لیست محصولات

×

آیا سوالی دارید؟ با ما تماس بگیرید.تلفن: (021)44260285(4 خط) - تلگرام: +989391127651

محصولات موجود

آخرین به روزرسانی: 1399-08-08 03:01
# محصول شماره کاتالوگ اندازه قیمت (ریال) تولیدکننده
1

Amoxicillin,trihydrate-1g

A762203-1g None 1,100,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
2

Amoxicillin,trihydrate

A762203-5G 5gr 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
3

Ampicillin,sodium salt USP 25gr

AB0028-25gr 25gr 17,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
4

Ampicillin, trihydrate

AB0064-5G None 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
5

Amphotericin B 1gr

AD0030P-1gr 1g 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
6

Amphotericin B

AD0030P-5G 5g 29,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
7

Ampicillin,sodium salt USP 5gr

Ab0028-5g None 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
8

Bacitracin zinc

BB0113-.5G 5g 3,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
9

Penicillin/Streptomycin/Amphotericin B,sterile 10ml

BS733-10ml 10ml 1,100,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
10

Chloramphenicol

CB0118-10G 10G 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
11

Chloramphenicol

CB0118-1G None 1,100,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
12

Chloramphenicol 50gr

CB0118-50gr 50gr 11,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
13

Chloramphenicol

CB0118-5G None 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
14

Ciprofloxacin hydrochloride آنتی بیوتیک

CB0310-25G 25g 8,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
15

Doxycycline, hydrochloride

DB0889-1g None 1,100,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
16

Doxycycline, hydrochloride

DB0889-5g None 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
17

Gentamycin sulfate 1gr

GB0217-1G 1gr 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
18

Gentamycin sulfate.SIZE.5G

GB0217-5G 5gr 5,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
19

Kanamycin sulfate

KB0286-100G 100G 39,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
20

Kanamycin sulfate.SIZE.25G

KB0286-25G 25gr 9,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
21

Kanamycin sulfate 5g

KB0286-5G 5g 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
22

Lincomycin hydrochloride

LB0604-25G 25G 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
23

Neomycin sulfate

NB0366-25G 25gr 9,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
24

Neomycin sulfate

NB0366-5g None 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
25

Nystatin-1g

NB0390-1g None 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
26

Nystatin

NB0390-5G 5gr 6,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
27

Ofloxacin

OB0673-25G 25G 5,400,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
28

Oxacillin, sodium salt

OB0677-25G 25G 19,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
29

Penicillin G, sodium salt.SIZE.5G

PB0135-5g None 2,200,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
30

Puromycin, dihydrochloride .SIZE.25MG

PJ593-25mg 17,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
31

Rifampicin

RB0808-25G 25g 13,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
32

Streptomycin sulfate .SIZE.50G

SB0494 50gr 9,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
33

Streptomycin sulfate .SIZE.10G

SB0494-10g None 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
34

Streptomycin sulfate .SIZE.250G

SB0494-250g None 45,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
35

Tetracycline hydrochloride 25gr

TB0504 25gr 6,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
36

Tetracycline hydrochloride-100gr

TB0504-100g None 18,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
37

Tetracycline hydrochloride-5gr

TB0504-5g None 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
38

Vancomycin hydrochloride

VB0983-1G 1g 12,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
39

Zeocin

Z706211-100MG 100 mg 25,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید

محصولات ناموجود

# محصول شماره کاتالوگ اندازه قیمت (ریال) تولیدکننده
1 Pen/Strep 20 ml Invitrogen 15140148 None ناموجود Invitrogen
2 Amphotericin B solution A2942 100ml ناموجود Sigma
3 Ampicillin, trihydrate AB0064 25G ناموجود BioBasic
4 Ampicillin, trihydrate AB0064-1G None ناموجود BioBasic
5 Bacitracin zinc BB0113 25G ناموجود BioBasic
6 Chloramphenicol CB0118-250G 250gr ناموجود BioBasic
7 Ciprofloxacin hydrochloride آنتی بیوتیک CB0310-100g None ناموجود BioBasic
8 Carbenicillin disodium CDJ469.SIZE.5G 5G ناموجود BioBasic
9 Doxycycline, hydrochloride DB0889 25gr ناموجود BioBasic
10 Erythromycin EB0192 25gr ناموجود BioBasic
11 Kanamycin sulfate -1gr K4000 None ناموجود Sigma
12 Kanamycin sulfate 1g KB0286-1G None ناموجود BioBasic
13 Kanamycin sulfate 700mg KB0286-700mg None ناموجود BioBasic
14 Mitomycin C MD0356M 10mg ناموجود BioBasic
15 Neomycin sulfate hydrate NB0366.SIZE.100G None ناموجود BioBasic
16 Nystatin NB0390 25gr ناموجود BioBasic
17 Polymyxin B sulfate P0319-25MU None ناموجود BioBasic
18 Penicillin G, sodium salt.SIZE.25G PB0135 25gr ناموجود BioBasic
19 Penicillin G, sodium salt PB0135-100G 100gr ناموجود BioBasic
20 Rifampicin RB0808-5G None ناموجود BioBasic
21 Spectinomycin dihydrochloride .SIZE.25G SB0901 ناموجود BioBasic
22 Spectinomycin dihydrochloride SB0901 5gr ناموجود BioBasic
23 Spectinomycin dihydrochloride SB0901 25gr ناموجود BioBasic
24 Tunicamycin from Streptomyces sp* T7765-1MG None ناموجود Sigma
25 Tobramycin TB0955 1gr ناموجود BioBasic