جعبه 5 خانه مخصوص تیوب سانتریفیوژ(تیوب 5/1 یا 2 میلی لیتر)

Price 400,000 Rials