سر سمپلر زرد (200 میکرو لیتر)مدرج استریل Rnase/DNase Free بسته هزار عددی

ویژگی ها

Sterile, RNase & DNase Free

قیمت 1,950,000 ریال