تیوب 0.2میلی لیتر پی سی آر ، با درب صاف ،استریل،10 Rnase/DNase Free بسته 1000

ویژگی ها

Sterile, RNase & DNase Free

قیمت ناموجود