سل کوارتز با درب تفلونی 4 طرف مات به ابعاد 45*12.5*12.5 میلیمتر و حجم 1.4 میلی لیتر UV سمی میکرو

قیمت 11,000,000 ریال