لیست محصولات

×

آیا سوالی دارید؟ با ما تماس بگیرید.تلفن: (021)44260285(4 خط) - تلگرام: +989391127651

محصولات موجود

آخرین به روزرسانی: 1399-03-16 21:00
# محصول شماره کاتالوگ اندازه قیمت (ریال) تولیدکننده
1

Amoxicillin,trihydrate6

A762203-5G 5gr 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
2

Ampicillin, trihydrate6

AB0064-5G None 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
3

Bacitracin zinc6

BB0113-.5G 5g 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
4

Penicillin/Streptomycin/Amphotericin B,sterile 10ml6

BS733-10ml 10ml 1,100,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
5

Chloramphenicol6

CB0118-10G 10G 2,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
6

Chloramphenicol6

CB0118-1G None 750,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
7

Doxycycline, hydrochloride6

DB0889-1g None 1,100,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
8

Doxycycline, hydrochloride6

DB0889-5g None 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
9

Gentamycin sulfate 1gr6

GB0217-1G 1gr 1,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
10

Gentamycin sulfate.SIZE.5G6

GB0217-5G 5gr 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
11

Kanamycin sulfate6

KB0286-100G 100G 29,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
12

Kanamycin sulfate 1g6

KB0286-1G None 950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
13

Kanamycin sulfate.SIZE.25G6

KB0286-25G 25gr 8,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
14

Kanamycin sulfate 5g6

KB0286-5G 5g 2,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
15

Lincomycin hydrochloride6

LB0604-25G 25G 4,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
16

Neomycin sulfate6

NB0366-25G 25gr 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
17

Neomycin sulfate6

NB0366-5g None 1,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
18

Nystatin-1g6

NB0390-1g None 1,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
19

Nystatin6

NB0390-5G 5gr 4,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
20

Ofloxacin6

OB0673-25G 25G 3,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
21

Oxacillin, sodium salt6

OB0677-25G 25G 12,000,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
22

Penicillin G, sodium salt.SIZE.25G6

PB0135 25gr 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
23

Penicillin G, sodium salt6

PB0135-100G 100gr 9,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
24

Penicillin G, sodium salt.SIZE.5G6

PB0135-5g None 1,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
25

Puromycin, dihydrochloride .SIZE.25MG6

PJ593 14,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
26

Rifampicin6

RB0808-25G 25g 8,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
27

Streptomycin sulfate .SIZE.50G6

SB0494 50gr 3,950,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
28

Streptomycin sulfate .SIZE.10G6

SB0494-10g None 1,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید
29

Vancomycin hydrochloride6

VB0983-1G 1g 12,500,000 BioBasic مشاهده محصول افزودن به سبد خرید

محصولات ناموجود

# محصول شماره کاتالوگ اندازه قیمت (ریال) تولیدکننده
1 Pen/Strep 20 ml Invitrogen 15140148 None ناموجود Invitrogen
2 Amphotericin B solution A2942 100ml ناموجود Sigma
3 Ampicillin, sodium salt USP AB0028 25gr ناموجود BioBasic
4 Ampicillin, trihydrate AB0064 25G ناموجود BioBasic
5 Ampicillin, trihydrate AB0064-1G None ناموجود BioBasic
6 Amphotericin B AD0030P 5g ناموجود BioBasic
7 Amphotericin B AD0030P 1g ناموجود BioBasic
8 Ampicillin,sodium salt USP 5gr Ab0028-5g None ناموجود BioBasic
9 Bacitracin zinc BB0113 25G ناموجود BioBasic
10 Chloramphenicol CB0118-250G 250gr ناموجود BioBasic
11 Chloramphenicol 50gr CB0118-50gr 50gr ناموجود BioBasic
12 Chloramphenicol CB0118-5G None ناموجود BioBasic
13 Ciprofloxacin hydrochloride آنتی بیوتیک CB0310-25G 25g ناموجود BioBasic
14 Carbenicillin disodium CDJ469.SIZE.5G 5G ناموجود BioBasic
15 Doxycycline, hydrochloride DB0889 25gr ناموجود BioBasic
16 Erythromycin EB0192 25gr ناموجود BioBasic
17 Kanamycin sulfate -1gr K4000 None ناموجود Sigma
18 Kanamycin sulfate 700mg KB0286-700mg None ناموجود BioBasic
19 Mitomycin C MD0356M 10mg ناموجود BioBasic
20 Nystatin NB0390 25gr ناموجود BioBasic
21 Rifampicin RB0808-5G None ناموجود BioBasic
22 Spectinomycin dihydrochloride SB0901 5gr ناموجود BioBasic
23 Spectinomycin dihydrochloride SB0901 25gr ناموجود BioBasic
24 Spectinomycin dihydrochloride .SIZE.25G SB0901 ناموجود BioBasic
25 Tunicamycin from Streptomyces sp* T7765-1MG None ناموجود Sigma
26 Tetracycline hydrochloride TB0504 25gr ناموجود BioBasic
27 Tobramycin TB0955 1gr ناموجود BioBasic
28 Zeocin Z706211 100 mg ناموجود BioBasic