/Bag TK363-SB 500pcs ناموجود BioBasic
104 2ML Skirted Tube With Screw Cap, Sterile, Red, 500/Bag TK364-SR 500pcs ناموجود BioBasic
105 2ML Skirted Tube With Screw Cap, Sterile, White, 500/Bag TK365-SW 500pcs ناموجود BioBasic
106 2ML Skirted Tube With Screw Cap, Sterile, Yellow, 500/Bag TK366-SY 500pcs ناموجود BioBasic
107 2ML Skirted Tube With Screw Cap, Sterile, Green, 500/Bag TK367-SG 500pcs ناموجود BioBasic
108 2ML Skirted Tube With Screw Cap, Natural, 500/Bag TK371 N ناموجود BioBasic
109 2ML SKIRTED TUBE WITH SCREW CAP, STERILE,YELLOW,500/BAG TK376-SY بسته ناموجود BioBasic
110 میکروتیوب 5 میلی-200عددی-seven med Tube5 None ناموجود چینی
111 WASHING PLASTIC BOTTLE,NATURAL XP001 Pack ناموجود BioBasic
112 Nalgene® narrow-mouth bottles Z130540-1PAK 1Pack ناموجود Sigma
113 Eppendorf® UVette® Z605050-80EA None ناموجود Sigma
114 انکوباتور شیکردار 65 لیتری انکوباتور شيکردار 65 65lit ناموجود BioBasic
115 پی پت شیشه ایی-10 سی سی پي پت شيشه ايي-10 سي 10cc ناموجود BioBasic