تیوب 1/5 میلی لیتر بدون رنگ دارای بسته بندی 1000تایی و استریل Rnase/DNase Free

ویژگی ها

Sterile, RNase & DNase Free

قیمت ناموجود