سرسمپلر فیلتردار شفاف –سایز 1000-100میکرولیتر بسته 1000 عددی

قیمت 5,500,000 ریال