سل شیشه ای با درب به ابعاد 45*12.5*12.5 میلیمتر با حجم 3.5 میلی متر

Price 1,500,000 Rials